Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • И нѣ́цыи сше́дше от­ Иуде́и, уча́ху бра́тiю, я́ко а́ще не обрѣ́жетеся по обы́чаю Моисе́ову, не мо́жете спасти́ся.
 • Бы́в­шей же ра́спри и стяза́нiю не ма́лу па́влу и Варна́вѣ къ ни́мъ, учини́ша взы́ти па́влу и Варна́вѣ и нѣ́кимъ други́мъ от­ ни́хъ ко апо́столомъ и ста́рцемъ во Иерусали́мъ о вопроше́нiи се́мъ.
 • Они́ же у́бо, предпо́слани бы́в­ше от­ це́ркве, прохожда́ху Финикі́ю и самарі́ю, повѣ́да­ю­ще обраще́нiе язы́ковъ, и творя́ху ра́дость ве́лiю все́й бра́тiи.
 • Прише́дше же во Иерусали́мъ, прiя́ти бы́ша от­ це́ркве и апо́столъ и ста́рецъ, сказа́ша же, ели́ка сотвори́ Бо́гъ съ ни́ми и я́ко от­ве́рзе язы́комъ две́рь вѣ́ры.
 • [Зач. 36.] Воста́ша же нѣ́цыи от­ е́реси фарисе́йскiя вѣ́ровав­шiи, глаго́люще, я́ко подоба́етъ обрѣ́зати и́хъ, завѣщава́ти же блюсти́ зако́нъ Моисе́овъ.
 • Собра́шася же апо́столи и ста́рцы вѣ́дѣти о словеси́ се́мъ.
 • Мно́гу же взыска́нiю бы́в­шу, воста́въ пе́тръ рече́ къ ни́мъ: му́жiе бра́тiе, вы́ вѣ́сте, я́ко от­ дні́й пе́рвыхъ Бо́гъ въ на́съ избра́ усты́ мо­и́ми услы́шати язы́комъ сло́во благовѣ́стiя и вѣ́ровати:
 • и се́рдцевѣ́децъ Бо́гъ свидѣ́тел­ст­вова и́мъ, да́въ и́мъ Ду́ха свята́го, я́коже и на́мъ,
 • и ничто́же разсуди́ между́ на́ми же и о́нѣми, вѣ́рою очи́щь сердца́ и́хъ:
 • ны́нѣ у́бо что́ искуша́ете Бо́га, [хотя́ще] воз­ложи́ти и́го на вы́и ученико́мъ, его́же ни отцы́ на́ши, ни мы́ воз­мого́хомъ понести́?
 • но благода́тiю Го́спода Иису́са Христа́ вѣ́руемъ спасти́ся, я́коже и они́.
 • Умолча́ же все́ мно́же­с­т­во и послу́шаху Варна́вы и па́вла повѣ́да­ю­щею, ели́ка сотвори́ Бо́гъ зна́менiя и чудеса́ во язы́цѣхъ и́ма.
 • По умолча́нiи же ею́, от­вѣща́ Иа́ковъ глаго́ля: му́жiе бра́тiе, послу́шайте мене́:
 • Симео́нъ повѣ́да, я́ко пре́жде Бо́гъ посѣти́ прiя́ти от­ язы́къ лю́ди о и́мени сво­е́мъ:
 • и сему́ согласу́ютъ словеса́ проро́къ, я́коже пи́шетъ:
 • по си́хъ обращу́ся и сози́жду кро́въ Дави́довъ па́дшiй, и раско́паная его́ сози́жду и испра́влю его́,
 • я́ко да взы́щутъ про́чiи человѣ́цы Го́спода, и вси́ язы́цы, въ ни́хже нарече́ся и́мя мое́, глаго́летъ Госпо́дь, творя́й сiя́ вся́.
 • Разу́мна от­ вѣ́ка су́ть богови вся́ дѣла́ его́.
 • Сего́ ра́ди а́зъ сужду́ не стужа́ти от­ язы́къ обраща́ющымся къ Бо́гу,
 • но заповѣ́дати и́мъ огреба́тися от­ тре́бъ и́долскихъ и от­ блуда́ и уда́вленины и от­ кро́ве, и ели́ка неуго́дна себѣ́ су́ть, ины́мъ не твори́ти.
 • Моисе́й бо от­ родо́въ дре́внихъ по всѣ́мъ градо́мъ проповѣ́да­ю­щыя его́ и́мать, въ со́нмищихъ по вся́ суббо́ты что́мый.
 • Тогда́ изво́лися апо́столомъ и ста́рцемъ со все́ю це́рковiю, избра́в­ше му́жа от­ ни́хъ, посла́ти во Антiохі́ю съ па́вломъ и Варна́вою, Иу́ду нарица́емаго Варса́ву, и Си́лу, му́жа наро́чита въ бра́тiи,
 • написа́в­ше рука́ма и́хъ сiя́: апо́столи и ста́рцы и бра́тiя, су́щымъ во Антiохі́и и сирі́и и киликі́и бра́тiямъ, и́же от­ язы́къ, [о Го́сподѣ] ра́доватися.
 • Поне́же слы́шахомъ, я́ко нѣ́цыи от­ на́съ изше́дше воз­мути́ша ва́съ словесы́, развраща́юще ду́шы ва́шя, глаго́люще обрѣ́затися и блюсти́ зако́нъ, и́мже мы́ не завѣща́хомъ:
 • изво́лися на́мъ собра́в­шымся единоду́шно, избра́н­ныя му́жы посла́ти къ ва́мъ, съ воз­лю́блен­ныма на́шима Варна́вою и па́вломъ,
 • человѣ́кома преда́в­шема ду́шы своя́ о и́мени Го́спода на́­шего Иису́са Христа́:
 • посла́хомъ у́бо Иу́ду и Си́лу, и тѣ́хъ сло́вомъ сказу́ющихъ та́яжде:
 • изво́лися бо свято́му Ду́ху и на́мъ, ничто́же мно́жае воз­ложи́ти ва́мъ тяготы́, ра́звѣ ну́ждныхъ си́хъ:
 • огреба́тися от­ идоложе́ртвен­ныхъ и кро́ве, и уда́вленины и блуда́: и ели́ка не хо́щете ва́мъ бы́ти, други́мъ не твори́те: от­ ни́хже соблюда́юще себе́, до́брѣ сотворите́. Здра́в­ст­вуйте.
 • Они́ же у́бо по́слани бы́в­ше прiидо́ша во Антiохі́ю, и собра́в­ше наро́дъ, вда́ша посла́нiе.
 • Проче́тше же, воз­ра́довашася о утѣше́нiи.
 • Иу́да же и Си́ла, и та́ проро́ка су́ща, сло́вомъ мно́зѣмъ утѣ́шиста бра́тiю и утверди́ста.
 • Пребы́в­ша же та́мо вре́мя, от­пуще́на бы́ста съ ми́ромъ от­ бра́тiй ко апо́столомъ.
 • Изво́лися же Си́лѣ пребы́ти та́мо, Иу́да же воз­врати́ся во Иерусали́мъ.
 • [Зач. 37.] Па́велъ же и Варна́ва живя́ста во Антiохі́и, уча́ща и благовѣ­ст­ву́юща сло́во Госпо́дне, и со инѣ́ми мно́гими.
 • По нѣ́кихъ же дне́хъ рече́ па́велъ къ Варна́вѣ: воз­вра́щшеся подоба́етъ посѣти́ти бра́тiю на́шу во всѣ́хъ градѣ́хъ, въ ни́хже проповѣ́дахомъ сло́во Госпо́дне, ка́ко пребыва́ютъ.
 • Варна́ва же восхотѣ́ поя́ти съ собо́ю Иоа́н­на нарица́емаго ма́рка:
 • па́велъ же глаго́лаше от­сту́пльшаго от­ на́ю от­ памфилі́и и не ше́дшаго съ на́ма на дѣ́ло, на не́же по́слани бы́хомъ, не поя́ти сего́ съ собо́ю.
 • Бы́сть у́бо ра́спря, я́ко от­лучи́тися и́ма от­ себе́: Варна́ва у́бо по­е́мь ма́рка от­плы́ въ ки́пръ:
 • па́велъ же избра́въ Си́лу изы́де пре́данъ благода́ти Бо́жiей от­ бра́тiй,
 • прохожда́­ше же сирі́ю и киликі́ю, утвержда́я це́ркви.
 • Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись.
 • Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в Иерусалим.
 • Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во всех братиях.
 • По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и возвестили всё, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь веры язычникам.
 • [Зач. 36.] Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев.
 • Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела.
 • По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: мужи братия! вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали;
 • и Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святаго, как и нам;
 • и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их.
 • Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на выи учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы?
 • Но мы веруем, что благодатию Господа Иисуса Христа спасемся, как и они.
 • Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников.
 • После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня.
 • Симон изъяснил, как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Свое.
 • И с сим согласны слова пророков, как написано:
 • Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, воссоздам, и исправлю ее,
 • чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящий все сие.
 • Ведомы Богу от вечности все дела Его.
 • Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников,
 • а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе.
 • Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу.
 • Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, именно: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями,
 • написав и вручив им следующее: «Апостолы и пресвитеры и братия – находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться.
 • Поелику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали,
 • то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнавою и Павлом,
 • человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа.
 • Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и словесно.
 • Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого:
 • воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете. Будьте здравы».
 • Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо.
 • Они же, прочитав, возрадовались о сем наставлении.
 • Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставление братиям и утвердили их.
 • Пробыв там некоторое время, они с миром отпущены были братиями к Апостолам.
 • Но Силе рассудилось остаться там. (А Иуда возвратился в Иерусалим.)
 • [Зач. 37.] Павел же и Варнава жили в Антиохии, уча и благовествуя, вместе с другими многими, слово Господне.
 • По некотором времени Павел сказал Варнаве: пойдем опять, посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут.
 • Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком.
 • Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы.
 • Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом; и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр;
 • а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен братиями благодати Божией,
 • и проходил Сирию и Киликию, утверждая церкви.
 • Жєйєт аймагынан келген кээ бир жєйєттљр бир туугандарды: «Эгерде Мусанын мыйзамы боюнча сєннљткљ отургузулбасањар, куткарылбайсыњар», – деп окутушту.
 • Ушундан улам Пабыл, Барнаба менен алардын ортосунда келишпестик пайда болуп, талаш-тартыш чыкты. Ошондо Пабыл менен Барнабаны жана дагы бир нече адамды бул маселе боюнча Иерусалимдеги элчилерге жана Жыйын башчыларына жиберєєнє чечишти.
 • Жыйын тарабынан жљнљтєлгљн алар Финикия менен Самарияны аралап бара жатып, ал жерлердеги бир туугандарга бутпарастардын Кудайга кайрылышкандыгы жљнєндљ айтып, бардыгын кубандырышты.
 • Иерусалимге келишкенде, аларды Жыйын, элчилер жана Жыйын башчылары кабыл алышты. Алар Кудайдын љздљрє аркылуу кылган иштеринин бардыгын, Анын бутпарастар єчєн ишеним эшигин кандай ачкандыгын айтып беришти.
 • Ошондо фарисейлер тобунан Ыйсага ишенип калгандардын кээ бирљљлљрє чыгып: «Бутпарастар сєннљткљ отургузулууга тийиш, алардан Мусанын мыйзамын аткарууну талап кылуу керек», – дешти.
 • Ошондо элчилер менен Жыйын башчылары ушул маселени кароо єчєн чогулушту.
 • Узакка созулган талкуудан кийин, Петир ордунан туруп, аларга мындай деди: «Бир туугандар! Бутпарастар мен аркылуу Жакшы Кабар угуп, Ыйсага ишенип калуусу єчєн, Кудай эњ башында арањардан мени тандап алгандыгын билесињер.
 • Адамдын жєрљгєндљгєнє билген Кудай бизге Ыйык Рухту бергениндей эле, аларга да берди. Бул аркылуу Кудай аларды кабыл алгандыгын кєбљлљндєрдє.
 • Алардын жєрљктљрєн љздљрєнєн ишеними аркылуу тазалап, алар менен биздин ортобуздагы айырмачылыкты жок кылды.
 • Эмне єчєн силер шакирттердин мойнуна ата-бабаларыбыз да, биз да кљтљрљ албаган тєйшєктє жєктљп, Кудайды сынап жатасыњар?
 • Бирок биз Тењирибиз Ыйса Машайактын ырайымы менен алар сыяктуу эле куткарыларыбызга ишенебиз».
 • Ошондо бєт эл тынчтанып, Барнаба менен Пабылдын сљзєнљ кулак салышты. Алар Кудайдын бутпарастар арасында кандай ажайыптар менен кереметтерди жасагандыгын айтып беришти.
 • Алар сєйлљп бєтєшкљндљн кийин, Жакып мындай деп сљз баштады: «Бир туугандар! Мага кулак салгылачы.
 • Шымон бизге Кудайдын эњ башында эле бутпарастарга назарын салып, алардан Љзєнєн ысымы єчєн эл жаратууну каалаганын айтып берди.
 • Бул жљнєндљ пайгамбарлар мындай деп айтышкан:
 • “Андан кийин Мен кайрылып келип, Дљљттєн кулап калган чатырын кайрадан тургузам, анын ичиндеги бузулган жерлерин калыбына келтирем, аны оњдойм.
 • Ошондо Менин ысымым кайсы элдердин арасында жарыя кылынса, ошол элдердин бардыгы Тењирди издешет, – дейт ушунун бардыгын жасап жаткан Тењир”.
 • Байыртадан бери эле Кудайга Љзєнєн бардык иштери белгилєє.
 • Ошондуктан мен бутпарастардын арасынан Кудайга кайрылгандарга ашыкча нерселерди жєктљбљљ керек деп ойлойм.
 • Тескерисинче, аларга мындай деп жазып жибериш керек: “Буркандарга чалынган курмандыкты, канды жана каны агызылбаган жан-жаныбардын, канаттуунун этин жебегиле, ойноштук кылбагыла, љзєњљргљ каалабаган нерсени башкаларга да каалабагыла”.
 • Анткени байыртадан бери эле Мусанын мыйзамы бардык шаарларда айтылып, ар бир ишемби кєнє синагогаларда окулуп келе жатат».
 • Ошондо элчилер менен Жыйын башчылары Жыйын менен чогуу ойлонуп, љздљрєнєн арасынан адамдарды, атап айтканда, бир туугандардын арасында башчылык кылган, Барзаба деген да ысымы бар Жєйєттє жана Сыласты тандашты да, аларды Пабыл жана Барнаба менен бирге Антийохеяга жиберєєнє чечишти.
 • Тљмљнкєдљй кат жазып, алар аркылуу берип жиберишти: «Элчилердин, Жыйын башчыларынын жана бир туугандардын атынан Антийохеядагы, Сириядагы жана Киликиядагы бутпарас бир туугандарыбызга салам айтабыз.
 • Биздин арабыздан барган кээ бирљљлљр “Бутпарастар сєннљткљ отургузулууга тийиш, алар мыйзамды аткаруулары керек” деген сљздљрє менен силерди тынчсыздандырып, олку-солку кылышканын уктук. Бирок биз аларга андай тапшырма берген эмеспиз.
 • Ошондуктан биз чогулуп, кишилерди тандап, аларды Тењирибиз Ыйса Машайак єчєн жандарын арнап койгон сєйєктєє бир туугандарыбыз Барнаба жана Пабыл менен бирге силерге жиберєєгљ бир добуштан чечим чыгардык.
 • Ошентип, биз Жєйєт менен Сыласты жибердик, алар муну силерге оозеки да тєшєндєрєп беришет.
 • Анткени Ыйык Рух жана биз силердин мойнуњарга тљмљнкє эњ маанилєє нерселерден башка эч кандай тєйшєк жєктљлбљсєн деп чечтик:
 • буркандарга чалынган курмандыкты, канды жана каны агызылбаган жан-жаныбардын, канаттуунун этин жебегиле, ойноштук кылбагыла, љзєњљргљ каалабаган нерсени башкаларга да каалабагыла. Ушулардан сактансањар, жакшы кыласыњар. Саламатта болгула».
 • Ошентип, жљнљтєлгљндљр Антийохеяга келишти да, Жыйынды чогултуп, катты тапшырышты.
 • Алар болсо катты окуп чыгып, бул акыл-насаатка кубанышты.
 • Жєйєт менен Сылас пайгамбар да болушкандыктан, бир туугандарга кљптљгљн акыл-насааттарды айтып, алардын ишенимин бекемдешти.
 • Ал экљљ Антийохеяда дагы бир аз убакыт болушкандан кийин, бир туугандар аларды элчилерге тынчтык менен узатып жиберишти.
 • Бирок Сылас Антийохеяда калууну чечти, Жєйєт болсо Иерусалимге кайтты.
 • Пабыл менен Барнаба да Антийохеяда калып, башка кљптљгљн адамдар менен бирдикте Тењирдин сљзєн єйрљтєп жана таратып жєрєштє.
 • Бир аз убакыт љткљндљн кийин Пабыл Барнабага: «Тењирдин сљзєн кайсы шаарларда айтсак, ошол шаарлардагы бир туугандарга кайра барып, алардын кандай жашап жатышканын кљрєп келели», – деди.
 • Барнаба Марк деген да ысымы бар Жаканды ээрчитип алгысы келди.
 • Бирок Пабыл љздљрєнљ тапшырылган ишке чогуу барбай, Памфилияда калып калган Жаканды ээрчиткиси келген жок.
 • Ушундан улам Пабыл менен Барнабанын ортосунда келишпестик пайда болуп, экљљ бири-биринен бљлєнєп кетишти. Барнаба Маркты алып, Кипрге сєзєп кетти.
 • Пабыл болсо Сыласты тандап алды да, бир туугандар тарабынан Кудайдын ырайымына тапшырылып, жолго чыкты.
 • Ал Сирияны жана Киликияны кыдырып, ал жерлердеги Жыйындарды бекемдеп жєрдє.
 • Кайсылары, Іудеядан тошöб, туганнарны Моисей жоласы буйынча киселмясягез, котола алмассыз диб ойряткянняр.
 • Павелъ белян Варнава аларга карышы тороб, кюб жиnешеу булгач, Павелъ белян Варнаваны, алардан бютяннярне дя кайсыларын шушы эш белян Іерусалимгя, Апостоллар, пресвитерлар жанына меняргя куйганнар.
 • Шуnар кюря аларны ышаныучылар озаткач, алар жалган деннелярнен (Аллага) кайтыуын сойляб, Финикіяны да, Самаріяны да уткянняр дя, бар туганнарга да оло сойöнöч китергянняр.
 • Алар Іерусалимгя килгяч, ышаныучылар да, апостоллар да, пресвитерлар да аларны кабыл алганнар; аларга Алла ней кылганны, жалган деннеляргя Ул ышаныу ишеген ачканны äйткянняр.
 • Шул чакта фарисейляр арасыннан ышаныучы-ларнын кайсылары жалган деннеляргя киселеу жоласын кыларга, Моисей законын тотарга бойорорга киряк диб айтеб карышы торганнар.
 • Апостоллар да, пресвитерлар да буэшне тикшерергя жыйылышканнар.
 • Кюб жиnешеÿ булгач, Петръ тороб, аларга äйткян:эй кадерле туганнар! минем ауызданжалган деннеляр хабяр сюзен эшетсенняр дя, ышансыннар диб Алла иn элеке кöннярдян безнен арада (мине) сайлаганны сез белясез;
 • Кюnеллярне белеуче Алла, безгя биргян кюк, аларга да Святый Тынны биреб, аларга да таныклык бирде;
 • Ышаныу арткылы аларнын кюпеллярен тазартыб, безнен белян алар арасында бер дя айырмасын куймады;
 • Безнен аталарыбыз да, без дя кютяреб жорöй алмаган жокно, ойрянеучеляр муйнына саласы (булыб), ник сез Алланы сыныйсыз ?
 • Аммя без Ходай Іисусъ Христоснын дяуляте арткылы котолорбыз диб ышанабыз, алар да шунын кюк, дигян.
 • Шул чакта ботöн жыйын басылышкан, Варнава белян Павелнын Алла алар арткылы жалган деннеляр арасында нейдей билгеляр, кодрятляр кылганны рятляб äйткяннярен тыnнаганнар.
 • Алар айтеб туктагач, Іаковъ сюз башлаб äйткян: эй кадерле туганнар ! тыnнагыз äле:
 • Алла ÿз исеменя жалган деннелярдян калык торгозасы булыб, иn элеке аларга кюз салганны Симонъ рятляб айтте.
 • Мынын белян пагамбярлярнен сюзляре дя бер була, былай жазылган ич:
 • Суnыннан боролоб, Давиднын ауган чатырын жаnадан торгозормон, анын жимерелгян тöшлярен жападан торгозормон да анны тöзятермен.
 • Кешелярнен калганнары да, Минем исемем хабяр ителясе бар калыклар да Ходайны эзлясенняр эйе диб, быларны барын да кылыучы Ходай айтя (Амос. 9, 11—12).
 • Аллага мянгедян бирле Yзенен бар эшляре билгеле.
 • Шушыnар кюря мин жалган деннелярдян Аллага кайтыучыларны борчомаска киряк диб белямен.
 • Тик алар сыннарга китергян ашамныктан, уйнашлыктан, быуыб утерелгяннян, каннан тыйылсыннар диб, ÿзляреня кылдырасы килмягянне, кешегя дя кылмасыннар диб аларга (жазыб) жибярергя (киряк диб белямен).
 • Моисей (законын) ауялеге няселлярдянюк кала сайын суббота коннярдя синагогаларда укыб, аны сойляучеляр бар шул, дигян.
 • Шул чакта Апостоллар да, пресвитерлар да, бар ышаныучылар да ÿз араларыннан туганнар арасында башлык булыб тороучы ирлярне Варсава диб аталган Іуданы да, Силаны да сайлаб, аларны Павелъ белян, Варнава белян бергя Аніохіяга жибярясе иткяннняр.
 • Аларга ÿз куллары белян былай диб жазыб жибярясе булганнар: Апостоллар да, пресвитерлар да, туганнар да Антіохіяда, Сиріяда, Киликіяда тороучы жалган деннелярдян (кайткан) туганнарга: сойöнöгöз диб äйтябез.
 • Бездян киткяннярнен кайсылары, сезгя (киселергя дя,) (Моисей) законын тотарга да тейеш диб, шул сюзляр белян сезне шикляндереб, кюпеллярегезне, сезне болгатканнар диб эшеттек, аммя без аларга мыны кушмаган ыйык.
 • Шуnар кюря без бер кюnел белян жыйылышыб, кешеляр сайлаб, (аларны) безнен сойöкляребез Варнава белян, Павелъ белян сезгя жибярясе иттек.
 • Былар ÿз жаннарын Ходайыбыз Іисусъ Христосъ какына биргян кешеляр.
 • Шулай без Іуда белян Силаны жибярдек, алар сезгя шунук сюз белян аnнатыб бирерляр.
 • Святый Тында, без дя сезнен öскя бу кирякледян башка бер гня артык ауырлык та салырга кюпел итмядек.
 • Сез сын корманыннан, каннан, быуыб утерелгяннян, уйнашлыктан тыйылырга тейеш, ÿзегезгя кылдырасы килмягянне, кешегя дя кылмагыз. Мыннан узегезне сакласагыз, жакшы кыларсыз.
 • Сау булыгыз диб. Шулай жибярелгян кешеляр Антіохія- га килгянняр дя, кешелярне жыйыб, жазыуны биргянняр.
 • Былар укыб чыгыб, бу угеткя сойöношкянняр.
 • Іуда белян Сила, ÿзляре дя пагамбяр булганга кюря, кюб сюз белян туганнарны угетляб ныкландырганнар.
 • Бер ауык торгач, туганнар аларны тынычлык белян
 • Алай булса да, Сила анда каласы иткян; Іуда Іерусалимгя кайткан.
 • Павелъ белян Варнава, бютяннярнен кюбесе дя бергя ойрятеб, Ходай сюзен сойляб, Антіохіяда торганнар.
 • Бер ауык коннян суіг Павелъ Варнавага äйткян: айдя тагы, без Ходай сюзен сойлягян (бар калаларда тороучы туганнарыбызныбарыб) кюрейек, алар ничек торалар икян, дигян.
 • Варнаванын ÿзе белян Маркъ диб аталган Іоанны аласы килгян.
 • Аммя Павелъ äйткян: бездян Памфилія да айырылганны, безнен белян без жибярелгян эшкя бармаганны ÿзебез белян алмыйык, дигян.
 • Шулай итеб рянжешеу булган: шупар кюря алар берсеннян берсе айырылышканнар; Варнава Маркны алыб, сыу белян Кипрга киткян.
 • Павелъ, узен туганнар Алланын даулятеня табшыргач, Силаны сайлаб алыб киткян.
 • Ышаныучыларны ныкландырыб, Сиріяны да, Киликіяны да уткян.