Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 39.] Преше́дша же Амфипо́ль и аполло́нiю, внидо́ста въ солу́нь, идѣ́же бѣ́ со́нмище Иуде́йское.
 • По обы́чаю же сво­ему́ па́велъ вни́де къ ни́мъ и по суббо́ты три́ стяза́­шеся съ ни́ми от­ писа́нiй,
 • сказу́я и предлага́я и́мъ, я́ко Христу́ подоба́­ше пострада́ти и воскре́снути от­ ме́ртвыхъ, и я́ко се́й Иису́съ, его́же а́зъ проповѣ́дую ва́мъ, е́сть Христо́съ.
 • И нѣ́цыи от­ ни́хъ вѣ́роваша и при­­ложи́шася къ па́влу и Си́лѣ, от­ чести́выхъ е́ллинъ мно́же­с­т­во мно́го и от­ же́нъ благоро́дныхъ не ма́ло.
 • Возревнова́в­ше же непоко́ршiися Иуде́е и прiе́мше крамо́лники нѣ́кiя му́жы злы́я, и собра́в­ше наро́дъ, мо́лвяху по гра́ду: наше́дше же на до́мъ Иассо́новъ, иска́ху и́хъ извести́ къ наро́ду.
 • Не обрѣ́тше же и́хъ, влеча́ху Иассо́на и нѣ́кiя от­ бра́тiй ко градонача́лникомъ, вопiю́ще, я́ко, и́же разврати́ша вселе́н­ную, сі́и и здѣ́ прiидо́ша,
 • и́хже прiя́тъ Иассо́нъ: и сі́и вси́ проти́вно велѣ́ниемъ ке́саревымъ творя́тъ, Царя́ глаго́люще ино́го бы́ти, Иису́са.
 • Смято́ша же наро́дъ и градонача́лники слы́шащыя сiя́:
 • взе́мше же дово́лное от­ Иассо́на и от­ про́чихъ, от­пусти́ша и́хъ.
 • Бра́тiя же а́бiе въ нощи́ от­сла́ша па́вла и Си́лу въ бе́рiю: и́же при­­ше́дша, идо́ста въ собо́ръ Иуде́йскiй.
 • Сі́и же бя́ху благоро́днѣйши живу́щихъ въ солу́ни, и́же прiя́ша сло́во со всѣ́мъ усе́рдiемъ, по вся́ дни́ разсужда́юще писа́нiя, а́ще су́ть сiя́ та́ко.
 • Мно́зи у́бо от­ ни́хъ вѣ́роваша, и от­ е́ллинскихъ же́нъ благообра́зныхъ и муже́й не ма́ло.
 • И я́ко увѣ́даша и́же от­ солу́ня Иуде́е, я́ко и въ бе́рiи проповѣ́дася от­ па́вла сло́во Бо́жiе, прiидо́ша и та́мо дви́жуще и смуща́юще наро́ды.
 • А́бiе же тогда́ бра́тiя от­пусти́ша па́вла ити́ на помо́рiе: оста́ста же Си́ла и тимоѳе́й та́мо.
 • Провожда́ющiи же па́вла ведо́ша его́ да́же до Аѳи́нъ, и прiе́мше за́повѣдь къ Си́лѣ и тимоѳе́ю, да я́ко скорѣ́е прiи́дутъ къ нему́, изыдо́ша.
 • [Зач. 40А.] Во Аѳи́нѣхъ же жду́щу и́хъ па́влу, раздража́­шеся ду́хъ его́ въ не́мъ зря́щемъ и́долъ по́лнъ су́щь гра́дъ.
 • Стяза́­шеся же у́бо на со́нмищи со иуде́и и съ чести́выми, и на то́ржищи по вся́ дни́ съ при­­ключа́ющимися.
 • Нѣ́цыи же от­ епику́ръ и от­ сто́икъ филосо́фъ стяза́хуся съ ни́мъ: и нѣ́цыи глаго́лаху: что́ у́бо хо́щетъ суесло́вивый се́й глаго́лати? Ині́и же: чужди́хъ бого́въ мни́т­ся проповѣ́дникъ бы́ти: я́ко Иису́са и воскресе́нiе благовѣ­ст­вова́­ше и́мъ.
 • [Зач. 40Б.] По­е́мше же его́, ведо́ша на ареопа́гъ, глаго́люще: мо́жемъ ли разумѣ́ти, что́ но́вое сiе́ глаго́лемое тобо́ю уче́нiе?
 • стра́н­на бо нѣ́кая влага́еши во ушеса́ на́ша: хо́щемъ у́бо разумѣ́ти, что́ хотя́тъ сiя́ бы́ти?
 • Аѳине́е же вси́ и при­­ходя́щiи стра́н­нiи ни во что́же и́но упражня́хуся, ра́звѣ глаго́лати что́ или́ слы́шати но́вое.
 • Ста́въ же па́велъ посредѣ́ ареопа́га, рече́: му́жiе Аѳине́йстiи, по всему́ зрю́ вы́ а́ки благо­чести́выя:
 • проходя́ бо и согля́дая че­с­т­вова́нiя ва́ша, обрѣто́хъ и ка́пище, на не́мже бѣ́ напи́сано: невѣ́домому Бо́гу. Его́же у́бо не вѣ́дуще [благолѣ́пнѣ] чтете́, сего́ а́зъ проповѣ́дую ва́мъ.
 • Бо́гъ сотвори́вый мíръ и вся́, я́же въ не́мъ, се́й небесе́ и земли́ Госпо́дь сы́й, не въ рукотворе́н­ныхъ хра́мѣхъ живе́тъ,
 • ни от­ ру́къ человѣ́ческихъ угожде́нiя прiе́млетъ, тре́буя что́, са́мъ дая́ всѣ́мъ живо́тъ и дыха́нiе и вся́:
 • сотвори́лъ же е́сть от­ еди́ныя кро́ве ве́сь язы́къ человѣ́чь, жи́ти по всему́ лицу́ земно́му, уста́вивъ предучине́ная времена́ и предѣ́лы селе́нiя и́хъ,
 • взыска́ти Го́спода, да поне́ ося́жутъ его́ и обря́щутъ, я́ко не дале́че от­ еди́наго ко­его́ждо на́съ су́ща:
 • о не́мъ бо живе́мъ и дви́жемся и есмы́, я́коже и нѣ́цыи от­ ва́шихъ кни́жникъ реко́ша: сего́ бо и ро́дъ есмы́.
 • Ро́дъ у́бо су́ще Бо́жiй, не до́лжни есмы́ непщева́ти подо́бно бы́ти Боже­с­т­во́ зла́ту, или́ сребру́, или́ ка́меню худо́жнѣ начерта́ну, и смышле́нiю человѣ́чу:
 • лѣ́та у́бо невѣ́дѣнiя презира́я Бо́гъ, ны́нѣ повелѣва́етъ человѣ́комъ всѣ́мъ всю́ду пока́ятися:
 • зане́ уста́вилъ е́сть де́нь, въ о́ньже хо́щетъ суди́ти вселе́н­нѣй въ пра́вдѣ, о му́жи, его́же предуста́ви, вѣ́ру подая́ всѣ́мъ, воскреси́въ его́ от­ ме́ртвыхъ.
 • Слы́шав­ше же воскресе́нiе ме́ртвыхъ, о́вiи у́бо руга́хуся, о́вiи же рѣ́ша: да слы́шимъ тя́ па́ки о се́мъ.
 • И та́ко па́велъ изы́де от­ среды́ и́хъ.
 • Нѣ́цыи же му́жiе при­­лѣпи́в­шеся ему́, вѣ́роваша: въ ни́хже бѣ́ и Дiони́сiй ареопаги́тскiй, и жена́ и́менемъ да́марь, и друзі́и съ ни́ми.
 • [Зач. 39.] Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была Иудейская синагога.
 • Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний,
 • открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.
 • И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало.
 • Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу.
 • Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда,
 • а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса.
 • И встревожили народ и городских начальников, слушавших это.
 • Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их.
 • Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую.
 • Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
 • И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало.
 • Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ.
 • Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там.
 • Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
 • [Зач. 40А.] В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.
 • Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися.
 • Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: «что́ хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
 • [Зач. 40Б.] И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?
 • Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что́ это такое?
 • Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.
 • И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
 • Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.
 • Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
 • и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
 • От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
 • дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
 • ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».
 • Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
 • Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,
 • ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
 • Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время.
 • Итак Павел вышел из среды их.
 • Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.
 • Cum autem perambulassent Amphipolim et Apolloniam, venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga Iudaeorum.
 • Secundum consuetudinem autem suam Paulus introivit ad eos et per sabbata tria disserebat eis de Scripturis
 • adaperiens et comprobans quia Christum oportebat pati et resurgere a mortuis, et: «Hic est Christus, Iesus, quem ego annuntio vobis».
 • Et quidam ex eis crediderunt et adiuncti sunt Paulo et Silae et de colentibus Graecis multitudo magna et mulieres nobiles non paucae.
 • Zelantes autem Iudaei assumentesque de foro viros quosdam malos et turba facta concitaverunt civitatem; et assistentes domui Iasonis quaerebant eos producere in populum.
 • Et cum non invenissent eos, trahebant Iasonem et quosdam fratres ad politarchas clamantes: «Qui orbem concitaverunt, isti et huc venerunt,
 • quos suscepit Iason; et hi omnes contra decreta Caesaris faciunt, regem alium dicentes esse, Iesum».
 • Concitaverunt autem plebem et politarchas audientes haec;
 • et accepto satis ab Iasone et a ceteris, dimiserunt eos.
 • Fratres vero confestim per noctem dimiserunt Paulum et Silam in Beroeam; qui cum advenissent, in synagogam Iudaeorum introierunt.
 • Hi autem erant nobiliores eorum, qui sunt Thessalonicae, qui susceperunt verbum cum omni aviditate, cotidie scrutantes Scripturas, si haec ita se haberent.
 • Et multi quidem crediderunt ex eis et Graecarum mulierum honestarum et virorum non pauci.
 • Cum autem cognovissent in Thessalonica Iudaei quia et Beroeae annuntiatum est a Paulo verbum Dei, venerunt et illuc commoventes et turbantes multitudinem.
 • Statimque tunc Paulum dimiserunt fratres, ut iret usque ad mare; Silas autem et Timotheus remanserunt ibi.
 • Qui autem deducebant Paulum, perduxerunt usque Athenas; et accepto mandato ad Silam et Timotheum, ut quam celerrime venirent ad illum, profecti sunt.
 • Paulus autem cum Athenis eos exspectaret, irritabatur spiritus eius in ipso videns idololatriae deditam civitatem.
 • Disputabat igitur in synagoga cum Iudaeis et colentibus et in foro per omnes dies ad eos, qui aderant.
 • Quidam autem ex Epicureis et Stoicis philosophi disserebant cum eo. Et quidam dicebant: «Quid vult seminiverbius hic dicere?»; alii vero: «Novorum daemoniorum videtur annuntiator esse», quia Iesum et resurrectionem evangelizabat.
 • Et apprehensum eum ad Areopagum duxerunt dicentes: «Possumus scire quae est haec nova, quae a te dicitur, doctrina?
 • Mira enim quaedam infers auribus nostris; volumus ergo scire quidnam velint haec esse».
 • Athenienses autem omnes et advenae hospites ad nihil aliud vacabant nisi aut dicere aut audire aliquid novi.
 • Stans autem Paulus in medio Areopagi ait: «Viri Athenienses, per omnia quasi superstitiosiores vos video;
 • praeteriens enim et videns simulacra vestra inveni et aram, in qua scriptum erat: "Ignoto deo". Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis.
 • Deus, qui fecit mundum et omnia, quae in eo sunt, hic, caeli et terrae cum sit Dominus, non in manufactis templis inhabitat
 • nec manibus humanis colitur indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam et inspirationem et omnia;
 • fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terrae, definiens statuta tempora et terminos habitationis eorum,
 • quaerere Deum, si forte attrectent eum et inveniant, quamvis non longe sit ab unoquoque nostrum.
 • In ipso enim vivimus et movemur et sumus, sicut et quidam vestrum poetarum dixerunt: "Ipsius enim et genus sumus".
 • Genus ergo cum simus Dei, non debemus aestimare auro aut argento aut lapidi, sculpturae artis et cogitationis hominis, divinum esse simile.
 • Et tempora quidem ignorantiae despiciens Deus, nunc annuntiat hominibus, ut omnes ubique paenitentiam agant,
 • eo quod statuit diem, in qua iudicaturus est orbem in iustitia in viro, quem constituit, fidem praebens omnibus suscitans eum a mortuis».
 • Cum audissent autem resurrectionem mortuorum, quidam quidem irridebant, quidam vero dixerunt: «Audiemus te de hoc iterum».
 • Sic Paulus exivit de medio eorum.
 • Quidam vero viri adhaerentes ei crediderunt; in quibus et Dionysius Areopagita et mulier nomine Damaris et alii cum eis.
 • Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos.
 • Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres sábados discutió con ellos,
 • declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía: «Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo.»
 • Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas; asimismo un gran número de griegos piadosos, y mujeres nobles no pocas.
 • Celosos, entonces, los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón, e intentaban sacarlos al pueblo,
 • pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá,
 • y Jasón los ha recibido. Todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús.»
 • Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron.
 • Pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, los soltaron.

 • Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. En cuanto llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos.
 • Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así.
 • Muchos de ellos creyeron, y de los griegos, mujeres distinguidas y no pocos hombres.
 • Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes.
 • Entonces los hermanos hicieron que Pablo saliera inmediatamente en dirección al mar; pero Silas y Timoteo se quedaron allí.
 • Los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas; y habiendo recibido el encargo de que Silas y Timoteo vinieran a él lo más pronto posible, salieron.

 • Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
 • Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían.
 • Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos decían:

  —¿Qué querrá decir este palabrero?

  Y otros:

  —Parece que es predicador de nuevos dioses.

  Esto decían porque les predicaba el evangelio de Jesús, y de la resurrección.

 • Lo tomaron y lo trajeron al Areópago, diciendo:

  —¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas?,

 • pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto.
 • (Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.)
 • Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo:

  —Atenienses, en todo observo que sois muy religiosos,

 • porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: “Al dios no conocido”. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerlo, es a quien yo os anuncio.
 • »El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas
 • ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas.
 • »De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra; y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación,
 • para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros,
 • porque en él vivimos, nos movemos y somos; como algunos de vuestros propios poetas también han dicho: “Porque linaje suyo somos.”
 • Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres.
 • Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan;
 • por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos.
 • Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: «Ya te oiremos acerca de esto otra vez.»
 • Entonces Pablo salió de en medio de ellos.
 • Pero algunos de los que se le habían juntado, creyeron; entre ellos, Dionisio el areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.


 • АларАмфиполь белян Аполлонія дигян калалаларны утеб, Фессалоникага килгянняр; анда Іудейлярнен синагогасы бар иісян.
 • Павелъ уз гадятенчя алар катына кергян дя аларга оч субботада изге жазыулардан сойлягян.
 • Христоска азабланырга, улгяненнян терелеб торорга тейешле эйе, бу мин сезгя сойлой торган Іисусъ шул Христосъ диб аларга айырмачык айтеб кюрсяткян.
 • Аларнын кайсылары, (Алланы) санный торган Еллиннарнын да бик кюбесе, затлы катыннарнын да байтагысы ышаныб, Павелъ белян Силага кушылганнар.
 • Ышанмаган Іудейлярнен кончолокляре килеб, урамдагы жаман ашяке кешелярнен кайсыларын алыб, бергя жыйылышыб, кала кешелярен котортканнар; Iасонъ ойо жанына килеб, Павелъ белян Силаны калык катына чыгарырга эзлягянняр;
 • Аларны табмагач, Іасонны, туганнарнын да кайсыларын кала башлыкларына остряб алыб киткянняр; бу ботон доньне аздырыучылар мында да килгянняр;
 • Іасонъ аларны кабыл алган; аммя алар барысы да бютян кешене, Іисусны падша диб, кесарнен кушканына карышылык итяляр диб кычкырышканнар.
 • Мыны эшеткяч тя, кала башлыклары да болганышканнар.
 • Тик, Іасонъ да, бютянняр дя сойлягян буйынча, башлыклар аларны жибяргянняр.
 • Туганнар озакламыйчы, шул тоннюк Павелъ белян Силаны Веріяга жибяргянняр; алар анда килеб, Іудейлярнен синагога-сына киткянняр.
 • Мындагылар Фессалоник-лардан жакшы кюпеллеряк икян; алар бу дорос шулай микян диб, кон сайын изге жазыуларны шуларны тикшереб сойляуне кюnелдян кабыл алганнар.
 • Аларнын кюбесе, Еллиннарнын затлы катыннары да, ирляре дябайтагысы ышанганнар.
 • Веріяда да Павелъ Алла сюзен сойлягянне Фессалоника Іудейляре белгяч, анда да килеб, калыкны котортоб болгатканнар.
 • Шуннан суnтуганнар Павелны шул сяттюк дингезгя таба жибяргянняр; Сила белян Тимофей шунда калганнар.
 • Павелны озатыучылар аны Афиныга тикле алыб барганнар да, Сила белян Тимофейгя анын катына бик тиз килсенняр диб äйтергя бойорок алыб киткянняр.
 • Афиныда аларны котоб торган чакта, Павелнын бу сыннар белян тулган каланы кюреб жаны рянжеб торган.
 • Ул синагогада Іудейляр белян дя,(Алланы) саннаучылар белян дя, урамда очорашыучылар белян дя кон сайын сойляшкян.
 • Епикурейскій, Стоическій философлар диб атала торган белемнекешелярнен кайсылары анын белян сюзгя киля башлаганнар. Кайсылары: бу буш сюзле ней äйтергя келей? дигянняр; бютянняре: ул чит аллалар турысында сойляуче бугай диб äйткянняр, ул аларга Іисусь турысында, терелеб тороу турысында изге хабяр сойлягян икян.
 • Аны алыб, ареопагъ дигян урынга китереб, äйткянняр: бу син сойлой торган жаnа ойрянеунен ней икянен без беля алырбыз мы? диб.
 • Син безнен колакларыбызга сяйер нястя эшеттерясеn, шуҥар кюря без мынын ней икянен белясебез киля, дигянняр.
 • Афины кешеляре барысы да, анда тороучы чит кешеляр дя, бер-бер жаҥа. нястяне сойляб, жя тыпнаб багыт уткяреуне бик жараталар икян.
 • Павель ареопагь уртасында тороб äйткян:эй Афины кешеляре! мин сезнен бигеряк тя Алланы кадерляуче икянегезне бар турыдан да кюрямен.
 • Мин утеб, сезнен кадерле урыннарыгызны караштырыб жоргян чакта, билгеле тогол Аллага диб жазылган корман урныгызны да очраттым. Мына шушы сез белмягян койо кадерлей торган Алланы мин сезгя сойлоймен.
 • Доньяне дя, анда ней бар барын да булдырган Алла, Yзе кюкнен дя, жирнен дя Ходайы булганга кюря, кул белян салмаган келяу ойлярендя тора.
 • Ул бер-бер нястя киряксенгян кюк, кеше кулынын кызмятен киряксенмей, аммя Yзе барысына да терелек тя, сулыу да, барын да биря.
 • Ботон жирнен жозондя торорга диб, Ул бар адям затын бер каннан чыгарган; аларнын торорона багытларны да, чиклярне дя алдан куйган,
 • Ул безнен ар-кайсыбыздан жырак булмаганга кюря, алар Аны эзлясенняр, табсыннар, кюпелляре белен тойсоннар диб.
 • Без Анын арткылы тере торабыз, кузгалыб та жоройбез, бар булыб та торабыз, терелек тя итябез шул; шулай сезнен стихлар тозоучелярегезнен дя кайсылары äйткянняр:без Анын заты да, диб.
 • Инде айса без Алла заты була тороб, Аллалыкны кеше уз осталыгыннан, уз уйыннан ошатыб жасаган алтынга, жя комöшкя, жя ташка ошаулы диб уйларга тейеш тогöл.
 • Алай булгач инде, белемсезлекбагытларын калдырыб, Алла казер кешелярнен барысына бар тоштя дя тяубягя килергя куша.
 • Ул алдан белгертеб куйган кешесен улгяненнян терелтеб торгозоб, Аnар барысын да ышандырыб, Анын арткылы доньядягеляргя дорöс хоком итясе кöнöн куйган шул, дигян.
 • Yлгянняр терелеб торасыны эшеткяч, кайсылары мыскыл итеб колöшкянняр, бютянняре: бу турыда сине бютян чакта тыnнарбыз, дигянняр.
 • Шуннан ары Павелъ алар арасыннан чыккан.
 • Кайсылары апар эяреб, ышанганнар; алар арасында ареопагъ кешесе Діонисій дя, Дамарь атлы катын да, алар белян бютянняр дя булганнар.