Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:14
4:15
4:16
Церковнославянский (рус)
И вездѣ́, идѣ́же прiи́де сiе́ повелѣ́нiе, наро́днѣ составля́шеся язы́комъ у́бо пи́ръ съ восклица́ньми и ра́достiю, а́ки бы заматерѣ́лая издре́вле въ мы́сли и́хъ, ны́нѣ съ де́рзостiю явля́лася вражда́:
Иуде́омъ же бя́ше непрестаю́щь пла́чь и зѣло́ рыда́теленъ со слеза́ми во́пль, стена́ньми сожже́н­ну су́щу се́рдцу и́хъ от­всю́ду, рыда́ющихъ о неча́ян­нѣй внеза́пу уста́влен­нѣй на ни́хъ поги́бели.
Ка́я страна́ или́ гра́дъ, или́ ко́е весьма́ обита́емое мѣ́сто, или́ кі́я сто́гны пла́ча и рыда́нiя о ни́хъ не наполня́хуся?
Си́це бо съ го́рькою и немилосе́рдою душе́ю от­ страти́говъ су́щихъ по градо́мъ единоду́шно изсыла́еми бя́ху [ко царю́], я́ко о необы́чныхъ муче́нiихъ, и нѣ́цыи от­ враго́въ взе́млюще предъ очеса́ о́бщую бѣ́дность и помышля́юще неизвѣ́стную житiя́ измѣ́ну, [да не когда́ и и́мъ случи́т­ся сiе́,] пла́каху о пребѣ́д­с­т­вен­нѣмъ и́хъ изсла́нiи.
Ведо́мо бо бя́ше престарѣ́лыхъ мно́же­с­т­во сѣди́нами укра́­шен­ныхъ, ра́ди бы́в­шаго от­ ста́рости косне́нiя но́гъ сля́ченыхъ, за наси́льное изгна́нiе стремле́нiя, безъ вся́каго студа́ зло­употребля́ющихъ ко ско́рому ше́­ст­вiю.
Та́кожде и неда́вно сочета́в­шыяся къ житiя́ сообще́нiю, въ бра́чный в­ше́дшыя черто́гъ отрокови́цы, вмѣ́сто весе́лiя взе́мшя пла́чь, и пра́хомъ миро­уха́н­ныя власы́ посы́пав­шя, непокрове́ны же ведо́мы, рыда́нiе вмѣ́сто пѣ́сней бра́чныхъ единоду́шно начина́ху, а́ки расте́рзаны иноязы́чныхъ муче́нiемъ, и свя́заны наро́днѣ влеко́мы бы́ша съ ну́ждею да́же до вверже́нiя въ кора́бль.
Супру́зи же си́хъ въ цвѣту́щемъ ю́ношестѣмъ во́зрастѣ, у́жами вмѣ́сто вѣнце́въ на ші́яхъ оплете́ни, вмѣ́сто пи́рше­ст­ва и ю́ношескаго упоко­е́нiя про́чыя дни́ бра́ка въ рыда́нiихъ провожда́ху, при­­ нога́хъ уже́ ви́дяще а́дъ лежа́щь.
Веде́ни же бы́ша звѣри́нымъ о́бразомъ, влеко́ми во у́захъ желѣ́зныхъ ну́ждныхъ: и о́ви у́бо къ сѣда́лищемъ кора́бленымъ при­­гвожде́ни бы́ша ші́ями, ині́и же за но́ги нерасте́рзными пу́тами укрѣпле́ни, еще́ же и све́рху ча́стыми дщи́цами обложе́н­ными от­ свѣ́та заключе́ни, я́ко да от­всю́ду помраче́ни очесы́, поведе́нiе а́ки навѣ́тницы во все́мъ пла́ванiи имѣ́ютъ.
Си́мъ же на глаго́лемую ладiю́ при­­веде́нымъ бы́в­шымъ, и пла́ванiю соверши́в­шуся, я́коже бѣ́ повелѣ́но от­ царя́, повелѣ́ и́хъ предъ гра́домъ на конориста́телнѣмъ мѣ́стѣ поста́вити, на вели́цѣмъ простра́н­ствѣ, и на поруга́нiе вельми́ уго́днѣмъ всѣ́мъ входя́щымъ во гра́дъ, та́кожде и от­ту́ду во страну́ посыла́емымъ ко изше́­ст­вiю: да ниже́ съ во́ями его́ сообща́ют­ся, ниже́ от­ню́дъ сподо́бят­ся ко́­его покро́ва.
Егда́ же бы́сть сiе́, услы́шавъ [ца́рь], я́ко нѣ́цыи от­ ро́да и́хъ изъ гра́да та́йно исхожда́ху ча́сто опла́кивати безче́стную бра́тiи бѣ́дность, разгнѣ́вався зѣ́ло, повелѣ́ со при­­лѣжа́нiемъ и си́мъ та́кожде я́коже и о́нѣмъ сотвори́ти, да ника́коже ме́ншую о́нѣхъ воз­ъимѣ́ютъ му́ку, и написа́ти вся́ко колѣ́но по и́мени:
не къ ма́ло преждеобъя́влен­нѣй многотру́днѣй рабо́тѣ, но уму́чен­ныхъ повелѣ́н­ными ка́зньми, въ коне́цъ истреби́ти во вре́мя еди́наго дне́.
Бы́сть же у́бо си́хъ написа́нiе съ го́рькимъ тща́нiемъ и любо­че́стнымъ при­­сѣдѣ́нiемъ от­ восхо́да со́лнечнаго да́же до захожде́нiя, и не воз­мого́ша конца́ сотвори́ти во дне́хъ четы́редесятихъ.
Ца́рь же непреста́н­но ра́достiю вельми́ исполня́яся, пи́рше­ст­ва у всѣ́хъ и́доловъ составля́я, заблужде́нымъ дале́че от­ и́стины ра́зумомъ и скве́рными усты́, нѣма́я у́бо и не могу́щая глаго́лати и́мъ или́ помощи́ похваля́я, на превели́каго же Бо́га неподоба́ющая глаго́ля.
По предрѣче́н­нѣмъ же вре́мене разстоя́нiи, воз­вѣсти́ша кни́жницы царю́, я́ко ника́коже ктому́ мо́гутъ описа́нiе иуде́й сотвори́ти, безчи́слен­наго ра́ди и́хъ мно́же­ст­ва, и поне́же су́ть еще́ премно́зи по страна́мъ, ині́и же по домо́мъ обрѣта́ют­ся, а ині́и по мѣсто́мъ, я́ко не воз­мощи́ от­ню́дъ всѣ́мъ, и́же во Еги́птѣ, страти́гомъ сотвори́ти сего́.
Егда́ же ца́рь запрети́ и́мъ жесточа́е, а́ки дара́ми подку́пленымъ на кова́р­ст­во избѣжа́нiя, случи́ся и́мъ извѣ́стнѣ его́ о се́мъ увѣ́рити, глаго́лющымъ съ показа́нiемъ, я́ко и Хартiи́ уже́ и писа́телныя тро́сти, и́хже употребля́ху, оскудѣ́ша.
Сiе́ же бѣ́ дѣ́й­ст­во помога́ющаго Иуде́емъ съ небесе́ про́мысла непобѣди́маго [Бо́жiя].
Везде, куда приходило это повеление, у язычников учреждались народные пиршества с радостными кликами, как будто закореневшая издавна в душе вражда теперь обнаружилась дерзновенно.
А у Иудеев началась неутешная скорбь, горький плач и рыдание; ибо жгли сердце достигавшие со всех сторон стоны оплакивающих неожиданную, внезапно определенную им погибель.
Какая область или город, или какое обитаемое место, или какие дороги не наполнились их плачем и воплями?
Жестоко и без всякой жалости они были вместе высылаемы властями каждого города, так что при виде этой необыкновенной кары и некоторые из врагов, смотря на общее страдание и помышляя о неведомой превратности жизни, оплакивали злополучнейшее их изгнание.
Гнали толпу престарелых, покрытых сединами, сгорбленных от старческой слабости в ногах, и по требованию насильственного изгнания бесстыдно принуждали их к скорейшему шествию.
Отроковицы, только что сочетавшиеся супружеским союзом и вошедшие в брачный чертог, вместо ликования начали плач, посыпали пеплом благоухавшие от мастей волосы, были ведены непокрытыми и вместо брачных песней поднимали общий вопль, будучи мучимы истязаниями иноплеменных. В оковах они открыто влекомы были с насилием, до ввержения в корабль.
А их супруги, вместо венков перевязанные по шеям веревками, в цветущем юношеском возрасте, вместо пиршества и наслаждения молодости, проводили остальные дни брака в плаче, ибо под ногами у себя видели открытый ад.
Везены они были по подобию зверей под игом железных оков; одни прикованы были за шеи к корабельным скамьям, другие крепкими узами привязаны были за ноги. Кроме того, накрытые плотным помостом, они отлучены были от света, так что, со всех сторон окруженные тьмою, во все время плавания содержались подобно злоумышленникам.
Когда же они привезены были на место, называемое Схедия, и плавание было окончено, как назначено было царем, тогда он приказал поставить их перед городом на конском ристалище, которое имело обширную окружность и весьма удобно было для примерного поругания в виду всех, шедших в город и обратно отправлявшихся внутрь страны, так чтобы они ни с войском не имели сообщения, ни вообще не были удостоены никакого крова.
Когда это было исполнено и царь услышал, что одноплеменники их часто выходят тайно из города оплакивать позорное бедствие братьев, то весьма разгневался и приказал и с этими поступить точно так же, как и с теми, чтобы они никак не меньшее получили наказание.
Он велел переписать весь народ по именам, не для тяжкого рабского служения, незадолго пред сим возвещенного, а для того, чтобы, измучив их объявленными казнями, вконец погубить в один день.
И хотя эта перепись производилась с крайнею поспешностью и ревностным старанием от восхода до захождения солнца, но совершенно окончить ее не могли в продолжение сорока дней.
Царь же, чрезмерно и непрестанно предаваясь удовольствию, пред всеми идолами учреждал пиршества, и умом, далеко уклонившимся от истины, и нечистыми устами славословил тех, которые глухи и не могут говорить или подать помощи, а на величайшего Бога произносил неподобающее.
После сказанного промежутка времени писцы донесли царю, что они не в состоянии сделать переписи Иудеев, по причине бесчисленного их множества; притом еще большее число их находится в областях; одни остаются в домах, другие рассеяны по разным местам, так что сделать этого невозможно даже всем властям в Египте.
Когда же царь еще строже угрожал им, предполагая, что они подкуплены дарами и коварно избегали наказания, тогда пришлось осязательно убедить его в том. Они доказали, что недостает у них ни хартий, ни необходимых для того письменных тростей.
Это было действие непобедимого небесного Промысла, помогавшего Иудеям.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки