Скрыть
2:1
2:3
2:10
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
Церковнославянский (рус)
Архiере́й у́бо Си́монъ проти́ву хра́ма преклони́въ колѣ́на и ру́цѣ просте́ръ благо­чи́н­но, творя́ше моли́тву сiю́:
Го́споди, Го́споди, Царю́ небе́сный и Влады́ко вся́каго созда́нiя, Святы́й во святы́хъ, Единонача́лниче, Вседержи́телю, вонми́ на́мъ озло́блен­нымъ от­ непреподо́бнаго и скве́рнаго, проде́рзостiю и си́лою напыще́н­наго:
Ты́ бо, созда́вый вся́ и вся́ содержа́щь, си́ленъ и пра́веденъ еси́, и со укори́зною и го́рдостiю что́ либо творя́щымъ су́диши:
Ты́ пре́жде беззако́нiе сотво́ршихъ, въ ни́хже и исполи́ни бы́ша, на си́лу и де́рзость упова́в­шiи, погуби́лъ еси́, наве́дъ на ни́хъ безмѣ́рную во́ду:
Ты́ прего́рдая творя́щихъ Cодо́млянъ, въ я́вныхъ зло́бахъ бы́в­шихъ, огне́мъ и жу́пеломъ попали́лъ еси́, о́бразъ по ни́хъ бу́дущымъ соста́вль:
Ты́ свирѣ́паго фарао́на поработи́в­шаго лю́ди твоя́ святы́я Изра́иля, разли́чными и мно́гими искуси́лъ еси́ му́ками, показа́въ си́лу твою́,
и во о́нѣхъ ве́лiю держа́ву твою́ яви́лъ еси́, и гоня́щаго его́ съ колесни́цами и наро́довъ мно́же­с­т­вомъ погрузи́лъ еси́ во глубинѣ́ морстѣ́й, вѣ́ру­ю­щихъ же Тебѣ́, вся́кимъ созда́нiемъ облада́ющему, невре́дны преве́лъ еси́: и́же и ви́дѣв­ше дѣла́ Тво­ея́ руки́, восхвали́ша Тебе́ Вседержи́теля:
Ты́, Царю́, созда́вый безконе́чную и безмѣ́рную зе́млю, избра́лъ еси́ гра́дъ се́й и освяти́лъ еси́ мѣ́сто сiе́ во и́мя Тебѣ́ ничто́же тре́бу­ю­щему, и просла́вилъ еси́ во явле́нiи великолѣ́пнѣмъ, составле́нiе сотвори́вый его́ ко сла́вѣ вели́каго и честна́го и́мене Тво­его́:
и лю́бящь до́мъ Изра́илевъ, обѣща́лъ еси́, я́ко а́ще бу́детъ на́мъ злоключе́нiе и объи́метъ на́съ тѣснота́, и при­­ше́дше на мѣ́сто сiе́ помо́лимся, услы́шиши моли́тву на́шу:
и у́бо вѣ́ренъ еси́ и и́стиненъ, а поне́же мно́гащи оскорбле́н­нымъ бы́в­шымъ отце́мъ на́шымъ, помо́глъ еси́ и́мъ Ты́ во смире́нiи и изба́вилъ еси́ я́ от­ вели́кихъ бѣ́дъ:
се́ у́бо ны́нѣ́, Святы́й Царю́, мно́гихъ ра́ди и вели́кихъ на́шихъ грѣхо́въ стра́ждемъ, и повину́емся враго́мъ на́шымъ, и есмы́ въ не́мощехъ:
въ на́­шемъ же низпаде́нiи де́рзостивый и скве́рный се́й начина́етъ оби́дѣти на земли́ воз­вы́шен­ное и́мени сла́вы Тво­ея́ свято́е мѣ́сто:
а́ще бо и жили́ще Твое́ небо небесе́ непости́жно человѣ́комъ е́сть, но поне́же благоволи́лъ еси́ сла́ву Твою́ въ лю́дехъ тво­и́хъ Изра́или, освяти́лъ еси́ мѣ́сто сiе́:
да не от­мсти́ши на́мъ нечистото́ю си́хъ, ниже́ да нака́жеши на́съ скве́рною си́хъ: да не похва́лят­ся пребеззако́н­нiи въ я́рости сво­е́й, ниже́ да воз­ра́дуют­ся въ го́рдости язы́ка сво­его́, глаго́люще: мы́ попра́хомъ хра́мъ святы́ни, я́коже попира́ют­ся хра́мы ме́рзостей:
оста́ви грѣхи́ на́шя и разруши́ непра́вости на́шя и яви́ ми́лость Твою́ въ ча́съ се́й, ско́ро да предваря́тъ ны́ щедро́ты Твоя́, и да́ждь хвале́нiя во уста́ низпа́дшихъ и сокруше́н­ныхъ душа́ми, сотвори́вый на́мъ ми́ръ.
Здѣ́ всеви́децъ Бо́гъ и пре́жде всѣ́хъ Святы́й во святы́хъ, услы́шавъ моли́тву смире́нiя, хуло́ю и де́рзостiю вельми́ воз­несе́н­наго уязви́, от­сю́ду и от­ону́ду сотря́съ его́, я́коже тро́сть вѣ́тромъ, я́ко и на помо́стѣ недѣй­ст­ви́телну ктому́ лежа́ти и у́дами разсла́блен­ну, ниже́ прогласи́ти воз­мощи́ ему́, пра́веднымъ уя́звлен­ну судо́мъ.
Отню́дуже дру́зи и тѣ́ла его́ охрани́теле внеза́пную и о́струю ви́дѣв­ше объе́мшую его́ ка́знь, убоя́в­шеся, да и живота́ не лиши́т­ся, вско́рѣ его́ извлеко́ша во́нъ, превели́кимъ уя́звлен­ни стра́хомъ.
По вре́мени же при­­ше́дъ въ себе́, ника́коже въ покая́нiе прiи́де нака́зан­ный и съ преще́нiемъ го́рькимъ отъи́де.
Прише́дъ же во Еги́петъ и зло́бу умножа́ющь чрезъ предрѣче́н­ныхъ при­­трапе́зниковъ и друго́въ от­ вся́кiя пра́вды от­луче́н­ныхъ, не то́кмо безчи́слен­ными студодѣя́нiи дово́л­ст­вовася, но и на толи́кую де́рзость про­изы́де, я́ко хуле́нiя на мѣ́стѣхъ соста́ви, и мно́зи дру́зи взира́юще на ца́рское хотѣ́нiе, и ті́и послѣ́доваша о́наго во́ли.
И предложи́ ца́рь наро́днѣ на язы́къ Иуде́йскiй изда́ти хулу́: и повелѣ́въ на столпѣ́ су́щемъ при­­ дворѣ́ поста́вити и́дола, извая́ писа́нiе: е́же ни еди́ному от­ нежру́щихъ во свята́я и́хъ входи́ти, всѣ́хъ же Иуде́евъ вписа́ти въ лю́ди просты́я и въ служе́бный чи́нъ поста́вити, сопроти́въ же глаго́лющихъ ну́ждею я́тыхъ живота́ лиши́ти.
Тѣ́хже запи́сан­ныхъ назна́меновати и огне́мъ на тѣ́лѣ знамени́тымъ Дiони́са ки́ссовымъ листо́мъ, и тѣ́хъ от­лучи́ти въ преждесокраше́н­ную свобо́ду.
Но да не всѣ́мъ ненави́димь яви́т­ся, подписа́: а́ще же нѣ́цыи от­ ни́хъ про­изво́лятъ жи́тел­ст­вовати во обря́дѣхъ язы́ческихъ, сі́и ра́вни гра́жданомъ Александри́йскимъ бу́дутъ.
Тѣ́мже у́бо нѣ́цыи во гра́дѣ, благо­че́стiя своя́ ни во что́же вмѣня́юще, съ ра́достiю себе́ вда́ша, мня́ще себе́ а́ки ве́лiей нѣ́ко­ей иму́щiи при­­общи́тися сла́вѣ от­ бу́дущаго со царе́мъ сожи́тел­ст­ва.
Мно́жайшiи же хра́брою душе́ю укрѣпи́шася и не от­ступи́ша от­ благо­че́стiя: и сре́бреники за живо́тъ обѣща́в­ше во измѣне́нiе да́ти, безбоя́знен­но тща́хуся свободи́ти себе́ от­ вписа́нiй: благонаде́жни бы́ша по́мощь получи́ти,
а от­лучи́в­шихся от­ ни́хъ гнуша́хуся, и а́ки супоста́товъ ро́ду сво­ему́ суди́ша, и о́бщаго сожи́тел­ст­ва и благодѣя́нiя лиша́ху.
А первосвященник Симон, преклонив колени пред святилищем и благоговейно распростерши руки, творил молитву:
«Господи, Господи, Царь небес и Владыка всякого создания, Святый во святых, Единовластвующий, Вседержитель! Призри на нас, угнетаемых от безбожника и нечестивца, надменного дерзостью и силою.
Ибо Ты, все создавший и всем управляющий, праведный Владыка: Ты судишь тех, которые делают что-либо с дерзостью и превозношением.
Ты некогда погубил делавших беззаконие, между которыми были исполины, надеявшиеся на силу и дерзость, и навел на них безмерную воду.
Ты сожег огнем и серою Содомлян, поступавших надменно, явно делавших зло, и поставил их в пример потомкам.
Ты дерзкого фараона, поработившего Твой святый народ, Израиля, посетил различными и многими казнями, явил Твою власть и показал Твою великую силу.
И когда он погнался за ним, Ты потопил его с колесницами и множеством народа во глубине моря, а тех, которые надеялись на Тебя, Владыку всякого создания, Ты провел невредимо, и они, увидев дела руки Твоей, восхвалили Тебя, Вседержителя.
Ты, Царь, создавший беспредельную и неизмеримую землю, избрал этот город, и освятил это место во славу Тебе, ни в чем не имеющему нужды, и прославил его Твоим величественным явлением, обращая его к славе Твоего великого и досточтимого имени.
По любви к дому Израилеву Ты обещал, что, если постигнет нас несчастье и обымет угнетенье и мы, придя на место сие, помолимся, Ты услышишь молитву нашу.
И Ты верен и истинен, и много раз, когда отцы наши подвергались бедствиям, Ты помогал им в их скорби и избавлял их от великих опасностей.
Вот и мы, Святый Царь, за многие и великие грехи наши бедствуем, преданы врагам нашим и изнемогли от скорбей.
В таком упадке нашем этот дерзкий нечестивец покушается оскорбить это святое место, посвященное на земле славному имени Твоему.
Ибо, хотя жилище Твое, небо небес, недостижимо для людей, но Ты, благоволив явить славу Твою народу Твоему, Израилю, освятил место сие.
Не отмщай нам за нечистоту их и не накажи нас за осквернение, чтобы не тщеславились беззаконники в мыслях своих и не торжествовали в превозношении языка своего, говоря: мы попрали дом святыни, как попираются домы скверны.
Оставь грехи наши, отпусти неправды наши и яви милость Твою в час сей; скоро да предварят нас щедроты Твои; дай хвалу устам упадших духом и сокрушенных сердцем; даруй нам мир».
Тогда всевидящий Бог и над всеми Святый во святых, услышав молитву смирения, поразил надмевавшегося насилием и дерзостью, сотрясая его туда и сюда, как тростник ветром, так что он, лежа недвижим на помосте и будучи расслаблен членами, не мог подать даже голоса, постигнутый праведным судом.
Тогда его друзья и телохранители, видя внезапную и тяжкую казнь, постигшую его, и опасаясь, чтобы он не лишился жизни, поспешно вынесли его, будучи сами поражены чрезвычайным страхом.
Через несколько времени, придя в себя после испытанного наказания, он нисколько не пришел в раскаяние и удалился с жестокими угрозами.
Возвратившись в Египет и умножая дела своей злобы, он с упомянутыми участниками в пиршествах и друзьями, забывшими всякую справедливость, не только пресыщался бесчисленными студодействами, но дошел до такой дерзости, что произносил там проклятие на Иудеев, и многие из друзей его, смотря на пример царя, и сами следовали его желаниям.
Наконец он решился публично предать позору народ Иудейский, и поставил на башне своего дворца столб, сделав на нем надпись: «Кто не приносит жертв, тому не входить в свои священные места; Иудеев же всех внести в перепись простого народа и зачислить в рабское состояние, а кто будет противиться, тех брать силою и лишать жизни;
внесенных же в перепись отмечать, выжигая им на теле знак Диониса – лист плюща, после чего отпускать их в назначенное им состояние с ограниченными правами».
Но чтобы не сделаться ненавистным для всех, он прибавил в надписи, что, если кто из них пожелает жить по обрядам языческим, тем давать равные права с Александрийскими гражданами.
Посему некоторые, ради права гражданского презрев отечественное благочестие, поспешно передались, как будто могли они от будущего общения с царем приобщиться великой славы.
Но бо́льшая часть укрепились мужеством духа и не отпали от благочестия; они отдавали деньги за жизнь свою, и небоязненно пытались избавиться от записи, имея добрую надежду получить помощь,
и от отпавших отвращались, почитая их врагами своего народа и избегая всякого общения с ними и дружественного обхождения.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки