Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Деяния апостолов

 
 • [Зач. 1.] Пе́рвое у́бо сло́во сотвори́хъ о всѣ́хъ, о, Ѳео́филе, я́же нача́тъ Иису́съ твори́ти же и учи́ти
 • да́же до дне́, въ о́ньже, заповѣ́давъ апо́столомъ Ду́хомъ святы́мъ, и́хже избра́, воз­несе́ся:
 • предъ ни́миже и поста́ви себе́ жи́ва по страда́нiи сво­е́мъ во мно́зѣхъ и́стин­ныхъ зна́менiихъ, де́нми четы́редесятьми явля́яся и́мъ и глаго́ля я́же о ца́р­ст­вiи Бо́жiи:
 • съ ни́миже и яды́й повелѣ́ и́мъ от­ Иерусали́ма не от­луча́тися, но жда́ти обѣтова́нiя о́тча, е́же слы́шасте от­ мене́:
 • я́ко Иоа́н­нъ у́бо крести́лъ е́сть водо́ю, вы́ же и́мате крести́тися Ду́хомъ святы́мъ не по мно́зѣхъ си́хъ дне́хъ.
 • Они́ же у́бо соше́дшеся вопроша́ху его́, глаго́люще: Го́споди, а́ще въ лѣ́то сiе́ устроя́еши ца́р­ст­вiе Изра́илево?
 • Рече́ же къ ни́мъ: нѣ́сть ва́­ше разумѣ́ти времена́ и лѣ́та, я́же Оте́цъ положи́ во сво­е́й вла́сти:
 • но прiи́мете си́лу, наше́дшу свято́му Ду́ху на вы́, и бу́дете ми́ свидѣ́телiе во Иерусали́мѣ же и во все́й Иуде́и и самарі́и и да́же до послѣ́днихъ земли́.
 • И сiя́ ре́къ, зря́щымъ и́мъ взя́т­ся, и о́блакъ подъя́тъ его́ от­ о́чiю и́хъ.
 • И егда́ взира́юще бя́ху на не́бо, иду́щу ему́, и се́, му́жа два́ ста́ста предъ ни́ми во оде́жди бѣ́лѣ,
 • я́же и реко́ста: му́жiе Галиле́йстiи, что́ сто­ите́ зря́ще на не́бо? се́й Иису́съ, воз­несы́йся от­ ва́съ на небо, та́кожде прiи́детъ, и́мже о́бразомъ ви́дѣсте его́ иду́ща на небо.
 • [Зач. 2.] Тогда́ воз­врати́шася во Иерусали́мъ от­ горы́ нарица́емыя Елео́нъ, я́же е́сть бли́зъ Иерусали́ма, суббо́ты иму́щiя пу́ть.
 • И егда́ внидо́ша, взыдо́ша на го́рницу, идѣ́же бя́ху пребыва́юще, Пе́тръ же и Иа́ковъ, и Иоа́н­нъ и Андре́й, Фили́ппъ и Ѳома́, Варѳоломе́й и Матѳе́й, Иа́ковъ Алфе́овъ и Си́монъ зило́тъ и Иу́да Иа́ковль:
 • сі́и вси́ бя́ху терпя́ще единоду́шно въ моли́твѣ и моле́нiи, съ жена́ми и Марі́ею Ма́терiю Иису́совою и съ бра́тiею его́.
 • И во дни́ ты́я воста́въ пе́тръ посредѣ́ учени́къ, рече́,
 • бѣ́ же име́нъ наро́да вку́пѣ я́ко сто́ и два́десять: му́жiе бра́тiе, подоба́­ше сконча́тися писа́нiю сему́, е́же предрече́ Ду́хъ святы́й усты́ Дави́довыми о Иу́дѣ, бы́в­шемъ вожди́ е́мшымъ Иису́са:
 • я́ко при­­чте́нъ бѣ́ съ на́ми и прiя́лъ бя́ше жре́бiй слу́жбы сея́:
 • се́й у́бо стяжа́ село́ от­ мзды́ непра́ведныя, и ни́цъ бы́въ просѣ́деся посредѣ́, и излiя́ся вся́ утро́ба его́:
 • и разу́мно бы́сть всѣ́мъ живу́щымъ во Иерусали́мѣ, я́ко нарещи́ся селу́ тому́ сво­и́мъ и́хъ язы́комъ акелдама́, е́же е́сть село́ кро́ве:
 • пи́шет­ся бо въ кни́зѣ псало́мстѣй: да бу́детъ дво́ръ его́ пу́стъ, и да не бу́детъ живу́щаго въ не́мъ, и епи́скоп­ст­во его́ да прiи́метъ и́нъ:
 • подоба́етъ у́бо от­ сходи́в­шихся съ на́ми муже́й во вся́ко лѣ́то, въ не́же вни́де и изы́де въ на́съ Госпо́дь Иису́съ,
 • наче́нъ от­ креще́нiя Иоа́н­нова да́же до дне́, въ о́ньже воз­несе́ся [на небо] от­ на́съ, свидѣ́телю воскресе́нiя его́ бы́ти съ на́ми еди́ному от­ си́хъ.
 • И поста́виша два́, Ио́сифа нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́нъ бы́сть Иу́стъ, и Матѳі́а,
 • и помоли́в­шеся рѣ́ша: ты́, Го́споди, се́рдцевѣ́дче всѣ́хъ, покажи́, его́же избра́лъ еси́ от­ сею́ двою́ еди́наго,
 • прiя́ти жре́бiй служе́нiя сего́ и апо́стол­ст­ва, изъ него́же испаде́ Иу́да, ити́ въ мѣ́сто свое́.
 • И да́ша жре́бiя и́ма, и паде́ жре́бiй на Матѳі́а, и при­­чте́нъ бы́сть ко едино­на́­де­ся­ти апо́столомъ.
 • [Зач. 1.] Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала
 • до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал,
 • которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием.
 • И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,
 • ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом Святым.
 • Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?
 • Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти,
 • но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
 • Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их.
 • И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде
 • и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо.
 • [Зач. 2.] Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути.
 • И, придя, взошли в горницу, где и пребывали, Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Иакова.
 • Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его.
 • И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал
 • (было же собрание человек около ста двадцати): мужи братия! Надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святый устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса;
 • он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего;
 • но приобрел землю неправедною мздою, и когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его;
 • и это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля та на отечественном их наречии названа Акелдама́, то есть земля крови.
 • В книге же Псалмов написано: да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство его да приимет другой.
 • Итак надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус,
 • начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его.
 • И поставили двоих: Иосифа, называемого Варсавою, который прозван Иустом, и Матфия;
 • и помолились и сказали: Ты, Господи, Сердцеведец всех, покажи из сих двоих одного, которого Ты избрал
 • принять жребий сего служения и Апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место.
 • И бросили о них жребий, и выпал жребий Матфию, и он сопричислен к одиннадцати Апостолам.
 • Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophile, quae coepit Iesus facere et docere,
 • usque in diem, qua, cum praecepisset apostolis per Spiritum Sanctum, quos elegit, assumptus est;
 • quibus et praebuit seipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eis et loquens ea, quae sunt de regno Dei.
 • Et convescens praecepit eis ab Hierosolymis ne discederent, sed exspectarent promissionem Patris: «Quam audistis a me,
 • quia Ioannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini in Spiritu Sancto non post multos hos dies».
 • Igitur qui convenerant, interrogabant eum dicentes: «Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israeli?».
 • Dixit autem eis: «Non est vestrum nosse tempora vel momenta, quae Pater posuit in sua potestate,
 • sed accipietis virtutem, superveniente Sancto Spiritu in vos, et eritis mihi testes et in Ierusalem et in omni Iudaea et Samaria et usque ad ultimum terrae».
 • Et cum haec dixisset, videntibus illis, elevatus est, et nubes suscepit eum ab oculis eorum.
 • Cumque intuerentur in caelum, eunte illo, ecce duo viri astiterunt iuxta illos in vestibus albis,
 • qui et dixerunt: «Viri Galilaei, quid statis aspicientes in caelum? Hic Iesus, qui assumptus est a vobis in caelum, sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in caelum».
 • Tunc reversi sunt in Ierusalem a monte, qui vocatur Oliveti, qui est iuxta Ierusalem sabbati habens iter.
 • Et cum introissent, in cenaculum ascenderunt, ubi manebant et Petrus et Ioannes et Iacobus et Andreas, Philippus et Thomas, Bartholomaeus et Matthaeus, Iacobus Alphaei et Simon Zelotes et Iudas Iacobi.
 • Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus et Maria matre Iesu et fratribus eius.
 • Et in diebus illis exsurgens Petrus in medio fratrum dixit — erat autem turba hominum simul fere centum viginti C:
 • «Viri fratres, oportebat impleri Scripturam, quam praedixit Spiritus Sanctus per os David de Iuda, qui fuit dux eorum, qui comprehenderunt Iesum,
 • quia connumeratus erat in nobis et sortitus est sortem ministerii huius.
 • Hic quidem possedit agrum de mercede iniquitatis; et pronus factus crepuit medius, et diffusa sunt omnia viscera eius.
 • Et notum factum est omnibus habitantibus Ierusalem, ita ut appellaretur ager ille lingua eorum Aceldamach, hoc est ager Sanguinis.
 • Scriptum est enim in libro Psalmorum: "Fiat commoratio eius deserta, et non sit qui inhabitet in ea" et: "Episcopatum eius accipiat alius".
 • Oportet ergo ex his viris, qui nobiscum congregati erant in omni tempore, quo intravit et exivit inter nos Dominus Iesus,
 • incipiens a baptismate Ioannis usque in diem, qua assumptus est a nobis, testem resurrectionis eius nobiscum fieri unum ex istis».
 • Et statuerunt duos, Ioseph, qui vocabatur Barsabbas, qui cognominatus est Iustus, et Matthiam.
 • Et orantes dixerunt: «Tu, Domine, qui corda nosti omnium, ostende quem elegeris ex his duobus unum
 • accipere locum ministerii huius et apostolatus, de quo praevaricatus est Iudas, ut abiret in locum suum».
 • Et dederunt sortes eis, et cecidit sors super Matthiam, et annumeratus est cum undecim apostolis.
 • Элекеге княгямдя мин сиҥа жаздым, эй Феофилъ, Іисуснын бар кылган эшлярен, нейгя ойряткянен, иn äÿяленнян башлаб,
 • Yзе сайлаб алган Апостолларына Святый Тын арткылы бойорок биреб, кюккя кютярелгян кöнöня чаклы.
 • Ул Ӱз азабларыннан суn, кырык кон эченда аларга кюренеб, Алла падшалыгы турысында сöйляб, кюб дöрöс билгеляр белян Ӱзенен тере икянен аларга кюрсяткян.
 • Аннары Ул, аларны жыйыб, аларга былай кушкан: Іерусалимнянкитмягез, Миннян эшеткянегезне, Ата бирмякче булганны котоб торогоз;
 • Іоаннъ сыуда чумылдырды,аммя сез, мыннан бер-ауык коннян суn, Святый Тынбелян чумылдырылырсыз, дигян.
 • Шунныктан алар, жыйылышкач, Аннан: эй Ходай, Син äлля шушы багытта Израиль падшалыгын жаҥадан торгозасыn мы? диб, сораганнар.
 • Ул аларга äйткян: Ата Yз иркеня салган багытларны, жылларны белеу сезнен эш тoгöл.
  8 Сезгя Святый Тын иҥгяч, сез кыуат алырсыз да Іерусалимдя, бар Іудеяда, Самаріяда, жирнен кырыйларына чаклы Мине таныкларсыз, дигян.
 • Мыны айткяч, Ул аларнын кюз алларында кютярелгян, болот Аны каблаб алыб, аларга кюренмяс иткян.
 • Ул кютярелгяндя, алар кюккя таба караб торган чакта, ак кейемне ике ир кеше алар алдында тороб,
 • Äйткянняр: эй Галилея кешеляре! ник сез кюккя караб торасыз? Шушы сездян кюккя кютярелгян Іисусъ, сез але Анын кюккя кютярелгянен кюргянчя, тагы шулай килер, дигянняр.
 • Шуннан суn алар Іерусалимгя жакын гна, суббота коннö жöрöля торган жул чаклы гна жирдяге Елеонъ тауыннан Іерусалимгя кайтканнар.
 • Кайткач, бер бюлмягя кереб, шунда торганнар; анда Петръ, Іаковъ, Іоаннъ, Андрей, Филиппъ, Фома, Варфоломей, Матфей, Алфей Iаковы, Симонъ Зилотъ, Іаковъ Іудасы
 • Алар бар да катыннар белян, Іисуснын Анасы Марія белян, Анын агалары белян бергя, бер кюnел белян келяу итеб, теляктя торганнар.
 • Шул коннярдя Петръ ойрянеÿчелярнен уртасында тороб,äйткян:
 • (жыйылган кешеляр жоз жегермеляб бар икян): эй кадерле туганнар! Іисусны тотоб алыучыларны жортöÿче Іуда турысында жазыуда Святый Тын Давидъ арткылы алдан äйткян сюз жиреня килергя тейеш эйе.
 • Ул Іуда безгя кушылган ыйы, бу кызмятнен олöшöн алган ыйы.
 • Тик ул дорöссöзлок малына жир алды; ÿзе жыгылыб тошкяч, корсагы жарылган да ботöн эче агыб беткян.
 • Бу эш Іерусалимдя тороучыларнын барысына да билгеле булды; ул жирне ÿз телляренчя Акелдама диб атадылар, кан жире дигян сюз.
 • Псаломнар княгясендя жазылган:анын жорто буш калсын, анда тороучы да булмасын, анын епископлыгын бютян алсын диб.
 • Ходай Іисусъ безнен белян торган чакта, безнен арада жоргян чакта, Іоаннъ чумылдырыуыннан башлаб,
 • Ул бездян кюккя кютярелгян конгя чаклы, безнен белян жалан бергя булганнар арасыннан беряÿ Анын терелеб тороуына безнен белян бергя танык булырга тейеш, дигян.
 • Шунда Варсава диб атала торган, Іустъ диб тя аталган Іосифны, тагы Матфійне икесен куйганнар.
 • Аннары теляк итеб äйткянняр: эй Ходай, Син буганнарнын да кюnеллярен белеуче, шушы икесенен берсен, Yзеn сайлаганын кюрсят,
 • Іуда ÿзе барасы урынга китяр öчöн калдырган шушы кызмятнен, Апостоллыкнын олöшöн ул алсын, дигянняр.
 • Аларга жирябя салганнар, жирябя Матфійгя чыккан, чыккач, аны ун бер кушылдырганнар.