Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

3-я книга Маккавейская

 
 •  
 • 5:1
 • 5:2
 • 5:3
 • 5:4
 • 5:5
 • 5:6
 • 5:7
 • 5:8
 • 5:9
 • 5:10
 • 5:11
 • 5:12
 • 5:13
 • 5:14
 • 5:15
 • 5:16
 • 5:17
 • 5:18
 • 5:19
 • 5:20
 • 5:21
 • 5:22
 • 5:23
 • 5:24
 • 5:25
 • 5:26
 • 5:27
 • 5:28
 • 5:29
 • 5:30
 • 5:31
 • 5:32
 • 5:33
 • 5:34
 • 5:35
 • 5:36
 •  
 • Тогда́ [ца́рь] тя́жцѣ испо́лненъ гнѣ́ва и я́рости, весьма́ непремѣ́ненъ, при­­зва́въ е́рмона слоно́мъ нача́лника, повелѣ́ во гряду́щiй де́нь изоби́лнѣ накорми́ти слоны́ рукоя́тьми Лива́нскими и вино́мъ мно́гимъ несмѣ́шенымъ всѣ́хъ напо­и́ти, и́хже бѣ́ число́мъ пя́ть со́тъ, и разсверѣ́пѣв­шихъ от­ вина́ неща́дно да́н­наго повести́ во срѣ́тенiе сме́рти Иуде́йскiя.
 • Сiя́ же повелѣ́въ воз­врати́ся на пи́рше­с­т­во, собра́въ наипа́че тѣ́хъ друго́въ и во́иновъ, и́же ненави́дяху Иуде́овъ: а слононача́лникъ е́рмонъ повелѣ́н­ное при­ли́чно соверша́­ше.
 • Къ си́мъ же слузи́ въ ве́черъ исходя́ще вяза́ху ру́цѣ бѣ́дныхъ и про́чую ухищря́ху о ни́хъ стра́жу, мня́ще, я́ко въ нощи́ прiи́мутъ Иуде́е вку́пѣ коне́чную поги́бель.
 • Иуде́е же вся́каго покро́ва лише́ни бы́ти непщу́еми язы́комъ, ра́ди объе́мшiя и́хъ от­всю́ду во у́захъ ну́жды, Вседержи́теля Го́спода и вся́кою си́лою облада́ющаго ми́лостиваго Бо́га сво­его́ и Отца́ непреста́н­нымъ во́племъ вси́ со слеза́ми при­­зыва́ху моля́щеся, да совѣ́тъ непра́ведный, и́же на ни́хъ, премѣни́тъ и изба́витъ и́хъ от­ су́щiя предъ нога́ма угото́ван­ныя сме́рти съ великолѣ́пнымъ явле́нiемъ.
 • Си́хъ у́бо при­­лѣ́жная моли́тва взы́де на небо: е́рмонъ же неукроти́мыхъ слоно́въ напо­и́въ испо́лнен­ныхъ подая́нiемъ мно́гаго вина́ и Лива́номъ напита́въ, ра́но во дво́ръ прiи́де о си́хъ воз­вѣсти́ти царю́.
 • От вѣ́чнаго же вре́мене благо́е созда́нiе въ нощи́ и во дни́ подава́емое от­ благодѣ́тел­ст­ву­ю­щаго всѣ́мъ, и́мже а́ще са́мъ хо́щетъ, сна́ ча́сть посла́ царю́.
 • Сладча́йшимъ же и глубо́кимъ одержи́мь бѣ́ дѣ́й­ст­вiемъ Влады́ки, о беззако́н­нѣмъ у́бо предложе́нiи мно́го прельсти́ся, въ непрело́жнѣмъ же совѣ́тѣ зѣ́лнѣ обольще́нъ бы́сть.
 • Иуде́е же предназна́менован­наго часа́ избѣжа́в­ше, свята́го Бо́га сво­его́ восхваля́ху, и па́ки моля́ху благопримири́телнаго, да пока́жетъ великомо́щныя сво­ея́ руки́ держа́ву язы́комъ прего́рдымъ.
 • Преполовля́ющуся же уже́ а́ки деся́тому часу́, и́же ко зва́нiю учине́н­ный, ви́дя зва́н­ныхъ собра́в­шихся, при­­ше́дъ ко царю́ толкну́, и едва́ воз­буди́въ его́, показа́ пи́ра вре́мя преходя́щее уже́, о си́хъ сло́во предложи́въ: е́же ца́рь [въ себѣ́] размы́сливъ и обра́щься на пи́ръ, повелѣ́ при­­ше́дшымъ на пи́ръ кому́ждо проти́ву себе́ воз­лещи́.
 • Егда́ же бы́сть сiе́, поощря́ше въ пирова́нiе вда́в­шихся, дабы́ настоя́щую пи́рше­ст­ва ча́сть попремно́гу пра́здну­ю­ще въ весе́лiи препроводи́ли.
 • Мно́зѣй же бесѣ́дѣ бы́в­шей, ца́рь е́рмона при­­зва́въ, съ го́рькимъ преще́нiемъ вопроша́­ше, ко́­ея ра́ди вины́ оста́влени Иуде́е въ се́й де́нь жи́ви бы́ти?
 • О́ному же показа́в­шу, я́ко но́щiю повелѣ́н­ное въ коне́цъ при­­веде́, ксему́ же и друго́мъ спослу́ше­с­т­вовав­шымъ сему́ бы́ти та́ко, свирѣ́п­ст­во лютѣ́йшо па́че Фалари́да имѣ́я, рече́: дне́шнему сну́ благода́р­ст­во да и́мутъ:
 • ты́ же непрело́жнѣ во гряду́щiй де́нь по пре́жнему угото́ви слоны́ въ погубле́нiе беззако́н­ныхъ Иуде́евъ.
 • Сiя́ же ре́кшу царю́, любе́знѣ вси́ съ ра́достiю при­­су́т­ст­ву­ю­щiи ку́пно восхвали́в­ше, кі́йждо въ до́мъ сво́й от­идо́ша: и не та́ко на со́нъ изнури́ша вре́мя нощно́е, я́ко на ухищре́нiе вся́кихъ поруга́нiй мни́мымъ окая́н­нымъ.
 • Егда́ же але́кторъ воз­гласи́ у́трен­нiй, и звѣ́ри вооружи́въ е́рмонъ на вели́цѣмъ дворѣ́ поощря́ше: во гра́дѣ же мно́же­с­т­во наро́да собра́шася на жа́лостное позо́рище, ожида́юще у́тра со тща́нiемъ.
 • Иуде́е же безпреста́н­но от­ души́ стеня́ще, многосле́зную моли́тву съ плаче́вными пѣ́сньми [творя́ху] простира́юще ру́цѣ на не́бо, моля́ху вели́каго Бо́га па́ки и́мъ помощи́ вско́рѣ.
 • Еще́ же со́лнечнiи лучи́ не разсѣ́яшася, и царю́ друго́въ прiе́млющу, е́рмонъ предста́въ зва́­ше ко исхожде́нiю, показу́я превоз­желѣ́н­ное царе́мъ гото́во бы́ти.
 • О́нъ же услы́шавъ и ужасну́вся о пребеззако́н­нѣмъ изше́­ст­вiи, по всему́ невѣ́дѣнiемъ одержи́мь бы́въ вопроша́­ше: что́ дѣ́ло сiе́, е́же вско́рѣ ему́ соверши́? Сiе́ же бѣ́ дѣ́й­ст­вiе всѣ́ми Влады́че­ст­ву­ю­щаго Бо́га, и́же предугото́ван­ная на иуде́и [муче́нiя] въ забве́нiе ему́ вложи́.
 • Е́рмонъ же пока́зоваше и вси́ дру́зи, я́ко звѣ́рiе и во́и угото́вани су́ть, о, царю́! по тво­ему́ понужда́ющему повелѣ́нiю.
 • О́нъ же о рѣче́н­ныхъ испо́лнися тя́жкiя я́рости, я́ко о си́хъ про́мысломъ Бо́жiимъ разори́ся все́ его́ умышле́нiе, воз­зрѣ́въ рече́ съ преще́нiемъ:
 • а́ще тебѣ́ роди́теле бы́ли бы, или́ ча́дъ роди́телницы, свирѣ́пымъ и ди́вiимъ звѣре́мъ угото́вали бы изоби́лную пи́щу вмѣ́сто непови́н­ныхъ, мнѣ́ и прароди́телемъ мо­и́мъ показа́в­шихъ всецѣ́лую тве́рдую вѣ́рность изря́дно Иуде́евъ: то́ а́ще не любве́ ра́ди совоспита́телныя и потре́бы, живота́ вмѣ́сто си́хъ лише́нъ бы́лъ бы еси́.
 • Си́це е́рмонъ неча́ян­ное и пребѣ́д­с­т­вен­ное подъя́ преще́нiе и зра́комъ и лице́мъ измѣни́ся. И кі́йждо от­ дру́говъ сѣ́тованiемъ одержи́ми бы́в­ше, со́бран­ныхъ от­пусти́ша ко­его́ждо на свое́ дѣ́ло.
 • Иуде́е же я́же от­ царя́ услы́шав­ше, явле́н­наго Бо́га [и Го́спода] и Царя́ царе́й хваля́ху, получи́в­ше сiю́ по́мощь его́.
 • По си́мъ же обы́чаемъ ца́рь па́ки соста́вивъ пи́ръ, моля́ше [друго́въ] на весе́лiе премѣни́тися. Е́рмона же при­­зва́въ съ преще́нiемъ рече́: ко́ль кра́ты потре́бно тебѣ́ о то́мже повелѣва́ти, преокая́н­не! еще́ и ны́нѣ вооружи́ слоны́ во у́трiе на погубле́нiе Иуде́йское.
 • Совоз­лежа́щiи же сро́дницы непостоя́н­ному его́ смы́слу дивя́щеся, про­изнесо́ша сiя́: доко́лѣ, о, царю́, а́ки безслове́сныхъ на́съ искуша́еши, повелѣва́я уже́ тре́тiе си́хъ погуби́ти и па́ки о ве́щехъ премѣ́н­но разрѣша́я, я́же тобо́ю повелѣ́н­ная?
 • и́хже ра́ди гра́дъ о ожида́нiи стужа́етъ, и испо́лнися уже́ смяте́нiя, и бѣ́д­ст­вуетъ мно́жицею расхище́нъ бы́ти.
 • Отону́дуже ца́рь испо́лнився безслове́сiя по всему́, а́ки Фалари́дъ, и бы́в­шая ко при­­зрѣ́нiю Иуде́йску въ себѣ́ премѣне́нiя души́ ни во что́ вмѣни́въ,
 • нечести́вѣйшею подтверди́ кля́твою, опредѣли́въ си́хъ у́бо неот­ло́жно посла́ти во а́дъ нога́ми и копы́ты звѣ́рскими сокруше́н­ныхъ, на Иуде́ю же поше́дъ съ во́ин­ствомъ, огне́мъ и копiе́мъ со земле́ю соравни́ти вско́рѣ, и невхо́дный на́ми хра́мъ и́хъ огне́мъ сожещи́ а́бiе, и соверша́ющихъ та́мо же́ртвы пу́стъ въ вѣ́чное вре́мя поста́вити.
 • Тогда́ съ ра́достiю дру́зи и сро́дницы от­ше́дше, съ вѣ́рою повелѣ́ша во́иномъ стрещи́ уго́дная мѣста́ гра́да.
 • Слононача́лникъ же звѣ́ри, а́ки бы рещи́, въ состоя́нiе неи́стовое при­ве́дъ благово́н­ными питiя́ми вина́ съ Лива́номъ смѣ́шенаго, стра́шными ору́дiями устро́ен­ныя, у́тро ра́но, гра́ду уже́ мно́же­ст­вы безчи́слен­ными на мѣ́стѣ ко́нскаго риста́нiя напо́лнену бы́в­шу, в­ше́дъ во дво́ръ на предлежа́­шее поощря́ше царя́.
 • Ца́рь же гнѣ́вомъ тя́жкимъ напо́лнивъ злочести́вое се́рдце, все́ю си́лою со звѣрьми́ свирѣ́пыми изы́де, хотя́щь неукроти́мымъ се́рдцемъ и зѣ́ницами оче́съ ви́дѣти болѣ́знен­ную и бѣ́д­с­т­вен­ную проназна́менованыхъ па́губу.
 • Егда́ же слоны́ исхожда́ху врата́ми, и спослѣ́доваша и́мъ во́ини вооруже́н­нiи, и от­ мно́гихъ ше́­ст­вiя пра́хъ уви́дѣв­ше и тя́жка гла́са кли́чь услы́шав­ше Иуде́е, воз­мнѣ́в­ше себѣ́ бы́ти послѣ́днiй коне́цъ живота́ сво­его́ во мгнове́нiи,
 • от­ бѣ́днаго ча́янiя во умиле́нiе и стена́нiе премѣни́в­шеся, облобыза́ху дру́гъ дру́га сплета́ющеся со сро́дники и на вы́и напа́да­ю­ще роди́теле ча́домъ и ма́тери ю́нотамъ,
 • и́ны же новорожде́н­ныхъ у сосце́въ иму́щя младе́нцевъ послѣ́днее ссу́щихъ млеко́:
 • оба́че воспомяну́в­ше и преждебы́в­шая и́мъ съ небесе защище́нiя, единоду́шнѣ ни́цъ пове́ргше себе́ и младе́нцы от­лучи́в­ше от­ сосе́цъ, возопи́ша гла́сомъ ве́лiимъ зѣло́,
 • вся́кiя си́лы облада́теля моля́ще, да уще́дритъ и́хъ съ явле́нiемъ, при­­ вратѣ́хъ а́да уже́ стоя́щихъ.
 • Тогда царь, исполненный сильного гнева и неизменный в своей ненависти, призвал Ермона, заведовавшего слонами, и приказал на следующий день всех слонов, числом пятьсот, накормить ладаном в возможно больших приемах и вдоволь напоить цельным вином и, когда они рассвирепеют от данного им в изобилии питья, вывести их на Иудеев, обреченных встретить смерть.
 • Дав такое приказание, он отправился на пиршество, пригласив особенно тех из своих друзей и воинов, которые враждовали против Иудеев; а Ермон, начальствующий над слонами, в точности исполнил его повеление.
 • Назначенные при этом служители пошли вечером вязать руки несчастным и другие принимали против них предосторожности, думая, что через ночь весь народ подвергнется конечной гибели.
 • Иудеи же, казавшиеся язычникам лишенными всякой защиты, ибо отовсюду стеснены они были тяжкими узами, призывали всемогущего Господа, властвующего над всякою властью, своего милосердого Бога и Отца, призывали все непрестающим воплем со слезами, умоляя отвратить от них нечестивый умысел и спасти их от приготовленной им смерти Своим славным явлением.
 • Прилежное моление их взошло на небо. Ермон, напоив неукротимых слонов, после обильной дачи им вина и ладана утром явился во дворец донести о сем царю.
 • Но Бог послал царю крепкий сон, этот добрый дар, от века ниспосылаемый Им и в нощи и во дни всем, кому Он хочет.
 • Божиим устроением погруженный в приятный и глубокий сон, он забыл о своем беззаконном предприятии и совершенно обманулся в своем непременном решении.
 • Иудеи же, избавившись предназначенного часа, восхваляли святаго Бога своего и снова умоляли Благопримирительного показать гордым язычникам силу всемогущей десницы Своей.
 • Когда прошла уже половина десятого часа, служитель, которому поручены были приглашения, видя, что приглашенные уже собрались, вошел к царю будить его. С трудом разбудив его, он объявил, что время пиршества проходит, и дал отчет в своем поручении. Поверив его и отправившись пить, царь приказал пришедшим на пир возлечь прямо против себя.
 • Когда это было исполнено, он поощрял собравшихся на пиршество проводить настоящую часть пиршества в полном веселье.
 • Во время продолжительной беседы царь, призвав Ермона, строго и грозно спрашивал, по какой причине Иудеи допущены пережить настоящий день?
 • Тот объявил, что еще ночью исполнил порученное ему, и друзья царя подтвердили это. Тогда царь, в жестокости лютый более, нежели Фаларис, сказал, что они должны быть благодарны сегодняшнему сну:
 • «А ты непременно на завтрашний день так же приготовь слонов на истребление беззаконных Иудеев».
 • Когда царь сказал это, все присутствующие с удовольствием и радостью изъявили ему свое одобрение, и разошлись каждый в свой дом. Время ночи употреблено было не столько на сон, сколько на изобретение всяких поруганий над мнимыми преступниками.
 • Рано утром, лишь только запел петух, Ермон вывел зверей и стал раздражать их на обширном дворе. В городе толпы народа собрались на плачевное зрелище, с нетерпением ожидая рассвета.
 • Иудеи непрестанно, томясь духом, творили молитву со многими слезами и плачевными песнями и, простирая руки к небу, умоляли величайшего Бога опять послать им скорую помощь.
 • Не распространились еще лучи солнца, и царь еще принимал своих друзей, как предстал пред ним Ермон и приглашал на выход, донося, что все готово, чего желал царь.
 • Выслушав это и изумившись предложению необычного выхода, он совершенно обо всем забыл и спрашивал: что это за дело, которое он с такою поспешностью исполнил? Было же это действием властвующего над всем Бога, Который навел на ум его забвение обо всем, что он сам прежде придумал.
 • Ермон и все друзья объясняли, говоря: царь! звери и войска приготовлены по твоему настоятельному повелению.
 • Он же исполнился сильного гнева на такие речи – ибо промыслом Божиим разрушено было все его умышление – и, сверкая глазами, сказал с угрозою:
 • если бы у тебя были родители или дети, то они послужили бы изобильною пищею для диких зверей вместо невинных Иудеев, которые мне и предкам моим сохраняли неизменную и совершенную верность. Если бы не привязанность моя к тебе по воспитанию и не заслуги твои, то ты вместо них был бы лишен жизни.
 • Так встретил Ермон неожиданную и страшную угрозу и изменился во взоре и лице, а каждый из друзей вышел с неудовольствием, и всех собравшихся отпустили каждого на свое дело.
 • Когда Иудеи услышали о такой благосклонности царя, то восхвалили Бога и Царя царей за помощь, полученную от Него.
 • После таких решений царь опять учредил пиршество и приглашал предаться веселью. Призвав же Ермона, грозно сказал: сколько раз я должен приказывать тебе, негодный, об одном и том же? Вооружи опять слонов на утро для погубления Иудеев.
 • Тогда возлежавшие вместе с ним родственники, удивляясь непостоянным его мыслям, сказали: долго ли, царь, ты будешь искушать нас как несмысленных, в третий раз повелевая истребить их, и опять, когда дойдет до дела, отменяешь и уничтожаешь свои повеления?
 • От этого и город от ожидания находится в тревоге, наполняется толпами народа и часто подвергается опасности разграбления.
 • После этого царь, совершенно, как Фаларис, исполнившись безрассудства и почитая за ничто происходившие в нем душевные перемены в пользу Иудеев,
 • подтвердил нечестивейшею клятвою и определил немедленно послать их в ад, изувеченных ногами и ступнями зверей, затем предпринять поход на Иудею, вскоре опустошить ее огнем и мечом, и недоступный нам, говорил он, храм их сжечь огнем и сделать его навсегда пустым для всех, желающих приносить там жертвы.
 • Тогда друзья и родственники, весьма обрадованные, разошлись с доверием и расположили в городе в удобнейших местах войска для стражи.
 • А начальствующий над слонами, приведя зверей, можно сказать, в бешеное состояние благоуханным питьем вина, приправленного ладаном, вооружил их страшными орудиями, и рано утром, когда уже бесчисленные толпы стремились из города на конское ристалище, пришел он во дворец и напомнил царю о том, что предлежало исполнить.
 • Царь же, полный сильного гнева, с нечестивым замыслом, вышел целым походом со зверями, желая по жестокости сердца видеть собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей.
 • Когда Иудеи увидели пыль, поднимавшуюся от слонов, выходивших из ворот, и следовавшего с ними вооруженного войска и также от множества народа, и услышали сильно раздавшиеся клики, то подумали, что настала последняя минута их жизни и конец их несчастнейшего ожидания.
 • Подняв плач и вопль, они целовали друг друга, обнимались с родными, бросаясь на шеи – отцы сыновьям, а матери дочерям,
 • иные же держали при грудях новорожденных младенцев, сосавших последнее молоко.
 • Зная, однако же, прежде бывшие им заступления с неба, они единодушно пали ниц, отняв от грудей младенцев,
 • и громко взывали к Властвующему над всякою властью, умоляя Его помиловать их и явить помощь им, стоящим уже при вратах ада.