Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • Слы́шаша же апо́столи и бра́тiя су́щiи во Иуде́и, я́ко и язы́цы прiя́ша сло́во Бо́жiе.
 • И егда́ взы́де пе́тръ во Иерусали́мъ, препира́хуся съ ни́мъ и́же от­ обрѣ́занiя,
 • глаго́люще, я́ко къ муже́мъ обрѣ́занiя не иму́щымъ в­ше́лъ еси́ и я́лъ еси́ съ ни́ми.
 • Наче́нъ же пе́тръ, ска́зоваше и́мъ поря́ду, глаго́ля:
 • а́зъ бѣ́хъ во гра́дѣ Иоппі́йстѣмъ моля́ся и ви́дѣхъ во у́жасѣ видѣ́нiе, сходя́щь сосу́дъ нѣ́кiй, я́ко плащани́цу ве́лiю, от­ четы́рехъ кра́евъ низпуща́ему съ небесе́, и прiи́де да́же до мене́:
 • въ ню́же воз­зрѣ́въ смотря́хъ, и ви́дѣхъ четвероно́гая земна́я и звѣ́ри и га́ды и пти́цы небе́сныя.
 • Слы́шахъ же гла́съ глаго́лющь мнѣ́: воста́въ, пе́тре, заколи́ и я́ждь.
 • Рѣ́хъ же: ника́коже, Го́споди, я́ко вся́ко скве́рно или́ нечи́сто николи́же вни́де во уста́ моя́.
 • Отвѣща́ же ми́ гла́съ втори́цею съ небесе́ глаго́лющь: я́же Бо́гъ очи́стилъ е́сть, ты́ не скверни́.
 • Сiе́ же бы́сть три́жды: и па́ки взя́шася вся́ на не́бо.
 • И се́, а́бiе трiе́ му́жiе ста́ша предъ хра́миною, въ не́йже бѣ́хъ, по́слани от­ кесарі́и ко мнѣ́.
 • Рече́ же ми́ Ду́хъ ити́ съ ни́ми, ничто́же разсужда́я: прiидо́ша же со мно́ю и ше́сть бра́тiя сі́и, и внидо́хомъ въ до́мъ му́жа.
 • И воз­вѣсти́ на́мъ, ка́ко ви́дѣ а́нгела [свя́та] въ дому́ сво­е́мъ, ста́в­ша и ре́кша ему́: посли́ во Иоппі́ю му́жы и при­­зови́ Си́мона, нарица́емаго Петра́,
 • и́же рече́тъ глаго́лы къ тебѣ́, въ ни́хже спасе́шися ты́ и ве́сь до́мъ тво́й.
 • Внегда́ же нача́хъ глаго́лати, нападе́ Ду́хъ святы́й на ни́хъ, я́коже и на ны́ въ нача́лѣ.
 • Помяну́хъ же глаго́лъ Госпо́день, я́коже глаго́лаше: Иоа́н­нъ у́бо крести́лъ е́сть водо́ю, вы́ же и́мате крести́тися Ду́хомъ святы́мъ.
 • А́ще у́бо ра́венъ да́ръ даде́ и́мъ Бо́гъ, я́коже и на́мъ вѣ́ровав­шымъ въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, а́зъ же кто́ бѣ́хъ могі́й воз­брани́ти Бо́га?
 • Слы́шав­ше же сiя́ умолко́ша и сла́вляху Бо́га, глаго́люще: у́бо и язы́комъ Бо́гъ покая́нiе даде́ въ живо́тъ.
 • [Зач. 28.] Разсѣ́яв­шiися у́бо от­ ско́рби, бы́в­шiя при­­ стефа́нѣ, про­идо́ша да́же до Финикі́и и ки́пра и Антiохі́и, ни еди́ному же глаго́люще сло́во, то́кмо Иуде́емъ.
 • Бя́ху же нѣ́цыи от­ ни́хъ му́жiе ки́прстiи и кирине́йстiи, и́же, в­ше́дше во Антiохі́ю, глаго́лаху къ е́ллиномъ, благовѣ­ст­ву́юще Го́спода Иису́са.
 • И бѣ́ рука́ Госпо́дня съ ни́ми: мно́гое же число́ вѣ́ровав­ше обрати́шася ко Го́споду.
 • Слы́шано же бы́сть сло́во о ни́хъ во у́шiю це́ркве су́щiя во Иерусали́мѣ, и посла́ша Варна́ву преити́ да́же до Антiохі́и:
 • и́же при­­ше́дъ и ви́дѣвъ благода́ть Бо́жiю, воз­ра́довася и моля́ше всѣ́хъ изволе́нiемъ се́рдца терпѣ́ти о Го́сподѣ:
 • я́ко бѣ́ му́жъ бла́гъ и испо́лнь Ду́ха свя́та и вѣ́ры. И при­­ложи́ся наро́дъ мно́гъ Го́сподеви.
 • Изы́де же Варна́ва въ та́рсъ взыска́ти са́вла, и обрѣ́тъ его́, при­­веде́ его́ во Антiохі́ю:
 • бы́сть же и́мъ лѣ́то цѣ́ло собира́тися въ це́ркви и учи́ти наро́дъ мно́гъ, нарещи́ же пре́жде во Антiохі́и ученики́ Христiа́ны.
 • Въ ты́я же дни́ снидо́ша от­ Иерусали́ма проро́цы во Антiохі́ю:
 • воста́въ же еди́нъ от­ ни́хъ, и́менемъ ага́въ, назна́менаше Ду́хомъ гла́дъ вели́къ хотя́щь бы́ти по все́й вселе́н­нѣй, и́же и бы́сть при­­ клавді́и ке́сари:
 • от­ учени́къ же, по ели́ку кто́ имѣ́яше что́, изво́лиша кі́йждо и́хъ на слу́жбу посла́ти живу́щымъ во Иуде́и бра́тiямъ,
 • е́же и сотвори́ша, посла́в­ше къ ста́рцемъ руко́ю Варна́влею и са́влею.
 • Услышали Апостолы и братия, бывшие в Иудее, что и язычники приняли слово Божие.
 • И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его,
 • говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.
 • Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря:
 • в городе Иоппии я молился, и в исступлении видел видение: сходил некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне.
 • Я посмотрел в него и, рассматривая, увидел четвероногих земных, зверей, пресмыкающихся и птиц небесных.
 • И услышал я голос, говорящий мне: встань, Петр, заколи и ешь.
 • Я же сказал: нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои.
 • И отвечал мне голос вторично с неба: что Бог очистил, того ты не почитай нечистым.
 • Это было трижды, и опять поднялось всё на небо.
 • И вот, в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был, посланные из Кесарии ко мне.
 • Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, нимало не сомневаясь. Пошли со мною и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека.
 • Он рассказал нам, как он видел в доме своем Ангела (святого), который стал и сказал ему: пошли в Иоппию людей и призови Симона, называемого Петром;
 • он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой.
 • Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале.
 • Тогда вспомнил я слово Господа, как Он говорил: «Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым».
 • Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?
 • Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь.
 • [Зач. 28.] Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме Иудеев.
 • Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа Иисуса.
 • И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу.
 • Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию.
 • Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;
 • ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу.
 • Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию.
 • Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами.
 • В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки.
 • И один из них, по имени Агав, встав, предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии.
 • Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, послать пособие братьям, живущим в Иудее,
 • что и сделали, послав собранное к пресвитерам через Варнаву и Савла.
 • 使 徒 和 在 犹 太 的 众 弟 兄 , 听 说 外 邦 人 也 领 受 了 神 的 道 。
 • 及 至 彼 得 上 了 耶 路 撒 冷 , 那 些 奉 割 礼 的 门 徒 和 他 争 辩 说 ,
 • 你 进 入 未 受 割 礼 之 人 的 家 , 和 他 们 一 同 吃 饭 了 。
 • 彼 得 就 开 口 , 把 这 事 挨 次 给 他 们 讲 解 说 ,
 • 我 在 约 帕 城 里 祷 告 的 时 候 , 魂 游 象 外 , 看 见 异 象 , 有 一 物 降 下 , 好 像 一 块 大 布 , 系 着 四 角 , 从 天 上 缒 下 , 直 来 到 我 跟 前 。
 • 我 定 睛 观 看 , 见 内 中 有 地 上 四 足 的 牲 畜 , 和 野 兽 , 昆 虫 , 并 天 上 的 飞 鸟 。
 • 我 且 听 见 有 声 音 向 我 说 , 彼 得 , 起 来 , 宰 了 吃 。
 • 我 说 , 主 阿 , 这 是 不 可 的 。 凡 俗 而 不 洁 净 的 物 , 从 来 没 有 入 过 我 的 口 。
 • 第 二 次 , 有 声 音 从 天 上 说 , 神 所 洁 净 的 , 你 不 可 当 作 俗 物 。
 • 这 样 一 连 三 次 , 就 都 收 回 天 上 去 了 。
 • 正 当 那 时 , 有 三 个 人 站 在 我 们 所 住 的 房 门 前 , 是 从 该 撒 利 亚 差 来 见 我 的 。
 • 圣 灵 吩 咐 我 和 他 们 同 去 , 不 要 疑 惑 。 ( 或 作 不 要 分 别 等 类 ) 同 着 我 去 的 , 还 有 这 六 位 弟 兄 。 我 们 都 进 了 那 人 的 家 。
 • 那 人 就 告 诉 我 们 , 他 如 何 看 见 一 位 天 使 , 站 在 他 屋 里 , 说 , 你 打 发 人 往 约 帕 去 , 请 那 称 呼 彼 得 的 西 门 来 。
 • 他 有 话 告 诉 你 , 可 以 叫 你 和 你 的 全 家 得 救 。
 • 我 一 开 讲 , 圣 灵 便 降 在 他 们 身 上 , 正 像 当 初 降 在 我 们 身 上 一 样 。
 • 我 就 想 起 主 的 话 说 , 约 翰 是 用 水 施 洗 , 但 你 们 要 受 圣 灵 的 洗 。
 • 神 既 然 给 他 们 恩 赐 , 像 在 我 们 信 主 耶 稣 基 督 的 时 候 , 给 了 我 们 一 样 , 我 是 谁 , 能 拦 阻 神 呢 。
 • 众 人 听 见 这 话 , 就 不 言 语 了 。 只 归 荣 耀 与 神 , 说 , 这 样 看 来 , 神 也 赐 恩 给 外 邦 人 , 叫 他 们 悔 改 得 生 命 了 。
 • 那 些 因 司 提 反 的 事 遭 患 难 四 散 的 门 徒 , 直 走 到 腓 尼 基 , 和 居 比 路 , 并 安 提 阿 。 他 们 不 向 别 人 讲 道 , 只 向 犹 太 人 讲 。
 • 但 内 中 有 居 比 路 , 和 古 利 奈 人 , 他 们 到 了 安 提 阿 , 也 向 希 利 尼 人 传 讲 主 耶 稣 。 ( 有 古 卷 作 也 向 说 希 利 尼 话 的 犹 太 人 传 讲 主 耶 稣 )
 • 主 与 他 们 同 在 , 信 而 归 主 的 人 就 很 多 了 。
 • 这 风 声 传 到 耶 路 撒 冷 教 会 人 的 耳 中 , 他 们 就 打 发 巴 拿 巴 出 去 , 走 到 安 提 阿 为 止 。
 • 他 到 了 那 里 , 看 见 神 所 赐 的 恩 , 就 欢 喜 , 劝 勉 众 人 , 立 定 心 志 , 恒 久 靠 主 。
 • 巴 拿 巴 原 是 个 好 人 , 被 圣 灵 充 满 , 大 有 信 心 。 于 是 有 许 多 人 归 服 了 主 。
 • 他 又 往 大 数 去 找 扫 罗 ,
 • 找 着 了 , 就 带 他 到 安 提 阿 去 。 他 们 足 有 一 年 的 工 夫 , 和 教 会 一 同 聚 集 , 教 训 了 许 多 人 。 门 徒 称 为 基 督 徒 , 是 从 安 提 阿 起 首 。
 • 当 那 些 日 子 , 有 几 位 先 知 从 耶 路 撒 冷 下 到 安 提 阿 。
 • 内 中 有 一 位 , 名 叫 亚 迦 布 站 起 来 , 藉 着 圣 灵 , 指 明 天 下 将 有 大 饥 荒 。 这 事 到 革 老 丢 年 间 果 然 有 了 。
 • 于 是 门 徒 定 意 , 照 各 人 的 力 量 捐 钱 , 送 去 供 给 住 在 犹 太 的 弟 兄 。
 • 他 们 就 这 样 行 , 把 捐 项 托 巴 拿 巴 和 扫 罗 , 送 到 众 长 老 那 里 。