Скрыть
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:36
8:37
8:38
8:39
8:40
8:41
8:42
8:43
8:44
8:45
8:46
8:47
8:48
8:49
8:50
8:51
8:52
8:53
8:54
8:55
8:56
8:57
8:59
8:60
8:61
8:62
8:63
Церковнославянский (рус)
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: се́й вѣ́къ сотвори́лъ вы́шнiй мно́гихъ ра́ди, бу́дущiй же ра́ди ма́лыхъ:
реку́ же тебѣ́ уподобле́нiе, е́здро: ка́ко же вопроси́ши земли́, и рече́тъ ти́, я́ко да́стъ земли́ мно́го бо́лши, от­ нея́же бу́детъ скуде́льное, ма́ло же пра́ха, от­ону́дуже зла́то быва́етъ: та́ко и дѣя́нiе настоя́щаго вѣ́ка:
мно́зи у́бо сотворе́ни су́ть, не мно́зи же спасу́т­ся.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: душе́ моя́! пожри́ у́бо разумѣ́нiе и поглоти́ му́дрость,
поне́же обѣща́ла еси́ слу́шати, и проро́че­с­т­вовати хотя́щи, не бо́ дано́ е́сть тебѣ́ вре́мя, ра́звѣ то́кмо жи́ти:
О, Го́споди! а́ще не попу́стиши рабу́ тво­ему́, да помо́лимся предъ тобо́ю, и да́си на́мъ сѣ́мя въ се́рдце и чу́в­ст­ву очище́нiе, от­ону́дуже пло́дъ бы́лъ бы, гдѣ́ жи́ти воз­мо́жетъ вся́къ растлѣ́н­ный, и́же носи́ти бу́детъ мѣ́сто человѣ́ка?
еди́нъ бо еси́, и еди́но сотворе́нiе мы́ есмы́ руку́ твое́ю, я́коже глаго́лалъ еси́:
и ка́ко ны́нѣ въ ложесна́хъ создано́ е́сть тѣ́ло, и подае́ши соста́вы? содержи́т­ся во огни́ и въ водѣ́ твое́ творе́нiе, и де́вять ме́сяцъ терпи́тъ твое́ созда́нiе твою́ тва́рь, я́же въ не́мъ создана́ е́сть:
са́мое же е́же храни́тъ, и е́же храни́т­ся, обоя́ сохраня́т­ся: сохране́ная же нѣ́когда па́ки издаю́тъ ложесна́, я́же въ ни́хъ расто́ша:
повелѣ́лъ бо еси́ от­ са́мыхъ чле́новъ, си́рѣчь от­ сосце́въ издая́ти млеко́ плоду́ сосце́въ,
да пита́ет­ся то́, е́же создано́ е́сть, да́же до вре́мене нѣ́ко­его, и пото́мъ упра́виши его́ тво­ему́ милосе́рдiю:
воспита́лъ еси́ его́ тво­е́ю пра́вдою и научи́лъ еси́ его́ зако́ну тво­ему́ и наказа́лъ еси́ его́ тво­и́мъ ра́зумомъ,
и умертви́ши его́ я́коже твое́ сотворе́нiе, и па́ки оживи́ши его́, я́коже дѣ́ло твое́:
а́ще у́бо погуби́ши его́, и́же толи́кими труды́ созда́нъ е́сть, тво­и́мъ повелѣ́нiемъ удо́бно е́сть устро́ити, да и то́, е́же творя́шеся, сохрани́т­ся:
и ны́нѣ, Го́споди, воз­глаго́лю: о вся́цѣмъ человѣ́цѣ ты́ па́че вѣ́си, и о лю́дехъ тво­и́хъ, о ни́хже болѣ́зную,
и о наслѣ́дiи тво­е́мъ, его́же ра́ди а́зъ рыда́ю, и ра́ди Изра́иля, о не́мже ско́рбенъ е́смь, и Иа́кова ра́ди, о не́мже а́зъ болѣ́зную:
сего́ ра́ди начну́ моли́тися предъ тобо́ю за мя́ и за ни́хъ, я́ко ви́жду паде́нiе на́­ше, и́же обита́емъ на земли́:
но слы́шахъ ско́рость су́дiи́, и́же прiи́детъ,
сего́ ра́ди услы́ши гла́съ мо́й и разумѣ́й сло́во мое́, и воз­глаго́лю предъ тобо́ю. Нача́ло слове́съ е́здриныхъ, пре́жде не́же взя́тъ бы́сть.
И рѣ́хъ: Го́споди, и́же обита́еши во вѣ́къ, его́же о́чи воз­несе́н­ны на вы́шняя и на воз­ду́сѣ,
и его́же престо́лъ безцѣ́н­ный е́сть и сла́ва непостижи́ма, ему́же предстоя́тъ во́и а́нгелстiи съ тре́петомъ, и́хже сохране́нiе въ вѣ́трѣ и огни́ обраща́ет­ся, его́же сло́во и́стин­но и глаго́лы вѣ́чнiи,
его́же повелѣ́нiе крѣ́пко и разсмотре́нiе стра́шно, его́же зра́къ изсуша́етъ бе́здны и гнѣ́въ растаява́ти твори́тъ го́ры и и́стина свидѣ́тел­ст­вуетъ:
услы́ши моли́тву раба́ тво­его́ и во ушеса́ прiими́ моле́нiе творе́нiя тво­его́:
егда́ бо живу́, глаго́лати бу́ду, и егда́ разумѣ́ю, от­вѣща́ти бу́ду: не смотри́ на люді́й тво­и́хъ грѣхи́, но и́же тебѣ́ во и́стинѣ слу́жатъ,
ни внемли́ нечести́вымъ язы́ковъ начина́ниемъ, но и́же твоя́ свидѣ́нiя со болѣ́знiю сохрани́ша,
ни помы́сли и́же предъ тобо́ю лжи́во пожи́ша, но помяни́ си́хъ, и́же по во́ли тво­е́й стра́хъ позна́ша,
ниже́ хощи́ погуби́ти, и́же ско́тскiя обы́чаи имѣ́ша, но воз­зри́ на тѣ́хъ, и́же зако́ну тво­ему́ я́сно учи́ша,
ни прогнѣ́вайся на ни́хъ, и́же звѣре́й го́рши осужде́ни су́ть,
но воз­люби́ си́хъ, и́же всегда́ на пра́вду твою́ надѣ́ют­ся и сла́ву:
я́ко мы́ и отцы́ на́ши таковы́ми болѣ́зньми исчеза́емъ,
ты́ же ра́ди на́съ грѣ́шныхъ милосе́рдъ нарече́шися:
а́ще бо пожела́еши, да на́съ поми́луеши, тогда́ милосе́рдъ нарече́шися, не имѣ́ющымъ на́мъ дѣ́лъ пра́вды:
пра́веднiи бо, и́хже су́ть дѣла́ мно́га предста́влен­на, от­ сво­и́хъ дѣ́лъ прiи́мутъ мзду́:
что́ бо е́сть человѣ́къ, да на него́ прогнѣ́ваешися? или́ ро́дъ растлѣ́нъ, да та́ко огорче́нъ бу́деши на него́?
во­и́стин­ну бо никто́же от­ рожде́н­ныхъ е́сть, и́же бы нечести́во не сотвори́лъ, и от­ исповѣ́да­ю­щихся, и́же бы не согрѣши́лъ:
въ то́мъ бо воз­вѣсти́т­ся пра́вда твоя́ и бла́гость твоя́, Го́споди, егда́ милосе́рдъ бу́деши и́мъ, и́же не имѣ́ютъ суще­ст­ва́ благи́хъ дѣ́лъ.
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: пра́во глаго́лалъ еси́ нѣ́кая, и по словесе́мъ тво­и́мъ та́ко и бу́детъ:
поне́же не и́стин­но помы́шлю на зда́нiе си́хъ, и́же согрѣши́ша пре́жде сме́рти, пре́жде суда́, пре́жде погубле́нiя,
но услажду́ся надъ пра́ведныхъ творе́нiемъ и помяну́ при­­ше́л­ст­вiе и спасе́нiе и мзды́ воспрiя́тiе:
я́коже у́бо глаго́лалъ е́смь, та́ко и е́сть:
я́коже бо земледѣ́лецъ сѣ́етъ на земли́ сѣ́мена мно́га и сажде́нiя мно́же­с­т­во сади́тъ, но не во вре́мя вся́, я́же сѣ́яна су́ть, спасу́т­ся, но ни вся́, я́же сажена́ су́ть, вкореня́т­ся: та́ко и и́же въ вѣ́цѣ насѣ́яни су́ть, не вси́ спасу́т­ся.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: а́ще обрѣто́хъ благода́ть, воз­глаго́лю:
я́коже сѣ́мя земледѣ́лца а́ще не взы́детъ, или́ не прiи́метъ дождя́ тво­его́ во вре́мя, или́ а́ще растлѣ́но бу́детъ умноже́нiемъ дождя́:
та́ко погиба́етъ подо́бнѣ и человѣ́къ, и́же рука́ма тво­и́ма созда́нъ бы́сть, и ты́ ему́ о́бразъ именова́л­ся еси́: поне́же подо́бенъ еси́ ему́, его́же ра́ди вся́ созда́лъ еси́ и уподо́билъ еси́ сѣ́мени земледѣ́лцеву:
не прогнѣ́вайся на на́съ, но прости́ лю́демъ тво­и́мъ и поми́луй наслѣ́дiе твое́, ты́ же творе́нiе твое́ ми́луеши.
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: я́же су́ть настоя́щая, настоя́щымъ, и я́же бу́дущая, бу́дущымъ:
мно́го бо тебѣ́ оста́нетъ, да мо́жеши воз­люби́ти мое́ сотворе́нiе па́че мене́, тебѣ́ же ча́сто и самому́ при­­ближа́хся, къ непра́веднымъ же никогда́:
но и въ се́мъ ди́венъ еси́ предъ вы́шнимъ,
я́ко смири́л­ся еси́ я́коже подоба́етъ тебѣ́, и не суди́лъ еси́ тебе́, да между́ пра́ведными мно́го сла́вишися:
того́ ра́ди бѣды́ мно́ги и нищеты́ сотворя́т­ся тѣ́мъ, и́же обита́ютъ вѣ́къ на послѣ́докъ, поне́же во мно́зѣй горды́ни ходи́ша:
ты́ же о тебѣ́ разумѣ́й и о подо́бныхъ тебѣ́ взыску́й сла́ву:
ва́мъ бо от­ве́рстъ е́сть ра́й, насажде́но е́сть дре́во жи́зни, предугото́вано е́сть бу́дущее вре́мя, гото́во е́сть изоби́лiе, созда́нъ е́сть гра́дъ, искуше́нъ е́сть поко́й, соверше́н­на е́сть благосты́ня и соверше́н­на прему́дрость:
ко́рень зла́ зна́менанъ е́сть от­ ва́съ, не́мощь и мо́лiе от­ ва́съ скры́то е́сть, и во а́дъ бѣжи́тъ растлѣ́нiе въ забве́нiи:
преидо́ша болѣ́зни, и явле́но е́сть на коне́цъ сокро́вище безсме́ртiя:
не при­­лага́й у́бо испы́товати о мно́же­ст­вѣ погиба́ющихъ,
и́бо и ті́и, прiе́млюще свобо́ду, уничижи́ша вы́шняго, и зако́нъ его́ презрѣ́ша, и пути́ его́ оста́виша,
еще́ же и пра́ведныхъ его́ попра́ша,
и реко́ша въ се́рдцы сво­е́мъ: нѣ́сть Бо́га, а́ще и вѣ́дяху, я́ко умира́ютъ:
я́коже бо ва́съ прiи́мутъ я́же предрѣче́н­на су́ть, та́ко тѣ́хъ жа́жда и муче́нiя, я́же угото́вана су́ть: и́бо не хотя́ше человѣ́ка погуби́ти,
но и ті́и, и́же сотворе́ни су́ть, оскверни́ша и́мя того́, и́же сотвори́ и́хъ, и неблагода́рни бы́ша тому́, и́же угото́валъ и́мъ живо́тъ:
сего́ ра́ди су́дъ мо́й ны́нѣ при­­ближа́ет­ся,
я́же не всѣ́мъ показа́хъ, то́кмо тебѣ́ и тебѣ́ подо́бнымъ не мно́гимъ. И от­вѣща́хъ и реко́хъ:
се, ны́нѣ, Го́споди, показа́лъ еси́ мнѣ́ мно́же­с­т­во зна́менiй, я́же начне́ши твори́ти въ послѣ́днiй ча́съ, но не показа́лъ еси́ мнѣ́, въ ко́е вре́мя.
Он отвечал мне и сказал: этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих.
Скажу тебе, Ездра, подобие. Как если спросишь землю, она скажет тебе, что дает очень много вещества, из которого делаются глиняные вещи, а не много праха, из которого бывает золото, так и дела настоящего века.
Многие сотворены, но немногие спасутся.
Я отвечал и сказал: душа! пожри смысл и поглоти мудрость.
Ибо ты обещала слушать, и пожелала пророчествовать, а тебе дано время только, чтобы жить.
О, Господи! неужели Ты не позволишь рабу Твоему, чтобы мы молились пред Тобою о даровании сердцу нашему семени и разуму возделания, чтобы произошел плод, которым мог бы жить всякий растленный, кто будет носить имя человека?
Ты един, и мы единое творение рук Твоих, как сказал Ты.
И как же ныне во чреве матернем образуется тело, и Ты даешь члены, как сохраняется Твое творение в огне и воде, и как девять месяцев терпит в себе Твое же создание Твою тварь, которая в нем сотворена?
И хранящее и хранимое, и то и другое сохраняются, и чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что в нем произросло.
Ты повелел из самих членов, то есть из сосцов, давать молоко, плод сосцов,
да питается созданное до некоторого времени, а после передашь его Твоему милосердию.
Ты воспитал его Твоею правдою, научил его Твоему закону, наставил его Твоим разумом,
и умертвишь его, как Твое творение, и опять оживишь, как Твое дело.
Если Ты погубишь созданного с таким попечением, то повелению Твоему легко устроить, чтобы и сохранялось то, что было создано.
И ныне, Господи, я скажу: о всяком человеке Ты больше знаешь; но скажу о народе Твоем, о котором болезную,
о наследии Твоем, о котором проливаю слезы, об Израиле, о котором скорблю, об Иакове, о котором сокрушаюсь.
Начну молиться пред Тобою за себя и за них, ибо вижу грехопадения нас, обитающих на земле.
Но я слышал, что скоро придет Судия.
Посему услышь мой голос, вонми словам моим, и я буду говорить пред Тобою. [Начало слов Ездры, прежде нежели он был взят.]
Я сказал: Господи, живущий вечно, Которого очи обращены на выспреннее и небесное,
Которого престол неоценим и слава непостижима, Которому с трепетом предстоят воинства Ангелов, служащих в ветре и огне, Которого слово истинно и глаголы непреложны,
повеление сильно и правление страшно, Которого взор иссушает бездны, гнев расплавляет горы и истина пребывает во веки!
Услышь молитву раба Твоего, и вонми молению создания Твоего.
Доколе живу, буду говорить, и доколе разумею, буду отвечать. Не взирай на грехи народа Твоего, но на тех, которые Тебе в истине служат;
не обращай внимания на нечестивые дела язычников, но на тех, которые заветы Твои сохранили среди бедствий;
не помышляй о тех, которые пред Тобою лживо поступали, но помяни тех, которые, по воле Твоей, познали страх;
не погубляй тех, которые жили по-скотски, но воззри на тех, которые ясно учили закону Твоему;
не прогневайся на тех, которые признаны худшими зверей;
но возлюби тех, которые всегда надеются на правду Твою и славу.
Ибо мы и отцы наши такими болезнями страдаем;
а Ты, ради нас – грешных, назовешься милосердым.
Если Ты пожелаешь помиловать нас, то назовешься милосердым, потому что мы не имеем дел правды.
Праведники же, у которых много дел приобретено, по собственным делам получат воздаяние.
Что есть человек, чтобы Ты гневался на него, и род растленный, чтобы Ты столько огорчался им?
Поистине, нет никого из рожденных, кто не поступил бы нечестиво, и из исповедающих Тебя нет никого, кто не согрешил бы.
В том-то и возвестится правда Твоя и благость Твоя, Господи, когда помилуешь тех, которые не имеют существа добрых дел.
Он отвечал мне и сказал: справедливо ты сказал нечто, и по словам твоим так и будет.
Ибо истинно не помышляю Я о делах тех созданий, которые согрешили, прежде смерти, прежде суда, прежде погибели;
но услаждаюсь подвигами праведных, и воспоминаю, как они странствовали, как спасались и старались заслужить награду.
Как сказал Я, так и есть.
Как земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не все посеянное сохранится со временем, и не все посаженное укоренится, так и те, которые посеяны в веке сем, не все спасутся.
Я отвечал и сказал: если я обрел благодать, то буду говорить.
Как семя земледельца, если не взойдет, или не примет вовремя дождя Твоего, или повредится от множества дождя, погибает:
так и человек, созданный руками Твоими, – и Ты называешься его первообразом, потому что Ты подобен ему, для которого создал все и которого Ты уподобил семени земледельца.
Не гневайся на нас, но пощади народ Твой и помилуй наследие Твое, – а Ты милосерд к созданию Твоему.
Он отвечал мне и сказал: настоящее настоящим и будущее будущим.
Многого недостает тебе, чтобы ты мог возлюбить создание Мое более Меня, хотя Я часто приближался к тебе самому, а к неправедным никогда.
Но и в том дивен ты пред Всевышним,
что смирил себя, как прилично тебе, и не судил о себе так, чтобы много славиться между праведными.
Многие и горестные бедствия постигнут тех, которые населяют век, в последнее время, потому что они ходили в великой гордыне.
А ты заботься о себе, и подобным тебе ищи славы;
ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и совершенная премудрость.
Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты от вас, и растление бежит в ад в забвение.
Прошли болезни, и в конце показалось сокровище бессмертия.
Не старайся более испытывать о множестве погибающих.
Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его,
а еще и праведных Его попрали,
и говорили в сердце своем: «нет Бога», хотя и знали, что они смертны.
Как вас ожидает то, о чем сказано прежде, так и их – жажда и мучение, которые приготовлены. Бог не хотел погубить человека,
но сами сотворенные обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарными к Тому, Кто предуготовил им жизнь.
Посему суд Мой ныне приближается, –
о чем Я не всем открыл, а только тебе и немногим, тебе подобным. Я отвечал и сказал:
вот ныне, Господи, Ты показал мне множество знамений, которые Ты начнешь творить при кончине, но не показал, в какое время.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible