Скрыть
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
Церковнославянский (рус)
Ца́рь Птоломе́й Филопа́торъ, су́щымъ во Еги́птѣ страти́гомъ и всѣ́мъ вчине́н­нымъ надъ дѣла́ми, ра́доватися и здра́в­ст­вовати: здра́в­ст­вуемъ же и мы́ и ча́да на́ша, управля́ющу на́мъ вели́кому Бо́гу ве́щы, я́коже жела́емъ:
нѣ́цыи дру́зи на́ши злонра́вiемъ сво­и́мъ ча́стѣе на́мъ при­­лѣжа́ще, по­усти́ша на́съ на сiе́, е́же бы во ца́р­ст­вiи на́­шемъ собра́ти всѣ́хъ Иуде́овъ во еди́но мѣ́сто а́ки от­сту́пниковъ и уму́чити стра́н­ными му́ками,
сказу́юще, я́ко никогда́же во благостоя́нiи ца́р­ст­ва на́­шего ве́щы бу́дутъ, вражды́ ра́ди, ю́же и́мутъ сі́и ко всѣ́мъ язы́комъ, доне́лѣже не соверши́т­ся сiе́:
и́же и свя́заныхъ и́хъ при­­ведо́ша къ на́мъ со озлобле́нiемъ я́ко плѣ́н­никовъ, па́че же я́ко преда́телей, безъ вся́каго разсужде́нiя и испыта́нiя хотѣ́ша и́хъ погуби́ти, свирѣ́пѣйшею лю́тостiю па́че зако́на ски́ѳска вооруже́ни:
мы́ же о си́хъ жесточа́е запрети́в­ше по смирен­ному́дрiю, е́же и́мамы ко всѣ́мъ человѣ́комъ, едва́ живо́тъ и́мъ дарова́в­ше, и небе́снаго Бо́га позна́в­ше крѣ́пко заступа́ющаго Иуде́евъ и я́ко Отца́ за сы́ны вы́ну спобо́р­ст­ву­ю­ща, ксему́ же и любо­́вь, ю́же и́мутъ къ на́мъ извѣ́стну, и ко прароди́телемъ на́шымъ благопрiя́т­ст­во разсуди́в­ше, пра́ведно от­пусти́хомъ, по вся́кому ко­ея́ либо вины́ о́бразу:
и повелѣ́хомъ кому́ждо всѣ́мъ во своя́ и́мъ воз­врати́тися, дабы́ на вся́цѣмъ мѣ́стѣ никто́ и́хъ от­ню́дъ озлобля́лъ, ниже́ укаря́лъ о содѣ́ян­ныхъ и́мъ безъ вины́:
вѣ́домо бо да бу́детъ ва́мъ, я́ко а́ще что́ зло­ухи́тримъ на ни́хъ лука́вое, или́ въ че́мъ оскорби́мъ и́хъ весьма́, то́ не человѣ́ка, но всѣ́хъ си́лъ Влады́ку и Бо́га вы́шняго проти́вящася на́мъ во от­мще́нiе веще́й по всему́ неизбѣ́жнѣ всегда́ имѣ́ти бу́демъ. Здра́в­ст­вуйте.
Прiи́мше же [Иуде́е от­ царя́] посла́нiе сiе́, не потща́шася вско́рѣ от­ити́, но моли́ша царя́, дабы́ су́щiи от­ ро́да Иуде́йска, от­ свята́го Бо́га и от­ зако́на Бо́жiя самово́льнѣ от­ступи́в­шiи получи́ли и́ми до́лжное муче́нiе,
при­­глаго́лав­ше, я́ко чре́ва ра́ди сво­его́ Боже­ст­вен­ная повелѣ́нiя преступи́в­шiи ниже́ ца́рскимъ повелѣ́ниемъ благопослу́шни бу́дутъ.
О́нъ же по­и́стин­нѣ сiя́ глаго́ла та́ко бы́ти, и похвали́въ даде́ и́мъ вла́сть надъ всѣ́ми, е́же бы престу́пниковъ зако́на Бо́жiя во всѣ́хъ мѣ́стѣхъ ца́р­ст­вiя его́ со дерзнове́нiемъ, безъ вся́кiя ца́рскiя вла́сти или́ разсмотре́нiя, убива́ти и искореня́ти.
Тогда́ [Иуде́е] воз­благодари́в­ше [царя́] я́коже подоба́­ше, иере́е же и́хъ и все́ мно́же­с­т­во вку́пѣ воз­гласи́в­ше аллилу́iа, съ ра́достiю от­идо́ша.
Тогда́ при­­клю́чшагося на пути́ престу́пника, и́же бя́ше от­ ро́да и́хъ, му́чаху и во о́бразъ ины́мъ убива́ху.
И въ де́нь то́й уби́ша бо́лѣе трiе́хъ со́тъ муже́й, убива́юще же скве́рныхъ съ ра́достiю веселя́хуся.
Са́ми же и́же да́же до сме́рти со Го́сподемъ Бо́гомъ пребы́ша, получи́в­ше соверше́н­ное спасе́нiе, увѣнча́в­ше себе́ разли́чными благово́н­нѣйшими цвѣта́ми, от­идо́ша от­ гра́да со весе́лiемъ и восклица́нiемъ, во хвале́нiихъ и всеблагогла́сныхъ пѣ́нiихъ благодаря́ще Бо́гу отце́въ и́хъ вѣ́чному, Спа́су Изра́илеву.
Прише́дше же во Птолемаи́ду, нарица́емую за сво́й­ст­во мѣ́ста родофо́ръ, идѣ́же ожида́ху и́хъ корабли́ мно́зи, по о́бщему и́хъ совѣ́ту дні́й се́дмь,
та́мо сотвори́ша пи́ръ Спа́сенiя: ца́рь бо дарова́ благоду́шно ко­ему́ждо и́хъ вся́ потре́бная на пу́ть да́же до жили́ща и́хъ.
Дости́гше же ми́рно въ подоба́ющихъ исповѣ́данiихъ, та́кожде и та́мо уста́виша сiя́ дни́ пра́здновати со весе́лiемъ во вре́мя при­­ше́л­ст­вiя и́хъ.
И́хже и освяти́в­ше на столпѣ́ при­­ мѣ́стѣ пи́рше­ст­ва обѣ́томъ утверди́в­ше, от­идо́ша невре́дни, свобо́дни, прера́достни, земле́ю и мо́ремъ и рѣко́ю, охраня́еми ца́рскимъ повелѣ́нiемъ, кі́йждо во своя́ си, и одержа́в­ше вла́сть надъ враги́ бо́лшую не́же пре́жде, со сла́вою и стра́хомъ, весьма́ ни от­ кого́ лиша́еми имѣ́нiя.
И вся́ своя́ вси́ воспрiя́ша от­ описа́нiя, я́ко иму́щiи что́ со стра́хомъ ве́лiимъ от­дая́ху и́мъ, вели́чiя превели́кому Бо́гу сотво́ршу соверше́н­но во спасе́нiе ихъ.
Благословенъ изба́витель Изра́илевъ во вѣ́чная времена́. Ами́нь.

Коне́цъ кни́зѣ тре́тiей маккаве́йстѣй: и́мать въ себѣ́ гла́въ 7.
«Царь Птоломей Филопатор начальникам Египетским и всем поставленным в должностях – радоваться и здравствовать. Здравствуем и мы и дети наши, ибо великий Бог благопоспешествует нам в делах по нашему желанию.
Некоторые из друзей наших по злоумышлению своему часто представляли нам и убеждали нас собрать всех Иудеев, находящихся в царстве, и замучить необычайными казнями, как изменников,
присовокупляя, что, доколе не будет этого сделано, дела нашего царства никогда не будут благоустроены по ненависти, которую питают они ко всем народам.
Они-то привели их в оковах, с насилием, как невольников, или, лучше, как наветников, и без всякого рассмотрения и исследования покушались погубить их, изобретая жестокости, лютейшие даже Скифских обычаев.
Мы строго воспретили это и по благоволению, которое питаем ко всем людям, тотчас даровали им жизнь; а когда узнали, что небесный Бог есть верный покров Иудеев и всегда защищает их, как отец сынов, еще же приняв во внимание известное их доброжелательство к нам и к предкам нашим, мы справедливо освободили их от всякого обвинения в чем бы то ни было
и приказали всем и каждому возвратиться в свои домы, так чтобы нигде никто ни в чем не оскорблял их и не укорял в том, что произошло без их вины.
Знайте, что если мы предпримем против них что-либо злое или вообще оскорбим их, то будем иметь против себя не человека, но властвующего над всякою властью всевышнего Бога отмстителем за дела наши во всем и всегда неизбежно. Будьте здравы».
Получив это послание, Иудеи не спешили тотчас отправиться, но просили царя, чтобы те из рода Иудейского, которые самовольно оставили святаго Бога и закон Божий, получили через них должное наказание,
присовокупляя, что преступившие ради чрева постановления Божественные никогда не будут иметь добрых расположений и к правлению царя.
Царь нашел, что они говорят правду, одобрил их и дал им полномочие на всё, чтобы они преступивших закон Божий истребили во всяком месте царства его беспрепятственно, без особого позволения или надзора царя.
Тогда, возблагодарив его, как надлежало, священники и все народное множество воспели «аллилуия» и радостно отправились.
Всякого соплеменника из осквернившихся, которого встречали на пути, они наказывали и убивали в пример другим.
В этот день они умертвили более трехсот мужей и торжествовали с весельем, умерщвляя нечистых.
Сами же, пребыв с Богом до смерти и получив полную радость спасения, поднялись из города, увенчанные всякими благоуханными цветами, с весельем и восклицаниями, хвалами и благозвучными песнями, благодаря Бога отцов, вечного Спасителя Израиля.
Придя в Птолемаиду, называемую по свойству места Родофором [розоносною], в которой по общему их уговору ожидали их корабли семь дней,
они учредили там пиршество спасения, ибо царь щедро снабдил их всем, что потребно было каждому до прибытия в свой дом.
Так как они достигли сюда в мире, с приличными благодарениями, то и здесь также установили весело праздновать эти дни во время пребывания своего.
Освятив эти дни и утвердив свой обет поставлением столба на месте пиршества, они отправились далее сушею и морем и рекою, каждый в свое жилище, невредимые, свободные, в полной радости, охраняемые царским повелением. Тогда-то приобрели они бо́льшую, нежели прежде, силу и славу и сделались страшными для врагов, ни от кого нисколько не притесняемые в своем владении,
и все получили свое по описи, так что, кто имел что-либо у себя, с величайшим страхом отдавали им, ибо величайшие благодеяния явил им величайший Бог на спасение их.
Благословен Спаситель Израиля на вечные времена! Аминь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки