Скрыть
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
6:12
6:13
6:14
6:15
6:16
6:17
6:18
6:19
6:20
6:21
6:22
6:23
6:24
6:25
6:26
6:27
6:28
6:29
6:30
6:31
6:32
6:33
6:34
6:35
6:36
6:37
6:38
6:39
6:40
6:41
6:42
6:43
6:44
6:45
6:46
6:47
6:48
6:49
6:50
6:51
6:52
6:53
6:54
6:55
6:56
6:57
6:58
6:59
Церковнославянский (рус)
И рече́ ко мнѣ́: от­ нача́ла кру́га земна́го и пре́жде основа́нiя исхо́довъ вѣ́ка, и пре́жде не́же бы́ша ды́шуще собра́нiя вѣ́тровъ
и пре́жде не́же воз­шумѣ́ша гла́си гро́мнiи, и пре́жде не́же воз­сiя́ша свѣ́тлости блиста́нiй и пре́жде не́же утверди́шася основа́нiя ра́йская,
и пре́жде не́же ви́дѣни бы́ша кра́снiи цвѣ́ти и пре́жде не́же укрѣпи́шася си́лы подви́женыя, и пре́жде не́же собра́шася безчи́слен­ная во́ин­ства а́нгелская
и пре́жде не́же воз­несо́шася высоты́ воз­ду́шныя, и пре́жде не́жели наименова́хуся мѣ́ры тве́рдей и пре́жде не́жели воз­горѣ́шася пе́щи въ Сiо́нѣ,
и пре́жде не́же изслѣ́дована бы́ша настоя́щая лѣ́та и пре́жде не́же от­чужди́шася си́хъ, и́же ны́нѣ согрѣша́ютъ, начина́нiя, и пре́жде не́же назна́менани бы́ша ті́и, и́же вѣ́ру сокро́вище­с­т­воваша:
тогда́ а́зъ помы́слихъ, и сотворе́на су́ть чрезъ мене́ еди́наго, а не чрезъ ино́го, и коне́цъ бу́детъ мно́ю, а не ины́мъ.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: ко́е бу́детъ раздѣле́нiе време́нъ? или́ когда́ пе́рвому коне́цъ, а друго́му нача́ло?
И рече́ ко мнѣ́: от­ Авраа́ма да́же до Исаа́ка, егда́ рожде́ни су́ть от­ него́ Иа́ковъ и Иса́въ, рука́ Иа́ковля держа́­ше от­ нача́ла пя́ту Иса́вову:
коне́цъ бо вѣ́ка сего́ Иса́въ, а друга́го нача́ло Иа́ковъ:
человѣ́ка рука́ между́ пято́ю и руко́ю, ино́го не ищи́, е́здро.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: О, Влады́ко Го́споди, а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма,
молю́ тя, да пока́жеши рабу́ тво­ему́ коне́цъ зна́менiй тво­и́хъ, и́хже ча́сть показа́лъ еси́ мнѣ́ но́щи преше́дшiя.
И от­вѣща́ и рече́ ми: воста́ни на но́ги твоя́ и услы́ши гла́съ испо́лненъ шу́ма:
и бу́детъ а́ки колеба́нiе, а не поколе́блет­ся мѣ́сто, на не́мже сто­и́ши:
сего́ ра́ди, егда́ глаго́летъ, ты́ не ужаса́йся, и́бо о концы́ сло́во и основа́нiе земли́ разумѣ́ет­ся:
поне́же о си́хъ ве́щехъ сло́во, трясе́т­ся и коле́блет­ся: вѣ́сть бо, я́ко коне́цъ и́хъ и́мать измѣни́тися.
И бы́сть егда́ слы́шахъ, воста́хъ на но́зѣ мо­и́ и слы́шахъ: и се́, гла́съ глаго́лющь, и шу́мъ его́ я́ко шу́мъ во́дъ мно́гихъ.
И рече́: се́, дні́е гряду́тъ, и бу́детъ, внегда́ при­­ближа́тися начну́, да посѣщу́ обита́ющихъ на земли́,
и егда́ иска́ти начну́ от­ си́хъ, и́же непра́ведно повреди́ша непра́вдою сво­е́ю, и егда́ испо́лнит­ся смире́нiе Сiо́не,
и егда́ назна́менает­ся вѣ́къ, и́же начина́етъ преходи́ти, сiя́ зна́менiя сотворю́: кни́ги разгну́т­ся предъ лице́мъ тве́рди, и вси́ у́зрятъ вку́пѣ,
и единолѣ́тнiи младе́нцы воз­глаго́лютъ гла́сы сво­и́ми, и чрева́тыя недозрѣ́лыхъ родя́тъ младе́нцевъ, трiе́хъ и четы́рехъ ме́сяцей, и поживу́тъ и воз­дви́жут­ся:
и а́бiе явя́т­ся мѣста́ насѣ́ян­ная ненасѣ́яна, и по́лная храни́лища внеза́пу обря́щут­ся пра́здна:
и труба́ востру́битъ съ шу́момъ, ю́же егда́ вси́ услы́шатъ, а́бiе ужа́снут­ся:
и бу́детъ въ то́ вре́мя, вооружа́т­ся прiя́теле на прiя́телей а́ки врази́, и ужа́снет­ся земля́ съ ни́ми, и жи́лы исто́чниковъ ста́нутъ и не стеку́тъ въ часѣ́хъ трiе́хъ:
и бу́детъ, вся́къ, и́же оста́вленъ бу́детъ от­ всѣ́хъ си́хъ, и́миже предреко́хъ тебѣ́, то́й спасе́т­ся и у́зритъ спасе́нiе мое́ и коне́цъ вѣ́ка ва́­шего:
и у́зрятъ, и́же прiя́ти су́ть лю́дiе, и́же сме́рти не вкуси́ша от­ рожде́нiя сво­его́, и премѣни́т­ся се́рдце обита́ющихъ и обрати́т­ся въ чу́в­ст­во ино́­е:
загла́дитбося лука́вое, и погаси́т­ся ле́сть,
процвѣте́тъ же вѣ́ра, и побѣди́т­ся растлѣ́нiе, и яви́т­ся и́стина, я́же безъ плода́ бя́ше дни́ толи́ки.
И бы́сть, егда́ ми́ глаго́ла, и се́, ти́хо смотрѣ́хъ на́нь, предъ ни́мже стоя́хъ,
и рече́ ко мнѣ́ сiя́: прiидо́хъ къ тебѣ́ показа́ти вре́мя бу́дущiя но́щи:
а́ще у́бо па́ки помо́лишися и па́ки попости́шися се́дмь дні́й, па́ки тебѣ́ воз­вѣщу́ от­ си́хъ бо́лшыя ве́щы, въ де́нь въ о́ньже слы́шахъ:
слы́шанъ бо е́сть гла́съ тво́й предъ вы́шнимъ: ви́дѣ бо крѣ́пкiй исправле́нiе твое́ и прови́дѣ чистоту́, ю́же от­ ю́ности тво­ея́ имѣ́лъ еси́,
и сего́ ра́ди посла́ мя показа́ти тебѣ́ вся́ ве́щы сiя́ и рещи́ тебѣ́: дерза́й и не бо́йся,
и не тщи́ся съ пе́рвыми времены́ мы́слити су́етная, да не поспѣши́ши от­ послѣ́днихъ време́нъ.
И бы́сть по си́хъ, и пла́кахся па́ки и та́кожде постя́хся се́дмь дні́й, да испо́лню три́ седми́цы, я́же рече́ны су́ть мнѣ́.
И бы́сть во осму́ю но́щь, и се́рдце мое́ смуща́­шеся па́ки во мнѣ́, и нача́хъ глаго́лати предъ вы́шнимъ:
распала́­шеся бо ду́хъ мо́й зѣло́, и душа́ моя́ уныва́­ше.
И реко́хъ: О, Го́споди! глаго́ля глаго́лалъ еси́ от­ нача́ла сотворе́нiя въ пе́рвый де́нь [глаго́лющь]: да бу́детъ не́бо и земля́, и твое́ сло́во дѣ́ло соверше́н­но:
и бы́сть тогда́ Ду́хъ, и тма́ о́крестъ ноша́­шеся и молча́нiе: шу́мъ гла́са человѣ́ча еще́ не бѣ́ [сотворе́нъ] от­ тебе́:
тогда́ глаго́лалъ еси́, да от­ сокро́вищъ тво­и́хъ про­изнесе́т­ся свѣ́тъ свѣ́тлый, и́мже бы яви́лося дѣ́ло твое́.
И въ де́нь вторы́й созда́лъ еси́ ду́хъ тве́рди и повелѣ́лъ еси́ е́й, да раздѣли́тъ и раздѣле́нiе сотвори́тъ между́ вода́ми, да ча́сть нѣ́кая вы́ше усту́питъ и ча́сть втора́я ни́зу пребыва́етъ.
И въ тре́тiй де́нь повелѣ́лъ еси́ вода́мъ собра́тися въ седму́ю ча́сть земли́, ше́сть же часте́й осуши́лъ и сохрани́лъ еси́, е́же бы предъ тобо́ю служи́ли насѣ́яны от­ Бо́га и устро́ены:
сло́во бо твое́ изы́де, и дѣ́ло а́бiе творя́шеся:
изы́де бо а́бiе пло́дъ мно́же­ст­ва безмѣ́рнаго, и жела́нiя вкуше́нiя разли́чная, и цвѣ́ти ви́домъ непремѣ́н­нымъ, и благово́нiе обоня́нiя неизслѣ́дован­наго, и въ де́нь тре́тiй сiя́ сотворе́на су́ть.
Въ четве́ртый же де́нь повелѣ́лъ еси́ со́лнечнѣй бы́ти свѣ́тлости, лу́н­ному свѣ́ту и звѣ́здъ расположе́нiю:
и повелѣ́лъ еси́ и́мъ, да слу́жатъ иму́щему бы́ти созда́н­ному человѣ́ку.
Въ пя́тый же де́нь ре́клъ еси́ седмѣ́й ча́сти, идѣ́же бя́ше вода́ собрана́, да про­изведе́тъ живо́тная и лета́ющая и ры́бы, и та́ко творя́шеся:
вода́ нѣма́ и безду́шна, я́же Бо́жiимъ манове́нiемъ повелѣва́хуся, живо́тная творя́ше, да от­ сего́ ди́вная твоя́ ро́дове воз­вѣща́ютъ:
и тогда́ сохрани́лъ еси́ двѣ́ души́: и́мя еди́нѣй назва́лъ еси́ Ено́хъ, и и́мя вторѣ́й назва́лъ еси́ Левiаѳа́мъ,
и разлучи́лъ еси́ я́ еди́но от­ друга́го: не бо́ можа́­ше седма́я ча́сть, идѣ́же бя́ше вода́ собрана́, вмѣсти́ти и́хъ:
и да́лъ еси́ Ено́ху еди́ну ча́сть, я́же осушена́ е́сть въ тре́тiй де́нь, да обита́етъ на не́й, идѣ́же су́ть го́ръ ты́сяща:
Левiаѳа́му же да́лъ еси́ седму́ю ча́сть мо́крую и сохрани́лъ еси́ ю́, да бу́детъ въ снѣ́дь, и́мже хо́щеши и когда́ хо́щеши.
Въ шесты́й же де́нь повелѣ́лъ еси́ земли́, да сотвори́тъ предъ тобо́ю скоты́ и звѣ́ри и га́ды,
и свы́ше си́хъ [сотвори́лъ еси́] Ада́ма, его́же поста́вилъ еси́ вожда́ и кня́зя надъ всѣ́ми сотворе́н­ными, я́же сотвори́лъ еси́, и от­ него́ роди́мся мы́ вси́, и́хже избра́лъ еси́ лю́ди.
Сiя́ же вся́ реко́хъ предъ тобо́ю, Го́споди, я́ко ра́ди на́съ созда́лъ еси́ вѣ́къ:
про́чыя же язы́ки от­ Ада́ма рожде́ны, ре́клъ еси́ о́ныя ничто́же бы́ти: я́ко сли́нѣ уподо́блени су́ть, и я́ко ка́пленiе от­ сосу́да уподо́билъ еси́ мно́же­с­т­во и́хъ:
и ны́нѣ, Го́споди, се́, ті́и язы́цы, и́же ни во что́же вмѣне́ни су́ть, нача́ша владѣ́ти на́ми и пожира́ти на́съ:
мы́ же лю́дiе тво­и́, и́хже наре́клъ еси́ пе́рвенцемъ единоро́днымъ воз­лю́блен­нымъ тво­и́мъ, пре́дани есмы́ въ ру́ки и́хъ:
и а́ще ра́ди на́съ сотворе́нъ бы́сть вѣ́къ, вску́ю достоя́нiя не одержи́мъ съ вѣ́комъ? доко́лѣ сiя́ [бу́дутъ]?
И сказал Он мне: от начала творения круга земного и прежде нежели установлены были пределы века, и прежде нежели подули ветры;
прежде нежели услышаны были гласы громов, прежде нежели возблистали молнии, прежде нежели утвердились основания рая;
прежде нежели показались прекрасные цветы, прежде нежели утвердились силы подвижные, и прежде нежели собрались бесчисленные воинства Ангелов;
прежде нежели поднялись высоты воздушные, прежде нежели определились меры твердей, прежде нежели возгорелись огни на Сионе;
прежде нежели исследованы были лета, и отделены те, которые грешат ныне, и запечатлены те, которые хранили веру, как сокровище:
тогда Я помыслил, и сотворено было все Мною одним, а не чрез кого-либо иного; от Меня также последует и конец, а не от кого-либо иного.
Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет конец первого и начало последнего?
От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава.
Конец сего века – Исав, а начало следующего – Иаков.
Рука человека – начало его, а конец – пята его. О другом, Ездра, не спрашивай Меня.
Я же в ответ сказал Ему: о, Владыко Господи! если я обрел благодать пред очами Твоими,
молю Тебя, покажи рабу Твоему конец знамений Твоих, которых часть показал Ты мне в прошедшую ночь.
Он отвечал мне и сказал: встань на ноги твои, и слушай голос, исполненный шума,
и будет как бы землетрясение, но место, на котором ты стоишь, не поколеблется.
Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся; ибо о конце будет слово, и основания земли разумеются.
А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает, что конец их должен измениться.
И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои, и слышал, и вот голос говорящий, и шум его, как шум вод многих,
и сказал: вот, наступают дни, когда Я начну приближаться, чтобы посетить живущих на земле,
когда начну Я взыскивать с тех, которые неправдою своею произвели неправедно великий вред, и когда исполнится мера уничижения Сиона.
А когда назнаменается век, который начнет проходить, то вот знамения, которые Я покажу: книги раскроются пред лицем тверди, и все вместе увидят;
и однолетние младенцы заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через три и четыре месяца, и они останутся живыми и укрепятся;
засеянные поля внезапно явятся как незасеянные, и полные житницы окажутся пустыми;
затем вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся.
И будет в то время, вооружатся друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы источников остановятся и три часа не будут течь.
Всякий, кто после всего этого, о чем Я предсказал тебе, останется в живых, сам спасется, и увидит спасение Мое и конец вашего века.
И увидят люди избранные, которые не испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих и обратится в чувство иное.
Ибо зло истребится, и исчезнет лукавство;
процветет вера, побеждено будет растление, явится истина, которая столько времени оставалась без плода.
Когда Он говорил, я взглянул на того, пред которым стоял.
И он сказал мне: я пришел показать тебе время грядущей ночи.
Итак, если ты опять помолишься и опять семь дней попостишься, то я покажу тебе больше в день, в который я услышал тебя.
Голос твой услышан у Всевышнего; увидел Крепкий правильное действие, увидел и чистоту, которую хранил ты от юности твоей.
Посему Он послал меня показать тебе все это и сказать: уповай и не бойся;
не спеши с первыми временами помышлять суетное, дабы не судить тебе с такою же поспешностью о временах последних.
После сего я снова со слезами молился, и также постился семь дней, чтобы исполнить три седмицы, заповеданные мне.
В восьмую же ночь сердце мое пришло снова в возбуждение, и я начал говорить пред Всевышним,
ибо дух мой воспламенялся сильно, и душа моя томилась.
И сказал я: Господи! Ты от начала творения говорил; в первый день сказал: «да будет небо и земля», и слово Твое было совершившимся делом.
Тогда носился Дух, и тьма облегала вокруг и молчание: звука человеческого голоса еще не было.
Тогда повелел Ты из сокровищниц Твоих выйти обильному свету, чтобы явилось дело Твое.
Во второй день сотворил Ты дух тверди и повелел ему отделить и произвести разделение между водами, чтобы некоторая часть их поднялась вверх, а прочая осталась внизу.
В третий день Ты повелел водам собраться на седьмой части земли, а шесть частей осушил, чтобы они служили пред Тобою к обсеменению и обработанию.
Слово Твое исходило, и тотчас являлось дело;
вдруг явилось безмерное множество плодов и многоразличные приятности для вкуса, цветы в виде своем неизменные, с запахом, несказанно благоуханным: все это совершено было в третий день.
В четвертый день Ты повелел быть сиянию солнца, свету луны, расположению звезд
и повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным человеку.
В пятый день Ты сказал седьмой части, в которой была собрана вода, чтобы она произвела животных, летающих и рыб, что и сделалось.
Вода немая и бездушная, по мановению Божию, произвела животных, чтобы все роды возвещали дивные дела Твои.
Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось бегемотом, а другое левиафаном.
И Ты отделил их друг от друга, потому что седьмая часть, где была собрана вода, не могла принять их вместе.
Бегемоту Ты дал одну часть из земли, осушенной в третий день, да обитает в ней, в которой тысячи гор.
Левиафану дал седьмую часть водяную, и сохранил его, чтобы он был пищею тем, кому Ты хочешь, и когда хочешь.
В шестый же день повелел Ты земле произвести пред Тобою скотов, зверей и пресмыкающихся;
а после них Ты сотворил Адама, которого поставил властелином над всеми Твоими тварями и от которого происходим все мы и народ, который Ты избрал.
Все это сказал я пред Тобою, Господи, потому что для нас создал Ты век сей.
О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда.
И ныне, Господи, вот, эти народы, за ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами и пожирать нас.
Мы же, народ Твой, который Ты назвал Твоим первенцем, единородным, возлюбленным Твоим, преданы в руки их.
Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? И доколе это?
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible