Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 29.] Во о́но же вре́мя воз­ложи́ И́родъ ца́рь ру́цѣ озло́бити нѣ́кiя и́же от­ це́ркве,
 • уби́ же Иа́кова, бра́та Иоа́н­нова, мече́мъ:
 • и ви́дѣвъ, я́ко го́дѣ е́сть Иуде́емъ, при­­ложи́ я́ти и Петра́: бя́ху же дні́е опрѣсно́чнiи:
 • его́же и е́мь всади́ въ темни́цу, преда́въ четы́ремъ четвери́цамъ во́иновъ стрещи́ его́, хотя́ по па́сцѣ извести́ его́ къ лю́демъ.
 • И у́бо Петра́ стрежа́ху въ темни́цѣ: моли́тва же бѣ́ при­­лѣ́жна быва́емая от­ це́ркве къ Бо́гу о не́мъ.
 • Егда́ же хотя́ше его́ извести́ И́родъ, въ нощи́ то́й бѣ́ пе́тръ спя́ между́ двѣма́ во́инома, свя́занъ [желѣ́знома] у́жема двѣма́, стра́жiе же предъ две́рьми стрежа́ху темни́цы.
 • И се́, а́нгелъ Госпо́день предста́, и свѣ́тъ воз­сiя́ въ хра́минѣ: толкну́въ же въ ре́бра Петра́, воз­дви́же его́, глаго́ля: воста́ни вско́рѣ. И спадо́ша ему́ у́жя [желѣ́зная] съ руку́.
 • Рече́ же а́нгелъ къ нему́: препоя́шися и вступи́ въ плесни́цы твоя́. Сотвори́ же та́ко. И глаго́ла ему́: облецы́ся въ ри́зу твою́ и послѣ́д­ст­вуй ми́.
 • И изше́дъ вслѣ́дъ его́ идя́ше и не вѣ́даше, я́ко и́стина е́сть бы́в­шее от­ а́нгела, мня́ше же видѣ́нiе зрѣ́ти.
 • Проше́дша же пе́рвую стра́жу и втору́ю, прiидо́ста ко врато́мъ желѣ́знымъ, вводя́щымъ во гра́дъ, я́же о себѣ́ от­верзо́шася и́ма: и изше́дша преидо́ста сто́гну еди́ну, и а́бiе от­ступи́ а́нгелъ от­ него́.
 • И пе́тръ бы́въ въ себѣ́, рече́: ны́нѣ вѣ́мъ во­и́стин­ну, я́ко посла́ Бо́гъ а́нгела сво­его́ и изъя́тъ мя́ изъ руки́ И́родовы и от­ всего́ ча́янiя люді́й Иуде́йскихъ.
 • [Зач. 30.] Смотри́въ же прiи́де въ до́мъ Марі́и ма́тере Иоа́н­на, нарица́емаго ма́рка, идѣ́же бя́ху мно́зи со́брани и моля́щеся.
 • Толкну́в­шу же Петру́ во врата́ двора́, при­­ступи́ слы́шати отрокови́ца, и́менемъ ро́ди,
 • и позна́в­ши гла́съ Петро́въ, от­ ра́дости не от­ве́рзе вра́тъ, при­­те́кши же сказа́ Петра́ стоя́ща предъ враты́.
 • Они́ же къ не́й рѣ́ша: бѣсну́ешися ли? Она́ же крѣпля́шеся та́ко бы́ти. Они́ же глаго́лаху: а́нгелъ его́ е́сть.
 • Пе́тръ же пребыва́­ше толкі́й: от­ве́рзше же ви́дѣша его́ и ужасо́шася.
 • Помаа́въ же и́мъ руко́ю молча́ти, сказа́ и́мъ, ка́ко Госпо́дь его́ изведе́ изъ темни́цы: рече́ же: воз­вѣсти́те Иа́кову и бра́тiямъ сiя́. И изше́дъ и́де во и́но мѣ́сто.
 • Бы́в­шу же дню́, бѣ́ молва́ не ма́ла въ во́инѣхъ, что́ у́бо Петру́ бы́сть:
 • И́родъ же, по­иска́въ его́ и не обрѣ́тъ и истяза́въ стра́жы, повелѣ́ от­вести́ и́хъ: и изше́дъ от­ Иуде́и въ кесарі́ю, живя́ше.
 • Бѣ́ же И́родъ гнѣ́ваяся на ти́ряны и Сидо́няны: и́же единоду́шно прiидо́ша къ нему́, и умоли́в­ше вла́ста посте́льника царе́ва, проша́ху ми́ра, поне́же страны́ и́хъ от­ ца́р­ст­ва его́ пита́хуся.
 • Въ нарѣче́н­ный же де́нь И́родъ, обо́лкся во оде́жду ца́рску и сѣ́дъ на суди́ще предъ наро́домъ, глаго́лаше къ ни́мъ,
 • наро́дъ же воз­глаша́­ше: гла́съ Бо́жiй, а не человѣ́чь.
 • Внеза́пу же порази́ его́ а́нгелъ Госпо́день, зане́ не даде́ сла́вы Бо́гу: и бы́въ червьми́ изъяде́нъ, и́здше.
 • Сло́во же Бо́жiе растя́ше и мно́жашеся.
 • [Зач. 31.] Варна́ва же и са́влъ воз­врати́стася изъ Иерусали́ма во Антiохі́ю, испо́лнив­ша слу́жбу, пое́мша съ собо́ю и Иоа́н­на, нарица́емаго ма́рка.
 • [Зач. 29.] В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло,
 • и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом.
 • Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, – тогда были дни опресноков, –
 • и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.
 • Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.
 • Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу.
 • И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его.
 • И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною.
 • Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение.
 • Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним.
 • Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.
 • [Зач. 30.] И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились.
 • Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода,
 • и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот.
 • А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его.
 • Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились.
 • Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место.
 • По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром.
 • Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался.
 • Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской.
 • В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним;
 • а народ восклицал: это голос Бога, а не человека.
 • Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер.
 • Слово же Божие росло и распространялось.
 • [Зач. 31.] А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима (в Антиохию), взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
 • Illo autem tempore, misit Herodes rex manus, ut affli geret quosdam de ecclesia.
 • Occidit autem Iacobum fratrem Ioannis gladio.
 • Videns autem quia placeret Iudaeis, apposuit apprehendere et Petrum — erant autem dies Azymorum —
 • quem cum apprehendisset, misit in carcerem tradens quattuor quaternionibus militum custodire eum, volens post Pascha producere eum populo.
 • Et Petrus quidem servabatur in carcere; oratio autem fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo.
 • Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites vinctus catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carcerem.
 • Et ecce angelus Domini astitit, et lumen refulsit in habitaculo; percusso autem latere Petri, suscitavit eum dicens: «Surge velociter!». Et ceciderunt catenae de manibus eius.
 • Dixit autem angelus ad eum: «Praecingere et calcea te sandalia tua!». Et fecit sic. Et dicit illi: «Circumda tibi vestimentum tuum et sequere me!».
 • Et exiens sequebatur et nesciebat quia verum est, quod fiebat per angelum; aestimabat autem se visum videre.
 • Transeuntes autem primam custodiam et secundam venerunt ad portam ferream, quae ducit ad civitatem, quae ultro aperta est eis, et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discessit angelus ab eo.
 • Et Petrus ad se reversus dixit: «Nunc scio vere quia misit Dominus angelum suum et eripuit me de manu Herodis et de omni exspectatione plebis Iudaeorum».
 • Consideransque venit ad domum Mariae matris Ioannis, qui cognominatur Marcus, ubi erant multi congregati et orantes.
 • Pulsante autem eo ostium ianuae, processit puella ad audiendum, nomine Rhode;
 • et ut cognovit vocem Petri, prae gaudio non aperuit ianuam, sed intro currens nuntiavit stare Petrum ante ianuam.
 • At illi dixerunt ad eam: «Insanis!». Illa autem affirmabat sic se habere. Illi autem dicebant: «Angelus eius est».
 • Petrus autem perseverabat pulsans; cum autem aperuissent, viderunt eum et obstupuerunt.
 • Annuens autem eis manu, ut tacerent, enarravit quomodo Dominus eduxisset eum de carcere dixitque: «Nuntiate Iacobo ct fratribus haec». Et egressus abiit in alium locum.
 • Facta autem die, erat non parva turbatio inter milites, quidnam de Petro factum esset.
 • Herodes autem, cum requisisset eum et non invenisset, interrogatis custodibus, iussit eos abduci; descendensque a Iudaea in Caesaream ibi commorabatur.
 • Erat autem iratus Tyriis et Sidoniis; at illi unanimes venerunt ad eum et, persuaso Blasto, qui erat super cubiculum regis, postulabant pacem, eo quod aleretur regio eorum ab annona regis.
 • Statuto autem die, Herodes, vestitus veste regia, sedens pro tribunalicontionabatur ad eos;
 • populus autem acclamabat: «Dei vox et non hominis!».
 • Confestim autem percussit eum angelus Domini, eo quod non dedisset gloriam Deo; et consumptus a vermibus exspiravit.
 • Verbum autem Dei crescebat et multiplicabatur.
 • Barnabas autem et Saulus reversi sunt in Ierusalem expleto ministerio, assumpto Ioanne, qui cognominatus est Marcus.
 • Шул багытта Иродъ падша ышаныучылар жыйы- нындагыларнын кайсыларына усаллык кыларга кулын кютяргян.
 • Іоаннын агасы Іаковны кылыч белян утергян.
 • Бу Іудейляргя ошаганны кюреб, тагы Петрны да тотоб алган; шул чакта, точо кюмяч конняре икян.
 • Петрны тотоб, Пасхадан суn калыкка алыб чыгарга исяб итеб, бер жулы дюртярляб ун алты салдатка сакларга кушыб, аны отбрмянгя утырткан.
 • Шулай итеб Петрны отбрмяндя саклаганнар; шул арада ышаныучылар жыйыны анын турысында Аллага бик тырышыб теляк иткян.
 • Иродъ Петрны алыб чыгасы иткяч, шул тоннö, Петръ ике чылбыр белян быгаулаган койо ике салдат арасында жоклаган, кабка тобöндя да; карауылчылар отöрмянне саклаганнар.
 • Мына Ходайпяриштясе килеб кюренгян дя, отöрмяндя жакты жактырган, пяриштя Петрнын жан башына тортöб, тиз тор диб аны уяткан. Анын кулларыннан чылбыр тöшкян.
 • Пяриштя анар äйткян: (билеnне) бяйля, (аягыҥны) кейен, дигян. Ул шулай кылган. Аннары аnар äйткян: кейемеnне кейен дя минем артымнан бар, дигян.
 • (Петръ) чыгыб, анын артыннан барган, пяриштядян була торганнын чын икянен белмягян, аммя кюренеу кюря торганмындыр диб уйлаган.
 • Беренче карауылдан, икенчесеннян дя уткяч, калага чыга торган тимер кабкага килеб житкянняр. Кабка аларга ÿз алдына ачылган. Чыгыб, бер урам уткянняр дя, кинят пяриштя жук булган.
 • Шунда Петръ уйга килеб äйткян: инде мин Алла Ӱз пяриштясен жибяреб, Иродъ кулыннан да, Іудей калыгы коткяннен барысыннан да мине коткарганын чыннаб белямен, дигян.
 • Аннары жак жакка караныб, Маркъ диб аталган Іоаннъ анасы Маріянын ойö катына килгян, анда кюб (ышаныучылар) жыйылышыб, теляк итеб торалар икян Петръ кабканы добордяткяч,
 • Рода атлы кызмятче кыз тыnнарга чыккан.
 • Петръ тауышын эшеткяч сойбнöчöннян кабканы ачмыйчы жогореб, кереб, Петрнын кабка тобондя торганын äйткян.
 • Тегеляр аnар äйткянняр синеҥ акылыҥ бар мы? дигянняр. Ул гел узенекен äйткян. Алар äйткянняр: бу анын пяриштясе, дигянняр. Ул арада Петръ гел добöрдятеб торган. Ачкач, аны кюргянняр дя, шак катканнар.
 • Петръ аларга дяшмяскя кулы белян билге биреб, аны Ходай öтбрмяннян ничек чыгарганны аларга рятляб äйткян дя, бу турда Іаковка да, туганнарга да хабяр итегез, дигян. Аннары чыгыб, икенче тошкя киткян.
 • Кöн таnаткач, Петрга ней булган икян диб, салдатлар арасында бик болганышыу булган.
 • Иродъ Петрны эзляб табмагач, карауылчыларга хоком итеб, (аларны) ÿтерергя кушкан. Аннары ул Іудеядан Кесаріяга китеб торган.
 • Иродъ Тиръ белян Сидонъ кешеляреня ачыу тота икян; аларнын жагы падша жиреннян туйынганга кюря, алар бер кюnел белян андр килгянняр дя, падшанын жоклой торган урнын карый торган кешесе Властны ÿз жакларына ауыштырыб, тынычлык сораганнар.
 • Куйылган конно, падша кейемен кейеб, Иродъ хокöм урнына утырыб, аларга сойлягян.
 • Калык кычкырган: бу Алла ауазы, кешенеке тогöл диб. Иродъ Аллага дан китермягян öчöн, аnар Ходай пяриштясе кинят каза кылган, аны кортлар ашаганнар, ул улгян.
 • -25 Алла сюзе усеб жяйеля килгян. Варнава белян Савлъ табшырылганны кылыб житкезгяч, ÿзляре белян Маркъ диб аталган Іоанны алыб, Іерусалимнян (Антіохіяга) кайтканнар.