Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 39.] Преше́дша же Амфипо́ль и аполло́нiю, внидо́ста въ солу́нь, идѣ́же бѣ́ со́нмище Иуде́йское.
 • По обы́чаю же сво­ему́ па́велъ вни́де къ ни́мъ и по суббо́ты три́ стяза́­шеся съ ни́ми от­ писа́нiй,
 • сказу́я и предлага́я и́мъ, я́ко Христу́ подоба́­ше пострада́ти и воскре́снути от­ ме́ртвыхъ, и я́ко се́й Иису́съ, его́же а́зъ проповѣ́дую ва́мъ, е́сть Христо́съ.
 • И нѣ́цыи от­ ни́хъ вѣ́роваша и при­­ложи́шася къ па́влу и Си́лѣ, от­ чести́выхъ е́ллинъ мно́же­с­т­во мно́го и от­ же́нъ благоро́дныхъ не ма́ло.
 • Возревнова́в­ше же непоко́ршiися Иуде́е и прiе́мше крамо́лники нѣ́кiя му́жы злы́я, и собра́в­ше наро́дъ, мо́лвяху по гра́ду: наше́дше же на до́мъ Иассо́новъ, иска́ху и́хъ извести́ къ наро́ду.
 • Не обрѣ́тше же и́хъ, влеча́ху Иассо́на и нѣ́кiя от­ бра́тiй ко градонача́лникомъ, вопiю́ще, я́ко, и́же разврати́ша вселе́н­ную, сі́и и здѣ́ прiидо́ша,
 • и́хже прiя́тъ Иассо́нъ: и сі́и вси́ проти́вно велѣ́ниемъ ке́саревымъ творя́тъ, Царя́ глаго́люще ино́го бы́ти, Иису́са.
 • Смято́ша же наро́дъ и градонача́лники слы́шащыя сiя́:
 • взе́мше же дово́лное от­ Иассо́на и от­ про́чихъ, от­пусти́ша и́хъ.
 • Бра́тiя же а́бiе въ нощи́ от­сла́ша па́вла и Си́лу въ бе́рiю: и́же при­­ше́дша, идо́ста въ собо́ръ Иуде́йскiй.
 • Сі́и же бя́ху благоро́днѣйши живу́щихъ въ солу́ни, и́же прiя́ша сло́во со всѣ́мъ усе́рдiемъ, по вся́ дни́ разсужда́юще писа́нiя, а́ще су́ть сiя́ та́ко.
 • Мно́зи у́бо от­ ни́хъ вѣ́роваша, и от­ е́ллинскихъ же́нъ благообра́зныхъ и муже́й не ма́ло.
 • И я́ко увѣ́даша и́же от­ солу́ня Иуде́е, я́ко и въ бе́рiи проповѣ́дася от­ па́вла сло́во Бо́жiе, прiидо́ша и та́мо дви́жуще и смуща́юще наро́ды.
 • А́бiе же тогда́ бра́тiя от­пусти́ша па́вла ити́ на помо́рiе: оста́ста же Си́ла и тимоѳе́й та́мо.
 • Провожда́ющiи же па́вла ведо́ша его́ да́же до Аѳи́нъ, и прiе́мше за́повѣдь къ Си́лѣ и тимоѳе́ю, да я́ко скорѣ́е прiи́дутъ къ нему́, изыдо́ша.
 • [Зач. 40А.] Во Аѳи́нѣхъ же жду́щу и́хъ па́влу, раздража́­шеся ду́хъ его́ въ не́мъ зря́щемъ и́долъ по́лнъ су́щь гра́дъ.
 • Стяза́­шеся же у́бо на со́нмищи со иуде́и и съ чести́выми, и на то́ржищи по вся́ дни́ съ при­­ключа́ющимися.
 • Нѣ́цыи же от­ епику́ръ и от­ сто́икъ филосо́фъ стяза́хуся съ ни́мъ: и нѣ́цыи глаго́лаху: что́ у́бо хо́щетъ суесло́вивый се́й глаго́лати? Ині́и же: чужди́хъ бого́въ мни́т­ся проповѣ́дникъ бы́ти: я́ко Иису́са и воскресе́нiе благовѣ­ст­вова́­ше и́мъ.
 • [Зач. 40Б.] По­е́мше же его́, ведо́ша на ареопа́гъ, глаго́люще: мо́жемъ ли разумѣ́ти, что́ но́вое сiе́ глаго́лемое тобо́ю уче́нiе?
 • стра́н­на бо нѣ́кая влага́еши во ушеса́ на́ша: хо́щемъ у́бо разумѣ́ти, что́ хотя́тъ сiя́ бы́ти?
 • Аѳине́е же вси́ и при­­ходя́щiи стра́н­нiи ни во что́же и́но упражня́хуся, ра́звѣ глаго́лати что́ или́ слы́шати но́вое.
 • Ста́въ же па́велъ посредѣ́ ареопа́га, рече́: му́жiе Аѳине́йстiи, по всему́ зрю́ вы́ а́ки благо­чести́выя:
 • проходя́ бо и согля́дая че­с­т­вова́нiя ва́ша, обрѣто́хъ и ка́пище, на не́мже бѣ́ напи́сано: невѣ́домому Бо́гу. Его́же у́бо не вѣ́дуще [благолѣ́пнѣ] чтете́, сего́ а́зъ проповѣ́дую ва́мъ.
 • Бо́гъ сотвори́вый мíръ и вся́, я́же въ не́мъ, се́й небесе́ и земли́ Госпо́дь сы́й, не въ рукотворе́н­ныхъ хра́мѣхъ живе́тъ,
 • ни от­ ру́къ человѣ́ческихъ угожде́нiя прiе́млетъ, тре́буя что́, са́мъ дая́ всѣ́мъ живо́тъ и дыха́нiе и вся́:
 • сотвори́лъ же е́сть от­ еди́ныя кро́ве ве́сь язы́къ человѣ́чь, жи́ти по всему́ лицу́ земно́му, уста́вивъ предучине́ная времена́ и предѣ́лы селе́нiя и́хъ,
 • взыска́ти Го́спода, да поне́ ося́жутъ его́ и обря́щутъ, я́ко не дале́че от­ еди́наго ко­его́ждо на́съ су́ща:
 • о не́мъ бо живе́мъ и дви́жемся и есмы́, я́коже и нѣ́цыи от­ ва́шихъ кни́жникъ реко́ша: сего́ бо и ро́дъ есмы́.
 • Ро́дъ у́бо су́ще Бо́жiй, не до́лжни есмы́ непщева́ти подо́бно бы́ти Боже­с­т­во́ зла́ту, или́ сребру́, или́ ка́меню худо́жнѣ начерта́ну, и смышле́нiю человѣ́чу:
 • лѣ́та у́бо невѣ́дѣнiя презира́я Бо́гъ, ны́нѣ повелѣва́етъ человѣ́комъ всѣ́мъ всю́ду пока́ятися:
 • зане́ уста́вилъ е́сть де́нь, въ о́ньже хо́щетъ суди́ти вселе́н­нѣй въ пра́вдѣ, о му́жи, его́же предуста́ви, вѣ́ру подая́ всѣ́мъ, воскреси́въ его́ от­ ме́ртвыхъ.
 • Слы́шав­ше же воскресе́нiе ме́ртвыхъ, о́вiи у́бо руга́хуся, о́вiи же рѣ́ша: да слы́шимъ тя́ па́ки о се́мъ.
 • И та́ко па́велъ изы́де от­ среды́ и́хъ.
 • Нѣ́цыи же му́жiе при­­лѣпи́в­шеся ему́, вѣ́роваша: въ ни́хже бѣ́ и Дiони́сiй ареопаги́тскiй, и жена́ и́менемъ да́марь, и друзі́и съ ни́ми.
 • [Зач. 39.] Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была Иудейская синагога.
 • Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний,
 • открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.
 • И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало.
 • Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу.
 • Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда,
 • а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса.
 • И встревожили народ и городских начальников, слушавших это.
 • Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их.
 • Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую.
 • Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
 • И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало.
 • Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ.
 • Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там.
 • Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
 • [Зач. 40А.] В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.
 • Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися.
 • Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: «что́ хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
 • [Зач. 40Б.] И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?
 • Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что́ это такое?
 • Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.
 • И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
 • Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.
 • Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
 • и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
 • От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
 • дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
 • ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».
 • Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
 • Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,
 • ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
 • Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время.
 • Итак Павел вышел из среды их.
 • Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.
 • 保 罗 和 西 拉 , 经 过 暗 妃 波 里 , 亚 波 罗 尼 亚 , 来 到 帖 撒 罗 尼 迦 , 在 那 里 有 犹 太 人 的 会 堂 。
 • 保 罗 照 他 素 常 的 规 矩 进 去 , 一 连 三 个 安 息 日 , 本 着 圣 经 与 他 们 辩 论 ,
 • 讲 解 陈 明 基 督 必 须 受 害 , 从 死 里 复 活 。 又 说 , 我 所 传 与 你 们 的 这 位 耶 稣 , 就 是 基 督 。
 • 他 们 中 间 有 些 人 听 了 劝 , 就 附 从 保 罗 和 西 拉 。 并 有 许 多 虔 敬 的 希 利 尼 人 , 尊 贵 的 妇 女 也 不 少 。
 • 但 那 不 信 的 犹 太 人 心 里 嫉 妒 , 招 聚 了 些 市 井 匪 类 , 搭 夥 成 群 , 耸 动 合 城 的 人 , 闯 进 耶 孙 的 家 , 要 将 保 罗 西 拉 带 到 百 姓 那 里 。
 • 找 不 着 他 们 , 就 把 耶 孙 和 几 个 弟 兄 , 拉 到 地 方 官 那 里 , 喊 叫 说 , 那 搅 乱 天 下 的 , 也 到 这 里 来 了 。
 • 耶 孙 收 留 他 们 。 这 些 人 都 违 背 该 撒 的 命 令 , 说 另 有 一 个 王 耶 稣 。
 • 众 人 和 地 方 官 , 听 见 这 话 , 就 惊 慌 了 。
 • 于 是 取 了 耶 孙 和 其 馀 之 人 的 保 状 , 就 释 放 了 他 们 。
 • 弟 兄 们 , 随 既 在 夜 间 打 发 保 罗 和 西 拉 往 庇 哩 亚 去 。 二 人 到 了 , 就 进 入 犹 太 人 的 会 堂 。
 • 这 地 方 的 人 , 贤 于 帖 撒 罗 尼 迦 的 人 , 甘 心 领 受 这 道 , 天 天 考 查 圣 经 , 要 晓 得 这 道 , 是 与 不 是 。
 • 所 以 他 们 中 间 多 有 相 信 的 。 又 有 希 利 尼 尊 贵 的 妇 女 , 男 子 也 不 少 。
 • 但 帖 撒 罗 尼 迦 的 犹 太 人 , 知 道 保 罗 又 在 庇 哩 亚 传 神 的 道 , 也 就 往 那 里 去 , 耸 动 搅 扰 众 人 。
 • 当 时 弟 兄 们 便 打 发 保 罗 往 海 边 去 。 西 拉 和 提 摩 太 仍 住 在 庇 哩 亚 。
 • 送 保 罗 的 人 带 他 到 了 雅 典 。 既 领 了 保 罗 的 命 令 , 叫 西 拉 和 提 摩 太 速 速 到 他 这 里 来 , 就 回 去 了 。
 • 保 罗 在 雅 典 等 候 他 们 的 时 后 , 看 见 满 城 都 是 偶 像 , 就 心 里 着 急 。
 • 于 是 在 会 堂 里 , 与 犹 太 人 , 和 虔 敬 的 人 , 并 每 日 在 市 上 所 遇 见 的 人 辩 论 。
 • 还 有 以 彼 古 罗 和 斯 多 亚 两 门 的 学 士 , 与 他 争 论 。 有 的 说 , 这 胡 言 乱 语 的 要 说 什 么 。 有 的 说 , 他 似 乎 是 传 说 外 邦 鬼 神 的 。 这 话 是 保 罗 传 讲 耶 稣 , 与 复 活 的 道 。
 • 他 们 就 把 他 带 到 亚 略 巴 古 说 , 你 所 讲 的 这 新 道 , 我 们 也 可 以 知 道 麽 。
 • 因 为 你 有 些 奇 怪 的 事 , 传 到 我 们 耳 中 。 我 们 愿 意 知 道 这 些 事 是 什 么 意 思 。
 • 雅 典 人 , 和 住 在 那 里 的 客 人 , 都 不 顾 别 的 事 , 只 将 新 闻 说 说 听 听
 • 保 罗 站 在 亚 略 巴 古 当 中 , 说 , 众 位 雅 典 人 哪 , 我 看 你 们 凡 事 很 敬 畏 鬼 神 。
 • 我 游 行 的 时 候 , 观 看 你 们 所 敬 拜 的 , 遇 见 一 座 坛 , 上 面 写 着 未 识 之 神 。 你 们 所 不 认 识 而 敬 拜 的 , 我 现 在 告 诉 你 们 。
 • 创 造 宇 宙 和 其 中 万 物 的 神 , 既 是 天 地 的 主 , 就 不 住 人 手 所 造 的 殿 。
 • 也 不 用 人 手 服 事 , 好 像 缺 少 什 么 , 自 己 倒 将 生 命 气 息 , 万 物 , 赐 给 万 人 。
 • 他 从 一 本 造 出 万 族 的 人 , ( 本 有 古 卷 作 血 脉 ) , 住 在 全 地 上 , 并 且 豫 先 定 准 他 们 的 年 限 , 和 所 住 的 疆 界 。
 • 要 叫 他 们 寻 求 神 , 或 者 可 以 揣 摩 而 得 , 其 实 他 离 我 们 各 人 不 远 。
 • 我 们 生 活 , 动 作 , 存 留 , 都 在 乎 他 , 就 如 你 们 作 诗 的 , 有 人 说 , 我 们 也 是 他 所 生 的 。
 • 我 们 既 是 神 所 生 的 , 就 不 当 以 为 神 的 神 性 像 人 用 手 艺 , 心 思 , 所 雕 刻 的 金 , 银 , 石 。
 • 世 人 蒙 昧 无 知 的 时 后 , 神 并 不 监 察 , 如 今 却 吩 咐 各 处 的 人 都 要 悔 改 。
 • 因 为 他 已 经 定 了 日 子 , 要 藉 着 他 所 设 立 的 人 , 按 公 义 审 判 天 下 。 并 且 叫 他 从 死 里 复 活 , 给 万 人 作 可 信 的 凭 据 。
 • 众 人 听 见 从 死 里 复 活 的 话 , 就 有 讥 诮 他 的 , 又 有 人 说 , 我 们 再 听 你 讲 这 个 吧 。
 • 于 是 保 罗 从 他 们 中 出 去 了 。
 • 但 有 几 个 人 贴 近 他 , 信 了 主 , 其 中 有 亚 略 巴 古 的 官 丢 尼 修 , 并 一 个 妇 人 , 名 叫 大 马 哩 , 还 有 别 人 一 同 信 从 。