Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 29.] Во о́но же вре́мя воз­ложи́ И́родъ ца́рь ру́цѣ озло́бити нѣ́кiя и́же от­ це́ркве,
 • уби́ же Иа́кова, бра́та Иоа́н­нова, мече́мъ:
 • и ви́дѣвъ, я́ко го́дѣ е́сть Иуде́емъ, при­­ложи́ я́ти и Петра́: бя́ху же дні́е опрѣсно́чнiи:
 • его́же и е́мь всади́ въ темни́цу, преда́въ четы́ремъ четвери́цамъ во́иновъ стрещи́ его́, хотя́ по па́сцѣ извести́ его́ къ лю́демъ.
 • И у́бо Петра́ стрежа́ху въ темни́цѣ: моли́тва же бѣ́ при­­лѣ́жна быва́емая от­ це́ркве къ Бо́гу о не́мъ.
 • Егда́ же хотя́ше его́ извести́ И́родъ, въ нощи́ то́й бѣ́ пе́тръ спя́ между́ двѣма́ во́инома, свя́занъ [желѣ́знома] у́жема двѣма́, стра́жiе же предъ две́рьми стрежа́ху темни́цы.
 • И се́, а́нгелъ Госпо́день предста́, и свѣ́тъ воз­сiя́ въ хра́минѣ: толкну́въ же въ ре́бра Петра́, воз­дви́же его́, глаго́ля: воста́ни вско́рѣ. И спадо́ша ему́ у́жя [желѣ́зная] съ руку́.
 • Рече́ же а́нгелъ къ нему́: препоя́шися и вступи́ въ плесни́цы твоя́. Сотвори́ же та́ко. И глаго́ла ему́: облецы́ся въ ри́зу твою́ и послѣ́д­ст­вуй ми́.
 • И изше́дъ вслѣ́дъ его́ идя́ше и не вѣ́даше, я́ко и́стина е́сть бы́в­шее от­ а́нгела, мня́ше же видѣ́нiе зрѣ́ти.
 • Проше́дша же пе́рвую стра́жу и втору́ю, прiидо́ста ко врато́мъ желѣ́знымъ, вводя́щымъ во гра́дъ, я́же о себѣ́ от­верзо́шася и́ма: и изше́дша преидо́ста сто́гну еди́ну, и а́бiе от­ступи́ а́нгелъ от­ него́.
 • И пе́тръ бы́въ въ себѣ́, рече́: ны́нѣ вѣ́мъ во­и́стин­ну, я́ко посла́ Бо́гъ а́нгела сво­его́ и изъя́тъ мя́ изъ руки́ И́родовы и от­ всего́ ча́янiя люді́й Иуде́йскихъ.
 • [Зач. 30.] Смотри́въ же прiи́де въ до́мъ Марі́и ма́тере Иоа́н­на, нарица́емаго ма́рка, идѣ́же бя́ху мно́зи со́брани и моля́щеся.
 • Толкну́в­шу же Петру́ во врата́ двора́, при­­ступи́ слы́шати отрокови́ца, и́менемъ ро́ди,
 • и позна́в­ши гла́съ Петро́въ, от­ ра́дости не от­ве́рзе вра́тъ, при­­те́кши же сказа́ Петра́ стоя́ща предъ враты́.
 • Они́ же къ не́й рѣ́ша: бѣсну́ешися ли? Она́ же крѣпля́шеся та́ко бы́ти. Они́ же глаго́лаху: а́нгелъ его́ е́сть.
 • Пе́тръ же пребыва́­ше толкі́й: от­ве́рзше же ви́дѣша его́ и ужасо́шася.
 • Помаа́въ же и́мъ руко́ю молча́ти, сказа́ и́мъ, ка́ко Госпо́дь его́ изведе́ изъ темни́цы: рече́ же: воз­вѣсти́те Иа́кову и бра́тiямъ сiя́. И изше́дъ и́де во и́но мѣ́сто.
 • Бы́в­шу же дню́, бѣ́ молва́ не ма́ла въ во́инѣхъ, что́ у́бо Петру́ бы́сть:
 • И́родъ же, по­иска́въ его́ и не обрѣ́тъ и истяза́въ стра́жы, повелѣ́ от­вести́ и́хъ: и изше́дъ от­ Иуде́и въ кесарі́ю, живя́ше.
 • Бѣ́ же И́родъ гнѣ́ваяся на ти́ряны и Сидо́няны: и́же единоду́шно прiидо́ша къ нему́, и умоли́в­ше вла́ста посте́льника царе́ва, проша́ху ми́ра, поне́же страны́ и́хъ от­ ца́р­ст­ва его́ пита́хуся.
 • Въ нарѣче́н­ный же де́нь И́родъ, обо́лкся во оде́жду ца́рску и сѣ́дъ на суди́ще предъ наро́домъ, глаго́лаше къ ни́мъ,
 • наро́дъ же воз­глаша́­ше: гла́съ Бо́жiй, а не человѣ́чь.
 • Внеза́пу же порази́ его́ а́нгелъ Госпо́день, зане́ не даде́ сла́вы Бо́гу: и бы́въ червьми́ изъяде́нъ, и́здше.
 • Сло́во же Бо́жiе растя́ше и мно́жашеся.
 • [Зач. 31.] Варна́ва же и са́влъ воз­врати́стася изъ Иерусали́ма во Антiохі́ю, испо́лнив­ша слу́жбу, пое́мша съ собо́ю и Иоа́н­на, нарица́емаго ма́рка.
 • [Зач. 29.] В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло,
 • и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом.
 • Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, – тогда были дни опресноков, –
 • и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.
 • Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.
 • Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу.
 • И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его.
 • И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною.
 • Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение.
 • Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним.
 • Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.
 • [Зач. 30.] И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились.
 • Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода,
 • и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот.
 • А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его.
 • Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились.
 • Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место.
 • По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром.
 • Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался.
 • Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской.
 • В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним;
 • а народ восклицал: это голос Бога, а не человека.
 • Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер.
 • Слово же Божие росло и распространялось.
 • [Зач. 31.] А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима (в Антиохию), взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.
 • У оно пак време подиже Ирод цар руке да мучи неке од цркве.
 • И погуби Јакова брата Јовановог мачем.
 • И видевши да је то по вољи Јеврејима настави да ухвати и Петра (а беху дани пресних хлебова),
 • Ког и ухвати и баци у тамницу и предаде га четворици четвртника војничких да га чувају, и мишљаше га по пасхи извести пред народ.
 • И тако Петра чуваху у тамници; а црква мољаше се за њега Богу без престанка.
 • А кад хтеде Ирод да га изведе, ону ноћ спаваше Петар међу двојицом војника, окован у двоје вериге, а стражари пред вратима чуваху тамницу.
 • И гле, анђео Господњи приступи, и светлост обасја по соби, и куцнувши Петра у ребра пробуди га говорећи: Устани брже. И спадоше му вериге с руку.
 • А анђео му рече: Опаши се, и обуј опанке своје. И учини тако. И рече му анђео: Обуци хаљину своју, па хајде за мном.
 • И изишавши иђаше за њим, и не знаше да је то истина што анђео чињаше, него мишљаше да види утвару.
 • А кад прођоше прву стражу и другу и дођоше к вратима гвозденим која вођаху у град, она им се сама отворише; и изишавши прођоше једну улицу, и анђео одмах одступи од њега.
 • И кад дође Петар к себи рече: Сад заиста видим да Бог посла анђела свог те ме избави из руку Иродових и од свега чекања народа јеврејског.
 • И размисливши дође кући Марије матере Јована који се зваше Марко, где беху многи сабрани и мољаху се Богу.
 • А кад куцну Петар у врата од двора, приступи девојка по имену Рода, да чује.
 • И познавши глас Петров од радости не отвори врата, него утрча и каза да Петар стоји пред вратима.
 • А они јој рекоше: Јеси ли ти луда? А она потврђиваше да је тако. А они говораху: Анђео је његов.
 • А Петар једнако куцаше. А кад отворише, видеше га, и удивише се.
 • А он махнувши на њих руком да ћуте, каза им како га Господ изведе из тамнице; и рече јавите ово Јакову и браћи. И изишавши отиде на друго место.
 • А кад би дан, беше не мала буна међу војницима, шта то би од Петра.
 • А кад га Ирод заиска и не нађе, онда испита стражаре, и заповеди да их одведу; и изишавши из Јудеје у Ћесарију онамо живљаше.
 • Јер се Ирод срђаше на Тирце и Сидонце. Али они једнодушно дођоше к њему, и узевши на своју руку Власта, постељника царевог, искаху мира, јер се њихове земље храњаху од његовог царства.
 • А у одређени дан обуче се Ирод у царску хаљину, и седавши на престо говораше им;
 • А народ викаше: Ово је глас Божји, а не човечији.
 • Али уједанпут удари га анђео Господњи: јер не даде славе Богу; и будући изједен од црви издахну.
 • А реч Божија растијаше и множаше се.
 • А Варнава и Савле предавши помоћ вратише се из Јерусалима у Антиохију, узевши са собом Јована који се зваше Марко.
 • Шул багытта Иродъ падша ышаныучылар жыйы- нындагыларнын кайсыларына усаллык кыларга кулын кютяргян.
 • Іоаннын агасы Іаковны кылыч белян утергян.
 • Бу Іудейляргя ошаганны кюреб, тагы Петрны да тотоб алган; шул чакта, точо кюмяч конняре икян.
 • Петрны тотоб, Пасхадан суn калыкка алыб чыгарга исяб итеб, бер жулы дюртярляб ун алты салдатка сакларга кушыб, аны отбрмянгя утырткан.
 • Шулай итеб Петрны отбрмяндя саклаганнар; шул арада ышаныучылар жыйыны анын турысында Аллага бик тырышыб теляк иткян.
 • Иродъ Петрны алыб чыгасы иткяч, шул тоннö, Петръ ике чылбыр белян быгаулаган койо ике салдат арасында жоклаган, кабка тобöндя да; карауылчылар отöрмянне саклаганнар.
 • Мына Ходайпяриштясе килеб кюренгян дя, отöрмяндя жакты жактырган, пяриштя Петрнын жан башына тортöб, тиз тор диб аны уяткан. Анын кулларыннан чылбыр тöшкян.
 • Пяриштя анар äйткян: (билеnне) бяйля, (аягыҥны) кейен, дигян. Ул шулай кылган. Аннары аnар äйткян: кейемеnне кейен дя минем артымнан бар, дигян.
 • (Петръ) чыгыб, анын артыннан барган, пяриштядян була торганнын чын икянен белмягян, аммя кюренеу кюря торганмындыр диб уйлаган.
 • Беренче карауылдан, икенчесеннян дя уткяч, калага чыга торган тимер кабкага килеб житкянняр. Кабка аларга ÿз алдына ачылган. Чыгыб, бер урам уткянняр дя, кинят пяриштя жук булган.
 • Шунда Петръ уйга килеб äйткян: инде мин Алла Ӱз пяриштясен жибяреб, Иродъ кулыннан да, Іудей калыгы коткяннен барысыннан да мине коткарганын чыннаб белямен, дигян.
 • Аннары жак жакка караныб, Маркъ диб аталган Іоаннъ анасы Маріянын ойö катына килгян, анда кюб (ышаныучылар) жыйылышыб, теляк итеб торалар икян Петръ кабканы добордяткяч,
 • Рода атлы кызмятче кыз тыnнарга чыккан.
 • Петръ тауышын эшеткяч сойбнöчöннян кабканы ачмыйчы жогореб, кереб, Петрнын кабка тобондя торганын äйткян.
 • Тегеляр аnар äйткянняр синеҥ акылыҥ бар мы? дигянняр. Ул гел узенекен äйткян. Алар äйткянняр: бу анын пяриштясе, дигянняр. Ул арада Петръ гел добöрдятеб торган. Ачкач, аны кюргянняр дя, шак катканнар.
 • Петръ аларга дяшмяскя кулы белян билге биреб, аны Ходай öтбрмяннян ничек чыгарганны аларга рятляб äйткян дя, бу турда Іаковка да, туганнарга да хабяр итегез, дигян. Аннары чыгыб, икенче тошкя киткян.
 • Кöн таnаткач, Петрга ней булган икян диб, салдатлар арасында бик болганышыу булган.
 • Иродъ Петрны эзляб табмагач, карауылчыларга хоком итеб, (аларны) ÿтерергя кушкан. Аннары ул Іудеядан Кесаріяга китеб торган.
 • Иродъ Тиръ белян Сидонъ кешеляреня ачыу тота икян; аларнын жагы падша жиреннян туйынганга кюря, алар бер кюnел белян андр килгянняр дя, падшанын жоклой торган урнын карый торган кешесе Властны ÿз жакларына ауыштырыб, тынычлык сораганнар.
 • Куйылган конно, падша кейемен кейеб, Иродъ хокöм урнына утырыб, аларга сойлягян.
 • Калык кычкырган: бу Алла ауазы, кешенеке тогöл диб. Иродъ Аллага дан китермягян öчöн, аnар Ходай пяриштясе кинят каза кылган, аны кортлар ашаганнар, ул улгян.
 • -25 Алла сюзе усеб жяйеля килгян. Варнава белян Савлъ табшырылганны кылыб житкезгяч, ÿзляре белян Маркъ диб аталган Іоанны алыб, Іерусалимнян (Антіохіяга) кайтканнар.
 • Ўша кунларда подшоҳ Ҳирод имонлилар жамоатидан баъзиларига озор бериш учун қўл кўтарди.
 • Юҳаннонинг акаси Ёқубни қилич билан чопиб ўлдирди.
 • Бу яҳудийларга ёққанини кўриб, унинг ортидан Бутрусни ҳам қўлга олди. Ана шу воқеалар яҳудийлар* хамиртурушсиз нон ёпадиган Фисиҳ байрамида содир бўлди.
 • Ҳирод Бутрусни зиндонга қамаб, Фисиҳ байрамидан кейин халқ олдига чиқариш нияти бор эди. Уни қўриқлаш учун ҳар бири тўрт аскардан иборат тўрт дастага топширди.
 • Бутрус шундай зиндонда тутиларкан, имонлилар жамоати унинг учун ихлос билан Худога ибодат қилар эди.
 • Ҳирод уни чиқармоқчи бўлган кундан аввалги кечаси Бутрус икки аскар ўртасида, иккита занжир билан кишанланган ҳолда ухлаётган эди. Эшикнинг ёнидаги қоровуллар эса зиндонни қўриқлашар эди.
 • Ногаҳон Худованднинг фариштаси Бутруснинг ёнида пайдо бўлиб, ҳужрада нур порлади. Фаришта Бутруснинг биқинига туртиб:- Тезроқ ўрнингдан тур! – деб уни уйғотди. Шу ондаёқ қўлларидаги занжирлар тушиб кетди.
 • Фаришта Бутрусга:- Камарингни боғла, чориқларингни кий! – деди. У шундай қилди. Кейин фаришта:- Тўнингни кий, орқамдан юр! – деди.
 • Бутрус чиқиб, унинг орқасидан кетди. Фақат фаришта қилаётган ишнинг ўнг ёки туш эканини уқмай, ваҳий кўраётганини ўйлар эди.
 • Биринчи ва иккинчи қоровулхоналардан ўтиб, шаҳарга чиқадиган темир дарвозага келишди. Дарвоза ўзидан-ўзи уларга очилди. Ташқарига чиқиб, бир кўчани босиб ўтишди. Ногаҳонда Бутруснинг ёнидаги фаришта ғойиб бўлди.
 • Бутрус ўзига келгач: “Энди мен чиндан кўрдим, Раббим фариштасини юбориб, мени Ҳирод қўлидан ва яҳудий халқининг бутун қасд-адоватидан қутқазди”, – деди.
 • У бўлиб ўтган воқеаларнинг фарқига етган заҳоти Марк лақабли Юҳаннонинг онаси Марямнинг уйига етиб келди. У ерда бир талай одам тўпланиб, ибодат қилаётган эди.
 • Бутрус дарвозани тақиллатгач, Рода исмли бир хизматкор қиз қулоқ солгани чиқди.
 • Бутруснинг овозини таниб, севинганидан дарвозани очмай ичкарига югуриб, унинг ташрифини билдирди.
 • - Ақлинг жойидами? – дейишди улар қизга. Лекин қиз ўз айтганини тасдиқлайвергач, улар:- Унинг фариштасидир, – дейишди.
 • Шу орада Бутрус тақиллатишда давом этди. Очганларида уни кўриб ҳайрон қолишди.
 • Бутрус уларнинг жим туриши учун қўли билан имо қилиб, Раббимиз уни қандай зиндондан чиқарганини гапириб берди. Сўнг:- Буларни Ёқуб ва бошқа биродарларга билдиринглар! – деб, у ердан чиқди-да, бошқа жойга кетди.
 • Кундуз бўлгач, Бутрус билан нима юз бергани ҳақида ўйлаб, аскарлар қаттиқ ҳаяжонга тушишди.
 • Ҳирод эса уни излаб тополмаганидан кейин қоровулларни сўроқ қилиб, ўлим жазосига маҳкум этди.Шундан сўнг Ҳирод Яҳудияни тарк этиб, Кесария шаҳрига борди ва у ерда бир муддат қолди.
 • У Тир ва Сидўн аҳолисига бор заҳрини сочар эди. Улар эса ўзаро келишиб, унинг ҳузурига ташриф буюришди. Подшоҳнинг сарой нозири Бластани ўз томонларига кўндириб, сулҳ сўрашди. Чунки уларнинг вилояти учун зарур бўлган озиқ-овқат подшоҳнинг вилоятидан олинар эди.
 • Белгиланган кунда Ҳирод шоҳона кийимларини кийиб, минбарга ўтирди-да, халойиққа ваъз айтди.
 • Халойиқ эса: “Бу одамнинг овози эмас, бу Худонинг овози!” – деб хитоб қиларди.
 • Ўша ондаёқ Худованднинг фариштаси Ҳиродни урди. У шарафни Худога бермагани учун танасини қуртлар кемириб, жон берди.
 • Худонинг каломи эса тобора ёйилар, самара берарди.
 • Барнабо билан Шоул топшириқни бажолагач, Марк лақабли Юҳаннони ўзлари билан бирга олиб, Қуддусдан қайтиб келишди.