Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • Слы́шаша же апо́столи и бра́тiя су́щiи во Иуде́и, я́ко и язы́цы прiя́ша сло́во Бо́жiе.
 • И егда́ взы́де пе́тръ во Иерусали́мъ, препира́хуся съ ни́мъ и́же от­ обрѣ́занiя,
 • глаго́люще, я́ко къ муже́мъ обрѣ́занiя не иму́щымъ в­ше́лъ еси́ и я́лъ еси́ съ ни́ми.
 • Наче́нъ же пе́тръ, ска́зоваше и́мъ поря́ду, глаго́ля:
 • а́зъ бѣ́хъ во гра́дѣ Иоппі́йстѣмъ моля́ся и ви́дѣхъ во у́жасѣ видѣ́нiе, сходя́щь сосу́дъ нѣ́кiй, я́ко плащани́цу ве́лiю, от­ четы́рехъ кра́евъ низпуща́ему съ небесе́, и прiи́де да́же до мене́:
 • въ ню́же воз­зрѣ́въ смотря́хъ, и ви́дѣхъ четвероно́гая земна́я и звѣ́ри и га́ды и пти́цы небе́сныя.
 • Слы́шахъ же гла́съ глаго́лющь мнѣ́: воста́въ, пе́тре, заколи́ и я́ждь.
 • Рѣ́хъ же: ника́коже, Го́споди, я́ко вся́ко скве́рно или́ нечи́сто николи́же вни́де во уста́ моя́.
 • Отвѣща́ же ми́ гла́съ втори́цею съ небесе́ глаго́лющь: я́же Бо́гъ очи́стилъ е́сть, ты́ не скверни́.
 • Сiе́ же бы́сть три́жды: и па́ки взя́шася вся́ на не́бо.
 • И се́, а́бiе трiе́ му́жiе ста́ша предъ хра́миною, въ не́йже бѣ́хъ, по́слани от­ кесарі́и ко мнѣ́.
 • Рече́ же ми́ Ду́хъ ити́ съ ни́ми, ничто́же разсужда́я: прiидо́ша же со мно́ю и ше́сть бра́тiя сі́и, и внидо́хомъ въ до́мъ му́жа.
 • И воз­вѣсти́ на́мъ, ка́ко ви́дѣ а́нгела [свя́та] въ дому́ сво­е́мъ, ста́в­ша и ре́кша ему́: посли́ во Иоппі́ю му́жы и при­­зови́ Си́мона, нарица́емаго Петра́,
 • и́же рече́тъ глаго́лы къ тебѣ́, въ ни́хже спасе́шися ты́ и ве́сь до́мъ тво́й.
 • Внегда́ же нача́хъ глаго́лати, нападе́ Ду́хъ святы́й на ни́хъ, я́коже и на ны́ въ нача́лѣ.
 • Помяну́хъ же глаго́лъ Госпо́день, я́коже глаго́лаше: Иоа́н­нъ у́бо крести́лъ е́сть водо́ю, вы́ же и́мате крести́тися Ду́хомъ святы́мъ.
 • А́ще у́бо ра́венъ да́ръ даде́ и́мъ Бо́гъ, я́коже и на́мъ вѣ́ровав­шымъ въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, а́зъ же кто́ бѣ́хъ могі́й воз­брани́ти Бо́га?
 • Слы́шав­ше же сiя́ умолко́ша и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: у́бо и язы́комъ Бо́гъ покая́нiе даде́ въ живо́тъ.
 • [Зач. 28.] Разсѣ́яв­шiися у́бо от­ ско́рби, бы́в­шiя при­­ стефа́нѣ, про­идо́ша да́же до Финикі́и и ки́пра и Антiохі́и, ни еди́ному же глаго́люще сло́во, то́кмо Иуде́емъ.
 • Бя́ху же нѣ́цыи от­ ни́хъ му́жiе ки́прстiи и кирине́йстiи, и́же, в­ше́дше во Антiохі́ю, глаго́лаху къ е́ллиномъ, благовѣ­ст­ву́юще Го́спода Иису́са.
 • И бѣ́ рука́ Госпо́дня съ ни́ми: мно́гое же число́ вѣ́ровав­ше обрати́шася ко Го́споду.
 • Слы́шано же бы́сть сло́во о ни́хъ во у́шiю це́ркве су́щiя во Иерусали́мѣ, и посла́ша Варна́ву преити́ да́же до Антiохі́и:
 • и́же при­­ше́дъ и ви́дѣвъ благода́ть Бо́жiю, воз­ра́довася и моля́ше всѣ́хъ изволе́нiемъ се́рдца терпѣ́ти о Го́сподѣ:
 • я́ко бѣ́ му́жъ бла́гъ и испо́лнь Ду́ха свя́та и вѣ́ры. И при­­ложи́ся наро́дъ мно́гъ Го́сподеви.
 • Изы́де же Варна́ва въ та́рсъ взыска́ти са́вла, и обрѣ́тъ его́, при­­веде́ его́ во Антiохі́ю:
 • бы́сть же и́мъ лѣ́то цѣ́ло собира́тися въ це́ркви и учи́ти наро́дъ мно́гъ, нарещи́ же пре́жде во Антiохі́и ученики́ Христiа́ны.
 • Въ ты́я же дни́ снидо́ша от­ Иерусали́ма проро́цы во Антiохі́ю:
 • воста́въ же еди́нъ от­ ни́хъ, и́менемъ ага́въ, назна́менаше Ду́хомъ гла́дъ вели́къ хотя́щь бы́ти по все́й вселе́н­нѣй, и́же и бы́сть при­­ клавді́и ке́сари:
 • от­ учени́къ же, по ели́ку кто́ имѣ́яше что́, изво́лиша кі́йждо и́хъ на слу́жбу посла́ти живу́щымъ во Иуде́и бра́тiямъ,
 • е́же и сотвори́ша, посла́в­ше къ ста́рцемъ руко́ю Варна́влею и са́влею.
 • Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие.
 • И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его,
 • говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.
 • Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:
 • в городе Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне.
 • Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных.
 • И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь.
 • Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои.
 • И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым.
 • Это было трижды, и опять поднялось всё на небо.
 • И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне.
 • Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека.
 • Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром;
 • он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
 • Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале.
 • Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым».
 • Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?
 • Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.
 • [Зач. 28.] Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев.
 • Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.
 • И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.
 • Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию.
 • Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;
 • ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.
 • Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию.
 • Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
 • В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки.
 • И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии.
 • Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее,
 • что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
 • Audierunt autem apostoli et fratres, qui erant in Iudaea, quoniam et gentes receperunt verbum Dei.
 • Cum ascendisset autem Petrus in Ierusalem, disceptabant adversus illum, qui erant ex circumcisione,
 • dicentes: «Introisti ad viros praeputium habentes et manducasti cum illis!».
 • Incipiens autem Petrus exponebat illis ex ordine dicens:
 • «Ego eram in civitate Ioppe orans et vidi in excessu mentis visionem, descendens vas quoddam velut linteum magnum quattuor initiis submitti de caelo et venit usque ad me;
 • in quod intuens considerabam et vidi quadrupedia terrae et bestias et reptilia et volatilia caeli.
 • Audivi autem et vocem dicentem mihi: "Surgens, Petre, occide et manduca!".
 • Dixi autem: Nequaquam, Domine, quia commune aut immundum numquam introivit in os meum.
 • Respondit autem vox secundo de caelo: "Quae Deus mundavit, tu ne commune dixeris".
 • Hoc autem factum est per ter, et retracta sunt rursum omnia in caelum.
 • Et ecce confestim tres viri astiterunt in domo, in qua eramus, missi a Caesarea ad me.
 • Dixit autem Spiritus mihi, ut irem cum illis nihil haesitans. Venerunt autem mecum et sex fratres isti, et ingressi sumus in domum viri.
 • Narravit autem nobis quomodo vidisset angelum ad domum suam stantem et dicentem: "Mitte in Ioppen et accersi Simonem, qui cognominatur Petrus,
 • qui loquetur tibi verba, in quibus salvus eris tu et universa domus tua".
 • Cum autem coepissem loqui, decidit Spiritus Sanctus super eos, sicut et super nos in initio.
 • Recordatus sum autem verbi Domini, sicut dicebat: "Ioannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini in Spiritu Sancto".
 • Si ergo aequale donum dedit illis Deus sicut et nobis, qui credidimus in Dominum Iesum Christum, ego quis eram qui possem prohibere Deum?».
 • His autem auditis, acquieverunt et glorificaverunt Deum dicentes: «Ergo et gentibus Deus paenitentiam ad vitam dedit».
 • Et illi quidem, qui dispersi fuerant a tribulatione, quae facta fuerat sub Stephano, perambulaverunt usque Phoenicen et Cyprum et Antiochiam, nemini loquentes verbum; nisi solis Iudaeis.
 • Erant autem quidam ex eis viri Cyprii et Cyrenaei, qui, cum introissent Antiochiam, loquebantur et ad Graecos evangelizantes Dominum Iesum.
 • Et erat manus Domini cum eis; multusque numerus credentium conversus est ad Dominum.
 • Auditus est autem sermo in auribus ecclesiae, quae erat in Ierusalem, super istis, et miserunt Barnabam usque Antiochiam;
 • qui cum pervenisset et vidisset gratiam Dei, gavisus est et hortabatur omnes proposito cordis permanere in Domino,
 • quia erat vir bonus et plenus Spiritu Sancto et fide. Et apposita est turba multa Domino.
 • Profectus est autem Tarsum, ut quaereret Saulum;
 • quem cum invenisset, perduxit Antiochiam. Factum est autem eis, ut annum totum conversarentur in ecclesia et docerent turbam multam, et cognominarentur primum Antiochiae discipuli Christiani.
 • In his autem diebus supervenerunt ab Hierosolymis prophetae Antiochiam;
 • et surgens unus ex eis nomine Agabus significavit per Spiritum famem magnam futuram in universo orbe terrarum; quae facta est sub Claudio.
 • Discipuli autem, prout quis habebat, proposuerunt singuli eorum in ministerium mittere habitantibus in Iudaea fratribus;
 • quod et fecerunt, mittentes ad presbyteros per manum Barnabae et Sauli.
 • Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios.
 • Por eso, cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión,
 • diciendo:

  —¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?

 • Entonces comenzó Pedro a contarles de forma ordenada lo sucedido, diciendo:
 • —Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y tuve en éxtasis una visión: algo semejante a un gran lienzo suspendido por las cuatro puntas, que bajaba del cielo y llegaba hasta mí.
 • Cuando fijé los ojos en él, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo.
 • Y oí una voz que me decía: “Levántate, Pedro, mata y come.”
 • Yo dije: “Señor, no; porque ninguna cosa común o impura entró jamás en mi boca.”
 • Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.”
 • Esto se repitió tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo.
 • En aquel instante llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea.
 • Y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un hombre,
 • quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que, puesto en pie, le dijo: “Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro;
 • él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.”
 • Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio.
 • Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: “Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.”
 • Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios?
 • Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo:

  —¡De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida!

 • Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino sólo a los judíos.
 • Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús.
 • Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor.
 • Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía.
 • Éste, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor.
 • Era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor.
 • Después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo; y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía.
 • Se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
 • En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía.
 • Y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada; la cual sobrevino en tiempo de Claudio.
 • Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea;
 • lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo.


 • Апостоллар да, Іудеяда тороучы туганнар да жалган деннелярнен Алла сюзен кабыл алганнарын эшеткянняр.
 • Петръ Іерусалимгя килгяч, киселгянняр анын белян сюзгя килеб,
 • Äйткянняр: син киселмягян ирляргя кереб, алар белян аш ашаганын, дигянняр.
 • Петръ аларга былай диб рятляб айтя башлаган:
 • Мин Іоппія каласында теляк итеб, онотолоб торган чагында кюренеу кюрдем: кюктян дюрт почмагыннан бяйлягян оло аш жаулыгына ошаулы миnа бер нястя килеб тоштö.
 • Мин кюз салыб аны караштырдым да, анда жирдяге дюрт аяклыларны, кейеклярне, шыуышыб жöрой торган жяннеклярне,ауадагы кошларны да кюрдем.
 • Мин шунда: эй Петръ, тор да чалыб аша диб äйткян ауаз эшеттем.
 • Мин айттем: эй Ходай, жук, минем ауызыма шакшы, жя таза тогöл нястялярнен бер чакта да кергяне жук, дидем.
 • Миnа кюктян ауаз икенче табкыр жауаб бирде: Алла тазартканны, син шакшыга санама, диб.
 • Бу очкя чаклы булды да, барысы да кабат кюккя кютярелде.
 • Мына, шул сагаттюк Кесаріядан мшга жибярелгян оч ир кеше мин торган ой жанына килеб туктадылар.
 • Тын миnа: алар белян бер дя шиклянмейче бар диб айтте; минем белян бу алты туганнар да бардылар без шул кеше öйбня кердек.
 • Безгя ÿз ойöндя аnар (изге) пяриштя кюренеб äйткян сюзлярне äйтеб бирде: Іоппіяга ир кешеляр жибяр дя Петръ диб аталган Симонны чакырт,
 • Ул сиnа син дя, бар жортоn да котолорлок сюзляр сойляр, диде.
 • Мин сойлöй башлагач, элеке безгя иnгян кюк, аларга Святый Тын иnде.
 • Шул чакта Ходайнын: Іоаннъ сыуда чумылдырды, аммя сез Святый Тын белян чумылдырылырсыз диб äйткян сюзе минем исемя тошто.
 • Шулай Алла без Ходай Іисусъ Христоска ышаныучыларга биргян кюк, аларга да шундый дяулятне биргяч, Аллага карышы торорга мин кем суn? дигян.
 • Мыны эшеткяч, алар тынычланганнар да, айса жалган деннеляргя дя Алла терелеккя (итя торган) тяубяне биргян икян диб Алланы даннаганнар.
 • Ул арада Стефанъ утерелгяч булган кысанныктан таралышкан ышаныучылар Финикіяга, Кипрга, Антіохіяга чаклы китеб, Іудейлярдян башка беряÿгя дя сюзне сойлямейче уткянняр.
 • Аларнын кайсылары Антіохіяга кереб, Ходай Іисусны айтеб, Еллиннарга сойляÿчеляре, Кипръ кешеляре белян Киринея кешеляре икян.
 • Ходай кыуаты алар белян икян; кюб кешеляр ышаныб Ходайга кайтканнар.
 • Алар турысында Іерусалимдяге ышаныучылар жыйынына хабяр эшетелгян дя, алар Варнаваны Антіохіяга жибяргяннар.
 • Ул килгяч, Алланын дяулятен кюреб, бик сöйбнгян дя, барысын да чын кюnел белян Ходайга биренеб торорга димнягян.
 • Ул Святый Тынга да, ышаныуга да тулы арыу кеше икян. Байтак калык Ходайга кушылган.
 • Аннары Варнава Савлны эзляргя Тарска киткян; аны табыб, Антіохіяга алыб киткян.
 • Алар жыл буйынчы келяу öйöня жыйылышканнар да, байтак калыкны öйряткянняр; ойрянеучеляр Христосныкылар диб иn элеке Антіохія да атала
 • Шул коннярдя Іерусалимнян Антіохіяга пагамбярляр килгянняр.
 • Аларнын берсе Агавъ атлысы тороб, Тын билгерткянчя, ботöн дöньядя каты ачлык булыр диб алдан äйткян. Ул ачлык кесарь Клавдій багытында булган.
 • Шул чакта öйрянеÿчеляр арберсе ÿзенен малыннан Іудеяда тороучы туганнарга булышырга куйганнар.
 • Жыйылганны Варнава белян Савлъ арткылы башлыкларга жибяреб, бу эшне житкезгян-няр.