Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 47.] Му́жiе бра́тiе и отцы́, услы́шите мо́й къ ва́мъ ны́нѣ от­вѣ́тъ.
 • Слы́шав­ше же, я́ко Евре́йскимъ язы́комъ воз­гласи́ къ ни́мъ, па́че при­­ложи́ша безмо́лвiе. И рече́:
 • а́зъ у́бо е́смь му́жъ Иуде́анинъ, роди́вся въ та́рсѣ киликі́йстѣмъ, воспита́нъ же во гра́дѣ се́мъ при­­ ногу́ гамалiи́лову, нака́занъ извѣ́стно оте́ческому зако́ну, ревни́тель сы́й Бо́жiй, я́коже вси́ вы́ есте́ дне́сь:
 • и́же се́й пу́ть гони́хъ да́же до сме́рти, вяжя́ и предая́ въ темни́цу му́жы же и жены́,
 • я́коже и архiере́й свидѣ́тел­ст­вуетъ ми́ и вси́ ста́рцы: от­ ни́хже и посла́нiя прiе́мь къ живу́щымъ въ дама́сцѣ бра́тiямъ, идя́хъ при­­вести́ су́щыя та́мо свя́заны во Иерусали́мъ, да му́чат­ся.
 • Бы́сть же ми́ иду́щу и при­­ближа́ющуся къ Дама́ску въ полу́дне, внеза́пу съ небесе́ облиста́ свѣ́тъ мно́гъ о́крестъ мене́.
 • Падо́хъ же на зе́млю и слы́шахъ гла́съ глаго́лющь ми́: са́вле, са́вле, что́ мя го́ниши?
 • А́зъ же от­вѣща́хъ: кто́ еси́, Го́споди? рече́ же ко мнѣ́: а́зъ е́смь Иису́съ назоре́й, его́же ты́ го́ниши.
 • Со мно́ю же су́щiи свѣ́тъ у́бо ви́дѣша и при­­стра́шни бы́ша, гла́са же не слы́шаша глаго́лющаго ко мнѣ́.
 • Реко́хъ же: что́ сотворю́, Го́споди? Госпо́дь же рече́ ко мнѣ́: воста́въ иди́ въ Дама́скъ, и та́мо рече́т­ся ти́ о всѣ́хъ, я́же вчине́но ти́ е́сть твори́ти.
 • И я́коже не ви́дѣхъ от­ сла́вы свѣ́та о́наго, за ру́ку ведо́мь от­ су́щихъ со мно́ю, внидо́хъ въ Дама́скъ.
 • Ана́нiа же нѣ́кiй, му́жъ благоговѣ́инъ по зако́ну, свидѣ́тел­ст­вованъ от­ всѣ́хъ живу́щихъ въ дама́сцѣ иуде́й,
 • при­­ше́дъ ко мнѣ́ и ста́въ рече́ ми: са́вле бра́те, прозри́. И а́зъ въ то́й ча́съ воз­зрѣ́хъ на́нь.
 • О́нъ же рече́ ми: Бо́гъ оте́цъ на́шихъ изво́ли {предъизбра́} тя́ разумѣ́ти хотѣ́нiе его́, и ви́дѣти пра́ведника, и слы́шати гла́съ от­ у́стъ его́:
 • я́ко бу́деши ему́ свидѣ́тель у всѣ́хъ человѣ́ковъ о си́хъ, я́же ви́дѣлъ еси́ и слы́шалъ:
 • и ны́нѣ что́ ме́длиши? воста́въ крести́ся и омы́й грѣхи́ твоя́, при­­зва́въ и́мя Го́спода Иису́са.
 • Бы́сть же воз­врати́в­шумися во Иерусали́мъ и моля́щумися въ це́ркви, бы́ти во изступле́нiи
 • и ви́дѣти его́ глаго́люща ми́: потщи́ся и изы́ди ско́ро изъ Иерусали́ма, зане́ не прiи́мутъ свидѣ́тел­ст­ва тво­его́, е́же о мнѣ́.
 • И а́зъ рѣ́хъ: Го́споди, са́ми вѣ́дятъ, я́ко а́зъ бѣ́хъ всажда́я въ темни́цу и бiя́ по со́нмищихъ вѣ́ру­ю­щыя въ тя́,
 • и егда́ излива́­шеся кро́вь стефа́на свидѣ́теля тво­его́, и са́мъ бѣ́хъ стоя́ и со­изволя́я убiе́нiю его́ и стрегі́й ри́зъ убива́ющихъ его́.
 • И рече́ ко мнѣ́: иди́, я́ко а́зъ во язы́ки дале́че послю́ тя.
 • Послу́шаху же его́ да́же до сего́ словесе́ и воз­двиго́ша гла́съ сво́й, глаго́люще: воз­ми́ от­ земли́ такова́го, не подоба́етъ бо ему́ жи́ти.
 • Вопiю́щымъ же и́мъ и ме́щущымъ ри́зы и пра́хъ воз­мета́ющымъ на воз­ду́хъ,
 • повелѣ́ ты́сящникъ от­вести́ его́ въ по́лкъ, ре́къ ра́нами истяза́ти его́, да разумѣ́етъ, за ку́ю вину́ та́ко вопiя́ху на́нь.
 • И я́коже протяго́ша его́ вервьми́, рече́ къ стоя́щему со́тнику па́велъ: человѣ́ка ри́млянина и неосужде́на лѣ́ть ли е́сть ва́мъ би́ти?
 • Слы́шавъ же со́тникъ, при­­ступи́ къ ты́сящнику, сказа́, глаго́ля: ви́ждь, что́ хо́щеши сотвори́ти? человѣ́къ бо се́й ри́млянинъ е́сть.
 • Присту́пль же ты́сящникъ рече́ ему́: глаго́ли ми́, ри́млянинъ ли еси́ ты́? О́нъ же рече́: е́й.
 • Отвѣща́ же ты́сящникъ: а́зъ мно́гою цѣно́ю нарѣче́нiе жи́тел­ст­ва сего́ стяжа́хъ. Па́велъ же рече́: а́зъ же и роди́хся въ не́мъ.
 • А́бiе у́бо от­ступи́ша от­ него́ хотя́щiи его́ истяза́ти, и ты́сящникъ же убоя́ся, разумѣ́въ, я́ко ри́млянинъ е́сть, и я́ко бѣ́ его́ связа́лъ.
 • На у́трiе же, хотя́ разумѣ́ти и́стину, чесо́ ра́ди оклевета́ет­ся от­ иуде́й, разрѣши́ его́ от­ у́зъ и повелѣ́ прiити́ архiере́емъ и всему́ собо́ру и́хъ: и све́дъ па́вла, поста́ви [его́] предъ ни́ми.
 • [Зач. 47.] Мужи братия и отцы! выслушайте теперь мое оправдание перед вами.
 • Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. Он сказал:
 • я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне.
 • Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин,
 • как засвидетельствует о мне первосвященник и все старейшины, от которых и письма взяв к братиям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание.
 • Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня вдруг осиял меня великий свет с неба.
 • Я упал на землю и услышал голос, говоривший мне: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?
 • Я отвечал: кто Ты, Господи? Он сказал мне: Я Иисус Назорей, Которого ты гонишь.
 • Бывшие же со мною свет видели, и пришли в страх; но голоса Говорившего мне не слыхали.
 • Тогда я сказал: Господи! что мне делать? Господь же сказал мне: встань и иди в Дамаск, и там тебе сказано будет всё, что назначено тебе делать.
 • А как я от славы света того лишился зрения, то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск.
 • Некто Анания, муж благочестивый по закону, одобряемый всеми Иудеями, живущими в Дамаске,
 • пришел ко мне и, подойдя, сказал мне: брат Савл! прозри. И я тотчас увидел его.
 • Он же сказал мне: Бог отцов наших предъизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел Праведника и услышал глас из уст Его,
 • потому что ты будешь Ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал.
 • Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса.
 • Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление,
 • и увидел Его, и Он сказал мне: поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне.
 • Я сказал: Господи! им известно, что я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах,
 • и когда проливалась кровь Стефана, свидетеля Твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его.
 • И Он сказал мне: иди; Я пошлю тебя далеко к язычникам.
 • До этого слова слушали его; а за сим подняли крик, говоря: истреби от земли такого! ибо ему не должно жить.
 • Между тем как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух,
 • тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него.
 • Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: разве вам позволено бичевать Римского гражданина, да и без суда?
 • Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря: смотри, что ты хочешь делать? этот человек – Римский гражданин.
 • Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: скажи мне, ты Римский гражданин? Он сказал: да.
 • Тысяченачальник отвечал: я за большие деньги приобрел это гражданство. Павел же сказал: а я и родился в нем.
 • Тогда тотчас отступили от него хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он Римский гражданин, испугался, что связал его.
 • На другой день, желая достоверно узнать, в чем обвиняют его Иудеи, освободил его от оков и повелел собраться первосвященникам и всему синедриону и, выведя Павла, поставил его перед ними.
 • Эй кадерле туганнар, эй аталар! казер сезнен алдыгызда минем уземне узем дöрöсляуемне тыігнагыз! дигян.
 • Ул алар белян Еврей теленчя сойляшя башлаганны эшеткяч, алар тагы да бигеряк тынычланганнар.
 • Шунда ул äйткян: Мин Киликія каласы Тарста тыуган, іудей кешесе, ул калада Е амаліилъ кулында ойрянеб ускян кеше, аталарыбызнын законына нык ойрятелгян, казер сезнен барыгыз кюк, Алла öчöн тырышыучы кеше;
 • Мин ул ойрятеÿне тотоучыларны, ирлярен дя катыннарын да бяйляб, öтöрмянгя биреб, улярлек итеб, кыудым.
 • Шулай минем турда баш священникъ тя, бар башлыклар да таныклык итяляр; мин алардан жазыу алыб, Дамаскта тороучы (христіаннарны) бяйляб, Іерусалимгя азабларга алыб килясе булыб, андагы туганнарга бардым.
 • Мин барган чакта, Дамаскка жакыннашкач, кон уртасы тирясендя мине кинят кюктян зур жакты жактыртты.
 • Мин жиргя жыгылдым да, мипа: эй Савлъ, Савлъ! ник син мине кыуасып? диб äйткян ауаз эшеттем.
 • Мин жауаб бирдем:эй Ходай, син кем? диб. Ул миnа äйтте: Мин син кыуа торган Назерей Іисусъ, диб.
 • Минем белян барыучылар жактыны кюрделяр дя куркыштылар, тик миnа Äйтеÿченен ауазын эшетмяделяр.
 • Шул чакта мин äйттем: эй Ходай! ней кылыйым? диб. Ходай миnа äйтте: тороб, Дамаскка бар, анда сиnа ней кыларга кирякне барысын да äйтерляр, диде.
 • Мин шул жактынын жалтрауыннан кюрмяс булганга кюря, минем белян барыучылар мине кулымнан житякляб Дамаскка иттеляр.
 • Бер Ананія атлы кеше, законча арыу тормошло, Дамаскта тороучы Іудейляр барысы да жакшыга саный торган кеше,
 • Миҥа килеб, жакыннашыб, миnа äйтте: эй туган Савлъ! кюря торган бул! диб. Мин шул сяттюк аны кюря башладым.
 • Ул миnа äйтте: безнен аталарыбызнын Алласы, син Анын иркен белсен дя, Изгене кюрсен диб, Анын ауызынын ауазын ашетсен диб, сине алдан сайлады.
 • Син ней кюргянеҥя дя, эшетісяненя дя бар кешеляр алдында Апар таныкчы булырсыҥ шул.
 • Алай булгач, инде ник озаклыйсыn? тороб, чумыл да, Ходай Іисусъ исемен телеҥя алыб, ÿз жазыкларынны жыу, диде.
 • Мин Іерусалимгя кайткач, келяу öйöндя теляк иткян чагында, миnа зур куркыныч тöштö;
 • Мин анын Yзен кюрдем: Ул мина:ашыгыб, тиз Іерусалимнян чык; мында Минем турымда синеn таныклауыnны кабыл алмаслар диде.
 • Мин айттем: эй Ходай! мин Сиnа ышаныучыларны отбрмянгя жабканымны, синагогаларда кыйнаганымны алар узляре беляляр.
 • Аннары Синеn таныкчыҥ Стефаннын каны тюгелгян чакта, узем дя анда тороб, анын ÿерелеÿен дя жаратыб, ÿтереÿчелярнен кейемнярен саклаб торганымны да (беляляр,) дидем.
 • Шунда Ул миnа äйтте: бар, Мин сине жалган деннеляргя жырак жибярермен, диде.
 • Бу сюзеня чаклы аны тыннаганнар; аннары ауаз кютяреб кычкырышканнар: мындый кешене жирдян бетер, апар торорга да тейеш тбгбл диб.
 • Алар кейемнярен ташлаб, ауага тузан чöйöб, кычкырган арада, Мен кеше башлыгы, аны кртпостькя алыб керергя кушкан, анар карышы нейдей сябяб белян кычкырышканнарын белер очöн, анда аны кыйнарга кушкан.
 • Аны кайышлар белян бяйляб сузыб жаткыргач, Павелъ шунда тороучы жоз кеше башлыгына äйткян: сезгя хокбм кылмыйчы, Римнен затлы кешесен кыйнарга мбнким ме? дигян.
 • Мыны эшетеб, жöз кеше башлыгы, жакын килеб, меn кеше башлыгына: кара, син ней кыласы буласыn? бу кеше Римнен затлы кешесе ич диб хабяр иткян.
 • Шул чакта меn кеше башлыгы жакын килеб, Павелга äйткян: äйтче миҥа, син Римнен затлы кешесе ме? дигян. Ул: эйе, дигян.
 • Меn кеше башлыгы жауаб биргян: мин ул затлы исемне кюб акчага алдым, дигян. Павелъ äйткян:мин тыумыштанук шундый кеше, дигян.
 • Шуннан суҥ аны кыйнарга келяÿчеляр шул сяттюк аннан чигенгянняр; äммя меn кеше башлыгы, ул Римнен затлы кешесе икянен белгяч, аны бяйлягяненя курыккан.
 • Иртягесен Іудейляр аны нейлектян айыблаганнын дорбсбн белясе килеб, аны быгаудан чишісян дя, баш священникляргя дя, ботбн синедріонга да жыйылырга кушыб, Павелны алыб чыгыб, алар алдына куйган.