Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • По утише́нiи же молвы́, при­­зва́въ па́велъ ученики́, утѣ́шивъ и цѣлова́въ и́хъ, изы́де ити́ въ македо́нiю.
 • Проше́дъ же страны́ о́ны и утѣ́шивъ и́хъ сло́вомъ мно́гимъ, прiи́де во Елла́ду:
 • пожи́въ же ме́сяцы три́, бы́в­шу на́нь навѣ́ту от­ иуде́й, хотя́щу от­везти́ся въ сирі́ю, бы́сть хотѣ́нiе воз­врати́тися сквоз­ѣ́ македо́нiю.
 • Послѣ́дова же ему́ да́же до Асі́и сосипа́тръ пи́рровъ бе́рянинъ, солу́няне же Ариста́рхъ и секу́ндъ, и га́iй де́рвянинъ и тимоѳе́й, Асі́ане же тихи́къ и трофи́мъ.
 • Сі́и предше́дше жда́ху на́съ въ троа́дѣ.
 • Мы́ же от­везо́хомся по дне́хъ опрѣсно́чныхъ от­ Фили́ппъ и прiидо́хомъ къ ни́мъ въ троа́ду во дне́хъ пяти́, идѣ́же пребы́хомъ дні́й се́дмь.
 • [Зач. 43.] Во еди́ну же от­ суббо́тъ, собра́в­шымся ученико́мъ преломи́ти хлѣ́бъ, па́велъ бесѣ́доваше къ ни́мъ, хотя́ изы́ти на у́трiи, простре́ же сло́во до полу́нощи.
 • Бя́ху же свѣщы́ мно́ги въ го́рницѣ, идѣ́же бѣ́хомъ со́брани.
 • Сѣдя́ же нѣ́кто ю́ноша, и́менемъ Евти́хъ, во окнѣ́, отягче́нъ сно́мъ глубо́кимъ, глаго́лющу па́влу о мно́зѣ, прекло́нься от­ сна́, паде́ от­ трекро́вника до́лу, и взя́ша его́ ме́ртва.
 • Соше́дъ же па́велъ нападе́ на́нь, и объе́мь его́ рече́: не мо́лвите, и́бо душа́ его́ въ не́мъ е́сть.
 • Возше́дъ же и прело́мль хлѣ́бъ и вку́шь, дово́лно же бесѣ́довавъ да́же до зари́, и та́ко изы́де.
 • Приведо́ша же о́трока жи́ва и утѣ́шишася не ма́ло.
 • Мы́ же, при­­ше́дше въ кора́бль, от­везо́хомся во а́ссонъ, от­ту́ду хотя́ще поя́ти па́вла: та́ко бо на́мъ бѣ́ повелѣ́лъ, хотя́ са́мъ пѣ́шь ити́.
 • И я́коже сни́деся съ на́ми во а́ссонѣ, взе́мше его́ прiидо́хомъ въ Митили́нъ.
 • И от­ту́ду от­ве́зшеся, во у́трiе при­­ста́хомъ проти́ву хі́ю, въ другі́й же от­везо́хомся въ са́монъ, и пребы́в­ше въ трогиллі́и, въ гряду́щiй же де́нь прiидо́хомъ въ Мили́тъ:
 • [Зач. 44.] суди́ бо па́велъ ми́мо ити́ Ефе́съ, я́ко да не бу́детъ ему́ закоснѣ́ти во Асі́и, тща́­шебося, а́ще воз­мо́жно бу́детъ, въ де́нь пятьдеся́тный бы́ти во Иерусали́мѣ.
 • От Мили́та же посла́въ во Ефе́съ, при­­зва́ пресви́теры церко́вныя,
 • и я́коже прiидо́ша къ нему́, рече́ къ ни́мъ: вы́ вѣ́сте, я́ко от­ пе́рваго дне́, от­не́лиже прiидо́хъ во Асі́ю, ка́ко съ ва́ми все́ вре́мя бы́хъ,
 • рабо́тая Го́сподеви со вся́кимъ смиреному́дрiемъ и мно́гими слеза́ми и напа́стьми, при­­лучи́в­шимися мнѣ́ от­ Иуде́йскихъ навѣ́тъ:
 • я́ко ни въ чесо́мъ от­ поле́зныхъ обину́хся, е́же сказа́ти ва́мъ и научи́ти ва́съ предъ людьми́ и по домо́мъ,
 • засвидѣ́тел­ст­вуя Иуде́емъ же и е́ллиномъ е́же къ Бо́гу покая́нiе и вѣ́ру я́же въ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́.
 • И ны́нѣ, се́, а́зъ свя́занъ ду́хомъ гряду́ во Иерусали́мъ, я́же въ не́мъ хотя́щая при­­ключи́тися мнѣ́ не вѣ́дый:
 • то́чiю я́ко Ду́хъ святы́й по вся́ гра́ды свидѣ́тел­ст­вуетъ, глаго́ля, я́ко у́зы мене́ и ско́рби жду́тъ.
 • Но ни еди́но же попече́нiе творю́, ниже́ и́мамъ ду́шу мою́ че́стну себѣ́, ра́звѣ е́же сконча́ти тече́нiе мое́ съ ра́достiю и слу́жбу, ю́же прiя́хъ от­ Го́спода Иису́са, засвидѣ́тел­ст­вовати ева́нгелiе благода́ти Бо́жiя.
 • И ны́нѣ, се́, а́зъ вѣ́мъ, я́ко ктому́ не у́зрите лица́ мо­его́ вы́ вси́, въ ни́хже про­идо́хъ проповѣ́дуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе.
 • Тѣ́мже свидѣ́тел­ст­вую ва́мъ во дне́шнiй де́нь, я́ко чи́стъ а́зъ от­ кро́ве всѣ́хъ,
 • не обину́хся бо сказа́ти ва́мъ всю́ во́лю Бо́жiю.
 • Внима́йте у́бо себѣ́ и всему́ ста́ду, въ не́мже ва́съ Ду́хъ святы́й поста́ви епи́скопы, пасти́ це́рковь Го́спода и Бо́га, ю́же стяжа́ кро́вiю сво­е́ю.
 • А́зъ бо вѣ́мъ сiе́, я́ко по от­ше́­ст­вiи мо­е́мъ вни́дутъ во́лцы тя́жцы въ ва́съ, не щадя́щiи ста́да:
 • и от­ ва́съ самѣ́хъ воста́нутъ му́жiе глаго́лющiи развраще́ная, е́же от­торга́ти ученики́ вслѣ́дъ себе́.
 • Сего́ ра́ди бди́те, помина́юще, я́ко три́ лѣ́та но́щь и де́нь не престая́хъ учя́ со слеза́ми еди́наго кого́ждо ва́съ.
 • И ны́нѣ предаю́ ва́съ, бра́тiе, богови и сло́ву благода́ти его́, могу́щему назда́ти и да́ти ва́мъ наслѣ́дiе во освяще́н­ныхъ всѣ́хъ.
 • Сребра́ или́ зла́та или́ ри́зъ ни еди́наго воз­жела́хъ:
 • са́ми вѣ́сте, я́ко тре́бованiю мо­ему́ и су́щымъ со мно́ю послужи́стѣ ру́цѣ мо­и́ сі́и.
 • Вся́ сказа́хъ ва́мъ, я́ко та́ко тружда́ющымся подоба́етъ заступа́ти немощны́я, помина́ти же сло́во Го́спода Иису́са, я́ко са́мъ рече́: блаже́н­нѣе е́сть па́че дая́ти, не́жели прiима́ти.
 • И сiя́ ре́къ, прекло́нь колѣ́на своя́, со всѣ́ми и́ми помоли́ся.
 • Мно́гъ же бы́сть пла́чь всѣ́мъ: и напа́дше на вы́ю па́влову, облобыза́ху его́,
 • скорбя́ще наипа́че о словеси́, е́же рече́, я́ко ктому́ не и́мутъ лица́ его́ узрѣ́ти. Провожда́ху же его́ въ кора́бль.
 • По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставления и простившись с ними, вышел и пошел в Македонию.
 • Пройдя же те места и преподав верующим обильные наставления, пришел в Елладу.
 • Там пробыл он три месяца. Когда же, по случаю возмущения, сделанного против него Иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию.
 • Его сопровождали до Асии Сосипатр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Трофим.
 • Они, пойдя вперед, ожидали нас в Троаде.
 • А мы, после дней опресночных, отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней.
 • [Зач. 43.] В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи.
 • В горнице, где мы собрались, было довольно светильников.
 • Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жилья, и поднят мертвым.
 • Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа его в нем.
 • Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета, и потом вышел.
 • Между тем отрока привели живого, и немало утешились.
 • Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асс, чтобы взять оттуда Павла; ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком.
 • Когда же он сошелся с нами в Ассе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину.
 • И, отплыв оттуда, в следующий день мы остановились против Хиоса, а на другой пристали к Самосу и, побывав в Трогиллии, в следующий день прибыли в Милит,
 • [Зач. 44.] ибо Павлу рассудилось миновать Ефес, чтобы не замедлить ему в Асии; потому что он поспешал, если можно, в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме.
 • Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви,
 • и, когда они пришли к нему, он сказал им: вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами,
 • работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлениям Иудеев;
 • как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам,
 • возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
 • И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что́ там встретится со мною;
 • только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня.
 • Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией.
 • И ныне, вот, я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие.
 • Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех,
 • ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию.
 • Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
 • Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада;
 • и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою.
 • Посему бодрствуйте, памятуя, что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас.
 • И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными.
 • Ни серебра, ни золота, ни одежды я ни от кого не пожелал:
 • сами знаете, что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки мои сии.
 • Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам сказал: «блаженнее давать, нежели принимать».
 • Сказав это, он преклонил колени свои и со всеми ими помолился.
 • Тогда немалый плач был у всех, и, падая на выю Павла, целовали его,
 • скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его. И провожали его до корабля.
 • Козголоњ басылгандан кийин, Пабыл шакирттерди чакырып, аларга насаат айтты. Анан алар менен коштошуп, Македонияга жол тартты.
 • Македонияны кыдырып, Ыйсага ишенгендерге кљп насаат айткандан кийин, Грецияга келди.
 • Пабыл ал жерде єч ай болгондон кийин, Сирияга Македония аркылуу кайтып келєєнє чечти. Анткени кеме менен Сирияга жол тартар алдында жєйєттљр ага каршы козголоњ чыгарышты.
 • Бероялык Пурдун уулу Сосипатыр, тесалоникалык Аристарх менен Секундос, дербелик Гай, Тиметей жана асиялык Тихик менен Трофим аны Асияга чейин узатып барышты.
 • Алар бизден мурун жолго чыгып, бизди Троаста кєтєп турушту.
 • Биз болсо Ачыткысыз нан майрамынан кийин, Филипиден кеме менен чыгып, беш кєндљн кийин аларга, Троаска келип, ал жерде жети кєн болдук.
 • Жуманын биринчи кєнє Пабыл нан сындыруу єчєн чогулган шакирттер менен сєйлљштє. Ал эртеси кєнє жолго чыга турган болгондуктан, алар менен тєн ортосуна чейин сєйлљшєп отурду.
 • Биз чогулган єйдєн жогорку бљлмљсєндљ кљп шам чырак кєйєп турган.
 • Терезеде Эйтих деген бир жаш улан отурган. Пабылдын сљзє узакка созулгандыктан, ал катуу уктап кетип, єчєнчє кабаттан жерге кулап тєштє. Карашса, ал љлєп калыптыр.
 • Пабыл тљмљн тєшєп, љлєктєн єстєнљ жатты да, аны кучактап: «Коркпогула, анын жаны љзєндљ», – деди.
 • Анан ал кайра жогору чыгып, нан сындырып, андан жеди. Тєнє бою ањгемелешип отуруп, тањга маал жолго чыкты.
 • Бул арада жаш уланды єйгљ тирєє алып келип, бардыгы кубанычка батышты.
 • Биз Пабылдан мурун кемеге отуруп, Ас шаарын кљздљй жол тарттык. Биз аны ошол жерден алып кетмекпиз. Ал љзє жљљ баргысы келгендиктен, бизге ушундай кылууну буйруган.
 • Аны менен биз Аста жолуктук да, Мителене шаарына чогуу келдик.
 • Ал жерден кеме менен сєзєп чыгып, эртеси кєнє Хиос аралынан алыс эмес жерге келип токтодук. Анын эртеси Самос аралынын жанындагы Трогилий шаарында болуп, бир кєндљн кийин Милет шаарына келдик.
 • Анткени Пабыл Асияда убакытты кетирбеш єчєн, Эфестин жанынан љтєп кетєєнє чечти. Анткени ал мємкєн болсо, Элєєнчє кєн майрамында Иерусалимде болуу єчєн шашып бара жаткан эле.
 • Ал Милеттен Эфеске киши жиберип, Жыйын башчыларын чакыртты.
 • Алар келишкенде, Пабыл аларга мындай деди: «Љзєњљр билесињер, мен Асияга келген кєндљн тартып, бардык убакта жаныњарда болдум.
 • Жєйєттљрдєн кара ниеттигинин айынан башыма келген сыноолор учурунда, Тењирге момундук менен, кљз жаш менен кызмат кылдым.
 • Силерге пайдалуу боло турган нерселердин бардыгын айттым, силерди бєт эл алдында да, єймљ-єй кыдырып да окуттум.
 • Жєйєттљргљ да, эллиндерге да тобо кылуу жљнєндљ жана Тењирибиз Ыйса Машайакка ишенєє жљнєндљ жарыяладым.
 • Азыр болсо Рухтун жетеги менен Иерусалимге бара жатам, ал жерде мени эмне кєтєп тургандыгын билбейм.
 • Бирок мени кишендер жана азап-кайгылар кєтєп тургандыгын Ыйык Рух мага ар бир шаарда эскертип жатат.
 • Бирок мен эч нерсеге карабаймын жана љз љмєрємдє эч аябаймын, алдымда турган жарышты жана Тењир Ыйса тапшырган кызматты – Кудайдын ырайымы жљнєндљгє Жакшы Кабарды таратуу ишин кубаныч менен аягына чыгарсам эле болду.
 • Азыркы учурда мен муну билем: мен жарыялаган Кудайдын Падышачылыгы жљнєндљ уккандарыњардын ичинен эч бирињер мындан кийин мени кљрбљйсєњљр.
 • Ошондуктан бєгєн силерге айтып коёюн: мен эч кимињердин каныњар єчєн жооп бербейм.
 • Анткени мен силерге Кудайдын эркин толугу менен айткам.
 • Ошондуктан љзєњљргљ жана Ыйык Рух тарабынан тапшырылган бєтєндљй єйєргљ сак болгула. Тењирдин жана Кудайдын Љз канын тљгєп сатып алган Жыйынын кайтаргыла.
 • Анткени мен кеткенден кийин, арањарга єйєрдє аябаган жырткыч карышкырлар кирерин билем.
 • Шакирттерди ээрчитип кетєє єчєн, љзєњљрдєн эле арањардан чындыкты бурмалап сєйлљгљн адамдар чыгат.
 • Ошондуктан сергек болгула, кљз жашымды тљгєп, ар бирињерди єч жыл бою кєн-тєн дебей, тынымсыз окутканымды эсињерден чыгарбагыла.
 • Эми силерди, бир туугандар, Кудайга жана Анын ырайымы жљнєндљгє сљзєнљ тапшырамын. Ал сљз силерди калыптандырып, ыйыкталгандар менен бирге мураска ээ кыла алат.
 • Эч кимден кємєш да, алтын да, кийим да алууну каалаган жокмун.
 • Силер љзєњљр билесињер, љзємдєн да, жанымдагылардын да муктаждыгы єчєн љз колум менен эмгектендим.
 • Ушинтип эмгектенип, алсыздарга жардам берєє керек экендигин, Ыйса Тењирдин “Алганга караганда берген жакшы” деген сљзєн унутпоо керек экендигин бардык жагынан кљрсљттєм».
 • Бул сљздљрдє айткандан кийин, ал тизе бєгєп, бардыгы менен чогуу сыйынды.
 • Бардыгы аябай ыйлап, Пабылды мойнунан кучактап љпкєлљштє.
 • Аларды Пабылдын «Мени мындан кийин кљрбљйсєњљр» деген сљзє љзгљчљ кайгыртты. Андан кийин алар аны кемеге чейин узатып барышты.