Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Ездры

 
 • И бы́сть егда́ сконча́хъ глаго́лати словеса́ сiя́, по́сланъ е́сть ко мнѣ́ а́нгелъ, и́же по́сланъ бѣ́ ко мнѣ́ въ пре́жнiя но́щы,
 • и рече́ ко мнѣ́: воста́ни, е́здро, и слы́ши словеса́, я́же прiидо́хъ глаго́лати къ тебѣ́.
 • И реко́хъ: глаго́ли, го́споди мо́й. И рече́ ко мнѣ́: мо́ре поста́влено е́сть въ простра́н­нѣ мѣ́стѣ, дабы́ бы́ло глубо́ко и безмѣ́рно,
 • бу́детъ же ему́ вхо́дъ въ тѣ́снѣ мѣ́стѣ поста́вленъ, дабы́ подо́бно рѣка́мъ бы́ло:
 • кто́ бо хотя́й восхо́щетъ вни́ти въ мо́ре и ви́дѣти е́, или́ госпо́д­ст­вовати и́мъ, а́ще не про́йдетъ тѣсноты́, въ широту́ ка́ко прiити́ мо́жетъ?
 • и па́ки и́но: гра́дъ со́зданъ е́сть и поста́вленъ на мѣ́стѣ полево́мъ, е́сть же испо́лненъ всѣ́ми благи́ми:
 • вхо́дъ его́ тѣ́сенъ и въ стремни́нѣ поста́вленъ, дабы́ одесну́ю о́гнь бы́лъ, ошу́юю же вода́ глубока́:
 • стезя́ же е́сть еди́на то́кмо между́ и́ма проложена́, си́рѣчь между́ огне́мъ и водо́ю, еди́ну то́кмо ступе́нь человѣ́чу могу́щая вмѣсти́ти:
 • егда́ у́бо да́ст­ся гра́дъ се́й человѣ́ку въ достоя́нiе, а́ще не про́йдетъ когда́ предположе́н­наго бѣ́д­ст­ва, ка́ко прiи́метъ достоя́нiе свое́?
 • И реко́хъ: та́ко, Го́споди. И рече́ ко мнѣ́: та́ко е́сть и Изра́илева ча́сть:
 • и́хъ бо ра́ди сотвори́хъ вѣ́къ, и егда́ преступи́лъ е́сть Ада́мъ законоположе́нiя моя́, сужде́но бы́сть е́же сотворе́но е́сть:
 • и сотвори́шася вхо́ди сего́ вѣ́ка тѣ́сни и болѣ́знен­ни и тру́дни, ма́ли же и лука́ви, и бѣ́д­ст­въ по́лни и трудо́мъ вели́кимъ утвержде́н­ни,
 • и́бо бо́лшаго вѣ́ка вхо́ди простра́н­ни и безопа́сни и творя́щiи безсме́ртный пло́дъ:
 • а́ще у́бо входя́щiи не вни́дутъ, и́же живу́тъ, въ тѣ́сная и су́етная сiя́, не воз­мо́гутъ прiя́ти, я́же су́ть угото́вана:
 • ны́нѣ у́бо вску́ю ты́ смуща́ешися, егда́ еси́ тлѣ́ненъ, и что́ мяте́шися ты́, егда́ еси́ сме́ртенъ?
 • и вску́ю не прiя́лъ еси́ въ се́рдцы тво­е́мъ, е́же е́сть бу́дущее, но е́же настоя́щее?
 • Отвѣща́хъ и рѣ́хъ: Влады́ко Го́споди! се́, устро́илъ еси́ зако́номъ тво­и́мъ, я́ко пра́веднiи наслѣ́дятъ сiя́, нечести́вiи же поги́бнутъ:
 • пра́веднiи же понесу́тъ тѣсноту́ надѣ́ющеся простра́н­ныхъ: и́же бо нечести́во сотвори́ша, и тѣсноту́ пострада́в­ше простра́н­ныхъ не у́зрятъ.
 • И рече́ ко мнѣ́: нѣ́сть судiя́ па́че Бо́га, ни разумѣва́яй па́че вы́шняго:
 • погиба́ютъ бо мно́зи настоя́щiи, поне́же не радя́тъ о предположе́н­нѣмъ Бо́жiи зако́нѣ:
 • повелѣва́я бо повелѣ́ Бо́гъ при­­ходя́щымъ, егда́ прiидо́ша, что́ творя́ще жи́ви бу́дутъ, и что́ храня́ще казни́ми не бу́дутъ:
 • ті́и бо не су́ть увѣща́ни, и проти́вишася ему́, и положи́ша себѣ́ помышле́нiе су́етное,
 • и предста́виша себѣ́ обхожде́нiе грѣхо́въ, и глаго́лаша вы́шнему не бы́ти, и путі́й его́ не позна́ша,
 • и зако́нъ его́ уничижи́ша, и обѣтова́нiя его́ от­верго́ша, и въ зако́нѣхъ его́ вѣ́ры не имѣ́ша, и дѣ́лъ его́ не соверши́ша:
 • того́ ра́ди, е́здро, тще́тная тще́тнымъ и по́лная по́лнымъ:
 • се́, вре́мя прiи́детъ, и бу́детъ, егда́ прiи́дутъ зна́менiя, я́же предреко́хъ тебѣ́, и яви́т­ся невѣ́ста, и явля́ющися пока́жет­ся, я́же ны́нѣ кры́ет­ся от­ земли́,
 • и вся́къ, и́же изба́вленъ е́сть от­ предрѣче́н­ныхъ злы́хъ, то́й у́зритъ ди́вная моя́:
 • от­кры́етбося Сы́нъ мо́й Иису́съ съ тѣ́ми, и́же съ ни́мъ су́ть, и насладя́т­ся, и́же оста́влени су́ть, въ лѣ́тѣхъ четы́рехъ стѣ́хъ:
 • и бу́детъ по лѣ́тѣхъ си́хъ, и у́мретъ Сы́нъ мо́й Христо́съ, и вси́ и́же дыха́нiе и́мутъ человѣ́цы,
 • и обрати́т­ся вѣ́къ въ дре́внее молча́нiе дні́й се́дмь, я́коже въ пре́жнихъ судѣ́хъ, та́ко я́ко да никто́ оста́нет­ся:
 • и бу́детъ по дне́хъ седми́, и воз­бу́дит­ся, и́же не у́ бди́тъ, вѣ́къ и у́мретъ растлѣ́н­ный,
 • и земля́ изда́стъ тѣ́хъ, и́же въ не́й спя́тъ, и пра́хъ, и́же въ не́мъ молча́нiемъ обита́ютъ, и храни́лища издаду́тъ вда́н­ныя и́мъ ду́шы:
 • и от­кры́ет­ся вы́шнiй на престо́лѣ суда́, и про́йдутъ бѣды́, и долготерпѣ́нiе собере́т­ся:
 • су́дъ же еди́нъ пребу́детъ, и́стина ста́нетъ, и вѣ́ра воз­мо́жетъ,
 • и дѣ́ло послѣ́довати бу́детъ, и мзда́ пока́жет­ся, и пра́вды воспря́нутъ, и непра́вды не воз­облада́ютъ.
 • И реко́хъ: пе́рвый Авраа́мъ о Cодо́млянѣхъ моли́л­ся, и Моисе́й за отцы́ согрѣ́шшыя въ пусты́ни,
 • и и́же по не́мъ за Изра́иля во дни́ Аха́за и самуи́ла,
 • дави́дъ о сокруше́нiи, и соломо́нъ за си́хъ, и́же прiидо́ша во освяще́нiе,
 • и илiа́ за тѣ́хъ, и́же до́ждь прiя́ша, и за ме́ртва, да оживе́тъ,
 • и езекі́а за лю́ди во дни́ сен­нахири́ма, и мно́зи за мно́гихъ:
 • а́ще у́бо ны́нѣ, егда́ тлѣ́н­ное воз­расте́, и непра́вда умно́жена е́сть, и моли́шася пра́веднiи за нечести́выхъ, вску́ю и ны́нѣ та́ко не бу́детъ?
 • И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: настоя́щiй вѣ́къ не е́сть коне́цъ, сла́ва въ не́мъ ча́стая пребыва́етъ: того́ ра́ди моли́шася за немощны́хъ:
 • де́нь бо су́дный бу́детъ коне́цъ вре́мене сего́ и нача́ло вре́мене бу́дущаго безсме́ртiя, въ не́мже мимо­и́де тлѣ́нiе,
 • разруши́ся невоз­де́ржность, от­сѣ́чено е́сть невѣ́рiе, воз­расте́ же пра́вда, воз­сiя́ и́стина:
 • тогда́ бо никто́же мо́жетъ спасти́ того́, и́же поги́бе, ни потопи́ти того́, и́же побѣди́.
 • И от­вѣща́хъ и реко́хъ: сiе́ е́сть сло́во мое́ пе́рвое и послѣ́днее, я́ко лу́чше бѣ́ не да́ти земли́ Ада́му, или́
  егда́ уже́ дана́ бы́сть, удержа́ти его́, да не согрѣши́тъ:
 • что́ бо по́льзуетъ человѣ́комъ въ настоя́щемъ вѣ́цѣ жи́ти въ ско́рби, и ме́ртвымъ ча́яти ка́зни?
 • О, что́ сотвори́лъ еси́, Ада́ме? а́ще бо ты́ согрѣши́лъ еси́, не еди́наго тебе́ сотвори́ся паде́нiе, но и на́­ше, и́же от­ тебе́ про­изыдо́хомъ:
 • что́ бо по́льзуетъ на́мъ, а́ще обѣща́но е́сть на́мъ безсме́ртное вре́мя, мы́ же сме́ртная дѣла́ содѣ́лахомъ?
 • и я́ко предрѣче́н­но е́сть на́мъ вѣ́чное упова́нiе, мы́ же стропти́вiи су́етни сотвори́хомся?
 • и я́ко от­ложе́на су́ть на́мъ жили́ща здра́вiя и поко́я, мы́ же лука́во жи́ли есмы́?
 • и я́ко предугото́вана е́сть сла́ва вы́шняго защити́ти тѣ́хъ, и́же по́здѣ пожи́ша, мы́ же по стро́потнымъ путе́мъ ходи́хомъ?
 • и я́ко пока́занъ бу́детъ ра́й, его́же пло́дъ нерастлѣ́нъ пребыва́етъ, въ не́мже е́сть поко́й и врачба́,
 • мы́ же не вни́демъ, въ неблагода́рныхъ бо мѣ́стѣхъ пожи́хомъ?
 • и я́ко па́че звѣ́здъ воз­блиста́ютъ ли́ца тѣ́хъ, и́же воз­держа́нiе имѣ́яху, на́ша же ли́ца па́че тмы́ че́рна?
 • и́бо не помышля́хомъ живу́ще, егда́ беззако́нiе твори́хомъ, я́ко и́мамы по сме́рти терпѣ́ти.
 • И от­вѣща́ и рече́: сiе́ е́сть помышле́нiе по́двига, и́мже подвиза́тися бу́детъ на земли́ рожде́н­ный человѣ́къ,
 • да а́ще побѣжде́нъ бу́детъ, претерпи́тъ е́же ре́клъ еси́, а́ще же побѣди́тъ, воспрiи́метъ е́же глаго́лю:
 • поне́же се́й е́сть живо́тъ, о не́мже Моисе́й рече́, егда́ живя́ше, къ лю́демъ, глаго́ля: избери́ себѣ́ живо́тъ, да живе́ши:
 • не вѣ́роваша же ему́, но ни по́слѣ его́ проро́комъ, ниже́ мнѣ́, и́же глаго́лалъ е́смь и́мъ,
 • я́ко не была́ бы ско́рбь въ погубле́нiе и́хъ, я́коже бу́детъ ра́дость тѣ́мъ, и́мже усовѣ́товано е́сть спасе́нiе.
 • И от­вѣша́хъ и реко́хъ: вѣ́мъ, Го́споди, я́ко назва́нъ е́сть вы́шнiй милосе́рдъ, поне́же поми́луетъ тѣ́хъ, и́же не у́ въ вѣ́къ прiидо́ша,
 • и я́ко ми́луетъ тѣ́хъ, и́же житiе́ творя́тъ по зако́ну его́,
 • и долготерпѣли́въ е́сть, я́ко долготерпи́тъ си́мъ, и́же согрѣши́ша, я́ко сво­ему́ творе́нiю,
 • и ще́дръ е́сть да́тель, я́ко дая́ти хо́щетъ по тре́бованиемъ,
 • и многомилосе́рдъ, поне́же умножа́етъ милосе́рдiе тѣ́мъ, и́же и настоя́щiи су́ть, и и́же мину́ша, и и́же бу́дутъ:
 • а́ще бо не умно́житъ милосе́рдiя сво­его́, не оживе́тъ вѣ́къ съ тѣ́ми, и́же наслѣ́дятъ въ не́мъ, и да́р­ст­вуетъ:
 • поне́же а́ще бы не да́р­ст­вовалъ от­ бла́гости сво­ея́, да облегча́т­ся сі́и, и́же беззако́нiе сотвори́ша от­ сво­и́хъ беззако́нiй, то не воз­могла́ бы десятоты́сящная ча́сть жива́ бы́ти человѣ́ковъ:
 • и судiя́, а́ще бы не прости́лъ о́нымъ, и́же изцѣле́ни су́ть сло́вомъ его́, и потреби́лъ бы мно́же­с­т­во ра́спрей,
 • не бы́ оста́лися бы́ша въ безчи́слен­нѣмъ мно́же­ст­вѣ, ра́звѣ ма́ли зѣло́.
 • Когда я окончил говорить эти слова, послан был ко мне Ангел, который посылаем был ко мне в прежние ночи,
 • и сказал мне: встань, Ездра, и слушай слова́, которые я пришел говорить тебе.
 • Я сказал: говори, господин мой. И он сказал мне: море расположено в пространном месте, чтобы быть глубоким и безмерным;
 • но вход в него находится в тесном месте, так что подобен рекам.
 • Кто пожелал бы войти в море и видеть его, или господствовать над ним, тот, если не пройдет тесноты, как может дойти до широты?
 • Или иное подобие: город построен и расположен на равнине, и наполнен всеми благами;
 • но вход в него тесен и расположен на крутизне так, что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода.
 • Между ними, то есть между огнем и водою, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более, как только ступень человека.
 • Если город этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащей на пути опасности?
 • Я сказал: так, Господи. И Он сказал мне: такова и доля Израиля.
 • Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил Мои постановления, определено быть тому, что сделано.
 • И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда.
 • А входы будущего века пространны, безопасны, и приносят плод бессмертия.
 • Итак, если входящие, которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они не могут получить, что уготовано.
 • Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что мятешься, когда смертен?
 • Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, а принял то, что в настоящем?
 • Я отвечал и сказал: Владыко Господи! вот, Ты определил законом Твоим, что праведники наследуют это, а грешники погибнут.
 • Праведники потерпят тесноту, надеясь пространного, а нечестиво жившие, хотя потерпели тесноту, не увидят пространного.
 • И Он сказал мне: нет судии выше Бога, нет разумеющего более Всевышнего.
 • Погибают многие в этой жизни, потому что нерадят о предложенном им законе Божием.
 • Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны.
 • А они не послушались и воспротивились Ему, утвердили в себе помышление суетное.
 • Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что Его нет, не познали путей Его,
 • презрели закон Его, отвергли обетования Его, не имели веры к обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его.
 • И потому, Ездра, пустым пустое, а полным полное.
 • Вот, придет время, когда придут знамения, которые Я предсказал тебе, и явится невеста, и являясь покажется, – скрываемая ныне землею.
 • И всякий, кто избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса Мои.
 • Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет.
 • А после этих лет умрет Сын Мой Христос и все люди, имеющие дыхание.
 • И обратится век в древнее молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого.
 • После же семи дней восстанет век усыпленный, и умрет поврежденный.
 • И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут вверенные им души.
 • Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение.
 • Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится.
 • Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда.
 • Я сказал: Авраам первый молился о Содомлянах; Моисей – за отцов, согрешивших в пустыне;
 • Иисус после него – за Израиля во дни Ахана;
 • Самуил и Давид – за погубляемых, Соломон – за тех, которые пришли на освящение;
 • Илия – за тех, которые приняли дождь, и за мертвеца, чтобы он ожил;
 • Езекия – за народ во дни Сеннахирима, и многие – за многих.
 • Итак, если тогда, когда усилилось растление и умножилась неправда, праведные молились за неправедных, то почему же не быть тому и ныне?
 • Он отвечал мне и сказал: настоящий век не есть конец; славы в нем часто не бывает, потому молились за немощных.
 • День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление,
 • прекратится невоздержание, пресечется неверие, а возрастет правда, воссияет истина.
 • Тогда никто не возможет спасти погибшего, ни погубить победившего.
 • Я отвечал и сказал: вот мое слово первое и последнее: лучше было не давать земли Адаму, или, когда уже дана, удержать его, чтобы не согрешил.
 • Что пользы людям – в настоящем веке жить в печали, а по смерти ожидать наказания?
 • О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим.
 • Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела?
 • Нам предсказана вечная надежда, а мы, непотребные, сделались суетными.
 • Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо;
 • уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым.
 • Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным и в котором покой и врачевство;
 • но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных.
 • Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица – чернее тьмы.
 • Мы не помышляли в жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать.
 • Он отвечал и сказал: это – помышление о борьбе, которую должен вести на земле родившийся человек,
 • чтобы, если будет побежден, потерпеть то, о чем ты сказал, а если победит, получить то, о чем Я говорю.
 • Это та жизнь, о которой сказал Моисей, когда жил, к народу, говоря: «избери себе жизнь, чтобы жить».
 • Но они не поверили ему, ни пророкам после него, ни Мне, говорившему к ним,
 • что не будет скорби о погибели их, как будет радость о тех, которым уготовано спасение.
 • Я отвечал и сказал: знаю, Господи, что Всевышний называется милосердым, потому что помилует тех, которые еще не пришли в мир,
 • и милует тех, которые провождают жизнь в законе Его.
 • Он долготерпелив, ибо оказывает долготерпение к согрешившим, как к Своему творению.
 • Он щедр, ибо готов давать по надобности,
 • и многомилостив, ибо умножает милости Свои к живущим ныне и к жившим и к тем, которые будут жить.
 • Ибо, если бы не умножал Он Своих милостей, то не мог бы век продолжать жить с теми, которые обитают в нем.
 • Он подает дары; ибо если бы не даровал по благости Своей, да облегчатся совершившие нечестие от своих беззаконий, то не могла бы оставаться в живых десятитысячная часть людей.
 • Он судия, и если бы не прощал тех, которые сотворены словом Его, и не истребил множества преступлений,
 • может быть, из бесчисленного множества остались бы только весьма немногие.
 • ამ სიტყვების თქმა რომ დავასრულე, მომევლინა მე ანგელოზი, რომელიც წინა ღამეებში მევლინებოდა.
 • მითხრა: ადექი, ეზრა, და ისმინე სიტყვები, რომელთა სათქმელადაც მოვედი შენთან.
 • ვთქვი: ბრძანე, ჩემო ღმერთო. მითხრა: ზღვა გაშლილ ადგილზე მდებარეობს, რათა ღრმა იყოს და განუზომელი.
 • მაგრამ შესასვლელი მისი ვიწრო ადგილასაა მოთავსებული, მდინარის მსგავსია.
 • თუ სურს ვინმეს შეაღწიოს ზღვაში და იხილოს, ან დაიმორჩილოს იგი, ვიწროში თუ არ გაიარა, ფართო წყლებში გასვლას როგორ შეძლებს?
 • ასევე სხვაც: აშენებულია ქალაქი, დაბლობ ადგილას მდებარეობს იგი, და ყოველგვარი სიკეთით არის აღსავსე.
 • მაგრამ მისადგომი მისი ვიწროა და ციცაბოზე მდებარეობს, რათა მარჯვნივ ცეცხლი იყოს, მარცხნივ კი ღრმა წყალი.
 • მათ შორის ერთადერთი ბილიკი გადის, ცეცხლსა და წყალს შორის, და ერთი კაცის ტერფს თუ დაიტევს.
 • როგორ მიიღოს კაცმა სამემკვიდრეოდ მიცემული ქალაქი, თუ წინდაგებულ ხიფათს არ გაივლის?
 • ვთქვი: ასეა, უფალო. მითხრა: ასეა ისრაელის წილიც.
 • რადგან მათთვის შევქმენი წუთისოფელი, და როცა ადამი განუდგა ჩემს მცნებებს, მსჯავრი დაედო მას, რაც შეიქმნა.
 • დავიწროვდა ამ წუთისოფლის შესასვლელები, შეიქნა გამტანჯველი და სამძიმო, ბოროტებითა და ფათერაკებით სავსე და დიდ ჯაფას მოითხოვს.
 • მაგრამ უფრო დიდი წუთისოფლის შესასვლელები ფართოა და უხიფათო, და უკვდავების ნაყოფის გამომღებია.
 • ამიტომ, თუ ცოცხლები არ გაივლიან ამ ვიწროებს, ვერ მიიღებენ იმას, რაც დაცულია მათთვის.
 • ახლა რისთვის შფოთავ, ხრწნადი რომ ხარ? და რად გაწუხებს, მოკვდავი რომ ხარ?
 • რატომ არ გულისხმაყოფ მომავალს, არამედ მხოლოდ იმას, რაც აწმყოშია?
 • ვუპასუხე და ვთქვი: მბრძანებელო, უფალო, აჰა, შენ დაადგინე შენი რჯულით, რომ ამას ყველაფერს მართალნი დაიმკვიდრებენ, უკეთურნი კი დაიღუპებიან.
 • რადგან მართალნი დაითმენენ ვიწროებს ფართოს იმედით; ხოლო ვინც უკეთურებას სჩადის, თუმცა ვიწროებს კი გაივლის, მაგრამ ფართოს მაინც ვერ იხილავს.
 • მითხრა: არ არსებობს მსაჯული ღმერთზე აღმატებული, არც ბრძენი, უზენაესზე აღმატებული.
 • დაიღუპებიან აწმყონი მრავალნი, რადგან უგულებელყოფილია მათ წინ დადებული ღვთის რჯული.
 • რადგან ასწავლა ღმერთმა მომსვლელთ, როცა მოვიდნენ, რისი კეთებაც მართებთ მათ, რათა ეცოცხლათ, და რისი დაცვა, რათა არ დასჯილიყვნენ.
 • მაგრამ არ დამორჩილდნენ ისინი, შეეწინააღმდეგნენ მას და თავისი ჭკუით დაადინეს ჭეშმარიტება.
 • მოიგონეს თავისთვის ტყუილები, არარსებულად გამოაცხადეს უზენაესი და არ სცნეს მისი გზები,
 • შეიძულეს მისი რჯული და უარყვეს მისი აღთქმანი, არ ირწმუნეს მისი რჯულდებები და არ ასრულებდნენ მის საქმეებს.
 • ამის გამო, ეზრა, ცარიელი ცარიელთათვის არის და სავსე - სავსეთათვის.
 • აჰა, დადგება ჟამი და მოვა ნიშნები, მე რომ წინასწარ გაუწყე: გამოჩნდება სძალი და მისი გამოჩენისას გამოცხადდება, რაც მიწით არის დაფარული.
 • და ყველა, ვინც თავს დააღწევს წინასწართქმულ ბოროტებებს, თავად იხლავს ჩემს სასწაულებს.
 • გამოცხადდება ჩემი ძე იესო იმათთან ერთად, ვინც მასთან არიან, და გაიხარებენ, ვინც გადარჩება, ოთხასი წელი.
 • გავა ეს წლები და მოკვდება ჩემი ძე ქრისტე და ყველა სუნთქვის მქონებელი ადამიანი.
 • და მიიქცევა წუთისოფელი დასაბამიერ დუმილად შვიდი დღე, როგორც ძველთაგანვე იყო დადგენილი, ისე რომ, აღარავინ დარჩება.
 • შვიდი დღის შემდეგ აღდგება წუთისოფელი, ჯერ კიდევ გამოუფხიზლებელი, და დაიღუპება, რაც ხრწნადია.
 • მიწა გასცემს, რასაც სძინავს მასში, და მტვერს, რომელიც მდუმარედ ასვენია მასში, და საცავნიც გასცემენ მათთვის მინდობილ სულებს.
 • გამოცხადდება უზენაესი სამსჯავრიას ტახტზე და გაიფანტება ცოდო-ბრალნი და სულგრძელობა შენივთდება.
 • დარჩება ერთადერთი სამსჯავრო, დამყარდება ჭეშმარიტება და განმტკიცდება რწმენა.
 • გაჰყვება მას საქმე და გამოჩნდება საზღაური, იფხიზლებს სამართალი და ვეღარ იმძლავრებს უსამართლობა.
 • ვთქვი: პირველმა აბრაამმა ილოცა სოდომელებისათვის, მერე მოსემ ჩვენი მამა-პაპისთვის, რომლებმაც უდაბნოში შესცოდეს;
 • მის მერე - ისრაელისთვის იმათ, ვინც იყვნენ ახაზისა და სამუელის ხანაში;
 • დავითმა განადგურების გამო, სოლომონმა კი მათთვის, ვინც ტაძრის საკურთხებლად მოვიდნენ;
 • ელიამ მათთვის, ვინც წვიმა მიიღო, და მკვდრისთვის, რათა ეცოცხლა;
 • ეზეკიამ ხალხისთვის სანქერიბის დღეებში და მრავალმა მრავალთათვის.
 • თუ მაშინ, როცა მომძლავრებული იყო ხრწნადი და უსამართლოებანი მომრავლებული, ილოცეს მართლებმა უკეთურთათვის, ახლაც რატომ არ უნდა იყოს ასე?
 • მიპასუხა და თქვა: ამჟამინდელი წუთისოფელი არ არის ბოლო, დიდება იშვიათია მასში; ამიტომ ლოცულობდნენ უძლურთათვის.
 • განკითხვის დღე იქნება დასასრული ამ დრო-ჟამისა და დასაბამი მომავალი უკვდავებისა, როცა გაივლის ხრწნადი.
 • მოისპობა სიამპარტავნე, ამოიკვეთება ურწმუნოება, გაძლიერდება სამართალი, ამობრწყინდება ჭეშმარიტება.
 • მაშინ კი ვეღარავინ შესძლებს დასაღუპავის გადარჩენას, და არც გამარჯვებული გაიწირება. ვუპასუხე
 • და ვთქვი: ეს არის ჩემი სიტყვა - პირველი და უკანასკნელი: სჯობდა არ მიგეცა მიწა ადამისთვის, და თუ აძლევდი, ცოდვისგანაც დაგებრკოლებინა.
 • რას არგებს ადამიანს მწუხარებაში ცხოვრება, თუ სიკვდილს შემდეგ სასჯელს მოელის?
 • ვაი, რა ჩაიდინე, ადამ! შენ შესცოდე, მაგრამ მხოლოდ შენი კი არ არის ეს ცოდვა, არამედ ჩვენიც არის, ვინც შენგან გამოვდივართ.
 • რას გვარგებს ჩვენ აღთქმული უკვდავება, როცა მოკვდავ საქმეებს ვაკეთებთ?
 • რადგან მარადიული იმედია აღთქმული ჩვენთვის, ჩვენ კი, საცოდავნი ამაოებაში ვართ.
 • რადგან ცხოველმყოფელი და უზრუნველი სამკვიდრებელია ჩვენთვის შემონახული, ჩვენ კი ბოროტებისკენ ვართ მიქცეულნი.
 • რადგან უზენაესის დიდებაა შემონახული, ძნელად მიქცეულთა გადასარჩენად, ჩვენ კი უკეთური გზებით დავდივართ.
 • რადგან გვეცხადება სამოთხე, რომლის ნაყოფი უხრწნელად ინახება, სადაც სიმრთელე და კურნება სუფევს,
 • ჩვენ კი არ შევდივართ იქ, არამედ უამური ადგილებისკენ ვართ მიქცეულნი.
 • რადგან ვარსკვლავებზე მეტად ბრწყინავენ მათი სახეები, ვინც თავშეკავებულ ცხოვრებას მისდევდა, ჩვენი სახეები კი წყვდიადზე უშავესია.
 • არ ვფიქრობთ ცოცხლები, როცა უსამართლობას ჩავდივართ, რა განსაცდელი მოგველის სიკვდილის შემდეგ.
 • მიპასუხა და თქვა: ეს არის ფიქრი ბრძოლაზე, რომელიც უნდა გამართთას ყოველმა ადამიანმა, ამქვეყნად შობილმა.
 • თუ დამარცხდა, ისე დაიტანჯება, როგორც შენ თქვი; თუ გაიმარჯვა, იმას მოიხვეჭს, რასაც მე გეუბნები.
 • რადგან ეს არის სიცოცხლე, რაც მოსემ ასწავლა ხალხს; ვიდრე ცოცხალი იყო, ეუბნებოდა: აირჩიე სიცოცხლე, რათა იცოცხლო.
 • მაგრამ არც მას დაუჯერეს და არც მის მერე მოვლენილ წინასწარმეტყველთ; არც მე, რომელიც ველაპარაკე მათ.
 • რადგან არ იქნება მწუხარება მათი დაღუპვის გამო, სიხარული კი იქნება მათ გამო, რომელთაც გაინაღდეს ხსნა.
 • ვუპასუხე და ვთქვი: ვიცი, უფალო, რადგან გულმოწყალე ეწოდება უზენაესს იმისთვის, რომ შეწყალებული ჰყავს ისინი, ვინც ჯერ კიდევ არ შემოსულან ამ წუთისოფელში.
 • და რომ შეიწყალა ისინი, ვინც მოიქცა მისი რჯულისკენ.
 • რომ დიდსულოვანია, რადგან დიდსულოვნებას იჩენს ცოდვილისადმი, როგორც თავისი ქმნილებისადმი.
 • რომ უხვია იგი, რადგან გასცემს, როცა ითხოვენ.
 • რომ სავსეა გულმოწყალებით, რადგან უხვად იჩენს გულმოწყალებას მათ მიმართ, ვინც არიან, ვინც იყვნენ წინათ და ვინც მომავალში იქნებიან.
 • თუ არ გამოაჩინა უხვად თავისი გულმოწყალება, სიცოცხლე მოესწრაფება წუთისოფელს და მის მკვიდრთ.
 • რომ გასცემს იგი, რადგან რომ არ გასცემდეს იგი თავისი სიკეთით, რათა ცოდვები შეუმსუბუქოს ცოდვილთ, ადამიანთა მეათიათასედიც კი ვერ იცოცხლებდა თავიანთი ცოდვების გამო.
 • რომ მსაჯულია იგი და თუ არ მიუტევა მათ, ვინც მისი სიტყვით არიან შექმნილნი, და თუ არ წარხოცა მათი ცოდვების სიმრავლე, უმცირესი ნატამალი თუ გადარჩებოდა ადამიანთა აურაცხელი სიმრავლიდან.