Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 40В.] По си́хъ же от­лучи́вся Па́велъ от­ Аѳи́нъ, прiи́де въ кори́нѳъ:
 • и обрѣ́тъ нѣ́ко­его Иуде́анина и́менемъ аки́лу, по́нтянина ро́домъ, но́во при­­ше́дша от­ италі́и, и приски́ллу жену́ его́: зане́ повелѣ́лъ бя́ше клавді́й от­лучи́тися всѣ́мъ Иуде́емъ от­ ри́ма: прiи́де къ ни́мъ,
 • и зане́ единохудо́жникомъ бы́ти и́мъ, пребы́сть у ни́хъ и дѣ́лаше: бя́ху бо скинотво́рцы хи́тростiю.
 • Стяза́­шеся же на со́нмищахъ по вся́ суббо́ты и препира́­ше иуде́и и е́ллины.
 • И егда́ снидо́ста от­ македо́нiи Си́ла же и тимоѳе́й, тужа́­ше ду́хомъ па́велъ, свидѣ́тел­ст­вуя Иуде́омъ Иису́са бы́ти Христа́.
 • Проти́вящымся же и́мъ и ху́лящымъ, отря́съ ри́зы своя́, рече́ къ ни́мъ: кро́вь ва́ша на глава́хъ ва́шихъ: чи́стъ а́зъ, от­ны́нѣ во язы́ки иду́.
 • И преше́дъ от­ту́ду, прiи́де въ до́мъ нѣ́ко­его и́менемъ Иу́ста, чту́ща Бо́га, ему́же хра́мина бѣ́ вскра́й со́нмища.
 • Кри́спъ же нача́лникъ собо́ра вѣ́рова Го́сподеви со всѣ́мъ до́момъ сво­и́мъ, и мно́зи от­ кори́нѳянъ слы́шав­ше вѣ́роваху и креща́хуся.
 • Рече́ же Госпо́дь въ видѣ́нiи нощнѣ́мъ па́влу: не бо́йся, но глаго́ли и да не умо́лкнеши,
 • зане́ а́зъ е́смь съ тобо́ю, и никто́же при­­ложи́тъ озло́бити тя́: зане́ лю́дiе су́ть ми́ мно́зи во гра́дѣ се́мъ.
 • Пребы́сть же та́мо лѣ́то и ме́сяцъ ше́сть, учя́ въ ни́хъ сло́ву Бо́жiю.
 • Галлiо́ну же Анѳипа́ту су́щу во Аха́iи, нападо́ша единоду́шно Иуде́е на па́вла и при­­ведо́ша его́ на суди́лище,
 • глаго́люще, я́ко проти́ву зако́ну се́й увѣщава́етъ человѣ́ки чти́ти Бо́га.
 • Хотя́щу же па́влу от­ве́рсти уста́, рече́ Галлiо́нъ ко Иуде́емъ: а́ще у́бо непра́вда была́ бы ка́я или́ дѣ́ло зло́е, о, Иуде́е, по сло́ву послу́шалъ бы́хъ ва́съ:
 • а́ще ли же стяза́нiя су́ть о словеси́ и о и́менѣхъ и о зако́нѣ ва́­шемъ, вѣ́дите са́ми: судiя́ бо а́зъ си́мъ не хощу́ бы́ти.
 • И изгна́ и́хъ от­ суди́лища.
 • Е́мше же вси́ е́ллини сосѳе́на нача́лника собо́ра, бiя́ху предъ суди́лищемъ: и ни еди́но о си́хъ Галлiо́ну радѣ́нiе бы́сть.
 • Па́велъ же, еще́ пребы́въ дни́ дово́лны и цѣлова́въ бра́тiю, от­плы́ въ сирі́ю, и съ ни́мъ аки́ла и приски́лла, остри́гъ главу́ въ кегхре́ихъ: обре́кся бо бѣ́.
 • Приста́ же во Ефе́сѣ и тѣ́хъ оста́ви та́мо, са́мъ же в­ше́дъ въ со́нмище, стяза́­шеся со иуде́и.
 • Моля́щымъ же и́мъ его́ на мно́го вре́мя пребы́ти у ни́хъ, не изво́ли,
 • но от­рече́ся и́мъ, глаго́ля, я́ко подоба́етъ ми́ вся́ко пра́здникъ гряду́щiй сотвори́ти во Иерусали́мѣ: па́ки же воз­вращу́ся къ ва́мъ, Бо́гу хотя́щу. И от­везе́ся от­ Ефе́са: аки́ла же и приски́лла оста́ста во Ефе́сѣ.
 • [Зач. 41.] И соше́дъ въ кесарі́ю, воз­ше́дъ и цѣлова́въ це́рковь, сни́де во Антiохі́ю,
 • и сотво́рь вре́мя нѣ́кое, изы́де, проходя́ поря́ду Галаті́йскую страну́ и фригі́ю, утвержда́я вся́ ученики́.
 • Иуде́анинъ же нѣ́кто, аполло́съ и́менемъ, Алекса́ндрянинъ ро́домъ, му́жъ слове́сенъ, прiи́де во Ефе́съ, си́ленъ сы́й въ кни́гахъ.
 • Се́й бѣ́ оглаше́нъ пути́ Госпо́дню, и горя́ ду́хомъ, глаго́лаше и уча́­ше извѣ́стно я́же о Го́сподѣ, вѣ́дый то́кмо креще́нiе Иоа́н­ново.
 • Се́й же нача́тъ дерза́ти на со́нмищихъ. Слы́шав­ша же его́ аки́ла и приски́лла, прiя́ста его́ и извѣ́стнѣе тому́ сказа́ста пу́ть Госпо́день.
 • Хотя́щу же ему́ преити́ во Аха́iю, предпосла́в­ше бра́тiя написа́ша ученико́мъ прiя́ти его́: и́же при­­ше́дъ та́мо посо́б­ст­вова мно́го вѣ́ровав­шымъ благода́тiю:
 • тве́рдо бо иуде́и не престая́ облича́­ше предъ людьми́, сказу́я писа́ньми, Иису́са бы́ти Христа́.
 • [Зач. 40В.] После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф;
 • и, найдя некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, – потому что Клавдий повелел всем Иудеям удалиться из Рима, – пришел к ним;
 • и, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток.
 • Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов.
 • А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос.
 • Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к язычникам.
 • И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подле синагоги.
 • Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились.
 • Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не умолкай,
 • ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей в этом городе.
 • И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию.
 • Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали Иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище,
 • говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону.
 • Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал Иудеям: Иудеи! если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас,
 • но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайте сами; я не хочу быть судьею в этом.
 • И прогнал их от судилища.
 • А все Еллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его перед судилищем; и Галлион нимало не беспокоился о том.
 • Павел, пробыв еще довольно дней, простился с братиями и отплыл в Сирию, – и с ним Акила и Прискилла, – остригши голову в Кенхреях, по обету.
 • Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с Иудеями.
 • Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился,
 • а простился с ними, сказав: мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме; к вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу. И отправился из Ефеса. (Акила же и Прискилла остались в Ефесе.)
 • [Зач. 41.] Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию.
 • И, проведя там несколько времени, вышел, и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников.
 • Некто Иудей, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес.
 • Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоанново.
 • Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень.
 • А когда он вознамерился идти в Ахаию, то братия послали к тамошним ученикам, располагая их принять его; и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью,
 • ибо он сильно опровергал Иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос.
 • Ошондон кийин Пабыл Афинден чыгып, Корунт шаарына келди.
 • Ал жерден ал Акила деген понттук бир жєйєткљ жолукту. Клавдий бєт жєйєттљргљ Римден чыгып кетєєнє буйругандыктан, ал аялы Прискила менен жакында эле Италиядан келген эле. Пабыл алардын єйєнљ барды.
 • Ал Акила менен кесиптеш болгондуктан, алар менен жашап, чогуу иштей баштады. Алар чатыр жасашчу.
 • Пабыл ишемби сайын синагогада сєйлљп, жєйєттљр менен эллиндерди Ыйсага ишендирєєгљ аракет кылып жатты.
 • Сылас менен Тиметей Македониядан келишкенден кийин, Пабыл љзєн Жакшы Кабар таратууга толугу менен арнап, жєйєттљргљ Ыйсанын Машайак экендигин кєбљлљндєрљ баштады.
 • Бирок алар каршы чыгып, жаман сљздљрдє айтышкандыктан, ал љзєнєн кийимдерин силкип, аларга мындай деди: «Љз каныњар љз мойнуњарда. Мен тазамын. Мындан ары бутпарастарга барам».
 • Ошентип, Пабыл синагогадан чыгып, Кудайды урматтаган Жуст деген бир кишинин єйєнљ келди. Анын єйє синагоганын жанында эле.
 • Синагоганын башчысы Криспос бєт єй-бєлљсє менен Тењирге ишенип калды. Пабылдын сљзєн уккан кљптљгљн корунттуктар да Ыйсага ишенип, сууга чљмєлдєрєлєштє.
 • Бир тєнє Тењир Пабылга кљрєнєш аркылуу мындай деди: «Коркпо, айта бер, унчукпай калба,
 • анткени Мен сени мененмин, сага эч ким жамандык кылбайт. Анткени бул шаарда Менин кљп адамдарым бар».
 • Ошондо Пабыл ал жерде бир жыл алты ай калып, аларга Кудайдын сљзєн єйрљттє.
 • Бирок ошол учурда, Ахаяда Галион башчы болуп турган убакта, жєйєттљр биригип алып, Пабылга каршы чыгышты. Алар аны сотко алып барышты да:
 • «Бул киши адамдарды мыйзамга каршы жол менен Кудайга табынууга єйрљтєп жатат», – дешти.
 • Пабыл сєйлљмљкчє болгондо, Галион аларга: «Жєйєттљр! Эгерде кандайдыр бир кылмыш же кандайдыр бир жаман иш жасалган болсо, анда мен силердин нааразылыгыњарды укмакмын.
 • Бирок окутуу жљнєндљ, ысымдар жљнєндљ, љзєњљрдєн мыйзамыњар жљнєндљ сљз болуп жаткандыктан, љзєњљр териштиргиле: мен бул иште сот болууну каалабаймын», – деди.
 • Ошентип, Галион аларды сот болуучу жайдан кууп чыкты.
 • Алар чогулуп, синагоганын башчысы Состенди кармап алып, соттун алдында сабап салышты. Бирок Галион буга кљњєл бљлгљн жок.
 • Пабыл Корунтта дагы бир нече кєн болгондон кийин, бир туугандар менен коштошуп, Прискила жана Акила менен бирге Сирияга сєзєп кетти. Сєзєп кеткенге чейин ал Кенхирея шаарында чачын кырктырды, анткени анын назир болууга берген убадасынын мљљнљтє бєтєп калган эле.
 • Эфес шаарына келишкенде, Пабыл аларды ошол жерге калтырды. Љзє болсо синагогага кирип, жєйєттљр менен сєйлљштє.
 • Алар андан кљбєрљљк убакытка калуусун љтєнєштє. Бирок ал макул болбой,
 • алар менен коштошту да: «Жакындап келе жаткан майрамды сљзсєз Иерусалимде љткљрєшєм керек. Эгерде Кудайдын каалоосу болсо, силерге кайрылып келем», – деп, Эфестен кемеге отуруп, жљнљп кетти. Акила менен Прискила болсо Эфесте калышты.
 • Кемеден Кейсареяга тєшєп калып, Иерусалимге келди. Ал жердеги Жыйын менен кљрєшкљндљн кийин, Антийохеяга жљнљп кетти.
 • Антийохеяда бир нече убакыт болгондон кийин, жолун улантты. Галатия жана Фригия љлкљлљрєн аралап, бардык шакирттердин ишенимин бекемдеп жєрдє.
 • Ошол учурда Эфеске Аполос деген александриялык бир жєйєт келди. Ал сљзгљ чечен, Ыйык Жазууну жакшы билген, Тењирдин жолу жљнєндљгє окутууну билген адам эле.
 • Ал Жакандын чљмєлдєрєєсєн гана билсе да, жалындап, Ыйса жљнєндљ туура сєйлљп, туура єйрљтєп жєрдє.
 • Ал синагогада тартынбай сєйлљй баштады. Анын сєйлљгљн сљздљрєн уккан Акила менен Прискила аны љздљрєнєн єйєнљ чакырып, Тењирдин жолу жљнєндљгє окутууну толугу менен тєшєндєрєп беришти.
 • Ал Ахаяга бармакчы болгондо, бир туугандар ага дем берєє максатында ошол жактагы шакирттерге аны кабыл алуу жљнєндљ кат жазып беришти. Аполос Ахаяга келгенде, Кудайдын ырайымы менен Ыйсага ишенип калгандарга кљп жардам берди.
 • Анткени ал Ыйсанын Машайак экендигин Ыйык Жазуу менен далилдеп, жєйєттљрдє бєт эл алдында тайманбастык менен ашкерелеп жатты.
 • Баъд аз ин Павлус Атиноро тарк карда, ба Қўринтус омад.
 • Дар он ҷо Акило ном яҳудӣ, ки зодгоҳаш Понтус буда, ба қариби бо ҳамсараш Прискила аз Итолия омада буд, зеро Клавдиюс фармон дода, буд, ки ҳамаи яҳудиён аз Рум бираванд, ва Павлус бо онҳо шиносоӣ пайдо кард ва назди онҳо омад,
 • Ва азбаски монанди онҳо ҳунари хаймадўзӣ дошт, назди онҳо монда, ба кор машғул шуд.
 • Ҳар рўзи шанбе ў дар куништ сухан ронда, саъю кўшиш менамуд, ки яҳудиён ва юнониёнро мўътақид гардонад.
 • Вақте ки Сило ва Тимотиюс аз Мақдуния омаданд, Павлус аз Рўҳ илҳом ёфта, ба яҳудиён шаҳодат додан гирифт, ки Исо Масеҳ аст.
 • Аммо азбаски онҳо мухолифат ва бадзабонӣ мекарданд, домани худро бар онҳо афшонда, гуфт: “Хунатон ба гарданатон; ман аз он мубарро ҳастам; минбаъд назди ғайрияҳудиён хоҳам рафт“.
 • Аз он ҷо рафта, назди Юстус ном шахси худотарсе омад, ки хонаи вай дар шафати куништ буд.
 • Криспус, ки сардори куништ буд, бо тамоми аҳли байташ ба Худованд имон овард, ва бисьёре аз қўринтиён, чун шуниданд, имон оварданд ва таъмид гирифтанд.
 • Худованд як шаб дар рўъё ба Павлус гуфт: “Натарс, балки сухан бигў ва хомўш набош,
 • Зеро ки Ман бо ту ҳастам, ва ҳеҷ кас ба ту осебе нахоҳад расонд; чунки Ман дар ин шаҳр мардуми бисьёре дорам“.
 • Ба ин сабаб ў як солу шаш моҳ дар он ҷо монда, каломи Худоро ба онҳо таълим дод.
 • Дар ин миён, вақте ки Ғолиюн волии Охоия буд, яҳудиён якдил шуда, ба Павлус ҳуҷум карданд ва ўро ба маҳкама кашида оварданд
 • Ва гуфтанд: “Ин шахс мардумро иғво медиҳад, ки ибодати Худоро бар хилофи шариат ба ҷо оваранд“.
 • Павлус ҳанўз ҳарфе назада буд, ки Ғолиюн ба яҳудиён гуфт: “Эй яҳудиён! Агар озоре ё кирдори баде ба вуқўъ меомад, барои ман асосе мебуд, ки арзи шуморо бишнавам;
 • Вале модоме ки сухан дар бораи калимот ва номҳо ва шариати шумо меравад, худатон бояд онро яктарафа кунед: ман дар ин бобат доварӣ нахоҳам кард“.
 • Ва онҳоро аз маҳкама пеш кард.
 • Ҳамаи юнониён сардори куништ Сўстинисро дастгир карда, дар назди маҳкама каллакўбак карданд, ва Ғолиюн ба ин ҳеҷ парво накард.
 • Павлус боз чандин рўз дар он ҷо истод, он вақт бо бародарон хайру маъзур кард ва бо киштӣ ба Сурия равона шуд ва Прискила ва Акиларо ҳамроҳи худ бурд ва дар Канхария мўйсар гирифт, чунки назр карда буд.
 • Вақте ки ба Эфсўс расиданд, онҳоро дар он ҷо монда, худаш ба куништ даромад ва бо яҳудиён суханронӣ кард.
 • Аз ў хоҳиш карданд, ки муддате бо онҳо бимонад, лекин ў розӣ нашуд.
 • Ва бо онҳо хайру маъзур карда, гуфт: “Ман бояд иди дар пеш истодаро ҳатман дар Ерусалим гузаронам; баъд аз он, Худо хоҳад, боз назди шумо хоҳам баргашт“. Ва Эфсўсро тарк кард.
 • Ба Қайсария расида, ба Ерусалим рафт ва аҳли калисоро табрик ва аҳволпурсӣ карда, ба Антиёхия равона шуд.
 • Муддате дар он ҷо истода, боз ба сафар рафт ва дар кишвари Ғалотия ва Фриҷия гашта, ҳамаи шогирдонро тақвият мекард.
 • Апўллўс ном яҳудие аз аҳли Искандария, ки шахси суханвар ва аз Навиштаҳо хабардор буд, ба Эфсўс расид;
 • Ў дар тариқи Худованд тарбият ёфта буд ва бо ҷўшу хурўши Рўҳ сухан ронда, дар бораи Исо ба хубӣ таълим медод, гарчанде ки фақат аз таъмиди Яҳьё огоҳӣ дошт.
 • Ў дар куништ далерона сухан рондан гирифт. Чун Акило ва Прискила суханонашро шуниданд, ўро назди худ оварданд ва тариқи Худовандро ба ў дурустакак фаҳмонданд.
 • Вақте ки ў азми сафари Охоия кард, бародарон ба шогирдон навиштанд, ки ўро пазироӣ кунанд; чун ба он ҷо расид, ба касоне ки ба файзи илоҳӣ имон оварда буданд, ёрдами бисьёр дод:
 • Зеро ки бо қуввати тамом дар пеши назари ҳама бо яҳудиён баҳсу мунозира карда, аз рўи Навиштаҳо исбот менамуд, Исо Масеҳ аст.