Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • Бы́сть же во иконі́и, вку́пѣ вни́ти и́ма въ со́нмище Иуде́йское и глаго́лати та́ко, я́ко вѣ́ровати Иуде́евъ и е́ллиновъ мно́же­ст­ву мно́гу.
 • Невѣ́ру­ю­щiи же Иуде́е воз­двиго́ша и озло́биша {къ зло́бѣ подусти́ша} ду́шы язы́ковъ на бра́тiю.
 • Дово́лно же у́бо вре́мя пребы́ста дерза́юща о Го́сподѣ, свидѣ́тел­ст­ву­ю­щемъ сло́ву благода́ти сво­ея́ и даю́щемъ зна́менiя и чудеса́ бы́ти рука́ма и́хъ.
 • Раздѣли́шажеся мно́же­с­т­во гра́да, и о́ви у́бо бя́ху со иуде́и, о́ви же со апо́столы.
 • И егда́ бы́сть стремле́нiе язы́комъ же и Иуде́емъ съ нача́лники и́хъ досади́ти и ка́менiемъ поби́ти и́хъ,
 • [Зач. 34.] увѣ́дѣв­ша же при­­бѣго́ста во гра́ды ликао́нскiя, въ ли́стру и де́рвiю, и во окре́стныя и́хъ,
 • и та́мо бѣ́ста благовѣ­ст­ву́юща.
 • И нѣ́кто му́жъ въ ли́стрѣхъ не́мощенъ нога́ма сѣдя́ше, хро́мъ от­ чре́ва ма́тере сво­ея́ сы́й, и́же николи́же бѣ́ ходи́лъ.
 • Се́й слы́шаше па́вла глаго́люща: и́же воз­зрѣ́въ на́нь и ви́дѣвъ, я́ко вѣ́ру и́мать здра́въ бы́ти,
 • рече́ ве́лiимъ гла́сомъ: тебѣ́ глаго́лю во и́мя Го́спода Иису́са Христа́, вста́ни на ногу́ твое́ю пра́въ. И а́бiе воз­скочи́ и хожда́­ше.
 • Наро́ди же ви́дѣв­ше, е́же сотвори́ па́велъ, воз­двиго́ша гла́съ сво́й, ликао́нски глаго́люще: бо́зи уподо́бльшеся человѣ́комъ снидо́ша къ на́мъ.
 • Нарица́ху же у́бо Варна́ву ді́а, па́вла же ермі́а, поне́же то́й бя́ше нача́лникъ сло́ва.
 • Жре́цъ же ді́евъ, су́щаго предъ гра́домъ и́хъ, при­­веде́ юнцы́ и [принесе́] вѣнцы́ предъ врата́, съ наро́ды хотя́ше жре́ти.
 • Слы́шав­ша же апо́стола Варна́ва и па́велъ, растерза́в­ша ри́зы своя́, вскочи́ста въ наро́дъ, зову́ща и глаго́люща:
 • му́жiе, что́ сiя́ творите́? и мы́ подобостра́стна есма́ ва́мъ человѣ́ка, благовѣ­ст­ву́юща ва́мъ от­ си́хъ су́етныхъ обраща́тися къ Бо́гу жи́ву, и́же сотвори́ не́бо и зе́млю и мо́ре и вся́, я́же въ ни́хъ:
 • и́же въ мимоше́дшыя ро́ды оста́вилъ бѣ́ вся́ язы́ки ходи́ти въ путе́хъ и́хъ:
 • и у́бо не несвидѣ́тел­ст­вована себе́ оста́ви, благотворя́, съ небесе́ на́мъ дожди́ дая́ и времена́ плодоно́сна, исполня́я пи́щею и весе́лiемъ сердца́ на́ша.
 • И сiя́ глаго́люща, едва́ уста́виста наро́ды не жре́ти и́ма, но от­ити́ ко­ему́ждо во своя́ си. Пребыва́ющема же и́ма и уча́щема,
 • прiидо́ша от­ Антiохі́и и иконі́и нѣ́цыи Иуде́е, и стяза́ющемася и́ма съ дерзнове́нiемъ, наусти́ша наро́ды от­ступи́ти от­ нею́, глаго́люще, я́ко ничто́же и́стин­но глаго́лета, но все́ лже́та. И наусти́в­ше наро́ды и ка́менiемъ поби́в­ше па́вла, извлеко́ша внѣ́ гра́да, мня́ще его́ уме́рша.
 • О́крестъ же ста́в­шымъ его́ ученико́мъ, воста́въ вни́де во гра́дъ [Зач. 35.] и нау́трiе изы́де съ Варна́вою въ де́рвiю.
 • Благовѣ­ст­вова́в­ша же гра́ду тому́ и научи́в­ша мно́ги, воз­врати́стася въ ли́стру и иконі́ю и Антiохі́ю,
 • утвержда́юща ду́шы ученико́въ, моля́ща пребы́ти въ вѣ́рѣ, и я́ко мно́гими скорбьми́ подоба́етъ на́мъ вни́ти въ ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Рукополо́жша же и́мъ пресви́теры на вся́ це́ркви и помоли́в­шася съ посто́мъ, преда́ста и́хъ Го́сподеви, въ него́же увѣ́роваша.
 • И проше́дша писиді́ю, прiидо́ста въ памфилі́ю:
 • и глаго́лав­ша въ пергі́и сло́во Госпо́дне, снидо́ста во атталі́ю
 • и от­ту́ду от­плы́ста во Антiохі́ю, от­ню́дуже бѣ́ста пре́дана благода́ти Бо́жiей въ дѣ́ло, е́же сконча́ста.
 • Прише́дша же и собра́в­ша це́рковь, сказа́ста, ели́ка сотвори́ Бо́гъ съ ни́ма и я́ко от­ве́рзе язы́комъ две́рь вѣ́ры:
 • пребы́ста же та́мо вре́мя не ма́ло со ученики́.
 • В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество Иудеев и Еллинов.
 • А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников.
 • Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.
 • Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне Апостолов.
 • Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями,
 • они, узнав о сем, ||Зач. 34.] удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их,
 • и там благовествовали.
 • В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил.
 • Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления,
 • сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить.
 • Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам.
 • И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове.
 • Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение.
 • Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:
 • мужи! что́ вы это делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них,
 • Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями,
 • хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.
 • И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили,
 • из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим.
 • Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, [Зач. 35.] а на другой день удалился с Варнавою в Дервию.
 • Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию,
 • утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
 • Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.
 • Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию,
 • и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию;
 • а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.
 • Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам.
 • И пребывали там немалое время с учениками.
 • ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατα­̀ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συν­αγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆ­θος
 • οἱ δὲ ἀπειθήσαν­τες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατα­̀ τῶν ἀδελφῶν
 • ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπι­̀ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦν­τι ἐπι­̀ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ διδόν­τι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι δια­̀ τῶν χειρῶν αὐτῶν
 • ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆ­θος τῆς πόλεως καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀπο­στόλοις
 • ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς
 • συνιδόν­τες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον
 • κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν
 • καί τις ἀνὴρ ἀδύνα­τος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν
 • οὗτος ἤκουσεν τοῦ Пαύλου λαλοῦν­τος ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι
 • εἶπεν μεγά­λῃ φωνῇ ἀνάστηθι ἐπι­̀ τοὺς πόδας σου ὀρθός καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει
 • οἵ τε ὄχλοι ἰδόν­τες ὃ ἐποίησεν Пαῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγον­τες οἱ θεοὶ ὁμοιωθέν­τες ἀνθρώποις κατέβησαν προ­̀ς ἡμᾶς
 • ἐκάλουν τε τὸν Βαρναβᾶν δία τὸν δὲ Пαῦλον Ἑρμῆν ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγού­με­νος τοῦ λόγου
 • ὅ τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄν­τος προ­̀ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπι­̀ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν
 • ἀκούσαν­τες δὲ οἱ ἀπό­στολοι Βαρναβᾶς καὶ Пαῦλος δια­ρρήξαν­τες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον κράζον­τες
 • καὶ λέγον­τες ἄνδρες τί ταῦτα ποιεῖτε καὶ ἡμεῖς ὁμοι­οπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπο­̀ τούτων τῶν ματαίων ἐπι­στρέφειν ἐπι­̀ θεὸν ζῶν­τα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασ­σαν καὶ πάν­τα τὰ ἐν αὐτοῖς
 • ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάν­τα τὰ ἔθνη πορεύ­εσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν
 • καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὐτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν
 • καὶ ταῦτα λέγον­τες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς
 • ἐπῆλθαν δὲ ἀπο­̀ Ἀν­τιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι καὶ πείσαν­τες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαν­τες τὸν Пαῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως νομίζον­τες αὐτὸν τεθνηκέναι
 • κυκλωσάν­των δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην
 • εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύ­σαν­τες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ εἰς Ἰκόνιον καὶ εἰς Ἀν­τιόχειαν
 • ἐπι­στηρίζον­τες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν παρα­καλοῦν­τες ἐμμένειν τῇ πίστει καὶ ὅτι δια­̀ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ
 • χειροτονήσαν­τες δὲ αὐτοῖς κατ᾿ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προ­σευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεν­το αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύ­κεισαν
 • καὶ διελθόν­τες τὴν Пισιδίαν ἦλθον εἰς τὴν Пαμφυλίαν
 • καὶ λαλήσαν­τες ἐν Пέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν
 • κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀν­τιόχειαν ὅθεν ἦσαν παρα­δεδο­μέ­νοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ὃ ἐπλή­ρωσαν
 • παρα­γενόμενοι δὲ καὶ συν­αγαγόν­τες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς μετ᾿ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως
 • διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς
 • І трапилось, що в Іконії вкупі ввійшли вони до синагоги юдейської, і промовили так, що безліч юдеїв й огречених увірували.
 • Невірні ж юдеї підбурили та роз́ятрили душі поган на братів.
 • Та проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужньо про Господа, що свідоцтво давав слову благодаті Своєї, і робив, щоб знамена та чуда чинились їхніми руками.
 • А в місті народ поділився, і пристали одні до юдеїв, а інші тримались апостолів.
 • Коли ж кинулися ті погани й юдеї з своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити,
 • то, дізнавшись про це, вони повтікали до міст лікаонських, до Лістри та Дервії, та в околиці їхні,
 • і Євангелію там звіщали.
 • А в Лістрі сидів один чоловік, безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері, і ніколи ходити не міг.
 • Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув, і побачив, що має він віру вздоровленим бути,
 • то голосом гучним промовив: Устань просто на ноги свої!
  А той скочив, і ходити почав…
 • А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по-лікаонському: Боги людям вподібнились, та до нас ось зійшли!…
 • І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він провід мав у слові.
 • А жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів.
 • Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то роздерли одежі свої, та й кинулися між народ, кричачи
 • та говорячи: Що це робите, люди?
  Таж і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам, від оцих ось марнот навернутись до Бога Живого, що створив небо й землю, і море, і все, що в них є.
 • За минулих родів попустив Він усім народам, щоб ходили стежками своїми,
 • але не зоставив Себе Він без свідчення, добро чинячи: подавав нам із неба дощі та врожайні часи, та наповнював їжею й радощами серця наші.
 • І, говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жертов.
 • А з Антіохії та з Іконії посходились юдеї, і, підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він…
 • Коли ж учні його оточили, то він устав, та й вернувся до міста.
  А наступного дня він відбув із Варнавою в Дервію.
 • І, як звістили Євангелію тому містові, і учнів багато придбали, вони повернулися в Лістру, та в Іконію, та в Антіохію,
 • душі учнів зміцняючи, просячи перебувати в вірі, та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже Царство.
 • І рукопоклали їм пресвітерів по Церквах, і помолилися з постом та й їх передали Господеві, в Якого ввірували.
 • Як вони ж перейшли Пісідію, прибули в Памфілію;
 • і, звістивши Господнє Слово в Пергії, вони в Атталію ввійшли,
 • а звідти поплинули в Антіохію, звідки були благодаті Божій віддані на діло, що його й закінчили.
 • А прибувши та скликавши Церкву, вони розповіли, як багато вчинив Бог із ними, і що відкрив двері і віри поганам.
 • І перебували вони немалий час із учнями.