Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • По утише́нiи же молвы́, при­­зва́въ па́велъ ученики́, утѣ́шивъ и цѣлова́въ и́хъ, изы́де ити́ въ македо́нiю.
 • Проше́дъ же страны́ о́ны и утѣ́шивъ и́хъ сло́вомъ мно́гимъ, прiи́де во Елла́ду:
 • пожи́въ же ме́сяцы три́, бы́в­шу на́нь навѣ́ту от­ иуде́й, хотя́щу от­везти́ся въ сирі́ю, бы́сть хотѣ́нiе воз­врати́тися сквоз­ѣ́ македо́нiю.
 • Послѣ́дова же ему́ да́же до Асі́и сосипа́тръ пи́рровъ бе́рянинъ, солу́няне же Ариста́рхъ и секу́ндъ, и га́iй де́рвянинъ и тимоѳе́й, Асі́ане же тихи́къ и трофи́мъ.
 • Сі́и предше́дше жда́ху на́съ въ троа́дѣ.
 • Мы́ же от­везо́хомся по дне́хъ опрѣсно́чныхъ от­ Фили́ппъ и прiидо́хомъ къ ни́мъ въ троа́ду во дне́хъ пяти́, идѣ́же пребы́хомъ дні́й се́дмь.
 • [Зач. 43.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ, собра́в­шымся ученико́мъ преломи́ти хлѣ́бъ, па́велъ бесѣ́доваше къ ни́мъ, хотя́ изы́ти на у́трiи, простре́ же сло́во до полу́нощи.
 • Бя́ху же свѣщы́ мно́ги въ го́рницѣ, идѣ́же бѣ́хомъ со́брани.
 • Сѣдя́ же нѣ́кто ю́ноша, и́менемъ Евти́хъ, во окнѣ́, отягче́нъ сно́мъ глубо́кимъ, глаго́лющу па́влу о мно́зѣ, прекло́нься от­ сна́, паде́ от­ трекро́вника до́лу, и взя́ша его́ ме́ртва.
 • Соше́дъ же па́велъ нападе́ на́нь, и объе́мь его́ рече́: не мо́лвите, и́бо душа́ его́ въ не́мъ е́сть.
 • Возше́дъ же и прело́мль хлѣ́бъ и вку́шь, дово́лно же бесѣ́довавъ да́же до зари́, и та́ко изы́де.
 • Приведо́ша же о́трока жи́ва и утѣ́шишася не ма́ло.
 • Мы́ же, при­­ше́дше въ кора́бль, от­везо́хомся во а́ссонъ, от­ту́ду хотя́ще поя́ти па́вла: та́ко бо на́мъ бѣ́ повелѣ́лъ, хотя́ са́мъ пѣ́шь ити́.
 • И я́коже сни́деся съ на́ми во а́ссонѣ, взе́мше его́ прiидо́хомъ въ Митили́нъ.
 • И от­ту́ду от­ве́зшеся, во у́трiе при­­ста́хомъ проти́ву хі́ю, въ другі́й же от­везо́хомся въ са́монъ, и пребы́в­ше въ трогиллі́и, въ гряду́щiй же де́нь прiидо́хомъ въ Мили́тъ:
 • [Зач. 44.] суди́ бо па́велъ ми́мо ити́ Ефе́съ, я́ко да не бу́детъ ему́ закоснѣ́ти во Асі́и, тща́­шебося, а́ще воз­мо́жно бу́детъ, въ де́нь пятьдеся́тный бы́ти во Иерусали́мѣ.
 • От Мили́та же посла́въ во Ефе́съ, при­­зва́ пресви́теры церко́вныя,
 • и я́коже прiидо́ша къ нему́, рече́ къ ни́мъ: вы́ вѣ́сте, я́ко от­ пе́рваго дне́, от­не́лиже прiидо́хъ во Асі́ю, ка́ко съ ва́ми все́ вре́мя бы́хъ,
 • рабо́тая Го́сподеви со вся́кимъ смиреному́дрiемъ и мно́гими слеза́ми и напа́стьми, при­­лучи́в­шимися мнѣ́ от­ Иуде́йскихъ навѣ́тъ:
 • я́ко ни въ чесо́мъ от­ поле́зныхъ обину́хся, е́же сказа́ти ва́мъ и научи́ти ва́съ предъ людьми́ и по домо́мъ,
 • засвидѣ́тел­ст­вуя Иуде́емъ же и е́ллиномъ е́же къ Бо́гу покая́нiе и вѣ́ру я́же въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • И ны́нѣ, се́, а́зъ свя́занъ ду́хомъ гряду́ во Иерусали́мъ, я́же въ не́мъ хотя́щая при­­ключи́тися мнѣ́ не вѣ́дый:
 • то́чiю я́ко Ду́хъ святы́й по вся́ гра́ды свидѣ́тел­ст­вуетъ, глаго́ля, я́ко у́зы мене́ и ско́рби жду́тъ.
 • Но ни еди́но же попече́нiе творю́, ниже́ и́мамъ ду́шу мою́ че́стну себѣ́, ра́звѣ е́же сконча́ти тече́нiе мое́ съ ра́достiю и слу́жбу, ю́же прiя́хъ от­ Го́спода Иису́са, засвидѣ́тел­ст­вовати ева́нгелiе благода́ти Бо́жiя.
 • И ны́нѣ, се́, а́зъ вѣ́мъ, я́ко ктому́ не у́зрите лица́ мо­его́ вы́ вси́, въ ни́хже про­идо́хъ проповѣ́дуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Тѣ́мже свидѣ́тел­ст­вую ва́мъ во дне́шнiй де́нь, я́ко чи́стъ а́зъ от­ кро́ве всѣ́хъ,
 • не обину́хся бо сказа́ти ва́мъ всю́ во́лю Бо́жiю.
 • Внима́йте у́бо себѣ́ и всему́ ста́ду, въ не́мже ва́съ Ду́хъ святы́й поста́ви епи́скопы, пасти́ це́рковь Го́спода и Бо́га, ю́же стяжа́ кро́вiю сво­е́ю.
 • А́зъ бо вѣ́мъ сiе́, я́ко по от­ше́­ст­вiи мо­е́мъ вни́дутъ во́лцы тя́жцы въ ва́съ, не щадя́щiи ста́да:
 • и от­ ва́съ самѣ́хъ воста́нутъ му́жiе глаго́лющiи развраще́ная, е́же от­торга́ти ученики́ вслѣ́дъ себе́.
 • Сего́ ра́ди бди́те, помина́юще, я́ко три́ лѣ́та но́щь и де́нь не престая́хъ учя́ со слеза́ми еди́наго кого́ждо ва́съ.
 • И ны́нѣ предаю́ ва́съ, бра́тiе, богови и сло́ву благода́ти его́, могу́щему назда́ти и да́ти ва́мъ наслѣ́дiе во освяще́н­ныхъ всѣ́хъ.
 • Сребра́ или́ зла́та или́ ри́зъ ни еди́наго воз­жела́хъ:
 • са́ми вѣ́сте, я́ко тре́бованiю мо­ему́ и су́щымъ со мно́ю послужи́стѣ ру́цѣ мо­и́ сі́и.
 • Вся́ сказа́хъ ва́мъ, я́ко та́ко тружда́ющымся подоба́етъ заступа́ти немощны́я, помина́ти же сло́во Го́спода Иису́са, я́ко са́мъ рече́: блаже́н­нѣе е́сть па́че дая́ти, не́жели прiима́ти.
 • И сiя́ ре́къ, прекло́нь колѣ́на своя́, со всѣ́ми и́ми помоли́ся.
 • Мно́гъ же бы́сть пла́чь всѣ́мъ: и напа́дше на вы́ю па́влову, облобыза́ху его́,
 • скорбя́ще наипа́че о словеси́, е́же рече́, я́ко ктому́ не и́мутъ лица́ его́ узрѣ́ти. Провожда́ху же его́ въ кора́бль.
 • По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию.
 • Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу.
 • Там пробыл он три месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию.
 • Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим.
 • Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде.
 • А мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней.
 • [Зач. 43.] В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
 • В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
 • Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым.
 • Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем.
 • Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
 • Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
 • Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком.
 • Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину.
 • И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит,
 • [Зач. 44.] ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
 • Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви,
 • и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами,
 • работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев;
 • как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам,
 • возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
 • И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что́ там встретится со мною;
 • только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.
 • Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.
 • И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие.
 • Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех,
 • ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
 • Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
 • Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада;
 • и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
 • Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
 • И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
 • Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:
 • сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.
 • Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать».
 • Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
 • Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его,
 • скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля.
 • μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον μεταπεμψά­με­νος ὁ Пαῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρα­καλέσας ἀσπασά­με­νος ἐξῆλθεν πορεύ­εσθαι εἰς Μακεδονίαν
 • διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρα­καλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα
 • ποιήσας τε μῆνας τρεῖς γενομένης ἐπι­βουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλον­τι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν δια­̀ Μακεδονίας
 • συν­είπετο δὲ αὐτῷ Σώπατρος Пύρρου Βεροιαῖος Θεσ­σαλονικέων δὲ Ἀρίσταρχος καὶ Σεκοῦνδος καὶ Γάϊος Δερβαῖος καὶ Τιμόθεος Ἀσιανοὶ δὲ Τυχικὸς καὶ Τρόφιμος
 • οὗτοι δὲ προ­ελθόν­τες ἔμενον ἡμᾶς ἐν Τρῳάδι
 • ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύ­σαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπο­̀ Φιλίππων καὶ ἤλθομεν προ­̀ς αὐτοὺς εἰς τὴν Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέν­τε ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
 • ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συν­ηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ Пαῦλος διελέγετο αὐτοῖς μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου
 • ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῷ ὑπερῴῳ οὗ ἦμεν συν­ηγ­μέ­νοι
 • καθεζό­με­νος δέ τις νεανίας ὀνόματι Εὔτυχος ἐπι­̀ τῆς θυρίδος κατα­φερό­με­νος ὕπνῳ βαθεῖ δια­λεγο­μέ­νου τοῦ Пαύλου ἐπι­̀ πλεῖον κατενεχθεὶς ἀπο­̀ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπο­̀ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός
 • κατα­βὰς δὲ ὁ Пαῦλος ἐπέπεσεν αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν μὴ θορυβεῖσθε ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν
 • ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσά­με­νος ἐφ᾿ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν
 • ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶν­τα καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως
 • ἡμεῖς δὲ προ­ελθόν­τες ἐπι­̀ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπι­̀ τὴν Ἆσ­σον ἐκεῖθεν μέλλον­τες ἀναλαμβάνειν τὸν Пαῦλον οὕτως γὰρ δια­τεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύ­ειν
 • ὡς δὲ συν­έβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν Ἆσ­σον ἀναλαβόν­τες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς Μιτυλήνην
 • κἀκεῖθεν ἀπο­πλεύ­σαν­τες τῇ ἐπι­ούσῃ κατην­τήσαμεν ἄν­τικρυς Χίου τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς Σάμον τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς Μίλητον
 • κεκρίκει γὰρ ὁ Пαῦλος παρα­πλεῦσαι τὴν Ἔφεσον ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεν­τηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα
 • ἀπο­̀ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας
 • ὡς δὲ παρεγένον­το προ­̀ς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς ὑμεῖς ἐπι­́στασθε ἀπο­̀ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾿ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν πῶς μεθ᾿ ὑμῶν τὸν πάν­τα χρόνον ἐγενόμην
 • δουλεύ­ων τῷ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάν­των μοι ἐν ταῖς ἐπι­βουλαῖς τῶν Ἰουδαίων
 • ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόν­των τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾿ οἴκους
 • δια­μαρτυρό­με­νος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
 • καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ πνεύ­ματι πορεύ­ομαι εἰς Ἰερουσαλήμ τὰ ἐν αὐτῇ συν­αν­τήσον­τά μοι μὴ εἰδώς
 • πλη­̀ν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατα­̀ πόλιν δια­μαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με ­μέ­νουσιν
 • ἀλλ᾿ οὐδενὸς λόγου ποι­οῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν δια­κονίαν ἣν ἔλαβον παρα­̀ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ δια­μαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
 • καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ προ­́σωπόν μου ὑμεῖς πάν­τες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσ­σων τὴν βασιλείαν
 • διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός εἰμι ἀπο­̀ τοῦ αἵμα­τος πάν­των
 • οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν
 • προ­σέχετε ἑαυτοῖς καὶ παν­τὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπι­σκόπους ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ ἣν περιεποιήσατο δια­̀ τοῦ αἵμα­τος τοῦ ἰδίου
 • ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύ­σον­ται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου
 • καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσον­ται ἄνδρες λαλοῦν­τες διεστραμμένα τοῦ ἀπο­σπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν
 • διὸ γρηγορεῖτε μνημονεύ­ον­τες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον
 • καὶ τὰ νῦν παρα­τίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρο­νο­μίαν ἐν τοῖς ἡγιασ­μέ­νοις πᾶσιν
 • ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα
 • αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσιν μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται
 • πάν­τα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶν­τας δεῖ ἀν­τιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούν­των μνημονεύ­ειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν
 • καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προ­σηύξατο
 • ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάν­των καὶ ἐπι­πεσόν­τες ἐπι­̀ τὸν τράχηλον τοῦ Пαύλου κατεφίλουν αὐτόν
 • ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπι­̀ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ θεωρεῖν προ­έπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον
 • 乱 定 之 后 , 保 罗 请 门 徒 来 , 劝 勉 他 们 , 就 辞 别 起 行 , 往 马 其 顿 去 。
 • 走 遍 了 那 一 带 地 方 , 用 许 多 话 劝 勉 门 徒 , ( 或 作 众 人 ) 然 后 来 到 希 腊 。
 • 在 那 里 住 了 三 个 月 , 将 要 坐 船 往 叙 利 亚 去 。 犹 太 人 设 计 要 害 他 , 他 就 定 意 从 马 其 顿 回 去 。
 • 同 他 到 亚 西 亚 去 的 , 有 庇 哩 亚 人 毕 罗 斯 的 儿 子 所 巴 特 , 帖 撒 罗 尼 迦 人 亚 里 达 古 , 和 西 公 都 , 还 有 特 庇 人 该 犹 , 并 提 摩 太 , 又 有 亚 西 亚 人 推 基 古 , 和 特 罗 非 摩 。
 • 这 些 人 先 走 在 特 罗 亚 等 候 我 们 。
 • 过 了 除 酵 的 日 子 , 我 们 从 腓 立 比 开 船 , 五 天 到 了 特 罗 亚 , 和 他 们 相 会 , 在 那 里 住 了 七 天 。
 • 七 日 的 第 一 日 , 我 们 聚 会 擘 饼 的 时 候 , 保 罗 因 为 要 次 日 起 行 , 就 与 他 们 讲 论 , 直 到 半 夜 。
 • 我 们 聚 会 的 那 座 楼 上 , 有 些 灯 烛 。
 • 有 一 个 少 年 人 , 名 叫 犹 推 古 , 坐 在 窗 台 上 , 困 倦 沉 睡 。 保 罗 讲 了 多 时 , 少 年 人 睡 熟 了 , 就 从 三 层 楼 上 掉 下 去 。 扶 起 他 来 , 已 经 死 了 。
 • 保 罗 下 去 , 伏 在 他 身 上 , 抱 着 他 , 说 , 你 们 不 要 发 慌 , 他 的 灵 魂 还 在 身 上 。
 • 保 罗 又 上 去 , 擘 饼 , 吃 了 , 谈 论 许 久 , 直 到 天 亮 , 这 才 走 了 。
 • 有 人 把 那 童 子 活 活 的 领 来 , 得 的 安 慰 不 小 。
 • 我 们 先 上 船 开 往 亚 朔 去 , 意 思 要 在 那 里 接 保 罗 。 因 为 他 是 这 样 安 排 的 , 他 自 己 打 算 要 步 行 。
 • 他 既 在 亚 朔 与 我 们 相 会 , 我 们 就 接 他 上 船 , 来 到 米 推 利 尼 。
 • 从 那 里 开 船 , 次 日 到 了 基 阿 的 对 面 。 又 次 日 , 在 撒 摩 靠 岸 。 又 次 日 , 来 到 米 利 都 。
 • 乃 因 保 罗 早 已 定 意 越 过 以 弗 所 , 免 得 在 亚 西 亚 耽 延 。 他 急 忙 前 走 , 巴 不 得 赶 五 旬 节 能 到 耶 路 撒 冷 。
 • 保 罗 从 米 利 都 打 发 人 往 以 弗 所 去 , 请 教 会 的 长 老 来 。
 • 他 们 来 了 , 保 罗 就 说 , 你 们 知 道 , 自 从 我 到 亚 西 亚 的 日 子 以 来 , 在 你 们 中 间 始 终 为 人 如 何 ,
 • 服 事 主 , 凡 事 谦 卑 , 眼 中 流 泪 , 又 因 犹 太 人 的 谋 害 , 经 历 试 炼 。
 • 你 们 也 知 道 , 凡 与 你 们 有 益 的 , 我 没 有 一 样 避 讳 不 说 的 。 或 在 众 人 面 前 , 或 在 各 人 家 里 , 我 都 教 导 你 们 。
 • 又 对 犹 太 人 , 和 希 利 尼 人 , 证 明 当 向 神 悔 改 , 信 靠 我 主 耶 稣 基 督 。
 • 现 在 我 往 耶 路 撒 冷 去 , 心 甚 迫 切 , ( 原 文 作 心 被 捆 绑 ) 不 知 道 在 那 里 要 遇 见 什 么 事 。
 • 但 知 道 圣 灵 在 各 城 里 向 我 指 证 , 说 , 有 捆 锁 与 患 难 等 待 我 。
 • 我 却 不 以 性 命 为 念 , 也 不 看 为 宝 贵 , 只 要 行 完 我 的 路 程 , 成 就 我 从 主 耶 稣 所 领 受 的 职 事 , 证 明 神 恩 惠 的 福 音 。
 • 我 素 常 在 你 们 中 间 来 往 , 传 讲 神 国 的 道 , 如 今 我 晓 得 你 们 以 后 都 不 得 再 见 我 的 面 了 。
 • 所 以 我 今 日 向 你 们 证 明 , 你 们 中 间 无 论 何 人 死 亡 , 罪 不 在 我 身 上 。 ( 原 文 作 我 于 众 人 的 血 是 洁 净 的 ) 。
 • 因 为 神 的 旨 意 , 我 并 没 有 一 样 避 讳 不 传 给 你 们 的 。
 • 圣 灵 立 你 们 作 全 群 的 监 督 , 你 们 就 当 为 自 己 谨 慎 , 也 为 全 群 谨 慎 , 牧 养 神 的 教 会 , 就 是 他 用 自 己 血 所 买 来 的 。 ( 或 作 救 赎 )
 • 我 知 道 我 去 之 后 , 必 有 凶 暴 的 豺 狼 , 进 入 你 们 中 间 , 不 爱 惜 羊 群 。
 • 就 是 你 们 中 间 , 也 必 有 人 起 来 , 说 悖 谬 的 话 , 要 引 诱 门 徒 跟 从 他 们 。
 • 所 以 你 们 应 当 儆 醒 , 记 念 我 三 年 之 久 , 昼 夜 不 住 的 流 泪 , 劝 戒 你 们 各 人 。
 • 如 今 我 把 你 们 交 托 神 , 和 他 恩 惠 的 道 。 这 道 能 建 立 你 们 , 叫 你 们 和 一 切 成 圣 的 人 同 得 基 业 。
 • 我 未 曾 贪 图 一 个 人 的 金 , 银 , 衣 服 。
 • 我 这 两 只 手 , 常 供 给 我 和 同 人 的 需 用 , 这 是 你 们 自 己 知 道 的 。
 • 我 凡 事 给 你 们 作 榜 样 , 叫 你 们 知 道 , 应 当 这 样 劳 苦 , 扶 助 软 弱 的 人 , 又 当 记 念 主 耶 稣 的 话 , 说 , 施 比 受 更 为 有 福 。
 • 保 罗 说 完 了 这 话 , 就 跪 下 同 众 人 祷 告 。
 • 众 人 痛 哭 , 抱 着 保 罗 的 颈 项 , 和 他 亲 嘴 。
 • 叫 他 们 最 伤 心 的 , 就 是 他 说 , 以 后 不 能 再 见 我 的 面 那 句 话 。 于 是 送 他 上 船 去 了 。

 • Тўполон тугагандан кейин Павлус Исо шогирдларини чақириб, насиҳат қилди ва улар билан хайрлашиб, Македонияга жўнаб кетди.
 • У кезиб ўтган юртлардаги имонлиларга кўп ўгит-насиҳат бериб, Юнонистонга келди.
 • Уч ой у ерда турди. Сурияга сузиб кетай, деган пайтда яҳудийлар унга қарши суиқасд уюштирмоқчи бўлишди. Шунинг учун яна Македония орқали қайтишга қарор қилди.
 • Вериядан Пир ўғли Сосипатр, Салоникадан Аристарх ва Секунд, Дервиядан Гай ва Тимўтий, асияликлардан эса Тихик ва Трофим уни Асиягача кузатиб бордилар.
 • Улар аввал жўнаб, бизларни Троасда кутиб турардилар.
 • Бизлар эса Хамиртурушсиз Нон байрамидан кейин Филиппи шаҳридан сузиб, беш кун деганда уларнинг олдига – Троас шаҳрига етиб келдик. У ерда етти кун турдик.
 • Якшанба куни нон синдириш учун бир ерда тўпланган эдик. Павлус эртаси куни жўнамоқчи бўлиб, имонлиларга насиҳат бериб, сўзни ярим кечагача давом эттирди.
 • Бизлар йиғилган болохонада жуда кўп шамчироқ ёнган эди.
 • Евтих исмли бир йигит дераза рахида ўтирарди. Павлуснинг нутқи узоқ чўзилиб, йигитни қаттиқ уйқу босди. У уйқусида қимирлаб, учинчи қаватдан пастга тушиб кетди. Ердан унинг ўлигини кўтаришди.
 • Павлус пастга тушиб, йигитнинг устига ўзини ташлади ва уни қучоқлаб: “Хавотир бўлманглар, унинг жони ўзидадир!” – деди.
 • Сўнг яна юқорига чиқиб, нон синдириб овқатланди. Тонг отгунча анча суҳбат қилиб, йўлга чиқди.
 • Шу орада ўсмирни тирик олиб келишди ва беҳад хурсанд бўлишди.
 • Бизлар олдин кемага тушиб, Павлусни у ердан олиб кетиш учун Асса шаҳрига сузиб бордик; чунки ўзи пиёда бормоқчи бўлиб, бизларга шундай топшириқ берган эди.
 • Бизлар Ассада учрашгач, унинг билан Митилина шаҳрига бордик.
 • У ердан сузиб кетиб, эртаси кун Хиос ороли қаршисига келдик. Учинчи кун эса Самос оролига ўтиб, Трогилия шаҳрида тўхтагандан кейин, яна бир кун ўтиб, Милит шаҳрига етиб бордик.
 • Павлус Асияда кечикиб қолмаслик мақсадида Эфес шаҳрига кирмай ўтиб кетишга қарор қилган эди. Агар иложи бўлса, Ҳосил байрамини Қуддусда қутлайин, деб шошилаётган эди.
 • Милитдан Павлус Эфесга одам юбориб, маҳаллий имонлилар жамоатининг оқсоқолларини ўз қошига чақиртирди.
 • Улар унинг ҳузурига келганда, деди:“Мен Асия вилоятига оёқ босган илк кундан бери, ёнингизда яшаган шунча вақт давомида қандай ҳаракат қилганимни ўзларингиз биласизлар.
 • Яҳудийларнинг ёвуз ниятлари туфайли бошимдан ўтган оғир синовлар ичида камтарлик ва кўзимнинг ёши билан Раббимга хизмат қилиб юрдим.
 • Фойдали бўлган ҳеч бир нарсадан сизларни маҳрум қилмайин, деб кўчама-кўча, уйма-уй юриб таълим бериш фурсатини бекор ўтказмадим.
 • Тавба қилиб, Худога илтижо этинглар ва Раббимиз Исо Масиҳга имон келтиринглар, деб яҳудийлар билан юнонларга жиддий насиҳат қилиб турдим.
 • Мана энди Муқаддас Руҳнинг банди бўлиб, Қуддусга боряпман. У ерда мен билан нима юз беришини билмайман.
 • Фақат шуни биламанки, шаҳарма-шаҳар юрган сари занжиру кишанлар, қайғу-аламлар мени кутади. Буни Муқаддас Руҳ менга аён қилмоқда.
 • Лекин бунга қарамай, ўз жонимни ҳам аямайман – қани энди фаолиятимни тамомлаб, Худонинг иноятидан далолат берувчи Хушхабарга гувоҳлик бермоқ учун Раббим Исодан олган топшириқни қувонч ила бажо келтира олсам.
 • Энди яна шуни биламанки, гарчи орангизда Худо Шоҳлигини эълон қилиб юрган бўлсам-да, ҳеч бирингиз менинг юзимни ортиқ кўра олмайсизлар.
 • Шунинг учун бу куннинг ўзида сизга таъкидлаб айтаманки, мен бировнинг ҳалокатига жавобгар эмасман.
 • Чунки Худонинг мурод-мақсадини сизларга тамоман баён этиш учун бирон фурсатни бой бермадим.
 • Ўзингизни ва Муқаддас Руҳ сизларни назоратчи қилиб тайинлаган барча жамоатни кўз-қулоқ бўлиб эҳтиётланглар. Сизлар чўпонлик қилаётган ушбу сурувни Раббимиз Исо Ўз қони эвазига сотиб олган.
 • Мен кетганимдан кейин, сурувни аямайдиган йиртқич бўрилар орангизга суқилиб киришларини биламан.
 • Ҳатто ўз ораларингиздан чиққан одамлар ҳам тескари сўзлари билан Исо шогирдларини йўлдан оздириб, орқаларидан эргаштирадилар.
 • Шунинг учун ҳушёр бўлиб туринглар. Мен сизга қай тариқа уч йил кечаю кундуз, кўзларимнинг ёши билан ҳар бирингизга ҳормай-толмай панду насиҳат бериб юрганимни хотирланглар.
 • Энди биродарларим, сизларни Худонинг паноҳига ва Унинг иноятли каломига топшираман. Бу калом сизларни мустаҳкамлашга ва Худонинг бутун азизлари билан сизларга ҳам насиб этган мерос улушига сазовор қилишга қодирдир.
 • Мен ҳеч кимнинг симу зарига ёхуд кийимига кўз тикканим йўқ.
 • Ўзимнинг, шунингдек, йўлдошларимнинг эҳтиёжларини қондиришда шу қўлларим хизмат этганини ўзларингиз яхши биласизлар.
 • Шундай меҳнат қилиб, ожизларга ёрдам беришда мен сизларга намуна бўлиб қолдим. Шу билан бирга, “Олишдан кўра беришнинг бахтиёрлиги катта”, – деган Раббимиз Исонинг сўзларини ҳам эслаб туринглар”.
 • Бу сўзларни айтиб бўлиб, Павлус тиз чўкди-да, ҳамма билан бирга ибодат қилди.
 • Сўнг ҳаммалари зор йиғлаб, Павлуснинг бўйнига ташланиб, уни ўпишарди.
 • Павлуснинг: “Ортиқ юзимни кўролмайсизлар”, – деган сўзи эса уларни айниқса ғамгин қилган эди. Ниҳоят, уни кемагача кузатиб боришди.