Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • Бы́сть же во иконі́и, вку́пѣ вни́ти и́ма въ со́нмище Иуде́йское и глаго́лати та́ко, я́ко вѣ́ровати Иуде́евъ и е́ллиновъ мно́же­ст­ву мно́гу.
 • Невѣ́ру­ю­щiи же Иуде́е воз­двиго́ша и озло́биша {къ зло́бѣ подусти́ша} ду́шы язы́ковъ на бра́тiю.
 • Дово́лно же у́бо вре́мя пребы́ста дерза́юща о Го́сподѣ, свидѣ́тел­ст­ву­ю­щемъ сло́ву благода́ти сво­ея́ и даю́щемъ зна́менiя и чудеса́ бы́ти рука́ма и́хъ.
 • Раздѣли́шажеся мно́же­с­т­во гра́да, и о́ви у́бо бя́ху со иуде́и, о́ви же со апо́столы.
 • И егда́ бы́сть стремле́нiе язы́комъ же и Иуде́емъ съ нача́лники и́хъ досади́ти и ка́менiемъ поби́ти и́хъ,
 • [Зач. 34.] увѣ́дѣв­ша же при­­бѣго́ста во гра́ды ликао́нскiя, въ ли́стру и де́рвiю, и во окре́стныя и́хъ,
 • и та́мо бѣ́ста благовѣ­ст­ву́юща.
 • И нѣ́кто му́жъ въ ли́стрѣхъ не́мощенъ нога́ма сѣдя́ше, хро́мъ от­ чре́ва ма́тере сво­ея́ сы́й, и́же николи́же бѣ́ ходи́лъ.
 • Се́й слы́шаше па́вла глаго́люща: и́же воз­зрѣ́въ на́нь и ви́дѣвъ, я́ко вѣ́ру и́мать здра́въ бы́ти,
 • рече́ ве́лiимъ гла́сомъ: тебѣ́ глаго́лю во и́мя Го́спода Иису́са Христа́, вста́ни на ногу́ твое́ю пра́въ. И а́бiе воз­скочи́ и хожда́­ше.
 • Наро́ди же ви́дѣв­ше, е́же сотвори́ па́велъ, воз­двиго́ша гла́съ сво́й, ликао́нски глаго́люще: бо́зи уподо́бльшеся человѣ́комъ снидо́ша къ на́мъ.
 • Нарица́ху же у́бо Варна́ву ді́а, па́вла же ермі́а, поне́же то́й бя́ше нача́лникъ сло́ва.
 • Жре́цъ же ді́евъ, су́щаго предъ гра́домъ и́хъ, при­­веде́ юнцы́ и [принесе́] вѣнцы́ предъ врата́, съ наро́ды хотя́ше жре́ти.
 • Слы́шав­ша же апо́стола Варна́ва и па́велъ, растерза́в­ша ри́зы своя́, вскочи́ста въ наро́дъ, зову́ща и глаго́люща:
 • му́жiе, что́ сiя́ творите́? и мы́ подобостра́стна есма́ ва́мъ человѣ́ка, благовѣ­ст­ву́юща ва́мъ от­ си́хъ су́етныхъ обраща́тися къ Бо́гу жи́ву, и́же сотвори́ не́бо и зе́млю и мо́ре и вся́, я́же въ ни́хъ:
 • и́же въ мимоше́дшыя ро́ды оста́вилъ бѣ́ вся́ язы́ки ходи́ти въ путе́хъ и́хъ:
 • и у́бо не несвидѣ́тел­ст­вована себе́ оста́ви, благотворя́, съ небесе́ на́мъ дожди́ дая́ и времена́ плодоно́сна, исполня́я пи́щею и весе́лiемъ сердца́ на́ша.
 • И сiя́ глаго́люща, едва́ уста́виста наро́ды не жре́ти и́ма, но от­ити́ ко­ему́ждо во своя́ си. Пребыва́ющема же и́ма и уча́щема,
 • прiидо́ша от­ Антiохі́и и иконі́и нѣ́цыи Иуде́е, и стяза́ющемася и́ма съ дерзнове́нiемъ, наусти́ша наро́ды от­ступи́ти от­ нею́, глаго́люще, я́ко ничто́же и́стин­но глаго́лета, но все́ лже́та. И наусти́в­ше наро́ды и ка́менiемъ поби́в­ше па́вла, извлеко́ша внѣ́ гра́да, мня́ще его́ уме́рша.
 • О́крестъ же ста́в­шымъ его́ ученико́мъ, воста́въ вни́де во гра́дъ [Зач. 35.] и нау́трiе изы́де съ Варна́вою въ де́рвiю.
 • Благовѣ­ст­вова́в­ша же гра́ду тому́ и научи́в­ша мно́ги, воз­врати́стася въ ли́стру и иконі́ю и Антiохі́ю,
 • утвержда́юща ду́шы ученико́въ, моля́ща пребы́ти въ вѣ́рѣ, и я́ко мно́гими скорбьми́ подоба́етъ на́мъ вни́ти въ ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Рукополо́жша же и́мъ пресви́теры на вся́ це́ркви и помоли́в­шася съ посто́мъ, преда́ста и́хъ Го́сподеви, въ него́же увѣ́роваша.
 • И проше́дша писиді́ю, прiидо́ста въ памфилі́ю:
 • и глаго́лав­ша въ пергі́и сло́во Госпо́дне, снидо́ста во атталі́ю
 • и от­ту́ду от­плы́ста во Антiохі́ю, от­ню́дуже бѣ́ста пре́дана благода́ти Бо́жiей въ дѣ́ло, е́же сконча́ста.
 • Прише́дша же и собра́в­ша це́рковь, сказа́ста, ели́ка сотвори́ Бо́гъ съ ни́ма и я́ко от­ве́рзе язы́комъ две́рь вѣ́ры:
 • пребы́ста же та́мо вре́мя не ма́ло со ученики́.
 • В Иконии они вошли вместе в Иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество Иудеев и Еллинов.
 • А неверующие Иудеи возбудили и раздражили против братьев сердца язычников.
 • Впрочем они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, Который, во свидетельство слову благодати Своей, творил руками их знамения и чудеса.
 • Между тем народ в городе разделился: и одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне Апостолов.
 • Когда же язычники и Иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями,
 • они, узнав о сем, ||Зач. 34.] удалились в Ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их,
 • и там благовествовали.
 • В Листре некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева матери своей, и никогда не ходил.
 • Он слушал говорившего Павла, который, взглянув на него и увидев, что он имеет веру для получения исцеления,
 • сказал громким голосом: тебе говорю во имя Господа Иисуса Христа: стань на ноги твои прямо. И он тотчас вскочил и стал ходить.
 • Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: боги в образе человеческом сошли к нам.
 • И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, потому что он начальствовал в слове.
 • Жрец же идола Зевса, находившегося перед их городом, приведя к воротам волов и принеся венки, хотел вместе с народом совершить жертвоприношение.
 • Но Апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды и, бросившись в народ, громогласно говорили:
 • мужи! что́ вы это делаете? И мы – подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных к Богу живому, Который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них,
 • Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями,
 • хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши.
 • И, говоря сие, они едва убедили народ не приносить им жертвы и идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили,
 • из Антиохии и Иконии пришли некоторые Иудеи и, когда Апостолы смело проповедовали, убедили народ отстать от них, говоря: они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями и вытащили за город, почитая его умершим.
 • Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город, [Зач. 35.] а на другой день удалился с Варнавою в Дервию.
 • Проповедав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию,
 • утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие.
 • Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.
 • Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию,
 • и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию;
 • а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.
 • Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали всё, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам.
 • И пребывали там немалое время с учениками.
 • І ста́лася ў Іканíі, што таксама ўвайшлі яны ў сінагогу Іудзейскую і прамаўля́лі так, што ўве́равала вялікае мноства і Іудзеяў, і Э́лінаў.
 • А няве́руючыя Іудзеі ўзбу́рылі і азло́білі ду́шы язычнікаў су́праць братоў.
 • Аднак тыя даволі доўга прабылí там, адважна прамаўля́ючы ў Госпа­дзе, Які све́дчыў сло́ва благада́ці Сваёй і здзяйсня́ў знаме́нні і цу́ды рукамі іх.
 • І насе́льніцтва горада падзялíлася: адны былí з Іудзеямі, а другія – з Апосталамі. 5. Калі ж у язычнікаў і Іудзеяў з іх начальнікамі ўзнік наме́р знява́жыць і пабіць іх каме́ннем,
 • то яны, даве́даўшыся, уцяклі ў Лікао́нскія гарады Лíстру і Дэ́рвію і ў навако́ллі іх,
 • і там дабраве́сцілі.
 • А ў Лíстры нейкі чалавек, хворы на ногі, сядзеў, бу́дучы кульга́вым ад уло́ння маці сваёй, і ніко́лі не хадзіў.
 • Ён слу́хаў прамову Паўла, які, угле́дзеўшыся ў яго і ўбачыўшы, што той ма́е веру, каб быць ацалёным,
 • сказаў гу́чным голасам: табе кажу ў імя́ Госпада Іісуса Хрыста: стань на ногі свае прама. І той адразу ўско́чыў і стаў хадзіць.
 • Люд жа, уба́чыўшы, што зрабіў Павел, узвы́сіў свой голас, кажучы па-лікаонску: багí ў вобразе чалаве́чым сышлí да нас.
 • І называлі Варна́ву Зе́ўсам, а Паўла – Герме́сам, бо прамаўля́ў перава́жна ён.
 • І жрэц Зеўса, ідал якога знахо­дзіўся перад іх горадам, прывёўшы да брамы валоў і даста́віўшы вянкі, хацеў з народам прыне́сці ахвяру.
 • Пачуўшы пра гэта, Апосталы Варнава і Павел разадра́лі адзе́нне сваё і кінуліся ў натоўп з крыкам, ка́жучы:
 • мужы́! што вы робіце́ і мы – такія як вы людзі, і дабраве́сцім вам, каб вы ад гэтай ма́рнасці звярну́ліся да Бога Жывога, Які ствары́ў неба, і зямлю, і мора, і ўсё, што ў іх,
 • Які ў міну́лых пакале́ннях дазволіў, каб усе народы хадзілі сваімі шляха́мі,
 • хоць і не перастава́ў све́дчыць пра Сябе, дзе́ючы дабро, даючы́ нам дажджы́ з неба і по́ры ўрадлíвыя, напаўня́ючы ежай і радасцю сэ́рцы нашы.
 • І, прамаўля́ючы так, яны ледзь прыму́сілі натоўп спынíцца і не прыно́сіць ахвяру ім, а каб кожны ішоў дадому. Калі ж яны, застаючы́ся там, вучылі,
 • прыйшлі некато́рыя Іудзеі з Антыяхíі і Іканíі, і калі Апосталы адкрыта прапаве́давалі, тыя падмо́вілі народ адысцí ад іх, ка́жучы: яны не гавораць нічога ісціннага, а ўсё лгуць. І, падбухто́рыўшы народ, пабілі Паўла каме́ннем і вы́цягнулі за горад, думаючы, што ён мёртвы.
 • Калі ж вучні сабра́ліся вакол яго, ён падняўся і пайшоў у горад, а на другі дзень адпра́віўся з Варнавам у Дэ́рвію.
 • Прапаве́даўшы Ева́нгелле ў гэтым горадзе і прыдба́ўшы нямала вучняў, яны вярнуліся ў Лíстру, Іканíю і Антыяхíю,
 • умацо́ўваючы ду́шы вучняў, закліка́ючы іх трыва́ць у веры і павуча́ючы што, праз многія пакуты нале́жыць нам увайсці ў Царства Божае.
 • Рукапалажы́ўшы ім прасвíтараў для кожнай царквы і памаліўшыся з по́стам, яны даручы́лі іх Госпаду, у Якога тыя ўве́равалі.
 • Потым, прайшоўшы праз Пісіды́ю, яны прыйшлі ў Памфілíю;
 • і, прапаве́даўшы сло́ва Гасподняе ў Пе́ргіі, прыйшлі ў Ата́лію
 • і адтуль адплылí ў Антыяхíю, адкуль яны былі адда́дзены па благадаці Божай на справу, якую і вы́каналі.
 • Прыбы́ўшы туды і сабраўшы царкву, яны расказалі пра ўсё, што зрабіў з імі Бог і як Ён адчынíў язычнікам дзверы веры;
 • і застава́ліся там доўгі час з вучнямі.
 • 二 人 在 以 哥 念 同 进 犹 太 人 的 会 堂 , 在 那 里 讲 的 叫 犹 太 人 , 和 希 利 尼 人 , 信 的 人 很 多 。
 • 但 那 不 顺 从 的 犹 太 人 耸 动 外 邦 人 , 叫 他 们 心 里 恼 恨 弟 兄 。
 • 二 人 在 那 里 住 了 多 日 , 倚 靠 主 放 胆 讲 道 。 主 藉 他 们 的 手 , 施 行 神 迹 奇 事 , 证 明 他 的 恩 道 。
 • 城 里 的 众 人 就 分 了 党 。 有 附 从 犹 太 人 的 , 有 附 从 使 徒 的 。
 • 那 时 , 外 邦 人 和 犹 太 人 , 并 他 们 的 官 长 , 一 齐 拥 上 来 , 要 凌 辱 使 徒 , 用 石 头 打 他 们 。
 • 使 徒 知 道 了 , 就 逃 往 吕 高 尼 的 路 司 得 , 特 庇 , 两 个 城 , 和 周 围 地 方 去 。
 • 在 那 里 传 福 音 。
 • 路 司 得 城 里 , 坐 着 一 个 两 脚 无 力 的 人 , 生 来 是 瘸 腿 的 , 从 来 没 有 走 过 。
 • 他 听 保 罗 讲 道 。 保 罗 定 睛 看 他 , 见 他 有 信 心 , 可 得 痊 愈 ,
 • 就 大 声 说 , 你 起 来 , 两 脚 站 直 。 那 人 就 跳 起 来 而 且 行 走 。
 • 众 人 看 见 保 罗 所 作 的 事 , 就 用 吕 高 尼 的 话 , 大 声 说 , 有 神 藉 着 人 形 , 降 临 在 我 们 中 间 了 。
 • 于 是 称 巴 拿 巴 为 丢 斯 , 称 保 罗 为 希 耳 米 , 因 为 他 说 话 领 首 。
 • 有 城 外 丢 斯 庙 的 祭 司 , 牵 着 牛 , 拿 着 花 圈 , 来 到 门 前 , 要 同 众 人 ( 向 使 徒 献 祭 。
 • 巴 拿 巴 , 保 罗 , 二 使 徒 听 见 , 就 撕 开 衣 裳 , 跳 进 众 人 中 间 , 喊 着 说 ,
 • 诸 君 , 为 什 么 作 这 事 呢 。 我 们 也 是 人 , 性 情 和 你 们 一 样 。 我 们 传 福 音 给 你 们 , 是 叫 你 们 离 弃 这 些 虚 妄 , 归 向 那 创 造 天 , 地 , 海 , 和 其 中 万 物 的 永 生 神 。
 • 他 在 从 前 的 世 代 , 任 凭 万 国 各 行 其 道 。
 • 然 而 为 自 己 未 尝 不 显 出 证 据 来 , 就 如 常 施 恩 惠 , 从 天 降 雨 , 赏 赐 丰 年 , 叫 你 们 饮 食 饱 足 , 满 心 喜 乐 。
 • 二 人 说 了 这 些 话 , 仅 仅 的 拦 住 众 人 不 献 祭 与 他 们 。
 • 但 有 些 犹 太 人 , 从 安 提 阿 和 以 哥 念 来 , 挑 唆 众 人 , 就 用 石 头 打 保 罗 , 以 为 他 是 死 了 , 便 拖 到 城 外 。
 • 门 徒 正 围 着 他 , 他 就 起 来 , 走 进 城 去 。 第 二 天 , 同 巴 拿 巴 往 特 庇 去 ,
 • 对 那 城 里 的 人 传 了 福 音 , 使 好 些 人 作 门 徒 。 就 回 路 司 得 , 以 哥 念 , 安 提 阿 去 ,
 • 坚 固 门 徒 的 心 , 劝 他 们 恒 守 所 信 的 道 。 又 说 , 我 们 进 入 神 的 国 , 必 须 经 历 许 多 艰 难 。
 • 二 人 在 各 教 会 中 选 立 了 长 老 , 又 禁 食 祷 告 , 就 把 他 们 交 托 所 信 的 主 。
 • 二 人 经 过 彼 西 底 , 来 到 旁 非 利 亚 。
 • 在 别 加 讲 了 道 , 就 下 亚 大 利 去 。
 • 从 那 里 坐 船 , 往 安 提 阿 去 。 当 初 他 们 被 众 人 所 托 蒙 神 之 恩 , 要 辨 现 在 所 作 之 工 , 就 是 在 这 地 方 。
 • 到 了 那 里 , 聚 集 了 会 众 , 就 述 说 神 藉 他 们 所 行 的 一 切 事 , 并 神 怎 样 为 外 邦 人 开 了 信 道 的 门 。
 • 二 人 就 在 那 里 同 门 徒 住 了 多 日 。

 • A Icone, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs, et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent.
 • Mais ceux des Juifs qui ne crurent point excitèrent et aigrirent les esprits des païens contre les frères.
 • Ils restèrent cependant assez longtemps à Icone, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles.
 • La population de la ville se divisa: les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres.
 • Et comme les païens et les Juifs, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider,
 • Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour.
 • Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle.
 • A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché.
 • Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri,
 • dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha.
 • A la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne: Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous.
 • Ils appelaient Barnabas Jupiter, et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole.
 • Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes, et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice.
 • Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements, et se précipitèrent au milieu de la foule,
 • en s'écriant: O hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous; et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve.
 • Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leurs propres voies,
 • quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos coeurs de joie.
 • A peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice.
 • Alors survinrent d'Antioche et d'Icone des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort.
 • Mais, les disciples l'ayant entouré, il se leva, et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas.
 • Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icone et à Antioche,
 • fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
 • Ils firent nommer des anciens dans chaque Église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru.
 • Traversant ensuite la Pisidie, ils vinrent en Pamphylie,
 • annoncèrent la parole à Perge, et descendirent à Attalie.
 • De là ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'oeuvre qu'ils venaient d'accomplir.
 • Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi.
 • Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples.