Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • Слы́шаша же апо́столи и бра́тiя су́щiи во Иуде́и, я́ко и язы́цы прiя́ша сло́во Бо́жiе.
 • И егда́ взы́де пе́тръ во Иерусали́мъ, препира́хуся съ ни́мъ и́же от­ обрѣ́занiя,
 • глаго́люще, я́ко къ муже́мъ обрѣ́занiя не иму́щымъ в­ше́лъ еси́ и я́лъ еси́ съ ни́ми.
 • Наче́нъ же пе́тръ, ска́зоваше и́мъ поря́ду, глаго́ля:
 • а́зъ бѣ́хъ во гра́дѣ Иоппі́йстѣмъ моля́ся и ви́дѣхъ во у́жасѣ видѣ́нiе, сходя́щь сосу́дъ нѣ́кiй, я́ко плащани́цу ве́лiю, от­ четы́рехъ кра́евъ низпуща́ему съ небесе́, и прiи́де да́же до мене́:
 • въ ню́же воз­зрѣ́въ смотря́хъ, и ви́дѣхъ четвероно́гая земна́я и звѣ́ри и га́ды и пти́цы небе́сныя.
 • Слы́шахъ же гла́съ глаго́лющь мнѣ́: воста́въ, пе́тре, заколи́ и я́ждь.
 • Рѣ́хъ же: ника́коже, Го́споди, я́ко вся́ко скве́рно или́ нечи́сто николи́же вни́де во уста́ моя́.
 • Отвѣща́ же ми́ гла́съ втори́цею съ небесе́ глаго́лющь: я́же Бо́гъ очи́стилъ е́сть, ты́ не скверни́.
 • Сiе́ же бы́сть три́жды: и па́ки взя́шася вся́ на не́бо.
 • И се́, а́бiе трiе́ му́жiе ста́ша предъ хра́миною, въ не́йже бѣ́хъ, по́слани от­ кесарі́и ко мнѣ́.
 • Рече́ же ми́ Ду́хъ ити́ съ ни́ми, ничто́же разсужда́я: прiидо́ша же со мно́ю и ше́сть бра́тiя сі́и, и внидо́хомъ въ до́мъ му́жа.
 • И воз­вѣсти́ на́мъ, ка́ко ви́дѣ а́нгела [свя́та] въ дому́ сво­е́мъ, ста́в­ша и ре́кша ему́: посли́ во Иоппі́ю му́жы и при­­зови́ Си́мона, нарица́емаго Петра́,
 • и́же рече́тъ глаго́лы къ тебѣ́, въ ни́хже спасе́шися ты́ и ве́сь до́мъ тво́й.
 • Внегда́ же нача́хъ глаго́лати, нападе́ Ду́хъ святы́й на ни́хъ, я́коже и на ны́ въ нача́лѣ.
 • Помяну́хъ же глаго́лъ Госпо́день, я́коже глаго́лаше: Иоа́н­нъ у́бо крести́лъ е́сть водо́ю, вы́ же и́мате крести́тися Ду́хомъ святы́мъ.
 • А́ще у́бо ра́венъ да́ръ даде́ и́мъ Бо́гъ, я́коже и на́мъ вѣ́ровав­шымъ въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, а́зъ же кто́ бѣ́хъ могі́й воз­брани́ти Бо́га?
 • Слы́шав­ше же сiя́ умолко́ша и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: у́бо и язы́комъ Бо́гъ покая́нiе даде́ въ живо́тъ.
 • [Зач. 28.] Разсѣ́яв­шiися у́бо от­ ско́рби, бы́в­шiя при­­ стефа́нѣ, про­идо́ша да́же до Финикі́и и ки́пра и Антiохі́и, ни еди́ному же глаго́люще сло́во, то́кмо Иуде́емъ.
 • Бя́ху же нѣ́цыи от­ ни́хъ му́жiе ки́прстiи и кирине́йстiи, и́же, в­ше́дше во Антiохі́ю, глаго́лаху къ е́ллиномъ, благовѣ­ст­ву́юще Го́спода Иису́са.
 • И бѣ́ рука́ Госпо́дня съ ни́ми: мно́гое же число́ вѣ́ровав­ше обрати́шася ко Го́споду.
 • Слы́шано же бы́сть сло́во о ни́хъ во у́шiю це́ркве су́щiя во Иерусали́мѣ, и посла́ша Варна́ву преити́ да́же до Антiохі́и:
 • и́же при­­ше́дъ и ви́дѣвъ благода́ть Бо́жiю, воз­ра́довася и моля́ше всѣ́хъ изволе́нiемъ се́рдца терпѣ́ти о Го́сподѣ:
 • я́ко бѣ́ му́жъ бла́гъ и испо́лнь Ду́ха свя́та и вѣ́ры. И при­­ложи́ся наро́дъ мно́гъ Го́сподеви.
 • Изы́де же Варна́ва въ та́рсъ взыска́ти са́вла, и обрѣ́тъ его́, при­­веде́ его́ во Антiохі́ю:
 • бы́сть же и́мъ лѣ́то цѣ́ло собира́тися въ це́ркви и учи́ти наро́дъ мно́гъ, нарещи́ же пре́жде во Антiохі́и ученики́ Христiа́ны.
 • Въ ты́я же дни́ снидо́ша от­ Иерусали́ма проро́цы во Антiохі́ю:
 • воста́въ же еди́нъ от­ ни́хъ, и́менемъ ага́въ, назна́менаше Ду́хомъ гла́дъ вели́къ хотя́щь бы́ти по все́й вселе́н­нѣй, и́же и бы́сть при­­ клавді́и ке́сари:
 • от­ учени́къ же, по ели́ку кто́ имѣ́яше что́, изво́лиша кі́йждо и́хъ на слу́жбу посла́ти живу́щымъ во Иуде́и бра́тiямъ,
 • е́же и сотвори́ша, посла́в­ше къ ста́рцемъ руко́ю Варна́влею и са́влею.
 • Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие.
 • И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его,
 • говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.
 • Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:
 • в городе Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне.
 • Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных.
 • И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь.
 • Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои.
 • И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым.
 • Это было трижды, и опять поднялось всё на небо.
 • И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне.
 • Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека.
 • Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром;
 • он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
 • Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале.
 • Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым».
 • Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?
 • Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.
 • [Зач. 28.] Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев.
 • Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.
 • И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.
 • Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию.
 • Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;
 • ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.
 • Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию.
 • Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
 • В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки.
 • И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии.
 • Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее,
 • что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
 • ἤκουσαν δὲ οἱ ἀπό­στολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄν­τες κατα­̀ τὴν Ἰουδαίαν ὅτι καὶ τὰ ἔθνη ἐδέξαν­το τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
 • ὅτε δὲ ἀνέβη Пέτρος εἰς Ἰερουσαλήμ διεκρίνον­το προ­̀ς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς
 • λέγον­τες ὅτι εἰσῆλθες προ­̀ς ἄνδρας ἀκροβυστίαν ἔχον­τας καὶ συν­έφαγες αὐτοῖς
 • ἀρξά­με­νος δὲ Пέτρος ἐξετίθετο αὐτοῖς καθεξῆς λέγων
 • ἐγὼ ἤμην ἐν πόλει Ἰόππῃ προ­σευχό­με­νος καὶ εἶδον ἐν ἐκστάσει ὅραμα κατα­βαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην μεγά­λην τέσ­σαρσιν ἀρχαῖς καθιεμένην ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἦλθεν ἄχρι ἐμοῦ
 • εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ εἶδον τὰ τετράποδα τῆς γῆς καὶ τὰ θηρία καὶ τὰ ἑρπετὰ καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ
 • ἤκουσα δὲ καὶ φωνῆς λεγούσης μοι ἀναστάς Пέτρε θῦσον καὶ φάγε
 • εἶπον δέ μηδαμῶς κύριε ὅτι κοινὸν ἢ ἀκάθαρτον οὐδέποτε εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου
 • ἀπεκρίθη δὲ φωνὴ ἐκ δευτέρου ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἃ ὁ θεὸς ἐκαθάρισεν σὺ μὴ κοίνου
 • τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπι­̀ τρίς καὶ ἀνεσπάσθη πάλιν ἅπαν­τα εἰς τὸν οὐρανόν
 • καὶ ἰδοὺ ἐξαυτῆς τρεῖς ἄνδρες ἐπέστησαν ἐπι­̀ τὴν οἰκίαν ἐν ᾗ ἦμεν ἀπεσταλ­μέ­νοι ἀπο­̀ Καισαρείας προ­́ς με
 • εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμά μοι συν­ελθεῖν αὐτοῖς μηδὲν δια­κρίναν­τα ἦλθον δὲ σὺν ἐμοὶ καὶ οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι καὶ εἰσήλθομεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀνδρός
 • ἀπήγγειλεν δὲ ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ σταθέν­τα καὶ εἰπόν­τα ἀπό­στειλον εἰς Ἰόππην καὶ μετάπεμψαι Σίμωνα τὸν ἐπι­καλούμενον Пέτρον
 • ὃς λαλήσει ῥήματα προ­̀ς σὲ ἐν οἷς σωθήσῃ σὺ καὶ πᾶς ὁ οἶκός σου
 • ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτοὺς ὥσπερ καὶ ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ
 • ἐμνήσθην δὲ τοῦ ῥήμα­τος τοῦ κυρίου ὡς ἔλεγεν Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε ἐν πνεύ­ματι ἁγίῳ
 • εἰ οὖν τὴν ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς ὡς καὶ ἡμῖν πιστεύ­σασιν ἐπι­̀ τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἐγὼ τίς ἤμην δυνατὸς κωλῦσαι τὸν θεόν
 • ἀκούσαν­τες δὲ ταῦτα ἡσύχασαν καὶ ἐδόξασαν τὸν θεὸν λέγον­τες ἄρα καὶ τοῖς ἔθνεσιν ὁ θεὸς τὴν μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν
 • οἱ μὲν οὖν δια­σπαρέν­τες ἀπο­̀ τῆς θλίψεως τῆς γενομένης ἐπι­̀ Στεφάνῳ διῆλθον ἕως Φοινίκης καὶ Κύπρο­υ καὶ Ἀν­τιοχείας μηδενὶ λαλοῦν­τες τὸν λόγον εἰ μὴ μόνον Ἰουδαίοις
 • ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν ἄνδρες Κύπριοι καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόν­τες εἰς Ἀν­τιόχειαν ἐλάλουν καὶ προ­̀ς τοὺς Ἑλληνιστάς εὐαγγελιζόμενοι τὸν κύριον Ἰησοῦν
 • καὶ ἦν χεὶρ κυρίου μετ᾿ αὐτῶν πολύς τε ἀριθμὸς ὁ πιστεύ­σας ἐπέστρεψεν ἐπι­̀ τὸν κύριον
 • ἠκούσθη δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ ὦτα τῆς ἐκκλησίας τῆς οὔσης ἐν Ἰερουσαλὴμ περὶ αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλαν Βαρναβᾶν διελθεῖν ἕως Ἀν­τιοχείας
 • ὃς παρα­γενό­με­νος καὶ ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ θεοῦ ἐχάρη καὶ παρεκάλει πάν­τας τῇ προ­θέσει τῆς καρδίας προ­σμένειν τῷ κυρίῳ
 • ὅτι ἦν ἀνὴρ ἀγαθὸς καὶ πλή­ρης πνεύ­μα­τος ἁγίου καὶ πίστεως καὶ προ­σετέθη ὄχλος ἱκανὸς τῷ κυρίῳ
 • ἐξῆλθεν δὲ εἰς Ταρσὸν ἀναζητῆσαι Σαῦλον
 • καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Ἀν­τιόχειαν ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συν­αχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀν­τιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς
 • ἐν ταύταις δὲ ταῖς ἡμέραις κατῆλθον ἀπο­̀ Ἱεροσολύμων προ­φῆται εἰς Ἀν­τιόχειαν
 • ἀναστὰς δὲ εἷς ἐξ αὐτῶν ὀνόματι Ἅγαβος ἐσήμανεν δια­̀ τοῦ πνεύ­μα­τος λιμὸν μεγά­λην μέλλειν ἔσεσθαι ἐφ᾿ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἥτις ἐγένετο ἐπι­̀ Κλαυδίου
 • τῶν δὲ μαθητῶν καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκασ­τος αὐτῶν εἰς δια­κονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς
 • ὃ καὶ ἐποίησαν ἀπο­στείλαν­τες προ­̀ς τοὺς πρεσβυτέρους δια­̀ χειρὸς Βαρναβᾶ καὶ Σαύλου