Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 47.] Му́жiе бра́тiе и отцы́, услы́шите мо́й къ ва́мъ ны́нѣ от­вѣ́тъ.
 • Слы́шав­ше же, я́ко Евре́йскимъ язы́комъ воз­гласи́ къ ни́мъ, па́че при­­ложи́ша безмо́лвiе. И рече́:
 • а́зъ у́бо е́смь му́жъ Иуде́анинъ, роди́вся въ та́рсѣ киликі́йстѣмъ, воспита́нъ же во гра́дѣ се́мъ при­­ ногу́ гамалiи́лову, нака́занъ извѣ́стно оте́ческому зако́ну, ревни́тель сы́й Бо́жiй, я́коже вси́ вы́ есте́ дне́сь:
 • и́же се́й пу́ть гони́хъ да́же до сме́рти, вяжя́ и предая́ въ темни́цу му́жы же и жены́,
 • я́коже и архiере́й свидѣ́тел­ст­вуетъ ми́ и вси́ ста́рцы: от­ ни́хже и посла́нiя прiе́мь къ живу́щымъ въ дама́сцѣ бра́тiямъ, идя́хъ при­­вести́ су́щыя та́мо свя́заны во Иерусали́мъ, да му́чат­ся.
 • Бы́сть же ми́ иду́щу и при­­ближа́ющуся къ Дама́ску въ полу́дне, внеза́пу съ небесе́ облиста́ свѣ́тъ мно́гъ о́крестъ мене́.
 • Падо́хъ же на зе́млю и слы́шахъ гла́съ глаго́лющь ми́: са́вле, са́вле, что́ мя го́ниши?
 • А́зъ же от­вѣща́хъ: кто́ еси́, Го́споди? рече́ же ко мнѣ́: а́зъ е́смь Иису́съ назоре́й, его́же ты́ го́ниши.
 • Со мно́ю же су́щiи свѣ́тъ у́бо ви́дѣша и при­­стра́шни бы́ша, гла́са же не слы́шаша глаго́лющаго ко мнѣ́.
 • Реко́хъ же: что́ сотворю́, Го́споди? Госпо́дь же рече́ ко мнѣ́: воста́въ иди́ въ Дама́скъ, и та́мо рече́т­ся ти́ о всѣ́хъ, я́же вчине́но ти́ е́сть твори́ти.
 • И я́коже не ви́дѣхъ от­ сла́вы свѣ́та о́наго, за ру́ку ведо́мь от­ су́щихъ со мно́ю, внидо́хъ въ Дама́скъ.
 • Ана́нiа же нѣ́кiй, му́жъ благоговѣ́инъ по зако́ну, свидѣ́тел­ст­вованъ от­ всѣ́хъ живу́щихъ въ дама́сцѣ иуде́й,
 • при­­ше́дъ ко мнѣ́ и ста́въ рече́ ми: са́вле бра́те, прозри́. И а́зъ въ то́й ча́съ воз­зрѣ́хъ на́нь.
 • О́нъ же рече́ ми: Бо́гъ оте́цъ на́шихъ изво́ли {предъизбра́} тя́ разумѣ́ти хотѣ́нiе его́, и ви́дѣти пра́ведника, и слы́шати гла́съ от­ у́стъ его́:
 • я́ко бу́деши ему́ свидѣ́тель у всѣ́хъ человѣ́ковъ о си́хъ, я́же ви́дѣлъ еси́ и слы́шалъ:
 • и ны́нѣ что́ ме́длиши? воста́въ крести́ся и омы́й грѣхи́ твоя́, при­­зва́въ и́мя Го́спода Иису́са.
 • Бы́сть же воз­врати́в­шумися во Иерусали́мъ и моля́щумися въ це́ркви, бы́ти во изступле́нiи
 • и ви́дѣти его́ глаго́люща ми́: потщи́ся и изы́ди ско́ро изъ Иерусали́ма, зане́ не прiи́мутъ свидѣ́тел­ст­ва тво­его́, е́же о мнѣ́.
 • И а́зъ рѣ́хъ: Го́споди, са́ми вѣ́дятъ, я́ко а́зъ бѣ́хъ всажда́я въ темни́цу и бiя́ по со́нмищихъ вѣ́ру­ю­щыя въ тя́,
 • и егда́ излива́­шеся кро́вь стефа́на свидѣ́теля тво­его́, и са́мъ бѣ́хъ стоя́ и со­изволя́я убiе́нiю его́ и стрегі́й ри́зъ убива́ющихъ его́.
 • И рече́ ко мнѣ́: иди́, я́ко а́зъ во язы́ки дале́че послю́ тя.
 • Послу́шаху же его́ да́же до сего́ словесе́ и воз­двиго́ша гла́съ сво́й, глаго́люще: воз­ми́ от­ земли́ такова́го, не подоба́етъ бо ему́ жи́ти.
 • Вопiю́щымъ же и́мъ и ме́щущымъ ри́зы и пра́хъ воз­мета́ющымъ на воз­ду́хъ,
 • повелѣ́ ты́сящникъ от­вести́ его́ въ по́лкъ, ре́къ ра́нами истяза́ти его́, да разумѣ́етъ, за ку́ю вину́ та́ко вопiя́ху на́нь.
 • И я́коже протяго́ша его́ вервьми́, рече́ къ стоя́щему со́тнику па́велъ: человѣ́ка ри́млянина и неосужде́на лѣ́ть ли е́сть ва́мъ би́ти?
 • Слы́шавъ же со́тникъ, при­­ступи́ къ ты́сящнику, сказа́, глаго́ля: ви́ждь, что́ хо́щеши сотвори́ти? человѣ́къ бо се́й ри́млянинъ е́сть.
 • Присту́пль же ты́сящникъ рече́ ему́: глаго́ли ми́, ри́млянинъ ли еси́ ты́? О́нъ же рече́: е́й.
 • Отвѣща́ же ты́сящникъ: а́зъ мно́гою цѣно́ю нарѣче́нiе жи́тел­ст­ва сего́ стяжа́хъ. Па́велъ же рече́: а́зъ же и роди́хся въ не́мъ.
 • А́бiе у́бо от­ступи́ша от­ него́ хотя́щiи его́ истяза́ти, и ты́сящникъ же убоя́ся, разумѣ́въ, я́ко ри́млянинъ е́сть, и я́ко бѣ́ его́ связа́лъ.
 • На у́трiе же, хотя́ разумѣ́ти и́стину, чесо́ ра́ди оклевета́ет­ся от­ иуде́й, разрѣши́ его́ от­ у́зъ и повелѣ́ прiити́ архiере́емъ и всему́ собо́ру и́хъ: и све́дъ па́вла, поста́ви [его́] предъ ни́ми.
 • [Зач. 47.] Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание перед вами.
 • Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:
 • я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне.
 • Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин,
 • как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание.
 • Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба.
 • Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
 • Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь.
 • Бывшие же со мною свет видели, и пришли в страх; но голоса Говорившего мне не слыхали.
 • Тогда я сказал: Господи! что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что назначено тебе делать.
 • А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск.
 • Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске,
 • пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я тотчас увидел его.
 • Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его,
 • потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал.
 • Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса.
 • Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление,
 • и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне.
 • Я сказал: Господи! им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах,
 • и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его.
 • И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам.
 • До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! ибо ему не должно жить.
 • Между тем как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух,
 • тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него.
 • Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?
 • Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать? этот человек – Римский гражданин.
 • Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да.
 • Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем.
 • Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, что связал его.
 • На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними.
 • «Агайын-туугандар жана аталар! Азыр менин актануума кулак салгыла».
 • Алар анын эврей тилинде сєйлљгљнєн угушканда, мурдагыдан да тынчтанып калышты. Ошондо ал мындай деди:
 • «Мен жєйєтмєн, Киликиянын Тарс шаарында туулгам, бирок Иерусалимде Гамалиелдин кол астында тарбиялангам. Андан ата-бабаларыбыздын мыйзамын тырышчаактык менен єйрљнєп, Кудайга силер сыяктуу эле берилип кызмат кылчумун.
 • Ыйсанын жолун жолдоочуларды катуу куугунтуктачумун, эркек болобу, аял болобу, байлап, тєрмљгљ камачумун.
 • Менин бул кылгандарыма башкы ыйык кызмат кылуучу да, аксакалдар кењеши да кєбљ. Мен алардан суранып, Дамаскта жашаган жєйєттљргљ каттарды жаздырып алдым да, ошол жактагы Ыйсага ишенгендерди Иерусалимге кишендеп алып келип, жазага тартыш єчєн, Дамаскка жљнљдєм.
 • Жолдо мындай окуя болду: чак тєштљ, Дамаскка жакын калганымда, кєтєлбљгљн жерден асмандан бир чоњ жарык тєшєп, айланамды жаркыратты.
 • Мен жерге жыгылдым. Анан “Шабыл, Шабыл! Эмне єчєн сен Мени кубалап жатасыњ?” деген єндє уктум.
 • Ошондо мен: “Сен кимсињ, Тењир?” – деп сурадым. Ал мага: “Сен кубалап жаткан назареттик Ыйсамын”, – деп жооп берди.
 • Менин жанымдагылар болсо ошол жарыкты кљрєп коркуп кетишти, бирок мага Сєйлљгљндєн єнєн угушкан жок.
 • Ошондо мен: “Тењир! Мен эмне кылышым керек?” – деп сурадым. Тењир болсо мага: “Ордуњан туруп, Дамаскка баргын, сен кыла турган иштердин бардыгы сага ошол жерде айтылат”, – деди.
 • Ошол жаркыраган жарыктан кљзєм кљрбљй калгандыктан, жанымдагылар мени Дамаскка колумдан жетелеп алып барышты.
 • Дамасктык жєйєттљр тарабынан жакшы кєбљлљндєрєєгљ ээ болгон, мыйзамды сактап, такыбаа жашаган Анания деген киши жаныма келип:
 • “Шабыл бир тууган! Кљзєњ кљрсєн!” – деди. Мен ошол замат кљрєп калдым.
 • Ал болсо мага: “Ата-бабаларыбыздын Кудайы сени Љзєнєн эркин таанып билсин деп, Адилди кљрєп, Анын оозунан сљз уксун деп тандап алды.
 • Анткени сен укканыњды, кљргљнєњдє бардык адамдардын алдында кєбљлљндєрєп, Анын кєбљсє болосуњ.
 • Ошондуктан кечиктирбе! Ордуњдан тургун да, Тењир Ыйсанын ысымын чакырып, сууга чљмєлдєрєлгєн, кєнљљлљрєњдљн тазалангын”, – деди.
 • Мен Иерусалимге кайтып келип, ийбадатканада сыйынып жатканымда, бир кљрєнєш кљрдєм.
 • Ал кљрєнєштљ мен Аны кљрдєм. Ал мага: “Иерусалимден тезирээк кеткин, анткени бул жерде сенин Мен жљнєндљгє кєбљлљндєрєєњдє кабыл алышпайт”, – деди.
 • Ошондо мен: “Тењир! Сага ишенгендерди тєрмљгљ камагандыгымды, синагогаларда сабагандыгымды,
 • Сенин кєбљњ Степанды таш барањга алып жатышканда, ошол жерде туруп алып, аны љлтєрєп жаткандарды колдоп, алардын кийимдерин кайтарып тургандыгымды алар билишет”, – дедим.
 • Бирок Ал мага: “Баргын, Мен сени алыска, бутпарастарга жиберемин”, – деди».
 • Алар Пабылды андан ары сєйлљтпљй: «Мындай адамды жер єстєнљн жок кылуу керек! Анткени анын жашоого укугу жок!» – деп кыйкырышты.
 • Алар кыйкырып, кийимдерин чечип ыргытып, туш-тушка топурак чача башташты.
 • Мињ башы элдин ага каршы эмнеге мынчалык кыйкырган себебин билєє максатында, аны сабатып суракка алыш єчєн, аскерлер єйєнљ киргизєєгљ буйрук берди.
 • Анан аны сабоо єчєн, кайыш курлар менен байлап салышты. Ошондо Пабыл жанында турган жєз башыдан: «Силерге Римдин атуулун соттун љкємєсєз эле сабаганга болобу?» – деп сурады.
 • Жєз башы муну укканда, мињ башыга барып: «Сен эмне кылганы жатасыњ? Бул адам Римдин атуулу экен», – деди.
 • Ошондо мињ башы Пабылдын жанына келип: «Сен Римдин атуулусуњбу?» – деп сурады. Ал ага: «Ооба», – деп жооп берди.
 • Анан мињ башы мындай деди: «Римдин атуулу болуш єчєн, мен кљп акча тљлљгљм», – деди. Пабыл болсо: «А мен туулгандан эле Римдин атуулумун», – деди.
 • Ошондо аны кыйнап суракка алмакчы болуп жаткандар дароо четтеп кетишти. Мињ башы болсо анын Римдин атуулу экендигин билгенде, аны байлаттыргандыгы єчєн коркуп кетти.
 • Эртеси кєнє мињ башы Пабылды жєйєттљр эмне себептен айыптап жатканын так билєє єчєн, аны кишенден бошотту да, башкы ыйык кызмат кылуучулар менен синедриондун чогулуусун буйруду. Анан Пабылды алардын алдына чыгарды.