Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • По утише́нiи же молвы́, при­­зва́въ па́велъ ученики́, утѣ́шивъ и цѣлова́въ и́хъ, изы́де ити́ въ македо́нiю.
 • Проше́дъ же страны́ о́ны и утѣ́шивъ и́хъ сло́вомъ мно́гимъ, прiи́де во Елла́ду:
 • пожи́въ же ме́сяцы три́, бы́в­шу на́нь навѣ́ту от­ иуде́й, хотя́щу от­везти́ся въ сирі́ю, бы́сть хотѣ́нiе воз­врати́тися сквоз­ѣ́ македо́нiю.
 • Послѣ́дова же ему́ да́же до Асі́и сосипа́тръ пи́рровъ бе́рянинъ, солу́няне же Ариста́рхъ и секу́ндъ, и га́iй де́рвянинъ и тимоѳе́й, Асі́ане же тихи́къ и трофи́мъ.
 • Сі́и предше́дше жда́ху на́съ въ троа́дѣ.
 • Мы́ же от­везо́хомся по дне́хъ опрѣсно́чныхъ от­ Фили́ппъ и прiидо́хомъ къ ни́мъ въ троа́ду во дне́хъ пяти́, идѣ́же пребы́хомъ дні́й се́дмь.
 • [Зач. 43.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ, собра́в­шымся ученико́мъ преломи́ти хлѣ́бъ, па́велъ бесѣ́доваше къ ни́мъ, хотя́ изы́ти на у́трiи, простре́ же сло́во до полу́нощи.
 • Бя́ху же свѣщы́ мно́ги въ го́рницѣ, идѣ́же бѣ́хомъ со́брани.
 • Сѣдя́ же нѣ́кто ю́ноша, и́менемъ Евти́хъ, во окнѣ́, отягче́нъ сно́мъ глубо́кимъ, глаго́лющу па́влу о мно́зѣ, прекло́нься от­ сна́, паде́ от­ трекро́вника до́лу, и взя́ша его́ ме́ртва.
 • Соше́дъ же па́велъ нападе́ на́нь, и объе́мь его́ рече́: не мо́лвите, и́бо душа́ его́ въ не́мъ е́сть.
 • Возше́дъ же и прело́мль хлѣ́бъ и вку́шь, дово́лно же бесѣ́довавъ да́же до зари́, и та́ко изы́де.
 • Приведо́ша же о́трока жи́ва и утѣ́шишася не ма́ло.
 • Мы́ же, при­­ше́дше въ кора́бль, от­везо́хомся во а́ссонъ, от­ту́ду хотя́ще поя́ти па́вла: та́ко бо на́мъ бѣ́ повелѣ́лъ, хотя́ са́мъ пѣ́шь ити́.
 • И я́коже сни́деся съ на́ми во а́ссонѣ, взе́мше его́ прiидо́хомъ въ Митили́нъ.
 • И от­ту́ду от­ве́зшеся, во у́трiе при­­ста́хомъ проти́ву хі́ю, въ другі́й же от­везо́хомся въ са́монъ, и пребы́в­ше въ трогиллі́и, въ гряду́щiй же де́нь прiидо́хомъ въ Мили́тъ:
 • [Зач. 44.] суди́ бо па́велъ ми́мо ити́ Ефе́съ, я́ко да не бу́детъ ему́ закоснѣ́ти во Асі́и, тща́­шебося, а́ще воз­мо́жно бу́детъ, въ де́нь пятьдеся́тный бы́ти во Иерусали́мѣ.
 • От Мили́та же посла́въ во Ефе́съ, при­­зва́ пресви́теры церко́вныя,
 • и я́коже прiидо́ша къ нему́, рече́ къ ни́мъ: вы́ вѣ́сте, я́ко от­ пе́рваго дне́, от­не́лиже прiидо́хъ во Асі́ю, ка́ко съ ва́ми все́ вре́мя бы́хъ,
 • рабо́тая Го́сподеви со вся́кимъ смиреному́дрiемъ и мно́гими слеза́ми и напа́стьми, при­­лучи́в­шимися мнѣ́ от­ Иуде́йскихъ навѣ́тъ:
 • я́ко ни въ чесо́мъ от­ поле́зныхъ обину́хся, е́же сказа́ти ва́мъ и научи́ти ва́съ предъ людьми́ и по домо́мъ,
 • засвидѣ́тел­ст­вуя Иуде́емъ же и е́ллиномъ е́же къ Бо́гу покая́нiе и вѣ́ру я́же въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • И ны́нѣ, се́, а́зъ свя́занъ ду́хомъ гряду́ во Иерусали́мъ, я́же въ не́мъ хотя́щая при­­ключи́тися мнѣ́ не вѣ́дый:
 • то́чiю я́ко Ду́хъ святы́й по вся́ гра́ды свидѣ́тел­ст­вуетъ, глаго́ля, я́ко у́зы мене́ и ско́рби жду́тъ.
 • Но ни еди́но же попече́нiе творю́, ниже́ и́мамъ ду́шу мою́ че́стну себѣ́, ра́звѣ е́же сконча́ти тече́нiе мое́ съ ра́достiю и слу́жбу, ю́же прiя́хъ от­ Го́спода Иису́са, засвидѣ́тел­ст­вовати ева́нгелiе благода́ти Бо́жiя.
 • И ны́нѣ, се́, а́зъ вѣ́мъ, я́ко ктому́ не у́зрите лица́ мо­его́ вы́ вси́, въ ни́хже про­идо́хъ проповѣ́дуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Тѣ́мже свидѣ́тел­ст­вую ва́мъ во дне́шнiй де́нь, я́ко чи́стъ а́зъ от­ кро́ве всѣ́хъ,
 • не обину́хся бо сказа́ти ва́мъ всю́ во́лю Бо́жiю.
 • Внима́йте у́бо себѣ́ и всему́ ста́ду, въ не́мже ва́съ Ду́хъ святы́й поста́ви епи́скопы, пасти́ це́рковь Го́спода и Бо́га, ю́же стяжа́ кро́вiю сво­е́ю.
 • А́зъ бо вѣ́мъ сiе́, я́ко по от­ше́­ст­вiи мо­е́мъ вни́дутъ во́лцы тя́жцы въ ва́съ, не щадя́щiи ста́да:
 • и от­ ва́съ самѣ́хъ воста́нутъ му́жiе глаго́лющiи развраще́ная, е́же от­торга́ти ученики́ вслѣ́дъ себе́.
 • Сего́ ра́ди бди́те, помина́юще, я́ко три́ лѣ́та но́щь и де́нь не престая́хъ учя́ со слеза́ми еди́наго кого́ждо ва́съ.
 • И ны́нѣ предаю́ ва́съ, бра́тiе, богови и сло́ву благода́ти его́, могу́щему назда́ти и да́ти ва́мъ наслѣ́дiе во освяще́н­ныхъ всѣ́хъ.
 • Сребра́ или́ зла́та или́ ри́зъ ни еди́наго воз­жела́хъ:
 • са́ми вѣ́сте, я́ко тре́бованiю мо­ему́ и су́щымъ со мно́ю послужи́стѣ ру́цѣ мо­и́ сі́и.
 • Вся́ сказа́хъ ва́мъ, я́ко та́ко тружда́ющымся подоба́етъ заступа́ти немощны́я, помина́ти же сло́во Го́спода Иису́са, я́ко са́мъ рече́: блаже́н­нѣе е́сть па́че дая́ти, не́жели прiима́ти.
 • И сiя́ ре́къ, прекло́нь колѣ́на своя́, со всѣ́ми и́ми помоли́ся.
 • Мно́гъ же бы́сть пла́чь всѣ́мъ: и напа́дше на вы́ю па́влову, облобыза́ху его́,
 • скорбя́ще наипа́че о словеси́, е́же рече́, я́ко ктому́ не и́мутъ лица́ его́ узрѣ́ти. Провожда́ху же его́ въ кора́бль.
 • По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию.
 • Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу.
 • Там пробыл он три месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию.
 • Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим.
 • Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде.
 • А мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней.
 • [Зач. 43.] В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
 • В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
 • Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым.
 • Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем.
 • Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
 • Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
 • Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком.
 • Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину.
 • И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит,
 • [Зач. 44.] ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
 • Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви,
 • и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами,
 • работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев;
 • как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам,
 • возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
 • И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что́ там встретится со мною;
 • только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.
 • Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.
 • И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие.
 • Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех,
 • ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
 • Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
 • Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада;
 • и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
 • Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
 • И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
 • Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:
 • сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.
 • Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать».
 • Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
 • Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его,
 • скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля.
 • وبعد ما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مكدونية.

 • ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس

 • فصرف ثلاثة اشهر. ثم اذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سورية صار رأي ان يرجع على طريق مكدونية.

 • فرافقه الى اسيا سوباترس البيري. ومن اهل تسالونيكي ارسترخس وسكوندس وغايوس الدربي وتيموثاوس. ومن اهل اسيا تيخيكس وتروفيمس.

 • هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس.

 • واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلبي ووافيناهم في خمسة ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعة ايام

 • وفي اول الاسبوع اذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد واطال الكلام الى نصف الليل.

 • وكانت مصابيح كثيرة في العليّة التي كانوا مجتمعين فيها.

 • وكان شاب اسمه افتيخوس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. واذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة الثالثة الى اسفل وحمل ميتا.

 • فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لان نفسه فيه.

 • ثم صعد وكسر خبزا واكل وتكلم كثيرا الى الفجر. وهكذا خرج.

 • وأتوا بالفتى حيّا وتعزوا تعزية ليست بقليلة

 • واما نحن فسبقنا الى السفينة واقلعنا الى اسوس مزمعين ان نأخذ بولس من هناك لانه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي.

 • فلما وافانا الى اسوس اخذناه وأتينا الى ميتيليني.

 • ثم سافرنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد الى مقابل خيوس. وفي اليوم الآخر وصلنا الى ساموس واقمنا في تروجيليون ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتس.

 • لان بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا. لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين

 • ومن ميليتس ارسل الى افسس واستدعى قسوس الكنيسة.

 • فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان.

 • اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب اصابتني بمكايد اليهود.

 • كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت.

 • شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح.

 • والآن ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح لا اعلم ماذا يصادفني هناك.

 • غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني.

 • ولكنني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى اتمم بفرح سعيي والخدمة التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشارة نعمة الله.

 • والآن ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله.

 • لذلك أشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع.

 • لاني لم أؤخر ان اخبركم بكل مشورة الله.

 • احترزوا اذا لانفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفة لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه.

 • لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعية.

 • ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتوية ليجتذبوا التلاميذ وراءهم.

 • لذلك اسهروا متذكرين اني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم افتر عن ان انذر بدموع كل واحد.

 • والآن استودعكم يا اخوتي للّه ولكلمة نعمته القادرة ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين.

 • فضة او ذهب او لباس احد لم اشته.

 • انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان.

 • في كل شيء اريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ.

 • ولما قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصلّى.

 • وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولس يقبلونه

 • متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا. ثم شيعوه الى السفينة
 • Калык болганыуы басылганнан суnПавелъ öйрянеÿчелярне чакырыб алыб, (аларны) угетляб, алар белян бахилляшеб Македоніяга барырга чыккан.
 • Шул жакларны утеб, (ышаныучыларны) кюб сюз белян угетляб, Елладага килгян.
 • Ул анда оч ай торган; аnар карышы Іудейляр калыкны болгатканныктан, Сиріяга китяргя торган чакта, аnар Македонія арткылы кайтырга уй тöшкян.
 • Веріянын Пирръ исемне кешенен улы Сосипатръ, тагы Фессалоника кешеляре: Аристархъ белян Секундъ, Дервія кешесе Гаій, Тимофей дя, Асія кешеляре: Тихикъ белян Трофимъ аны Асіяга чаклы озата барганнар.
 • Алар алдан китеб, безне Троадада котöб тордолар.
 • Без точö кюмяч кöнняреннян суn Филиппыдан сыу белян китеб, биш кöн эчендя аларга Троадага килдек; анда жиде кон тордок.
 • Атнанын элекеге конöндя, бйрянеучеляр (жяшерек) икмяген сындырырга жыйылгач, Павелъ иртягесен чыгыб китясе булыб, алар белян сойляшеб, жарты тöнгя чаклы утырды.
 • Без жыйылган жугары бюлмядя жактырткычлар байтак ыйы.
 • Павелъ озак сойляб утырган чагында, бер Евтихъ атлы жегет, тярязя тобöндя утырыб, каты жокога китеб, жоклаган койö ауыб китеб, öйноn öчöнчо катыннан тюбян (жыгылыб) тоштö, (аны) улгян кöйö кютяреб алдылар.
 • Павелъ тöшöб, анын öстöня эйелеб, аны кочаклаб äйтте: кумачауланмагыз, анын жаны эчендя шул, диде.
 • Менеб, (жяшерек) икмяген сындырыб ашагач, таn аткынчы байтак багыт сойляде, аннары чыгыб китте.
 • Шул арада малайны тере кöйö алыб килделяр дя байтак сöйöнöштöляр.
 • Без кимягя алдан килеб, сыу белян Ассъ дигян калага аннан Павелны аласы булыб киттек; ул узе жяяÿ барасы булыб, (безгя) шулай кушкан ыйы.
 • Ул Ассъ (каласында) безгя кушылгач, аны алыб Митилинага килдек.
 • Аннан сыу белян китеб, икенче коннö без Хіосъ (атауы) турысында туктаб тордок, иртягесен Самосъ (атауына) килеб туктадык, анда Трогиліяга кереб чыгыб, иртягесен Милитка килдек.
 • Агяр мöҥким булса, илленче кон бяйряменя Іерусалимдя булырга ашыкканга кюря, Павелъ Асіяда озакларлык булмасын диб, Ефеска кермей китяргя уйлады.
 • Милиттан Ефеска жибяреб, ул арыу жыйыннын пресвитерларын чакырыб алды.
 • Алар апар килгяч, ул аларга айтте: мин Асіяга килгяч тя элеке кöномнянюк гел сезнен белян булганымны сез белясез;
 • Іудейлярнен усал уйлары буйынча, мипа туры килгян сыналыуларны кюреб, кюб кюз жяше койоб, жыуашланыб, Ходайга эшляб тордом;
 • Пайдалы (нястялярнен) берсен дя, калык алдында, ойлярдя дя сезгя сöйлямейче, сезне öйрятмейче калдырмадым;
 • Іудейляргя дя, Еллиннарга да Алла алдында тяÿбяне, Ходайыбыз Іисусъ Христоска ышаныуны да äйтеб кюрсяттем; быларны барысын да сез белясез.
 • Мына мин инде казер, Тын тарткан буйынча, Іерусалимгя барам, анда мина ней очрасыны белмеймен.
 • Äммя Святый Тын мине быгау белян кайгылар котя диб äйтеб, кала сайын таныклык итя.
 • Äммя мин бер нястягя дя карамыйым, ÿз тормошомны да кыйбатка куймыйым, тик Алла дяулятенен изге хабярен сбйляргя Ходай Іисустан алган кызмятемне, бар эшляремне сойöнöч белян кылыб житкезсям эйе дим.
 • Мына инде мин белямен: минем жозöмне сез барыгыз да кюрмяссез, äммя мин сезнен арагызда жорöб, Алла Падшалыгын сойлядем.
 • Шуҥар кюря бöгöнгö кöннö барыгызнын каныннан мин таза икянемне сезгя таныклык итям;
 • Алланын бар иркен сезгя белдермейче калдырмадым итям;
 • Инде айса Ходай Алланын Yз каны белян табкан арыу жыйынын котяргя Святый Тын сезне кöтöÿчеляр итеб куйганга кюря, ÿзегезгя дя, кöтöÿегезгя дя аnыгызны салыгыз.
 • Мин киткяннян суn, сезнен арага котöÿне кызганмый торган жаман бюреляр керерляр, мин мыны белямен.
 • Сезнен уз арагыздан да, ÿзляреня öйрянеÿчеляр эяртеб алыр öчöн, бозок сюзляр сойляÿчеляр чыгар.
 • Шуҥар кюря минем öч жыл сезнен ар-берегезне кюз жяшлярем белян кон тон туктамыйчы öйряткянемне истя тотоб, уяу торогоз.
 • Але дя, эй туганнар, сезне Аллага табшырамын, Анын дяулятле сюзе сезне бигряк тя öйрятеб, арыуланганнарнын барысы белян бергя сезгя олöш, бирер.
 • Комош тя, алтын да, кейем дя мин беряÿдян дя телямядем.
 • Минем кирякляремя, минем белян торганнарнын кирякляреня дя минем шушы кулларым кызмят иткянне узегез белясез.
 • Шулай тырышыб, халсезляргя булышырга, Ходай I исуснын сюзлярен истя тотарга тейеш икянне, мин сезгя бар турдан да кюрсяттем: Ул Yзе äйткян шул: алыудан бигряк биреÿ бахетлеряк диб.
 • Мыны äйткяч, ул тезлянеб, аларнын барысы белян теляк итте.
 • Шул чакта барысы да кюб жылаштылар, Павелнын муйнына асылыныб, аны убеб тордолар.
 • Алар минем жöзöмне инде кюрмяссез диб аларга äйткян сюзеня бигеряк кöйöндöляр. Аннары аны кимягя чаклы озата бардылар.
 • Тўполон тугагандан кейин Павлус Исо шогирдларини чақириб, насиҳат қилди ва улар билан хайрлашиб, Македонияга жўнаб кетди.
 • У кезиб ўтган юртлардаги имонлиларга кўп ўгит-насиҳат бериб, Юнонистонга келди.
 • Уч ой у ерда турди. Сурияга сузиб кетай, деган пайтда яҳудийлар унга қарши суиқасд уюштирмоқчи бўлишди. Шунинг учун яна Македония орқали қайтишга қарор қилди.
 • Вериядан Пир ўғли Сосипатр, Салоникадан Аристарх ва Секунд, Дервиядан Гай ва Тимўтий, асияликлардан эса Тихик ва Трофим уни Асиягача кузатиб бордилар.
 • Улар аввал жўнаб, бизларни Троасда кутиб турардилар.
 • Бизлар эса Хамиртурушсиз Нон байрамидан кейин Филиппи шаҳридан сузиб, беш кун деганда уларнинг олдига – Троас шаҳрига етиб келдик. У ерда етти кун турдик.
 • Якшанба куни нон синдириш учун бир ерда тўпланган эдик. Павлус эртаси куни жўнамоқчи бўлиб, имонлиларга насиҳат бериб, сўзни ярим кечагача давом эттирди.
 • Бизлар йиғилган болохонада жуда кўп шамчироқ ёнган эди.
 • Евтих исмли бир йигит дераза рахида ўтирарди. Павлуснинг нутқи узоқ чўзилиб, йигитни қаттиқ уйқу босди. У уйқусида қимирлаб, учинчи қаватдан пастга тушиб кетди. Ердан унинг ўлигини кўтаришди.
 • Павлус пастга тушиб, йигитнинг устига ўзини ташлади ва уни қучоқлаб: “Хавотир бўлманглар, унинг жони ўзидадир!” – деди.
 • Сўнг яна юқорига чиқиб, нон синдириб овқатланди. Тонг отгунча анча суҳбат қилиб, йўлга чиқди.
 • Шу орада ўсмирни тирик олиб келишди ва беҳад хурсанд бўлишди.
 • Бизлар олдин кемага тушиб, Павлусни у ердан олиб кетиш учун Асса шаҳрига сузиб бордик; чунки ўзи пиёда бормоқчи бўлиб, бизларга шундай топшириқ берган эди.
 • Бизлар Ассада учрашгач, унинг билан Митилина шаҳрига бордик.
 • У ердан сузиб кетиб, эртаси кун Хиос ороли қаршисига келдик. Учинчи кун эса Самос оролига ўтиб, Трогилия шаҳрида тўхтагандан кейин, яна бир кун ўтиб, Милит шаҳрига етиб бордик.
 • Павлус Асияда кечикиб қолмаслик мақсадида Эфес шаҳрига кирмай ўтиб кетишга қарор қилган эди. Агар иложи бўлса, Ҳосил байрамини Қуддусда қутлайин, деб шошилаётган эди.
 • Милитдан Павлус Эфесга одам юбориб, маҳаллий имонлилар жамоатининг оқсоқолларини ўз қошига чақиртирди.
 • Улар унинг ҳузурига келганда, деди:“Мен Асия вилоятига оёқ босган илк кундан бери, ёнингизда яшаган шунча вақт давомида қандай ҳаракат қилганимни ўзларингиз биласизлар.
 • Яҳудийларнинг ёвуз ниятлари туфайли бошимдан ўтган оғир синовлар ичида камтарлик ва кўзимнинг ёши билан Раббимга хизмат қилиб юрдим.
 • Фойдали бўлган ҳеч бир нарсадан сизларни маҳрум қилмайин, деб кўчама-кўча, уйма-уй юриб таълим бериш фурсатини бекор ўтказмадим.
 • Тавба қилиб, Худога илтижо этинглар ва Раббимиз Исо Масиҳга имон келтиринглар, деб яҳудийлар билан юнонларга жиддий насиҳат қилиб турдим.
 • Мана энди Муқаддас Руҳнинг банди бўлиб, Қуддусга боряпман. У ерда мен билан нима юз беришини билмайман.
 • Фақат шуни биламанки, шаҳарма-шаҳар юрган сари занжиру кишанлар, қайғу-аламлар мени кутади. Буни Муқаддас Руҳ менга аён қилмоқда.
 • Лекин бунга қарамай, ўз жонимни ҳам аямайман – қани энди фаолиятимни тамомлаб, Худонинг иноятидан далолат берувчи Хушхабарга гувоҳлик бермоқ учун Раббим Исодан олган топшириқни қувонч ила бажо келтира олсам.
 • Энди яна шуни биламанки, гарчи орангизда Худо Шоҳлигини эълон қилиб юрган бўлсам-да, ҳеч бирингиз менинг юзимни ортиқ кўра олмайсизлар.
 • Шунинг учун бу куннинг ўзида сизга таъкидлаб айтаманки, мен бировнинг ҳалокатига жавобгар эмасман.
 • Чунки Худонинг мурод-мақсадини сизларга тамоман баён этиш учун бирон фурсатни бой бермадим.
 • Ўзингизни ва Муқаддас Руҳ сизларни назоратчи қилиб тайинлаган барча жамоатни кўз-қулоқ бўлиб эҳтиётланглар. Сизлар чўпонлик қилаётган ушбу сурувни Раббимиз Исо Ўз қони эвазига сотиб олган.
 • Мен кетганимдан кейин, сурувни аямайдиган йиртқич бўрилар орангизга суқилиб киришларини биламан.
 • Ҳатто ўз ораларингиздан чиққан одамлар ҳам тескари сўзлари билан Исо шогирдларини йўлдан оздириб, орқаларидан эргаштирадилар.
 • Шунинг учун ҳушёр бўлиб туринглар. Мен сизга қай тариқа уч йил кечаю кундуз, кўзларимнинг ёши билан ҳар бирингизга ҳормай-толмай панду насиҳат бериб юрганимни хотирланглар.
 • Энди биродарларим, сизларни Худонинг паноҳига ва Унинг иноятли каломига топшираман. Бу калом сизларни мустаҳкамлашга ва Худонинг бутун азизлари билан сизларга ҳам насиб этган мерос улушига сазовор қилишга қодирдир.
 • Мен ҳеч кимнинг симу зарига ёхуд кийимига кўз тикканим йўқ.
 • Ўзимнинг, шунингдек, йўлдошларимнинг эҳтиёжларини қондиришда шу қўлларим хизмат этганини ўзларингиз яхши биласизлар.
 • Шундай меҳнат қилиб, ожизларга ёрдам беришда мен сизларга намуна бўлиб қолдим. Шу билан бирга, “Олишдан кўра беришнинг бахтиёрлиги катта”, – деган Раббимиз Исонинг сўзларини ҳам эслаб туринглар”.
 • Бу сўзларни айтиб бўлиб, Павлус тиз чўкди-да, ҳамма билан бирга ибодат қилди.
 • Сўнг ҳаммалари зор йиғлаб, Павлуснинг бўйнига ташланиб, уни ўпишарди.
 • Павлуснинг: “Ортиқ юзимни кўролмайсизлар”, – деган сўзи эса уларни айниқса ғамгин қилган эди. Ниҳоят, уни кемагача кузатиб боришди.