Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Ездры

 
 •  
 • 8:1
 • 8:2
 • 8:3
 • 8:4
 • 8:5
 • 8:6
 • 8:7
 • 8:8
 • 8:9
 • 8:10
 • 8:11
 • 8:12
 • 8:13
 • 8:14
 • 8:15
 • 8:16
 • 8:17
 • 8:18
 • 8:19
 • 8:20
 • 8:21
 • 8:22
 • 8:23
 • 8:24
 • 8:25
 • 8:26
 • 8:27
 • 8:28
 • 8:29
 • 8:30
 • 8:31
 • 8:32
 • 8:33
 • 8:34
 • 8:36
 • 8:37
 • 8:38
 • 8:39
 • 8:40
 • 8:41
 • 8:42
 • 8:43
 • 8:44
 • 8:45
 • 8:46
 • 8:47
 • 8:48
 • 8:49
 • 8:50
 • 8:51
 • 8:52
 • 8:53
 • 8:54
 • 8:55
 • 8:56
 • 8:57
 • 8:59
 • 8:60
 • 8:61
 • 8:62
 • 8:63
 •  
 • И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: се́й вѣ́къ сотвори́лъ вы́шнiй мно́гихъ ра́ди, бу́дущiй же ра́ди ма́лыхъ:
 • реку́ же тебѣ́ уподобле́нiе, е́здро: ка́ко же вопроси́ши земли́, и рече́тъ ти́, я́ко да́стъ земли́ мно́го бо́лши, от­ нея́же бу́детъ скуде́льное, ма́ло же пра́ха, от­ону́дуже зла́то быва́етъ: та́ко и дѣя́нiе настоя́щаго вѣ́ка:
 • мно́зи у́бо сотворе́ни су́ть, не мно́зи же спасу́т­ся.
 • И от­вѣща́хъ и реко́хъ: душе́ моя́! пожри́ у́бо разумѣ́нiе и поглоти́ му́дрость,
 • поне́же обѣща́ла еси́ слу́шати, и проро́че­с­т­вовати хотя́щи, не бо́ дано́ е́сть тебѣ́ вре́мя, ра́звѣ то́кмо жи́ти:
 • О, Го́споди! а́ще не попу́стиши рабу́ тво­ему́, да помо́лимся предъ тобо́ю, и да́си на́мъ сѣ́мя въ се́рдце и чу́в­ст­ву очище́нiе, от­ону́дуже пло́дъ бы́лъ бы, гдѣ́ жи́ти воз­мо́жетъ вся́къ растлѣ́н­ный, и́же носи́ти бу́детъ мѣ́сто человѣ́ка?
 • еди́нъ бо еси́, и еди́но сотворе́нiе мы́ есмы́ руку́ твое́ю, я́коже глаго́лалъ еси́:
 • и ка́ко ны́нѣ въ ложесна́хъ создано́ е́сть тѣ́ло, и подае́ши соста́вы? содержи́т­ся во огни́ и въ водѣ́ твое́ творе́нiе, и де́вять ме́сяцъ терпи́тъ твое́ созда́нiе твою́ тва́рь, я́же въ не́мъ создана́ е́сть:
 • са́мое же е́же храни́тъ, и е́же храни́т­ся, обоя́ сохраня́т­ся: сохране́ная же нѣ́когда па́ки издаю́тъ ложесна́, я́же въ ни́хъ расто́ша:
 • повелѣ́лъ бо еси́ от­ са́мыхъ чле́новъ, си́рѣчь от­ сосце́въ издая́ти млеко́ плоду́ сосце́въ,
 • да пита́ет­ся то́, е́же создано́ е́сть, да́же до вре́мене нѣ́ко­его, и пото́мъ упра́виши его́ тво­ему́ милосе́рдiю:
 • воспита́лъ еси́ его́ тво­е́ю пра́вдою и научи́лъ еси́ его́ зако́ну тво­ему́ и наказа́лъ еси́ его́ тво­и́мъ ра́зумомъ,
 • и умертви́ши его́ я́коже твое́ сотворе́нiе, и па́ки оживи́ши его́, я́коже дѣ́ло твое́:
 • а́ще у́бо погуби́ши его́, и́же толи́кими труды́ созда́нъ е́сть, тво­и́мъ повелѣ́нiемъ удо́бно е́сть устро́ити, да и то́, е́же творя́шеся, сохрани́т­ся:
 • и ны́нѣ, Го́споди, воз­глаго́лю: о вся́цѣмъ человѣ́цѣ ты́ па́че вѣ́си, и о лю́дехъ тво­и́хъ, о ни́хже болѣ́зную,
 • и о наслѣ́дiи тво­е́мъ, его́же ра́ди а́зъ рыда́ю, и ра́ди Изра́иля, о не́мже ско́рбенъ е́смь, и Иа́кова ра́ди, о не́мже а́зъ болѣ́зную:
 • сего́ ра́ди начну́ моли́тися предъ тобо́ю за мя́ и за ни́хъ, я́ко ви́жду паде́нiе на́­ше, и́же обита́емъ на земли́:
 • но слы́шахъ ско́рость су́дiи́, и́же прiи́детъ,
 • сего́ ра́ди услы́ши гла́съ мо́й и разумѣ́й сло́во мое́, и воз­глаго́лю предъ тобо́ю. Нача́ло слове́съ е́здриныхъ, пре́жде не́же взя́тъ бы́сть.
 • И рѣ́хъ: Го́споди, и́же обита́еши во вѣ́къ, его́же о́чи воз­несе́н­ны на вы́шняя и на воз­ду́сѣ,
 • и его́же престо́лъ безцѣ́н­ный е́сть и сла́ва непостижи́ма, ему́же предстоя́тъ во́и а́нгелстiи съ тре́петомъ, и́хже сохране́нiе въ вѣ́трѣ и огни́ обраща́ет­ся, его́же сло́во и́стин­но и глаго́лы вѣ́чнiи,
 • его́же повелѣ́нiе крѣ́пко и разсмотре́нiе стра́шно, его́же зра́къ изсуша́етъ бе́здны и гнѣ́въ растаява́ти твори́тъ го́ры и и́стина свидѣ́тел­ст­вуетъ:
 • услы́ши моли́тву раба́ тво­его́ и во ушеса́ прiими́ моле́нiе творе́нiя тво­его́:
 • егда́ бо живу́, глаго́лати бу́ду, и егда́ разумѣ́ю, от­вѣща́ти бу́ду: не смотри́ на люді́й тво­и́хъ грѣхи́, но и́же тебѣ́ во и́стинѣ слу́жатъ,
 • ни внемли́ нечести́вымъ язы́ковъ начина́ниемъ, но и́же твоя́ свидѣ́нiя со болѣ́знiю сохрани́ша,
 • ни помы́сли и́же предъ тобо́ю лжи́во пожи́ша, но помяни́ си́хъ, и́же по во́ли тво­е́й стра́хъ позна́ша,
 • ниже́ хощи́ погуби́ти, и́же ско́тскiя обы́чаи имѣ́ша, но воз­зри́ на тѣ́хъ, и́же зако́ну тво­ему́ я́сно учи́ша,
 • ни прогнѣ́вайся на ни́хъ, и́же звѣре́й го́рши осужде́ни су́ть,
 • но воз­люби́ си́хъ, и́же всегда́ на пра́вду твою́ надѣ́ют­ся и сла́ву:
 • я́ко мы́ и отцы́ на́ши таковы́ми болѣ́зньми исчеза́емъ,
 • ты́ же ра́ди на́съ грѣ́шныхъ милосе́рдъ нарече́шися:
 • а́ще бо пожела́еши, да на́съ поми́луеши, тогда́ милосе́рдъ нарече́шися, не имѣ́ющымъ на́мъ дѣ́лъ пра́вды:
 • пра́веднiи бо, и́хже су́ть дѣла́ мно́га предста́влен­на, от­ сво­и́хъ дѣ́лъ прiи́мутъ мзду́:
 • что́ бо е́сть человѣ́къ, да на него́ прогнѣ́ваешися? или́ ро́дъ растлѣ́нъ, да та́ко огорче́нъ бу́деши на него́?
 • во­и́стин­ну бо никто́же от­ рожде́н­ныхъ е́сть, и́же бы нечести́во не сотвори́лъ, и от­ исповѣ́да­ю­щихся, и́же бы не согрѣши́лъ:
 • въ то́мъ бо воз­вѣсти́т­ся пра́вда твоя́ и бла́гость твоя́, Го́споди, егда́ милосе́рдъ бу́деши и́мъ, и́же не имѣ́ютъ суще­ст­ва́ благи́хъ дѣ́лъ.
 • И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: пра́во глаго́лалъ еси́ нѣ́кая, и по словесе́мъ тво­и́мъ та́ко и бу́детъ:
 • поне́же не и́стин­но помы́шлю на зда́нiе си́хъ, и́же согрѣши́ша пре́жде сме́рти, пре́жде суда́, пре́жде погубле́нiя,
 • но услажду́ся надъ пра́ведныхъ творе́нiемъ и помяну́ при­­ше́л­ст­вiе и спасе́нiе и мзды́ воспрiя́тiе:
 • я́коже у́бо глаго́лалъ е́смь, та́ко и е́сть:
 • я́коже бо земледѣ́лецъ сѣ́етъ на земли́ сѣ́мена мно́га и сажде́нiя мно́же­с­т­во сади́тъ, но не во вре́мя вся́, я́же сѣ́яна су́ть, спасу́т­ся, но ни вся́, я́же сажена́ су́ть, вкореня́т­ся: та́ко и и́же въ вѣ́цѣ насѣ́яни су́ть, не вси́ спасу́т­ся.
 • И от­вѣща́хъ и реко́хъ: а́ще обрѣто́хъ благода́ть, воз­глаго́лю:
 • я́коже сѣ́мя земледѣ́лца а́ще не взы́детъ, или́ не прiи́метъ дождя́ тво­его́ во вре́мя, или́ а́ще растлѣ́но бу́детъ умноже́нiемъ дождя́:
 • та́ко погиба́етъ подо́бнѣ и человѣ́къ, и́же рука́ма тво­и́ма созда́нъ бы́сть, и ты́ ему́ о́бразъ именова́л­ся еси́: поне́же подо́бенъ еси́ ему́, его́же ра́ди вся́ созда́лъ еси́ и уподо́билъ еси́ сѣ́мени земледѣ́лцеву:
 • не прогнѣ́вайся на на́съ, но прости́ лю́демъ тво­и́мъ и поми́луй наслѣ́дiе твое́, ты́ же творе́нiе твое́ ми́луеши.
 • И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: я́же су́ть настоя́щая, настоя́щымъ, и я́же бу́дущая, бу́дущымъ:
 • мно́го бо тебѣ́ оста́нетъ, да мо́жеши воз­люби́ти мое́ сотворе́нiе па́че мене́, тебѣ́ же ча́сто и самому́ при­­ближа́хся, къ непра́веднымъ же никогда́:
 • но и въ се́мъ ди́венъ еси́ предъ вы́шнимъ,
 • я́ко смири́л­ся еси́ я́коже подоба́етъ тебѣ́, и не суди́лъ еси́ тебе́, да между́ пра́ведными мно́го сла́вишися:
 • того́ ра́ди бѣды́ мно́ги и нищеты́ сотворя́т­ся тѣ́мъ, и́же обита́ютъ вѣ́къ на послѣ́докъ, поне́же во мно́зѣй горды́ни ходи́ша:
 • ты́ же о тебѣ́ разумѣ́й и о подо́бныхъ тебѣ́ взыску́й сла́ву:
 • ва́мъ бо от­ве́рстъ е́сть ра́й, насажде́но е́сть дре́во жи́зни, предугото́вано е́сть бу́дущее вре́мя, гото́во е́сть изоби́лiе, созда́нъ е́сть гра́дъ, искуше́нъ е́сть поко́й, соверше́н­на е́сть благосты́ня и соверше́н­на прему́дрость:
 • ко́рень зла́ зна́менанъ е́сть от­ ва́съ, не́мощь и мо́лiе от­ ва́съ скры́то е́сть, и во а́дъ бѣжи́тъ растлѣ́нiе въ забве́нiи:
 • преидо́ша болѣ́зни, и явле́но е́сть на коне́цъ сокро́вище безсме́ртiя:
 • не при­­лага́й у́бо испы́товати о мно́же­ст­вѣ погиба́ющихъ,
 • и́бо и ті́и, прiе́млюще свобо́ду, уничижи́ша вы́шняго, и зако́нъ его́ презрѣ́ша, и пути́ его́ оста́виша,
 • еще́ же и пра́ведныхъ его́ попра́ша,
 • и реко́ша въ се́рдцы сво­е́мъ: нѣ́сть Бо́га, а́ще и вѣ́дяху, я́ко умира́ютъ:
 • я́коже бо ва́съ прiи́мутъ я́же предрѣче́н­на су́ть, та́ко тѣ́хъ жа́жда и муче́нiя, я́же угото́вана су́ть: и́бо не хотя́ше человѣ́ка погуби́ти,
 • но и ті́и, и́же сотворе́ни су́ть, оскверни́ша и́мя того́, и́же сотвори́ и́хъ, и неблагода́рни бы́ша тому́, и́же угото́валъ и́мъ живо́тъ:
 • сего́ ра́ди су́дъ мо́й ны́нѣ при­­ближа́ет­ся,
 • я́же не всѣ́мъ показа́хъ, то́кмо тебѣ́ и тебѣ́ подо́бнымъ не мно́гимъ. И от­вѣща́хъ и реко́хъ:
 • се, ны́нѣ, Го́споди, показа́лъ еси́ мнѣ́ мно́же­с­т­во зна́менiй, я́же начне́ши твори́ти въ послѣ́днiй ча́съ, но не показа́лъ еси́ мнѣ́, въ ко́е вре́мя.
 • Он отвечал мне и сказал: этот век Всевышний сотворил для многих, а будущий для немногих.
 • Скажу тебе, Ездра, подобие. Как если спросишь землю, она скажет тебе, что дает очень много вещества, из которого делаются глиняные вещи, а не много праха, из которого бывает золото, так и дела настоящего века.
 • Многие сотворены, но немногие спасутся.
 • Я отвечал и сказал: душа! пожри смысл и поглоти мудрость.
 • Ибо ты обещала слушать, и пожелала пророчествовать, а тебе дано время только, чтобы жить.
 • О, Господи! неужели Ты не позволишь рабу Твоему, чтобы мы молились пред Тобою о даровании сердцу нашему семени и разуму возделания, чтобы произошел плод, которым мог бы жить всякий растленный, кто будет носить имя человека?
 • Ты един, и мы единое творение рук Твоих, как сказал Ты.
 • И как же ныне во чреве матернем образуется тело, и Ты даешь члены, как сохраняется Твое творение в огне и воде, и как девять месяцев терпит в себе Твое же создание Твою тварь, которая в нем сотворена?
 • И хранящее и хранимое, и то и другое сохраняются, и чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что в нем произросло.
 • Ты повелел из самих членов, то есть из сосцов, давать молоко, плод сосцов,
 • да питается созданное до некоторого времени, а после передашь его Твоему милосердию.
 • Ты воспитал его Твоею правдою, научил его Твоему закону, наставил его Твоим разумом,
 • и умертвишь его, как Твое творение, и опять оживишь, как Твое дело.
 • Если Ты погубишь созданного с таким попечением, то повелению Твоему легко устроить, чтобы и сохранялось то, что было создано.
 • И ныне, Господи, я скажу: о всяком человеке Ты больше знаешь; но скажу о народе Твоем, о котором болезную,
 • о наследии Твоем, о котором проливаю слезы, об Израиле, о котором скорблю, об Иакове, о котором сокрушаюсь.
 • Начну молиться пред Тобою за себя и за них, ибо вижу грехопадения нас, обитающих на земле.
 • Но я слышал, что скоро придет Судия.
 • Посему услышь мой голос, вонми словам моим, и я буду говорить пред Тобою. [Начало слов Ездры, прежде нежели он был взят.]
 • Я сказал: Господи, живущий вечно, Которого очи обращены на выспреннее и небесное,
 • Которого престол неоценим и слава непостижима, Которому с трепетом предстоят воинства Ангелов, служащих в ветре и огне, Которого слово истинно и глаголы непреложны,
 • повеление сильно и правление страшно, Которого взор иссушает бездны, гнев расплавляет горы и истина пребывает во веки!
 • Услышь молитву раба Твоего, и вонми молению создания Твоего.
 • Доколе живу, буду говорить, и доколе разумею, буду отвечать. Не взирай на грехи народа Твоего, но на тех, которые Тебе в истине служат;
 • не обращай внимания на нечестивые дела язычников, но на тех, которые заветы Твои сохранили среди бедствий;
 • не помышляй о тех, которые пред Тобою лживо поступали, но помяни тех, которые, по воле Твоей, познали страх;
 • не погубляй тех, которые жили по-скотски, но воззри на тех, которые ясно учили закону Твоему;
 • не прогневайся на тех, которые признаны худшими зверей;
 • но возлюби тех, которые всегда надеются на правду Твою и славу.
 • Ибо мы и отцы наши такими болезнями страдаем;
 • а Ты, ради нас – грешных, назовешься милосердым.
 • Если Ты пожелаешь помиловать нас, то назовешься милосердым, потому что мы не имеем дел правды.
 • Праведники же, у которых много дел приобретено, по собственным делам получат воздаяние.
 • Что есть человек, чтобы Ты гневался на него, и род растленный, чтобы Ты столько огорчался им?
 • Поистине, нет никого из рожденных, кто не поступил бы нечестиво, и из исповедающих Тебя нет никого, кто не согрешил бы.
 • В том-то и возвестится правда Твоя и благость Твоя, Господи, когда помилуешь тех, которые не имеют существа добрых дел.
 • Он отвечал мне и сказал: справедливо ты сказал нечто, и по словам твоим так и будет.
 • Ибо истинно не помышляю Я о делах тех созданий, которые согрешили, прежде смерти, прежде суда, прежде погибели;
 • но услаждаюсь подвигами праведных, и воспоминаю, как они странствовали, как спасались и старались заслужить награду.
 • Как сказал Я, так и есть.
 • Как земледелец сеет на земле многие семена и садит многие растения, но не все посеянное сохранится со временем, и не все посаженное укоренится, так и те, которые посеяны в веке сем, не все спасутся.
 • Я отвечал и сказал: если я обрел благодать, то буду говорить.
 • Как семя земледельца, если не взойдет, или не примет вовремя дождя Твоего, или повредится от множества дождя, погибает:
 • так и человек, созданный руками Твоими, – и Ты называешься его первообразом, потому что Ты подобен ему, для которого создал все и которого Ты уподобил семени земледельца.
 • Не гневайся на нас, но пощади народ Твой и помилуй наследие Твое, – а Ты милосерд к созданию Твоему.
 • Он отвечал мне и сказал: настоящее настоящим и будущее будущим.
 • Многого недостает тебе, чтобы ты мог возлюбить создание Мое более Меня, хотя Я часто приближался к тебе самому, а к неправедным никогда.
 • Но и в том дивен ты пред Всевышним,
 • что смирил себя, как прилично тебе, и не судил о себе так, чтобы много славиться между праведными.
 • Многие и горестные бедствия постигнут тех, которые населяют век, в последнее время, потому что они ходили в великой гордыне.
 • А ты заботься о себе, и подобным тебе ищи славы;
 • ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни, предназначено будущее время, готово изобилие, построен город, приготовлен покой, совершенная благость и совершенная премудрость.
 • Корень зла запечатан от вас, немощь и тля сокрыты от вас, и растление бежит в ад в забвение.
 • Прошли болезни, и в конце показалось сокровище бессмертия.
 • Не старайся более испытывать о множестве погибающих.
 • Ибо они, получив свободу, презрели Всевышнего, пренебрегли закон Его и оставили пути Его,
 • а еще и праведных Его попрали,
 • и говорили в сердце своем: «нет Бога», хотя и знали, что они смертны.
 • Как вас ожидает то, о чем сказано прежде, так и их – жажда и мучение, которые приготовлены. Бог не хотел погубить человека,
 • но сами сотворенные обесславили имя Того, Кто сотворил их, и были неблагодарными к Тому, Кто предуготовил им жизнь.
 • Посему суд Мой ныне приближается, –
 • о чем Я не всем открыл, а только тебе и немногим, тебе подобным. Я отвечал и сказал:
 • вот ныне, Господи, Ты показал мне множество знамений, которые Ты начнешь творить при кончине, но не показал, в какое время.
 • მიპასუხა და თქვა: უზენაესმა ეს წუთისოფელი მრავალთა გულისთვის შექმნა, მომავალი კი - მცირედთა გულისთვის.
 • ერთ იგავს გეტყვი, ეზრა: თუ შეეკითხები მიწას, გეტყვის, რომ უამრავი თიხაა მიწაში ჭურჭლის საკეთებლად, მაგრამ მცირედზე მცირეა მტვერი, საიდანაც ოქრო გამოდის. ასეთია ჩვენი წუთისოფლის საქმეც.
 • ბევრია შექმნილი, მაგრამ მცირედნი გადარჩებიან.
 • ვუპასუხე და ვთქვი: შეისრუტე, სულო, აზრი და შთანთქე, რაც საცოდნელია.
 • მორჩილი უნდა იყო წინასწარმეტყველების მსურველი. სხვა ასპარეზი არ არის მოცემული შენთვის, გარდა ერთი ცხოვრებისა.
 • მიეცი, უფალო, ნება შენს მორჩილთ, რომ ილოცონ შენ წინაშე, ჩაგვიდევი გულში თესლი და გაგვიღივე რომ გამოიღოს ნაყოფი, რომლის წყალობითაც უნდა იცოცხლოს ყოველმა მოკვდავმა, ვინც ადამიანის ხატს ატარებს.
 • შენ ხომ ერთადერთი ხარ და ჩვენც შენს ხელთა ერთი ქმნილება ვართ, როგორც ნათქვამი გაქვს.
 • დედის საშოში ისახება სხეული და შენ ანიჭებ მას ნაკვთებს; ინახება ცეცხლსა და წყალში შენი შექმნილი და ცხრა თვეს უძლებს შენივე გამოსახული საშო შენს ქმნილებას, რომელიც მასში შეიქმნა.
 • თავად ის, რაც ინახავს, და ისიც, რაც ინახება, ორივენი შენახული იქნება; ხოლო შენახულს ოდესმე ხელახლა მიიღებს საშო, ყველაფერს, რაც მასში აღორძინდა.
 • შენ ბრძანე, რომ თავად სხეულის ნაკვთთაგან, ანუ ძუძუთაგან, მოგვეცეს, რძე ძუძუთა ნაყოფი.
 • რათა იკვებებოდეს ერთხანს, რაც გამოსახულია, შემდეგ კი შენს გულმოწყალებას მიანდობ მას.
 • შენ აღზარდე იგი შენი სამართლით, მოძღვრავდი მას შენი რჯულით და არცხვენდი შენი სიბრძნით.
 • შენ მოაკვდინებ მას, რადგან შენი ქმნილებაა, და შენ გააცოცხლებ მას, რადგან შენია.
 • თუკი დაღუპავ ამდენი შრომით გამოსახულს, ადვილი იქნებოდა შენი ბრძანებითვე გადარჩენილიყო შენი ქმნილება.
 • ახლა კი ვიტყვი, უფალო, მთელ კაცთა მოდგმაზე, რომელიც შენ უკეთ უწყი, შენს ხალხზე, რომლის გამო ვიტანჯები.
 • შენს წილხვედრილზე, რომელსაც ვგლოვობ, ისრაელზე, რომლის გამო შეჭირვებული ვარ, იაკობზე, რომლის გამო ვიტანჯები;
 • ამიტომ ვიწყებ ლოცვას შენს წინაშე ჩემთვის და მათთვის, რადგან ვხედავ ცოდვებს ჩვენსას, ვინც მიწაზე ვსახლობთ.
 • მაგრამ გავიგე სიჩქარე მსაჯულისა, რომელიც მოდის.
 • ამიტომ ისმინე ჩემი ხმა და გაიგე ჩემი სიტყვა, და ვილაპარაკებ შენს წინაშე.
 • ეზრას სიტყვათა დასაწყისი, ვიდრე წაიყვანდნენ. ვთქვი: უფალო, რომელიც მკვიდრობ საუკუნოდ, რომლის თვალები მაღლისკენაა მიმართული,
 • რომლის ტახტიც ფასდაუდებელია და დიდება მიუწვდომელი, ვისაც ანგელოზთა ლაშქარი ახლავს ზარდამცემი,
 • და ქარისა და ცეცხლის სახით ემსახურება, რომლის სიტყვა ჭეშმარიტია და ნათქვამი გარდაუვალი,
 • რომლის ბრძანება მტკიცეა და განკარგულება საშინელი, რომლის მზერა უფსკრულებს აშრობს და რისხვა მთებს ადნობს, და რომლის ჭეშმარიტება დამოწმებულია.
 • ისმინე ლოცვა შენი მორჩილისა და ყურადიღე ვედრება შენი ქმნილებისა.
 • ვიდრე ცოცხალი ვარ, ვილაპარაკებ, და ვიდრე გაგების უნარი შემრჩენია, გიპასუხებ.
 • ნუ შეხედავ შენი ხალხის შეცოდებებს, არამედ იმათ მოხედე, ვინც ჭეშმარიტებით გემსახურებოდა.
 • ნუ უყურებ ხალხთა უღვთო საქციელს, არამედ იმათ უყურე, ვინც ტანჯვა-წამებით იცავდნენ შენს აღთქმებს.
 • ნუ ფიქრობ მათზე, ვინც უკუღმართად იქცეოდა შენს თვალწინ, არამედ ისინი გახსოვდეს, ვინც ნებით აღიარეს შენი შიში.
 • ნუ მოისურვებ იმათ დაღუპვას, ვისაც პირუტყვის ზნე სჭირდათ; არამედ მოხედე იმათ, ვინც შენი დიდებული რჯული შეისწავლა.
 • ნუ აღგაშფოთებს ისინი, ვინც მხეცებზე უარესად ჩანან, არამედ ისინი შეიყვარე, ვისაც მუდამ სწამს შენი სამართალი და შენი დიდება.
 • რადგან ჩვენცა და ჩვენი მამა-პაპაც ამგვარი სენით ვართ დაუძლურებულნი; შენ კი ჩვენ ცოდვილთა გამო გულმოწყალედ იწოდები.
 • თუ შენ მოისურვე ჩვენი შეწყალება, ვისაც სამართლიანი საქმეები არ ჩაგვიდენია, მაშინ გულმოწყალედ მოიხსენები.
 • რადგან მართალნი, რომელთაც მრავალი საქმე აქვთ ჩადენილი, საკუთარ საქმეთათვის მიიღებენ საზღაურს.
 • მაგრამ რა არის კაცი, რომ აღშფოთდე მასზე? ან ხრწნადი მოდგმა, რომ ესოდენ გამწარდე მისგან?
 • სინამდვილეში არავინაა შობილთაგან ისეთი, ვინც უკეთურად არ მოქცეულიყოს, მორწმუნეთაგან ისეთი, ვისაც არ შეეცოდოს.
 • ამით გაცხადდება შენი სამართალი და შენი სიკეთე, უფალო, თუ მოწყალე იქნები მათ მიმართ, რომელთაც არა აქვთ კეთილ საქმეთა მარაგი.
 • მიპასუხა და თქვა: სწორად ამბობ ზოგ რამეს და შენი სიტყვები გამართლდება კიდეც.
 • რადგან ნამდვილად არ ვიფიქრებ იმათ ნასახზე, რომელთაც შესცოდეს სიკვდილამდე, სამსჯავრომდე, დაღუპვამდე;
 • არამედ გავიხარებ მართალთა შექმნით და გავიხსენებ მათ მწირობასაც, მათ ხსნას და საზღაურს.
 • როგორც ვთქვი, ისე იქნება.
 • როგორც მიწისმუშაკი თესავს თესლს მრავლად მიწაზე და აშენებს უამრავ ნარგავებს, მაგრამ რაც დათესილია, ყველა როდი გადარჩება, და რაც დარგულია, ყველა როდი მოიკიდებს ფესვს; ასევე ისინი, ვინც ამ წუთისოფელში არიან დათესილნი, ყველანი როდი გადარჩებიან.
 • ვუპასუხე და ვთქვი: თუ ვპოვე მადლი, ვილაპარაკებ.
 • როგორც მიწისმუშაკის დათესილი თესლი იღუპება, თუ არ აღმოცენდა, ან თუ დროულად არ მიიღო წვიმა, ან თუ ბევრი წვიმისაგან დალპა,
 • ასევეა ადამიანიც, რომელიც შენი ხელით არის გამოსახული და შენს ხატად იწოდება, რადგან შენი მსგავსია იგი, ვისთვისაც შექმენი ყოველივე და მიწისმუშაკის თესლს მიამსგავსე.
 • ნუ განრისხდები ჩვენზე, არამედ დაინდე შენი ხალხი და შეიწყალე შენი მემკვიდრეობა; რადგან შენი ქმნილებების შემწყალე ხარ.
 • მიპასუხა და თქვა: ყველაფერი, რაც აწმყოშია, აწმყოთათვის არის, და რაც მყოფადშია, მყოფადთათვის არის.
 • რადგან ბევრი რამ გაკლია იმისათვის, რომ ჩემზე მეტად შეიყვარო ჩემი ქმნილება; მე ხშირად მოვსულვარ ახლოს შენთან, უსამართლოებთან კი - არასდროს.
 • მაგრამ ამითაც საოცარი ხარ უზენაესის წინაშე,
 • რადგან დაიმდაბლე თავი, როგორც შეგეფერება, და არ მოითხოვე, მართალთა შორის მეტად განდიდებულიყავი.
 • რადგან ბევრი მწუხარება შეხვდებათ წუთისოფლის მკვიდრთ უკანასკნელ დროს იმის გამო, რომ მეტისმეტად ამპარტავნულად დადიოდნენ.
 • შენ კი შენს თავზე იფიქრე და შენს მსგავსთათვის ეძებე დიდება.
 • თქვენთვის ღიაა სამოთხის კარი, დარგულია სიცოცხლის ხე, გამზადებულია მომავალი ჟამი, გამზადებულია სიუხვე, აგებულია ქალაქი, მონიჭებულია შვება, სრულქმნილია სიკეთე და სრულქმნილია სიბრძნე.
 • ბოროტების ძირი დაბეჭდილია თქვენთვის, სენი და მატლი დაფარულია თქვენგან და ხრწნილება ქვესკნელში გადაიხვეწა დასავიწყებლად.
 • გაივლის სატანჯველი და ბოლოს გამოჩნდება უკვდავების საუნჯე.
 • ამიტომ ნუღარაფერს მკითხავ იმათ სიმრავლეზე, ვინც იღუპებიან,
 • რადგან მათაც მიიღეს თავისუფლება, მაგრამ მოიძულეს უზენაესი, არად ჩააგდეს მისი რჯული და მისი გზები მიატოვეს.
 • აქამდე ფეხით თელავენ მის მართალ ხალხს
 • და ამბობენ გულში: არ არსებობსო ღმერთი, თუმცა იცოდნენ, რომ მოკვდებოდნენ.
 • როგორც თქვენ მოგელით ის, რაც წინასწარ ითქვა, ასევე გამზადებულია მათთვის წყურვილი და წამება. უზენაესს არ სურს ადამიანის განადგურება,
 • მაგრამ თავად მისმა ქმნილებებმა წაბილწეს თავიანთი შემოქმედის სახელი, უმადურად მოექცნენ მას, ვინც სცოცხლე განამზადა მათთვის.
 • ამიტომაც ახლოვდება ჩემი სამსჯავრო.
 • არ გამიმჟღავნებია ეს ბევრისათვის, მხოლოდ შენ გაგიმჟღავნე და მცირეოდენთ, შენნაირებს. ვუპასუხე და ვთქვი;
 • აჰა, გამიმჟღავნე ახლა, უფალო, იმის ნიშნები, რის ქმნასაც აპირებ უკანასკნელ ჟამს, ოღონდ არ გამიმჟღავნო, როდის.