Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 39.] Преше́дша же Амфипо́ль и аполло́нiю, внидо́ста въ солу́нь, идѣ́же бѣ́ со́нмище Иуде́йское.
 • По обы́чаю же сво­ему́ па́велъ вни́де къ ни́мъ и по суббо́ты три́ стяза́­шеся съ ни́ми от­ писа́нiй,
 • сказу́я и предлага́я и́мъ, я́ко Христу́ подоба́­ше пострада́ти и воскре́снути от­ ме́ртвыхъ, и я́ко се́й Иису́съ, его́же а́зъ проповѣ́дую ва́мъ, е́сть Христо́съ.
 • И нѣ́цыи от­ ни́хъ вѣ́роваша и при­­ложи́шася къ па́влу и Си́лѣ, от­ чести́выхъ е́ллинъ мно́же­с­т­во мно́го и от­ же́нъ благоро́дныхъ не ма́ло.
 • Возревнова́в­ше же непоко́ршiися Иуде́е и прiе́мше крамо́лники нѣ́кiя му́жы злы́я, и собра́в­ше наро́дъ, мо́лвяху по гра́ду: наше́дше же на до́мъ Иассо́новъ, иска́ху и́хъ извести́ къ наро́ду.
 • Не обрѣ́тше же и́хъ, влеча́ху Иассо́на и нѣ́кiя от­ бра́тiй ко градонача́лникомъ, вопiю́ще, я́ко, и́же разврати́ша вселе́н­ную, сі́и и здѣ́ прiидо́ша,
 • и́хже прiя́тъ Иассо́нъ: и сі́и вси́ проти́вно велѣ́ниемъ ке́саревымъ творя́тъ, Царя́ глаго́люще ино́го бы́ти, Иису́са.
 • Смято́ша же наро́дъ и градонача́лники слы́шащыя сiя́:
 • взе́мше же дово́лное от­ Иассо́на и от­ про́чихъ, от­пусти́ша и́хъ.
 • Бра́тiя же а́бiе въ нощи́ от­сла́ша па́вла и Си́лу въ бе́рiю: и́же при­­ше́дша, идо́ста въ собо́ръ Иуде́йскiй.
 • Сі́и же бя́ху благоро́днѣйши живу́щихъ въ солу́ни, и́же прiя́ша сло́во со всѣ́мъ усе́рдiемъ, по вся́ дни́ разсужда́юще писа́нiя, а́ще су́ть сiя́ та́ко.
 • Мно́зи у́бо от­ ни́хъ вѣ́роваша, и от­ е́ллинскихъ же́нъ благообра́зныхъ и муже́й не ма́ло.
 • И я́ко увѣ́даша и́же от­ солу́ня Иуде́е, я́ко и въ бе́рiи проповѣ́дася от­ па́вла сло́во Бо́жiе, прiидо́ша и та́мо дви́жуще и смуща́юще наро́ды.
 • А́бiе же тогда́ бра́тiя от­пусти́ша па́вла ити́ на помо́рiе: оста́ста же Си́ла и тимоѳе́й та́мо.
 • Провожда́ющiи же па́вла ведо́ша его́ да́же до Аѳи́нъ, и прiе́мше за́повѣдь къ Си́лѣ и тимоѳе́ю, да я́ко скорѣ́е прiи́дутъ къ нему́, изыдо́ша.
 • [Зач. 40А.] Во Аѳи́нѣхъ же жду́щу и́хъ па́влу, раздража́­шеся ду́хъ его́ въ не́мъ зря́щемъ и́долъ по́лнъ су́щь гра́дъ.
 • Стяза́­шеся же у́бо на со́нмищи со иуде́и и съ чести́выми, и на то́ржищи по вся́ дни́ съ при­­ключа́ющимися.
 • Нѣ́цыи же от­ епику́ръ и от­ сто́икъ филосо́фъ стяза́хуся съ ни́мъ: и нѣ́цыи глаго́лаху: что́ у́бо хо́щетъ суесло́вивый се́й глаго́лати? Ині́и же: чужди́хъ бого́въ мни́т­ся проповѣ́дникъ бы́ти: я́ко Иису́са и воскресе́нiе благовѣ­ст­вова́­ше и́мъ.
 • [Зач. 40Б.] По­е́мше же его́, ведо́ша на ареопа́гъ, глаго́люще: мо́жемъ ли разумѣ́ти, что́ но́вое сiе́ глаго́лемое тобо́ю уче́нiе?
 • стра́н­на бо нѣ́кая влага́еши во ушеса́ на́ша: хо́щемъ у́бо разумѣ́ти, что́ хотя́тъ сiя́ бы́ти?
 • Аѳине́е же вси́ и при­­ходя́щiи стра́н­нiи ни во что́же и́но упражня́хуся, ра́звѣ глаго́лати что́ или́ слы́шати но́вое.
 • Ста́въ же па́велъ посредѣ́ ареопа́га, рече́: му́жiе Аѳине́йстiи, по всему́ зрю́ вы́ а́ки благо­чести́выя:
 • проходя́ бо и согля́дая че­с­т­вова́нiя ва́ша, обрѣто́хъ и ка́пище, на не́мже бѣ́ напи́сано: невѣ́домому Бо́гу. Его́же у́бо не вѣ́дуще [благолѣ́пнѣ] чтете́, сего́ а́зъ проповѣ́дую ва́мъ.
 • Бо́гъ сотвори́вый мíръ и вся́, я́же въ не́мъ, се́й небесе́ и земли́ Госпо́дь сы́й, не въ рукотворе́н­ныхъ хра́мѣхъ живе́тъ,
 • ни от­ ру́къ человѣ́ческихъ угожде́нiя прiе́млетъ, тре́буя что́, са́мъ дая́ всѣ́мъ живо́тъ и дыха́нiе и вся́:
 • сотвори́лъ же е́сть от­ еди́ныя кро́ве ве́сь язы́къ человѣ́чь, жи́ти по всему́ лицу́ земно́му, уста́вивъ предучине́ная времена́ и предѣ́лы селе́нiя и́хъ,
 • взыска́ти Го́спода, да поне́ ося́жутъ его́ и обря́щутъ, я́ко не дале́че от­ еди́наго ко­его́ждо на́съ су́ща:
 • о не́мъ бо живе́мъ и дви́жемся и есмы́, я́коже и нѣ́цыи от­ ва́шихъ кни́жникъ реко́ша: сего́ бо и ро́дъ есмы́.
 • Ро́дъ у́бо су́ще Бо́жiй, не до́лжни есмы́ непщева́ти подо́бно бы́ти Боже­с­т­во́ зла́ту, или́ сребру́, или́ ка́меню худо́жнѣ начерта́ну, и смышле́нiю человѣ́чу:
 • лѣ́та у́бо невѣ́дѣнiя презира́я Бо́гъ, ны́нѣ повелѣва́етъ человѣ́комъ всѣ́мъ всю́ду пока́ятися:
 • зане́ уста́вилъ е́сть де́нь, въ о́ньже хо́щетъ суди́ти вселе́н­нѣй въ пра́вдѣ, о му́жи, его́же предуста́ви, вѣ́ру подая́ всѣ́мъ, воскреси́въ его́ от­ ме́ртвыхъ.
 • Слы́шав­ше же воскресе́нiе ме́ртвыхъ, о́вiи у́бо руга́хуся, о́вiи же рѣ́ша: да слы́шимъ тя́ па́ки о се́мъ.
 • И та́ко па́велъ изы́де от­ среды́ и́хъ.
 • Нѣ́цыи же му́жiе при­­лѣпи́в­шеся ему́, вѣ́роваша: въ ни́хже бѣ́ и Дiони́сiй ареопаги́тскiй, и жена́ и́менемъ да́марь, и друзі́и съ ни́ми.
 • [Зач. 39.] Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была Иудейская синагога.
 • Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний,
 • открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам.
 • И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из Еллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало.
 • Но неуверовавшие Иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу.
 • Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда,
 • а Иасон принял их, и все они поступают против повелений кесаря, почитая другого царем, Иисуса.
 • И встревожили народ и городских начальников, слушавших это.
 • Но сии, получив удостоверение от Иасона и прочих, отпустили их.
 • Братия же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую.
 • Здешние были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так.
 • И многие из них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало.
 • Но когда Фессалоникские Иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ.
 • Тогда братия тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю; а Сила и Тимофей остались там.
 • Сопровождавшие Павла проводили его до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились.
 • [Зач. 40А.] В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов.
 • Итак он рассуждал в синагоге с Иудеями и с чтущими Бога, и ежедневно на площади со встречающимися.
 • Некоторые из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним; и одни говорили: «что́ хочет сказать этот суеслов?», а другие: «кажется, он проповедует о чужих божествах», потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
 • [Зач. 40Б.] И, взяв его, привели в ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою?
 • Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Посему хотим знать, что́ это такое?
 • Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.
 • И, став Павел среди ареопага, сказал: Афиняне! по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны.
 • Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам.
 • Бог, сотворивший мир и всё, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет
 • и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и всё.
 • От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию,
 • дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас:
 • ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: «мы Его и род».
 • Итак мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого.
 • Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться,
 • ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.
 • Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: об этом послушаем тебя в другое время.
 • Итак Павел вышел из среды их.
 • Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали; между ними был Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь, и другие с ними.
 • Прайшоўшы праз Амфіпо́ль і Апало́нію, яны прыйшлі ў Фесало́ніку, дзе была́ Іудзейская сінагога.
 • Паводле свайго звы́чаю, Павел увайшоў да іх і на праця́гу трох субот размаўляў з імі на падста́ве Піса́нняў,
 • тлума́чачы і даво́дзячы, што Хрысту нале́жала прыня́ць паку́ты і ўваскрэ́снуць з мёртвых і што: Гэты Хрыстос ёсць Іісус, Якога я прапаве́дую вам.
 • І некато́рыя з іх уве́равалі і далучы́ліся да Паўла і Сілы – і з набо́жных Э́лінаў вялікае мно́ст­­ва, і са зна́тных жанчын няма́ла.
 • А Іудзеі, якія не ўверавалі, пазайздро́сціўшы і назбіра́ўшы на плошчы нейкіх няго́дных людзей, учынíлі натоўп і пачалí бунтава́ць горад; падступіўшы да дому Іасо́на, яны намага́ліся вы́весці іх да народу.
 • Але, не знайшоўшы іх, яны пацягнулі Іасо́на і некато́рых братоў да гарадскіх начальнікаў, выкры́кваючы: тыя, што бунту́юць увесь свет, і сюды прыйшлі,
 • а Іасон іх прыня́ў; і яны ўсе су́праць зага́даў ке́сара выступа́юць, гаворачы, што ёсць іншы цар – Іісус.
 • І ўстрыво́жыўся народ і гарадскія нача́льнікі, чу́ючы гэта.
 • Але, атрыма́ўшы зало́г ад Іасо́на і ад іншых, яны адпусцíлі іх.
 • Браты ж адразу ўначы́ адпра́вілі Паўла і Сілу ў Ве́рыю; яны, прыбы́ўшы туды, пайшлі ў сінагогу Іудзейскую.
 • Гэтыя былí больш высакаро́д­нымі за тых, што ў Фесало́ніцы, яны прынялí сло́ва з усёй шчы́расцю, штодзе́нь дасле́дуючы Піса́нні, ці так яно ёсць;
 • і многія з іх уве́равалі – і з паважа́ных Э́лінскіх жанчын, і з мужчын няма́ла.
 • Калі ж даведаліся Фесаланікíй­скія Іудзеі, што і ў Ве́рыі прапаве́дана Паўлам сло́ва Божае, то прыйшлі і туды, падбухто́рваючы і будара́жачы народ.
 • Тады браты́ адразу адпра́вілі Паўла ісці ў кіру́нку да мора, а Сіла і Цімафей засталíся там.
 • Суправаджа́льнікі Паўла правялí яго да Афін, і, атрымаўшы загад для Сілы і Цімафея, каб тыя як найхутчэ́й прыйшлі да яго, адпра́віліся назад.
 • У той час, як Павел чака́ў іх у Афінах, абура́ўся ў ім дух яго, калі ён бачыў гэты горад, поўны ідалаў.
 • І вось ён размаўляў у сінагозе з Іудзеямі, і з тымі, хто шанава́ў Бога, і на плошчы штодзе́нь з сустрэ́чнымі.
 • Некаторыя з філосафаў эпіку­рэ́йскіх і стаíчных спрача́ліся з ім; і адны гаварылі: «што́ хоча сказаць гэты пустасло́ў?», а другія: «здае́цца, ён прапаве́днік чужы́х багоў», – бо ён прапаве́даваў ім Іісуса і ўваскрасе́нне.
 • І, узяўшы яго, прывялі ў арэапа́г і казалі: ці можам мы даве́дацца, што́ гэта за новае вучэнне, якое ты абвяшча́еш?
 • бо ты нешта дзіўнае ўклада́еш у ву́шы нашы; таму мы хочам даве́дацца: што́ гэта такое?
 • А ўсе Афíняне і іншазе́мцы, якія жылí там, нічым так ахво́тна не займа́ліся, як тым, каб гаварыць або слу́хаць пра нешта новае.
 • І, стаўшы пасярод арэапа́га, Павел сказаў: мужы́ Афінскія! па ўсім бачу я, што вы асабліва набо́жныя;
 • бо, прахо́дзячы і агляда́ючы святыні вашы, я знайшоў і ахвя́рнік, на якім напíсана: «невядо́маму Богу». Вось Гэтага, Якога вы, не ве́даючы, шану́еце, я і прапаве́дую вам.
 • Бог, Які ствары́ў свет і ўсё, што ў ім, Ён, бу́дучы Госпадам не́ба і зямлі, не ў рукатво́рных хра́мах жыве́
 • і не патрабу́е паслуг рук чалавечых, як той, хто ма́е ў не́чым патрэ́бу, а Сам дае́ ўсяму жыццё, і дыха́нне, і ўсё;
 • Ён стварыў ад адной крывí ўвесь род чалаве́чы, каб жылí па ўсім аблíччы зямлі, устанавіўшы прадвы́значаныя тэ́рміны і ме́жы пражыва́ння іх,
 • каб яны шукалі Бога, ці не адчу́юць яны Яго і не зно́йдуць, хоць Ён і недалёка ад кожнага з нас,
 • бо мы Ім жывём, і ру́хаемся, і існуём, як і некато́рыя з вашых паэтаў казалі: «бо мы ёсць і род Яго».
 • Таму, будучы ро́дам Божым, мы не павíнны лічы́ць, што Бажаство́ падобна да золата, альбо срэ́бра, альбо ка́меня, твора ўме́льства і заду́мы чалавека;
 • дык вось, не зважа́ючы на часы́ няве́дання, Бог цяпер зага́двае лю́дзям, каб усе ўсю́ды пака́яліся;
 • таму што Ён устанавіў дзень, у які будзе пра́ведна судзíць свет праз Му́жа, Якога Ён прызна́чыў, да́ў­шы ўсім доказ, уваскрасíўшы Яго з мёртвых.
 • Пачуўшы пра ўваскрасе́нне мёртвых, адны насміха́ліся, а другія казалі: пра гэта паслу́хаем цябе іншым разам.
 • Тады Павел пайшоў ад іх.
 • Некато́рыя ж мужы́, далучы́ў­шыся да яго, уве́равалі; сярод іх быў Дзіянíсій Арэапагіт і жанчына, якую звалі Да́мар, і іншыя з імі.
 • Алар Амфипол жана Аполония шаарларын аралап љтєп, Тесалоника шаарына келишти. Ал жерде жєйєттљрдєн синагогасы бар эле.
 • Пабыл адаттагысындай эле алардын синагогасына кирип, єч ишемби катары менен аларды Ыйык Жазуунун негизинде окутту.
 • Машайактын азап чегип љлєп, кайра тирилєєсє керек болгондугун аларга тєшєндєрєп, далилдеди да: «Мен силерге жарыялап жаткан Ыйса – Ошол Машайактын Љзє», – деди.
 • Ошондо алардын ичинен кээ бирлери Ыйсага ишенип, Пабыл менен Сыласка кошулушту. Алардын арасында Кудайга табынган кљптљгљн эллиндер, атактуу аялдар бар эле.
 • Бирок Ыйсага ишенбеген жєйєттљр кљрљ албастык кылып, аянттан бузуку кишилерди чогулта калышты да, шаарга дєрбљлљњ тєшєрљ башташты. Анан алар Жасондун єйєнљ келишти да, элдин алдына чыгаруу єчєн, Пабыл менен Сыласты издешти.
 • Аларды таппай коюшкандан кийин, Жасонду жана кээ бир бир туугандарды шаар башчыларынын алдына сєйрљп барып: «Бєт дєйнљнє дєрбљлљњгљ тєшєргљн адамдар бул жакка да келишти.
 • Жасон аларды єйєнљ кабыл алды. Булардын бардыгы Ыйса деген адамды падыша деп эсептеп, римдик падышанын буйруктарына каршы чыгып жатышат», – деп кыйкырышты.
 • Муну уккан элдин да, шаар башчыларынын да тынчы кетти.
 • Бирок булар Жасондон жана башка бир туугандардан кепилдик кат алышкандан кийин, аларды бошотуп жиберишти.
 • Бир туугандар болсо Пабыл менен Сыласты тєн ичинде Бероя шаарына шашылыш тєрдљ жљнљтєп жиберишти. Экљљ ал жерге келишкенде, жєйєттљрдєн синагогасына барышты.
 • Бероялык жєйєттљр тесалоникалык жєйєттљргљ караганда акылдуу эле. Алар Кудайдын сљзєн чын жєрљктљн кабыл алышты жана: «Чын эле ушундайбы?» – дешип, кєн сайын Ыйык Жазууну изилдешти.
 • Ошентип, бероялык жєйєттљрдєн кљпчєлєгє Ыйсага ишенип калышты. Алардын арасында эллиндердин кљптљгљн атактуу аялдары менен эркектери да бар эле.
 • Тесалоникалык жєйєттљр Пабылдын Бероя шаарында да Кудай сљзєн жарыялаганын билишкенде, ал жакка да барып, элдин тынчын кетирип, дєрбљлљњ тєшєрєштє.
 • Ошондо бир туугандар Пабылды шашылыш тєрдљ дењиз тарапка жљнљтєштє. Сылас менен Тиметей болсо ошол жерде калышты.
 • Пабылды узатып чыккандар аны Афин шаарына чейин узатып барышты. Алар Пабылдын «Сылас менен Тиметей мага мємкєн болушунча тезирээк келишсин!» деген тапшырмасын алып, кайра артка кайтышты.
 • Пабыл Афинде Сылас менен Тиметейди кєтєп жатканда, бул шаардын буркандарга толгондугун кљрєп, абдан кайгырды.
 • Ошондуктан ал синагогада жєйєттљр менен, Кудайга табынган гректер менен, ар кєнє базар аянтында кимге жолукса, ошолор менен сєйлљшєп жєрдє.
 • Ошондо ага Эпикур деген философтун окутуусун жактагандар жана Стоа деген философиялык агымдын љкєлдљрє да жолукту. Алардын бирљљлљрє: «Бул келжирек эмнени айтмакчы болуп жатат?» – дешсе, дагы бирљљлљрє: «Ал чет элдик кудайлар жљнєндљ єгєт таратып жєрљт окшойт», – дешти. Анткени Пабыл Ыйса жљнєндљ жана тирилєє жљнєндљ жарыялап жєргљн эле.
 • Анан алар Пабылды ареопагга алып келишти да: «Сен єгєттљп жєргљн бул жањы окутуу эмне деген окутуу экендигин билсек болобу?
 • Анткени сен бизге тањ каларлык нерсени угузуп жатасыњ. Ошондуктан биз мунун эмне экендигин билгибиз келет», – дешти.
 • Анткени афиндиктер жана ал шаарда жашаган чет љлкљлєктљр љздљрєнєн убактыларын кандайдыр бир жањы нерсе жљнєндљ сєйлљљ менен же угуу менен гана љткљрєшчє.
 • Пабыл ареопагдын ортосуна туруп алып, мындай деп сєйлљдє: «Афиндиктер! Бардык нерседен мен силердин љзгљчљ динчил экенињерди кљрєп жатам.
 • Анткени мен силердин ыйык жайларыњарды кыдырып карап жєрєп, “Белгисиз кудайга” деген жазуусу бар курмандык чалынуучу жайыњарды кљрдєм. Мен силерге љзєњљр билбесењер да урматтап жєргљн Ошол Кудай жљнєндљ айтып берейин.
 • Ал – дєйнљнє жана анын ичинде эмне болсо, ошонун бардыгын жараткан Кудай, асман менен жердин Тењири, ошондуктан Ал адамдын колу менен курулган ийбадатканаларда жашабайт.
 • Ал бир нерсеге муктаждыгы бардай болуп, адамдардын колунун кызматын талап кылбайт, анткени бардыгына љмєр, дем жана керектєє нерсенин бардыгын берген – Ал Љзє.
 • Бєт жер жєзєндљ жашасын деп, Ал бир адамдан бєткєл адамзатты жаратты, адамдар єчєн мезгилдерди жана жашай турган жерлерди белгиледи.
 • Адамдар Кудайды издешсин деп, Аны сезишер бекен, табышар бекен деп, Ал ушундай кылды. Бирок Ал ар бирибизге жакын.
 • Анткени биз Ал аркылуу жашап жатабыз, Ал аркылуу кыймылдап жєрљбєз, Ал аркылуу бар болуп турабыз. Бул жљнєндљ силердин кээ бир акындарыњар: “Биз Анын тукумубуз”, – дешкен.
 • Эгерде биз Кудайдын тукуму болсок, анда Кудайды адамдын чыгармачылыгы же тапкычтыгы менен алтындан, же кємєштљн, же таштан жасалган кандайдыр бир буркан деп ойлобошубуз керек.
 • Ошондуктан Кудай биздин билбестик кылып жєргљн убакыттарыбызды эсине албастан, азыр бардык жерде бардык адамдарга тобо кылууну буйруп жатат.
 • Анткени Ал бир кєндє белгилеп койду. Ошол кєнє ааламды Љзє алдын ала белгилеп койгон Адам аркылуу адилеттик менен соттойт. Аны љлгљндљрдєн арасынан тирилтєє менен, Ал муну бардык адамдарга далил катары кљрсљттє».
 • Љлгљндљрдєн тирилери жљнєндљ угушканда, кээ бирљљлљр шылдыњ кылышты, кээ бирљљлљр болсо: «Биз бул тууралуу сенден башка жолу угабыз», – дешти.
 • Ошондо Пабыл алардын арасынан чыгып кетип калды.
 • Бирок кээ бир эркектер аны ээрчип жєрєп, Ыйсага ишенип калышты. Алардын арасында ареопаг кењешинин мєчљсє Дийонисий, Дамар деген аял жана башкалар бар эле.