Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • По пяти́хъ же дне́хъ сни́де архiере́й Ана́нiа со ста́рцы и съ ри́торомъ нѣ́кiимъ терти́лломъ, и́же сказа́ша иге́мону о па́влѣ.
 • При́звану же бы́в­шу ему́, нача́тъ клевета́ти терти́ллъ, глаго́ля:
 • мно́гъ ми́ръ улуча́юще тобо́ю, и исправле́нiя быва́емая язы́ку сему́ тво­и́мъ промышле́нiемъ, вся́кимъ же о́бразомъ и вездѣ́ прiе́млемъ, держа́вный фи́ликсе, со вся́кимъ благодаре́нiемъ:
 • но да не мно́жае стужа́ю тебѣ́, молю́ тя послу́шати на́съ вкра́тцѣ тво­е́ю кро́тостiю:
 • обрѣто́хомъ бо му́жа сего́ губи́теля и дви́жуща противле́нiе всѣ́мъ Иуде́емъ живу́щымъ по вселе́н­нѣй и предста́теля [су́ща] назоре́йстѣй е́реси,
 • и́же и це́рковь покуси́ся оскверни́ти, его́же и я́хомъ и по зако́ну на́­шему хотѣ́хомъ суди́ти ему́:
 • при­­ше́дъ же лисі́а ты́сящникъ, мно́гою си́лою от­ ру́къ на́шихъ исхити́ его́ и къ тебѣ́ посла́,
 • повелѣ́въ [и на́мъ] по­е́млющымъ на́нь ити́ къ тебѣ́: *от­ него́же воз­мо́жеши са́мъ разсуди́въ о всѣ́хъ си́хъ позна́ти, о ни́хже мы́ по­е́млемъ на́нь.
 • Сложи́шася же и Иуде́е, глаго́люще си́мъ та́ко бы́ти.
 • Отвѣща́ же па́велъ, поману́в­шу ему́ иге́мону глаго́лати: от­ мно́гихъ лѣ́тъ су́ща тя́ судiю́ пра́ведна язы́ку сему́ свѣ́дый, благоду́шнѣе я́же о мнѣ́ от­вѣща́ю,
 • могу́щу ти́ разумѣ́ти, я́ко не мно́жае ми́ е́сть дні́й два­на́­де­ся­тихъ, от­не́лѣже взыдо́хъ поклони́тися во Иерусали́мъ:
 • и ни въ це́ркви обрѣто́ша мя́ къ кому́ глаго́люща или́ развра́тъ творя́ща наро́ду, ни въ со́нмищихъ, ни во гра́дѣ,
 • ниже́ довести́ мо́гутъ, ели́ка тебѣ́ ны́нѣ на мя́ глаго́лютъ:
 • исповѣ́дую же тебѣ́ сiе́, я́ко въ пути́, его́же сі́и глаго́лютъ е́ресь, та́ко служу́ оте́ческому Бо́гу, вѣ́руя всѣ́мъ су́щымъ въ зако́нѣ и проро́цѣхъ пи́санымъ,
 • упова́нiе имы́й на Бо́га, я́ко воскресе́нiе хо́щетъ бы́ти ме́ртвымъ, пра́ведникомъ же и грѣ́шникомъ, его́же и са́ми сі́и ча́ютъ:
 • о се́мъ же и а́зъ подвиза́юся, непоро́чну со́вѣсть имѣ́ти всегда́ предъ Бо́гомъ же и человѣ́ки:
 • по лѣ́тѣхъ же мно́гихъ прiидо́хъ сотвори́ти ми́лостыни во язы́къ мо́й и при­­ноше́нiя:
 • въ ни́хже обрѣто́ша мя́ очище́н­на въ це́ркви, ни съ наро́домъ, ниже́ съ молво́ю,
 • нѣ́цыи от­ Асі́и Иуде́е, и́мже подоба́­ше предъ тя́ прiити́ и глаго́лати, а́ще и́мутъ что́ на мя́:
 • или́ са́ми ті́и да глаго́лютъ, а́ще ку́ю обрѣто́ша во мнѣ́ непра́вду, ста́в­шу ми́ въ со́нмищи,
 • ра́звѣ еди́наго сего́ гла́са, и́мже возопи́хъ стоя́ въ ни́хъ, я́ко о воскресе́нiи ме́ртвыхъ а́зъ су́дъ прiе́млю дне́сь от­ ва́съ.
 • Слы́шавъ же сiя́ фи́ликсъ от­вѣща́ {от­рече́} и́мъ, извѣ́стнѣе увѣ́дѣвъ я́же о пути́ се́мъ, глаго́ля: егда́ лисі́а ты́сящникъ прiи́детъ, разсужду́ я́же о ва́съ.
 • Повелѣ́ же со́тнику стрещи́ па́вла, и имѣ́ти осла́бу, и ни еди́ному же воз­браня́ти от­ сво­и́хъ ему́ служи́ти или́ при­­ходи́ти къ нему́.
 • По дне́хъ же нѣ́кiихъ при­­ше́дъ фи́ликсъ со друси́ллiею жено́ю сво­е́ю су́щею Иуде́анынею, при­­зва́ па́вла, да слы́шитъ от­ него́ вѣ́ру, я́же во Христа́ Иису́са.
 • Глаго́лющу же ему́ о пра́вдѣ и о воз­держа́нiи и о судѣ́ хотя́щемъ бы́ти, при­­стра́­шенъ бы́въ фи́ликсъ от­вѣща́: ны́нѣ у́бо иди́, вре́мя же получи́въ при­­зову́ тя.
 • Вку́пѣ же и надѣ́яся, я́ко мзда́ да́ст­ся ему́ от­ па́вла, я́ко да от­пу́ститъ его́: тѣ́мже и ча́сто при­­зыва́я его́, бесѣ́доваше съ ни́мъ.
 • Двѣма́ же лѣ́тома сконча́в­шемася прiя́тъ измѣне́нiе фи́ликсъ поркі́а фи́ста: хотя́ же уго́дное сотвори́ти Иуде́емъ фи́ликсъ, оста́ви па́вла свя́зана.
 • Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла.
 • Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря:
 • всегда и везде со всякою благодарностью признаём мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа.
 • Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением.
 • Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между Иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси,
 • который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону.
 • Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе,
 • повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. *Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его.
 • И Иудеи подтвердили, сказав, что это так.
 • Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело.
 • Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения.
 • И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение,
 • и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня.
 • Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках,
 • имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают.
 • Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми.
 • После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения.
 • При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом.
 • Это были некоторые Асийские Иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня.
 • Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед синедрионом,
 • разве только то́ одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами.
 • Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении.
 • А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему.
 • Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во Христа Иисуса.
 • И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя.
 • Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним.
 • Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах.
 • μετὰ δὲ πέν­τε ἡμέρας κατέβη ὁ ἀρχιερεὺς Ἁνανίας μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος Τερτύλλου τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ ἡγεμόνι κατα­̀ τοῦ Пαύλου
 • κληθέν­τος δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ Τέρτυλλος λέγων
 • πολλῆς εἰρήνης τυγχάνον­τες δια­̀ σοῦ καὶ διορθωμάτων γινομένων τῷ ἔθνει τούτῳ δια­̀ τῆς σῆς προ­νοίας
  3πάν­τῃ τε καὶ παν­ταχοῦ ἀπο­δεχόμεθα κράτιστε φῆλιξ μετὰ πάσης εὐχαριστίας
 • ἵνα δὲ μὴ ἐπι­̀ πλεῖόν σε ἐγκόπτω παρα­καλῶ ἀκοῦσαί σε ἡμῶν συν­τόμως τῇ σῇ ἐπι­εικείᾳ
 • εὑρόν­τες γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον λοιμὸν καὶ κινοῦν­τα στάσεις πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς κατα­̀ τὴν οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν Ναζωραίων αἱρέσεως
 • ὃς καὶ τὸ ἱερὸν ἐπείρασεν βεβηλῶσαι ὃν καὶ ἐκρατήσαμεν
 • *παρ᾿ οὗ δυνήσῃ αὐτὸς ἀνακρίνας περὶ πάν­των τούτων ἐπι­γνῶναι ὧν ἡμεῖς κατηγοροῦμεν αὐτοῦ
 • συν­επέθεν­το δὲ καὶ οἱ Ἰουδαῖοι φάσκον­τες ταῦτα οὕτως ἔχειν
 • ἀπεκρίθη τε ὁ Пαῦλος νεύ­σαν­τος αὐτῷ τοῦ ἡγεμόνος λέγειν ἐκ πολλῶν ἐτῶν ὄν­τα σε κριτὴν τῷ ἔθνει τούτῳ ἐπι­στά­με­νος εὐθύμως τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπο­λογοῦμαι
 • δυνα­μέ­νου σου ἐπι­γνῶναι ὅτι οὐ πλείους εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ᾿ ἧς ἀνέβην προ­σκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ
 • καὶ οὔτε ἐν τῷ ἱερῷ εὗρόν με προ­́ς τινα δια­λεγόμενον ἢ ἐπι­́στασιν ποι­οῦν­τα ὄχλου οὔτε ἐν ταῖς συν­αγωγαῖς οὔτε κατα­̀ τὴν πόλιν
 • οὐδὲ παρα­στῆσαι δύναν­ταί σοι περὶ ὧν νυνὶ κατηγοροῦσίν μου
 • ὁμολογῶ δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατα­̀ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως λατρεύ­ω τῷ πατρῴῳ θεῷ πιστεύ­ων πᾶσι τοῖς κατα­̀ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προ­φήταις γεγραμ­μέ­νοις
 • ἐλπίδα ἔχων εἰς τὸν θεόν ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προ­σδέχον­ται ἀνάστασιν μέλλειν ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων
 • ἐν τούτῳ καὶ αὐτὸς ἀσκῶ ἀπρο­́σκοπον συν­είδησιν ἔχειν προ­̀ς τὸν θεὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους δια­̀ παν­τός
 • δι᾿ ἐτῶν δὲ πλειόνων ἐλεημοσύνας ποιήσων εἰς τὸ ἔθνος μου παρεγενόμην καὶ προ­σφοράς
 • ἐν αἷς εὗρόν με ἡγνισμένον ἐν τῷ ἱερῷ οὐ μετὰ ὄχλου οὐδὲ μετὰ θορύβου
 • τινὲς δὲ ἀπο­̀ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι οὓς ἔδει ἐπι­̀ σοῦ παρεῖναι καὶ κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν προ­̀ς ἐμέ
 • ἢ αὐτοὶ οὗτοι εἰπάτωσαν τί εὗρον ἀδίκημα στάν­τος μου ἐπι­̀ τοῦ συν­εδρίου
 • ἢ περὶ μιᾶς ταύτης φωνῆς ἧς ἐκέκραξα ἐν αὐτοῖς ἑστὼς ὅτι περὶ ἀναστάσεως νεκρῶν ἐγὼ κρίνομαι σήμερον ἐφ᾿ ὑμῶν
 • ἀνεβάλετο δὲ αὐτοὺς ὁ φῆλιξ ἀκριβέστερον εἰδὼς τὰ περὶ τῆς ὁδοῦ εἴπας ὅταν Λυσίας ὁ χιλίαρχος κατα­βῇ δια­γνώσομαι τὰ καθ᾿ ὑμᾶς
 • δια­ταξά­με­νος τῷ ἑκατον­τάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ μηδένα κωλύειν τῶν ἰδίων αὐτοῦ ὑπηρετεῖν αὐτῷ
 • μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παρα­γενό­με­νος ὁ φῆλιξ σὺν Δρουσίλλῃ τῇ ἰδίᾳ γυναικὶ οὔσῃ Ἰουδαίᾳ μετεπέμψατο τὸν Пαῦλον καὶ ἤκουσεν αὐτοῦ περὶ τῆς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως
 • δια­λεγο­μέ­νου δὲ αὐτοῦ περὶ δικαιοσύνης καὶ ἐγκρατείας καὶ τοῦ κρίμα­τος τοῦ μέλλον­τος ἔμφοβος γενό­με­νος ὁ Φῆλιξ ἀπεκρίθη τὸ νῦν ἔχον πορεύ­ου καιρὸν δὲ μεταλαβὼν μετακαλέσομαί σε
 • ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα δοθή­σε­ται αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Пαύλου διὸ καὶ πυκνότερον αὐτὸν μεταπεμπό­με­νος ὡμίλει αὐτῷ
 • διετίας δὲ πλη­ρωθείσης ἔλαβεν δια­́δοχον ὁ Φῆλιξ Пόρκιον Φῆστον θέλων τε χάριτα κατα­θέσθαι τοῖς Ἰουδαίοις ὁ Φῆλιξ κατέλιπε τὸν Пαῦλον δεδεμένον
 • Беш кєндљн кийин башкы ыйык кызмат кылуучу Ханания аксакалдарды жана Тертул деген жактоочуну алып, башкаруучуга келди. Алар Пабылга каршы арызданышты.
 • Пабыл чакыртылып келгенде, Тертул аны мындай деп айыптай баштады:
 • «Улуу урматтуу Феликс, ушул љлкљдљгє тынчтык єчєн жана љзєњдєн камкордугуњ менен ушул эл жакшы жашап жаткандыгы єчєн, биз сага милдеттєє экенибизди ар убакта, бардык жерде ыраазычылык менен мойнубузга алабыз.
 • Сени кљпкљ кармабайлы. Љзєњљ мєнљздєє болгон ырайымдуулугуњ менен бизге бир аз кулак салып коюуњду љтєнљм.
 • Биз бул адамды коомдун тынчын алуучу, бєт дєйнљ жєзєндљ жашаган жєйєттљр арасында козголоњ чыгаруучу жана назареттик жалган окутуунун љкєлє деп таптык.
 • Ал ийбадаткананы булгаганга да аракет кылды. Биз аны кармап алып, љзєбєздєн мыйзамыбыз боюнча соттогону жатканбыз.
 • Бирок мињ башы Лусий келип, аны биздин колубуздан кєч менен тартып алып, сага жиберди.
 • Анын айыптоочулары – бизди да сага барууга буйруду. Аны айыптап жатканыбыздын себебин љзєнљн сурап бил».
 • Жєйєттљр да ага кошулуп, ал жљнєндљ айтылган сљздљрдєн баарын туура деп ырасташты.
 • Башкаруучу колу менен белги бергенде, Пабыл мындай деп сєйлљй баштады: «Сенин бул элге кљп жылдан бери сот жєргєзєп келе жаткандыгыњды билгендигимден улам, мен љз ишимди эркин коргой аламын.
 • Љзєњ билип алсањ болот, Кудайга табынуу єчєн Иерусалимге келгениме он эки кєндљн аша элек.
 • Ыйык жайда болобу, синагогада болобу, шаарда болобу, алар менин бирљљ менен талашып-тартышканымды же эл арасында козголоњ чыгарганымды кљрєшкљн жок.
 • Азыр койгон айыптарын да далилдей алышпайт.
 • Бирок алар жалган деп эсептеген окутуу боюнча мен, чын эле, ата-бабаларымдын Кудайына кызмат кыларымды, «Тооратта» жана «Пайгамбарлар» китебинде жазылгандын бардыгына ишенеримди сенин алдыњда мойнума алам.
 • Мен да алар сыяктуу эле, адилеттєєлљр да, адилетсиздер да тирилет деп, Кудайдан ємєттљнљм.
 • Ошондуктан Кудай алдында да, адамдар алдында да абийирим таза болушу єчєн, ар дайым аракет кылам.
 • Мен љз элиме жардам жана курмандыктарды жеткирип берєє єчєн, бир нече жылдан кийин Иерусалимге келдим.
 • Асиялык жєйєттљр мени ийбадатканада тазалануу расмисинен љтєп жаткан жеримден кљрєштє. Жанымда эл жок болчу, эч кандай ызы-чуу да болгон эмес.
 • Эгерде ошол асиялык жєйєттљрдєн мага карата нааразычылыгы болсо, анда алар сенин алдыња келип, мени айыптоолору керек эле.
 • Же болбосо бул жердегилер да синедриондун алдында турганымда менден кылмыш табышкан болсо, анда айтып беришсин.
 • Болгону, мен алардын арасында турганымда єнємдє катуу чыгарып, “Силер мени бєгєн љлгљндљрдєн тириле тургандыгы жљнєндљгє окутуу єчєн айыптап жатасыњар” дегем».
 • Муну укканда, бул окутуу жљнєндљ толук маалыматы бар Феликс аларга: «Мен силердин ишињерди мињ башы Лусий келгенде териштирем», – деп, тергљљ ишин кийинкиге калтырды.
 • Жєз башыга болсо Пабылды камакка алууну, бирок кысымга албоону жана жакындарынын эч биринин ага кам кљрєп туруусуна же келєєсєнљ тыюу салбоону буйрук кылды.
 • Бир нече кєндљн кийин Феликс љзєнєн жєйєт аялы Друзила менен келди да, Пабылды чакыртып алып, Машайак Ыйсага болгон ишеним тууралуу укту.
 • Пабыл адилеттик, љзєн љзє тыюу жана келечектеги сот тууралуу айта баштаганда, Феликсти коркунуч басты. Ошондуктан ал: «Азыр бара бер, убакыт болгондо љзєм чакыртып алам», – деди.
 • Ошол эле учурда Феликс Пабылдан бошонуш єчєн акча берет деп ємєттљнгљндєктљн, аны тез-тез чакыртып алып, сєйлљшєп турду.
 • Эки жылдан кийин Феликстин ордуна Поркий Фест келди. Жєйєттљргљ жаккысы келген Феликс Пабылды тєрмљдљ калтырды.
 • Орадан беш кун ўтгандан кейин, олий руҳоний Ҳанания ва баъзи оқсоқоллар Тертулл исмли бир ҳуқуқшунос билан Кесария шаҳрига келишиб, Павлусни қоралайдиган арзларини ҳокимга баён этишди.
 • Павлус чақирилгач, Тертулл айблашни бошлади:
 • “Эй муҳтарам Феликс, халқимизнинг ободончилигига ғамхўрлик қилар экансиз, ўз соянгизда осойишталикка эришганимизни ҳар доим ва ҳар ерда беҳад миннатдорчилик ила тан оламиз.
 • Сизни кўп овора қилмаслик учун, ўзингизга хос бўлган меҳрибонлик ила бизнинг мухтасар сўзимизни эшитишингизни илтимос қиламан.
 • Биз бу одамни жамиятнинг марази деб биламиз. Мана у насронийлар бидъатининг намояндаси бўлиб, дунёнинг барча яҳудийларини оёқлантирмоқда.
 • У маъбадимизни ҳам ҳаром этишга қўл кўтарган вақтдаёқ, биз уни тутиб, ўз қонунимизга кўра суд қилмоқчи бўлдик.
 • Лекин мингбоши Лисий келиб, уни зўрлик билан қўлимиздан тортиб олиб, сизнинг қошингизга юборди.
 • Уни айбловчи бизнинг ҳам сизнинг ҳузурингизга келишимизни буюрди. Бу кишини сўроқ қилсангиз, биз уни нималарда айблашимизни унинг ўзидан билиб олишингиз мумкин”.
 • Ҳозир бўлган барча яҳудийлар ҳам айтилганларнинг тўғрилигини билдириб, Павлусга қўйилган айбни тасдиқлардилар.
 • Ҳоким Павлусга гапириши учун ишора этгач, у сўз бошлади:“Сиз кўп йиллардан бери бу халққа ҳаққоний қози бўлганингизни билганим учун, мен ўз ишимни бемалол ҳимоя қиламан.
 • Ўзингиз билиб олишингиз мумкин: менинг сиғиниш учун Қуддусга келганимга ўн икки кундан ошгани йўқ.
 • На маъбадда, на ибодатхоналарда ва на Қуддус шаҳрида бирон киши билан баҳс қилганим ёки халқ орасига ғулғула солганимни улар кўришмади.
 • Ҳозир ҳам мени айблашларида бирон бир асос борлигини исбот қилишолмайди.
 • Ҳузурингизда шуни эътироф этаманки, улар бидъат деб атаган Йўлнинг избосари ўлароқ, ота-боболарим сиғинган Худойи Таолонинг ҳақиқий бандасиман. Таврот ва Пайғамбарлар китобида ёзилганларнинг ҳаммасига инонаман.
 • Айбловчиларимнинг ўзлари ҳам тан олганидек, мен солиҳ билан фосиқларни тирилтирадиган Худога қаттиқ эътиқод қиламан.
 • Шунинг учун ҳам Худо билан инсонлар олдида доим виждонимни соф сақлашга тиришаман.
 • Орадан кўп йиллар ўтгандан кейин, халқим шарафига хайр-садақа ва қурбонликлар бағишлаш учун Қуддусга қайтиб бордим.
 • Бу вақтда мени маъбадда таҳорат қилаётган ҳолатда топдилар; ҳолбуки, у ерда оломон ҳам, шовқин ҳам йўқ эди.
 • Фақат асиялик баъзи бир яҳудийлар бор эди. Аслида ўша одамлар бу ерга келиб, бирон шикоятлари бўлса, ҳузурингизда мени айблашлари керак эди.
 • Ёки бу ердагиларнинг ўзлари айтишсин, яҳудийларнинг Олий Кенгаши олдида турганимда менда қандай ҳақсизлик топишган экан?
 • Мен уларнинг орасида туриб, баланд овозда: “Ўликларнинг тирилишига ишонганим учун бугун олдингизда ҳукм қилиняпман”, – деб айтдим. Эҳтимол, шу сўзим учун айбдор саналсам керак?”
 • Шунда Феликс: “Мингбоши Лисий келганидан кейин ишларингни синчиклаб текшираман”, – деб муҳокамани кейинга қолдирди. Феликс ўзи Исонинг йўли борасида анча хабардор эди.
 • Павлусни юзбошига топшириб: “Қамаб қўйилсин, лекин енгиллик берилсин, унга хизмат қилмоқчи бўлган дўстларига ҳеч қаршилик қилинмасин”, деб буюрди.
 • Бир неча кундан кейин Феликс яҳудий хотини Друсилла билан келди. Павлусни чақиртириб, Исо Масиҳга ишониш тўғрисида уни тинглади.
 • Павлус ҳақиқат, нафсни тийиш ва қиёмат-қойим ҳақида гапирганда, Феликснинг юраги чўчиб кетди. “Энди боргин, вақт топганимда сени яна чақираман”, – деди.
 • Айни замонда, Павлус озод бўлиши учун менга пора беради деган умидда уни тез-тез суҳбатга чақирадиган бўлди.
 • Икки йилдан сўнг Феликснинг ўрнига Порций Фест келди. Феликс яҳудийларнинг кўнглини олмоқчи бўлиб, Павлусни қамоқда қолдирди.