Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Ездры

 
 •  
 • 6:1
 • 6:2
 • 6:3
 • 6:4
 • 6:5
 • 6:6
 • 6:7
 • 6:8
 • 6:9
 • 6:10
 • 6:11
 • 6:12
 • 6:13
 • 6:14
 • 6:15
 • 6:16
 • 6:17
 • 6:18
 • 6:19
 • 6:20
 • 6:21
 • 6:22
 • 6:23
 • 6:24
 • 6:25
 • 6:26
 • 6:27
 • 6:28
 • 6:29
 • 6:30
 • 6:31
 • 6:32
 • 6:33
 • 6:34
 • 6:35
 • 6:36
 • 6:37
 • 6:38
 • 6:39
 • 6:40
 • 6:41

 • 6:42
 • 6:43
 • 6:44
 • 6:45
 • 6:46

 • 6:47
 • 6:48
 • 6:49

 • 6:50
 • 6:51

 • 6:52
 • 6:53
 • 6:54
 • 6:55
 • 6:56
 • 6:57
 • 6:58
 • 6:59
 •  
 • И рече́ ко мнѣ́: от­ нача́ла кру́га земна́го и пре́жде основа́нiя исхо́довъ вѣ́ка, и пре́жде не́же бы́ша ды́шуще собра́нiя вѣ́тровъ
 • и пре́жде не́же воз­шумѣ́ша гла́си гро́мнiи, и пре́жде не́же воз­сiя́ша свѣ́тлости блиста́нiй и пре́жде не́же утверди́шася основа́нiя ра́йская,
 • и пре́жде не́же ви́дѣни бы́ша кра́снiи цвѣ́ти и пре́жде не́же укрѣпи́шася си́лы подви́женыя, и пре́жде не́же собра́шася безчи́слен­ная во́ин­ства а́нгелская
 • и пре́жде не́же воз­несо́шася высоты́ воз­ду́шныя, и пре́жде не́жели наименова́хуся мѣ́ры тве́рдей и пре́жде не́жели воз­горѣ́шася пе́щи въ Сiо́нѣ,
 • и пре́жде не́же изслѣ́дована бы́ша настоя́щая лѣ́та и пре́жде не́же от­чужди́шася си́хъ, и́же ны́нѣ согрѣша́ютъ, начина́нiя, и пре́жде не́же назна́менани бы́ша ті́и, и́же вѣ́ру сокро́вище­с­т­воваша:
 • тогда́ а́зъ помы́слихъ, и сотворе́на су́ть чрезъ мене́ еди́наго, а не чрезъ ино́го, и коне́цъ бу́детъ мно́ю, а не ины́мъ.
 • И от­вѣща́хъ и реко́хъ: ко́е бу́детъ раздѣле́нiе време́нъ? или́ когда́ пе́рвому коне́цъ, а друго́му нача́ло?
 • И рече́ ко мнѣ́: от­ Авраа́ма да́же до Исаа́ка, егда́ рожде́ни су́ть от­ него́ Иа́ковъ и Иса́въ, рука́ Иа́ковля держа́­ше от­ нача́ла пя́ту Иса́вову:
 • коне́цъ бо вѣ́ка сего́ Иса́въ, а друга́го нача́ло Иа́ковъ:
 • человѣ́ка рука́ между́ пято́ю и руко́ю, ино́го не ищи́, е́здро.
 • И от­вѣща́хъ и реко́хъ: О, Влады́ко Го́споди, а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ очи́ма тво­и́ма,
 • молю́ тя, да пока́жеши рабу́ тво­ему́ коне́цъ зна́менiй тво­и́хъ, и́хже ча́сть показа́лъ еси́ мнѣ́ но́щи преше́дшiя.
 • И от­вѣща́ и рече́ ми: воста́ни на но́ги твоя́ и услы́ши гла́съ испо́лненъ шу́ма:
 • и бу́детъ а́ки колеба́нiе, а не поколе́блет­ся мѣ́сто, на не́мже сто­и́ши:
 • сего́ ра́ди, егда́ глаго́летъ, ты́ не ужаса́йся, и́бо о концы́ сло́во и основа́нiе земли́ разумѣ́ет­ся:
 • поне́же о си́хъ ве́щехъ сло́во, трясе́т­ся и коле́блет­ся: вѣ́сть бо, я́ко коне́цъ и́хъ и́мать измѣни́тися.
 • И бы́сть егда́ слы́шахъ, воста́хъ на но́зѣ мо­и́ и слы́шахъ: и се́, гла́съ глаго́лющь, и шу́мъ его́ я́ко шу́мъ во́дъ мно́гихъ.
 • И рече́: се́, дні́е гряду́тъ, и бу́детъ, внегда́ при­­ближа́тися начну́, да посѣщу́ обита́ющихъ на земли́,
 • и егда́ иска́ти начну́ от­ си́хъ, и́же непра́ведно повреди́ша непра́вдою сво­е́ю, и егда́ испо́лнит­ся смире́нiе Сiо́не,
 • и егда́ назна́менает­ся вѣ́къ, и́же начина́етъ преходи́ти, сiя́ зна́менiя сотворю́: кни́ги разгну́т­ся предъ лице́мъ тве́рди, и вси́ у́зрятъ вку́пѣ,
 • и единолѣ́тнiи младе́нцы воз­глаго́лютъ гла́сы сво­и́ми, и чрева́тыя недозрѣ́лыхъ родя́тъ младе́нцевъ, трiе́хъ и четы́рехъ ме́сяцей, и поживу́тъ и воз­дви́жут­ся:
 • и а́бiе явя́т­ся мѣста́ насѣ́ян­ная ненасѣ́яна, и по́лная храни́лища внеза́пу обря́щут­ся пра́здна:
 • и труба́ востру́битъ съ шу́момъ, ю́же егда́ вси́ услы́шатъ, а́бiе ужа́снут­ся:
 • и бу́детъ въ то́ вре́мя, вооружа́т­ся прiя́теле на прiя́телей а́ки врази́, и ужа́снет­ся земля́ съ ни́ми, и жи́лы исто́чниковъ ста́нутъ и не стеку́тъ въ часѣ́хъ трiе́хъ:
 • и бу́детъ, вся́къ, и́же оста́вленъ бу́детъ от­ всѣ́хъ си́хъ, и́миже предреко́хъ тебѣ́, то́й спасе́т­ся и у́зритъ спасе́нiе мое́ и коне́цъ вѣ́ка ва́­шего:
 • и у́зрятъ, и́же прiя́ти су́ть лю́дiе, и́же сме́рти не вкуси́ша от­ рожде́нiя сво­его́, и премѣни́т­ся се́рдце обита́ющихъ и обрати́т­ся въ чу́в­ст­во ино́­е:
 • загла́дитбося лука́вое, и погаси́т­ся ле́сть,
 • процвѣте́тъ же вѣ́ра, и побѣди́т­ся растлѣ́нiе, и яви́т­ся и́стина, я́же безъ плода́ бя́ше дни́ толи́ки.
 • И бы́сть, егда́ ми́ глаго́ла, и се́, ти́хо смотрѣ́хъ на́нь, предъ ни́мже стоя́хъ,
 • и рече́ ко мнѣ́ сiя́: прiидо́хъ къ тебѣ́ показа́ти вре́мя бу́дущiя но́щи:
 • а́ще у́бо па́ки помо́лишися и па́ки попости́шися се́дмь дні́й, па́ки тебѣ́ воз­вѣщу́ от­ си́хъ бо́лшыя ве́щы, въ де́нь въ о́ньже слы́шахъ:
 • слы́шанъ бо е́сть гла́съ тво́й предъ вы́шнимъ: ви́дѣ бо крѣ́пкiй исправле́нiе твое́ и прови́дѣ чистоту́, ю́же от­ ю́ности тво­ея́ имѣ́лъ еси́,
 • и сего́ ра́ди посла́ мя показа́ти тебѣ́ вся́ ве́щы сiя́ и рещи́ тебѣ́: дерза́й и не бо́йся,
 • и не тщи́ся съ пе́рвыми времены́ мы́слити су́етная, да не поспѣши́ши от­ послѣ́днихъ време́нъ.
 • И бы́сть по си́хъ, и пла́кахся па́ки и та́кожде постя́хся се́дмь дні́й, да испо́лню три́ седми́цы, я́же рече́ны су́ть мнѣ́.
 • И бы́сть во осму́ю но́щь, и се́рдце мое́ смуща́­шеся па́ки во мнѣ́, и нача́хъ глаго́лати предъ вы́шнимъ:
 • распала́­шеся бо ду́хъ мо́й зѣло́, и душа́ моя́ уныва́­ше.
 • И реко́хъ: О, Го́споди! глаго́ля глаго́лалъ еси́ от­ нача́ла сотворе́нiя въ пе́рвый де́нь [глаго́лющь]: да бу́детъ не́бо и земля́, и твое́ сло́во дѣ́ло соверше́н­но:
 • и бы́сть тогда́ Ду́хъ, и тма́ о́крестъ ноша́­шеся и молча́нiе: шу́мъ гла́са человѣ́ча еще́ не бѣ́ [сотворе́нъ] от­ тебе́:
 • тогда́ глаго́лалъ еси́, да от­ сокро́вищъ тво­и́хъ про­изнесе́т­ся свѣ́тъ свѣ́тлый, и́мже бы яви́лося дѣ́ло твое́.
 • И въ де́нь вторы́й созда́лъ еси́ ду́хъ тве́рди и повелѣ́лъ еси́ е́й, да раздѣли́тъ и раздѣле́нiе сотвори́тъ между́ вода́ми, да ча́сть нѣ́кая вы́ше усту́питъ и ча́сть втора́я ни́зу пребыва́етъ.
 • И въ тре́тiй де́нь повелѣ́лъ еси́ вода́мъ собра́тися въ седму́ю ча́сть земли́, ше́сть же часте́й осуши́лъ и сохрани́лъ еси́, е́же бы предъ тобо́ю служи́ли насѣ́яны от­ Бо́га и устро́ены:
 • сло́во бо твое́ изы́де, и дѣ́ло а́бiе творя́шеся:
 • изы́де бо а́бiе пло́дъ мно́же­ст­ва безмѣ́рнаго, и жела́нiя вкуше́нiя разли́чная, и цвѣ́ти ви́домъ непремѣ́н­нымъ, и благово́нiе обоня́нiя неизслѣ́дован­наго, и въ де́нь тре́тiй сiя́ сотворе́на су́ть.
 • Въ четве́ртый же де́нь повелѣ́лъ еси́ со́лнечнѣй бы́ти свѣ́тлости, лу́н­ному свѣ́ту и звѣ́здъ расположе́нiю:
 • и повелѣ́лъ еси́ и́мъ, да слу́жатъ иму́щему бы́ти созда́н­ному человѣ́ку.
 • Въ пя́тый же де́нь ре́клъ еси́ седмѣ́й ча́сти, идѣ́же бя́ше вода́ собрана́, да про­изведе́тъ живо́тная и лета́ющая и ры́бы, и та́ко творя́шеся:
 • вода́ нѣма́ и безду́шна, я́же Бо́жiимъ манове́нiемъ повелѣва́хуся, живо́тная творя́ше, да от­ сего́ ди́вная твоя́ ро́дове воз­вѣща́ютъ:
 • и тогда́ сохрани́лъ еси́ двѣ́ души́: и́мя еди́нѣй назва́лъ еси́ Ено́хъ, и и́мя вторѣ́й назва́лъ еси́ Левiаѳа́мъ,
 • и разлучи́лъ еси́ я́ еди́но от­ друга́го: не бо́ можа́­ше седма́я ча́сть, идѣ́же бя́ше вода́ собрана́, вмѣсти́ти и́хъ:
 • и да́лъ еси́ Ено́ху еди́ну ча́сть, я́же осушена́ е́сть въ тре́тiй де́нь, да обита́етъ на не́й, идѣ́же су́ть го́ръ ты́сяща:
 • Левiаѳа́му же да́лъ еси́ седму́ю ча́сть мо́крую и сохрани́лъ еси́ ю́, да бу́детъ въ снѣ́дь, и́мже хо́щеши и когда́ хо́щеши.
 • Въ шесты́й же де́нь повелѣ́лъ еси́ земли́, да сотвори́тъ предъ тобо́ю скоты́ и звѣ́ри и га́ды,
 • и свы́ше си́хъ [сотвори́лъ еси́] Ада́ма, его́же поста́вилъ еси́ вожда́ и кня́зя надъ всѣ́ми сотворе́н­ными, я́же сотвори́лъ еси́, и от­ него́ роди́мся мы́ вси́, и́хже избра́лъ еси́ лю́ди.
 • Сiя́ же вся́ реко́хъ предъ тобо́ю, Го́споди, я́ко ра́ди на́съ созда́лъ еси́ вѣ́къ:
 • про́чыя же язы́ки от­ Ада́ма рожде́ны, ре́клъ еси́ о́ныя ничто́же бы́ти: я́ко сли́нѣ уподо́блени су́ть, и я́ко ка́пленiе от­ сосу́да уподо́билъ еси́ мно́же­с­т­во и́хъ:
 • и ны́нѣ, Го́споди, се́, ті́и язы́цы, и́же ни во что́же вмѣне́ни су́ть, нача́ша владѣ́ти на́ми и пожира́ти на́съ:
 • мы́ же лю́дiе тво­и́, и́хже наре́клъ еси́ пе́рвенцемъ единоро́днымъ воз­лю́блен­нымъ тво­и́мъ, пре́дани есмы́ въ ру́ки и́хъ:
 • и а́ще ра́ди на́съ сотворе́нъ бы́сть вѣ́къ, вску́ю достоя́нiя не одержи́мъ съ вѣ́комъ? доко́лѣ сiя́ [бу́дутъ]?
 • И сказал Он мне: от начала творения круга земного и прежде нежели установлены были пределы века, и прежде нежели подули ветры;
 • прежде нежели услышаны были гласы громов, прежде нежели возблистали молнии, прежде нежели утвердились основания рая;
 • прежде нежели показались прекрасные цветы, прежде нежели утвердились силы подвижные, и прежде нежели собрались бесчисленные воинства Ангелов;
 • прежде нежели поднялись высоты воздушные, прежде нежели определились меры твердей, прежде нежели возгорелись огни на Сионе;
 • прежде нежели исследованы были лета, и отделены те, которые грешат ныне, и запечатлены те, которые хранили веру, как сокровище:
 • тогда Я помыслил, и сотворено было все Мною одним, а не чрез кого-либо иного; от Меня также последует и конец, а не от кого-либо иного.
 • Тогда я отвечал: какое разделение времен, и когда будет конец первого и начало последнего?
 • От Авраама даже до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала пяту Исава.
 • Конец сего века – Исав, а начало следующего – Иаков.
 • Рука человека – начало его, а конец – пята его. О другом, Ездра, не спрашивай Меня.
 • Я же в ответ сказал Ему: о, Владыко Господи! если я обрел благодать пред очами Твоими,
 • молю Тебя, покажи рабу Твоему конец знамений Твоих, которых часть показал Ты мне в прошедшую ночь.
 • Он отвечал мне и сказал: встань на ноги твои, и слушай голос, исполненный шума,
 • и будет как бы землетрясение, но место, на котором ты стоишь, не поколеблется.
 • Посему, когда будет говорить, ты не ужасайся; ибо о конце будет слово, и основания земли разумеются.
 • А как речь идет о них самих, то земля вострепещет и поколеблется, ибо знает, что конец их должен измениться.
 • И было, когда я услышал голос, встал на ноги мои, и слышал, и вот голос говорящий, и шум его, как шум вод многих,
 • и сказал: вот, наступают дни, когда Я начну приближаться, чтобы посетить живущих на земле,
 • когда начну Я взыскивать с тех, которые неправдою своею произвели неправедно великий вред, и когда исполнится мера уничижения Сиона.
 • А когда назнаменается век, который начнет проходить, то вот знамения, которые Я покажу: книги раскроются пред лицем тверди, и все вместе увидят;
 • и однолетние младенцы заговорят своими голосами, и беременные женщины будут рождать недозрелых младенцев через три и четыре месяца, и они останутся живыми и укрепятся;
 • засеянные поля внезапно явятся как незасеянные, и полные житницы окажутся пустыми;
 • затем вострубит труба с шумом, и когда услышат ее, все внезапно ужаснутся.
 • И будет в то время, вооружатся друзья против друзей, как враги, и устрашится земля с живущими на ней, и жилы источников остановятся и три часа не будут течь.
 • Всякий, кто после всего этого, о чем Я предсказал тебе, останется в живых, сам спасется, и увидит спасение Мое и конец вашего века.
 • И увидят люди избранные, которые не испытали смерти от рождения своего, и изменится сердце живущих и обратится в чувство иное.
 • Ибо зло истребится, и исчезнет лукавство;
 • процветет вера, побеждено будет растление, явится истина, которая столько времени оставалась без плода.
 • Когда Он говорил, я взглянул на того, пред которым стоял.
 • И он сказал мне: я пришел показать тебе время грядущей ночи.
 • Итак, если ты опять помолишься и опять семь дней попостишься, то я покажу тебе больше в день, в который я услышал тебя.
 • Голос твой услышан у Всевышнего; увидел Крепкий правильное действие, увидел и чистоту, которую хранил ты от юности твоей.
 • Посему Он послал меня показать тебе все это и сказать: уповай и не бойся;
 • не спеши с первыми временами помышлять суетное, дабы не судить тебе с такою же поспешностью о временах последних.
 • После сего я снова со слезами молился, и также постился семь дней, чтобы исполнить три седмицы, заповеданные мне.
 • В восьмую же ночь сердце мое пришло снова в возбуждение, и я начал говорить пред Всевышним,
 • ибо дух мой воспламенялся сильно, и душа моя томилась.
 • И сказал я: Господи! Ты от начала творения говорил; в первый день сказал: «да будет небо и земля», и слово Твое было совершившимся делом.
 • Тогда носился Дух, и тьма облегала вокруг и молчание: звука человеческого голоса еще не было.
 • Тогда повелел Ты из сокровищниц Твоих выйти обильному свету, чтобы явилось дело Твое.
 • Во второй день сотворил Ты дух тверди и повелел ему отделить и произвести разделение между водами, чтобы некоторая часть их поднялась вверх, а прочая осталась внизу.
 • В третий день Ты повелел водам собраться на седьмой части земли, а шесть частей осушил, чтобы они служили пред Тобою к обсеменению и обработанию.
 • Слово Твое исходило, и тотчас являлось дело;
 • вдруг явилось безмерное множество плодов и многоразличные приятности для вкуса, цветы в виде своем неизменные, с запахом, несказанно благоуханным: все это совершено было в третий день.
 • В четвертый день Ты повелел быть сиянию солнца, свету луны, расположению звезд
 • и повелел, чтобы они служили имеющему быть созданным человеку.
 • В пятый день Ты сказал седьмой части, в которой была собрана вода, чтобы она произвела животных, летающих и рыб, что и сделалось.
 • Вода немая и бездушная, по мановению Божию, произвела животных, чтобы все роды возвещали дивные дела Твои.
 • Тогда Ты сохранил двух животных: одно называлось бегемотом, а другое левиафаном.
 • И Ты отделил их друг от друга, потому что седьмая часть, где была собрана вода, не могла принять их вместе.
 • Бегемоту Ты дал одну часть из земли, осушенной в третий день, да обитает в ней, в которой тысячи гор.
 • Левиафану дал седьмую часть водяную, и сохранил его, чтобы он был пищею тем, кому Ты хочешь, и когда хочешь.
 • В шестый же день повелел Ты земле произвести пред Тобою скотов, зверей и пресмыкающихся;
 • а после них Ты сотворил Адама, которого поставил властелином над всеми Твоими тварями и от которого происходим все мы и народ, который Ты избрал.
 • Все это сказал я пред Тобою, Господи, потому что для нас создал Ты век сей.
 • О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда.
 • И ныне, Господи, вот, эти народы, за ничто Тобою признанные, начали владычествовать над нами и пожирать нас.
 • Мы же, народ Твой, который Ты назвал Твоим первенцем, единородным, возлюбленным Твоим, преданы в руки их.
 • Если для нас создан век сей, то почему не получаем мы наследия с веком? И доколе это?