Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • По пяти́хъ же дне́хъ сни́де архiере́й Ана́нiа со ста́рцы и съ ри́торомъ нѣ́кiимъ терти́лломъ, и́же сказа́ша иге́мону о па́влѣ.
 • При́звану же бы́в­шу ему́, нача́тъ клевета́ти терти́ллъ, глаго́ля:
 • мно́гъ ми́ръ улуча́юще тобо́ю, и исправле́нiя быва́емая язы́ку сему́ тво­и́мъ промышле́нiемъ, вся́кимъ же о́бразомъ и вездѣ́ прiе́млемъ, держа́вный фи́ликсе, со вся́кимъ благодаре́нiемъ:
 • но да не мно́жае стужа́ю тебѣ́, молю́ тя послу́шати на́съ вкра́тцѣ тво­е́ю кро́тостiю:
 • обрѣто́хомъ бо му́жа сего́ губи́теля и дви́жуща противле́нiе всѣ́мъ Иуде́емъ живу́щымъ по вселе́н­нѣй и предста́теля [су́ща] назоре́йстѣй е́реси,
 • и́же и це́рковь покуси́ся оскверни́ти, его́же и я́хомъ и по зако́ну на́­шему хотѣ́хомъ суди́ти ему́:
 • при­­ше́дъ же лисі́а ты́сящникъ, мно́гою си́лою от­ ру́къ на́шихъ исхити́ его́ и къ тебѣ́ посла́,
 • повелѣ́въ [и на́мъ] по­е́млющымъ на́нь ити́ къ тебѣ́: *от­ него́же воз­мо́жеши са́мъ разсуди́въ о всѣ́хъ си́хъ позна́ти, о ни́хже мы́ по­е́млемъ на́нь.
 • Сложи́шася же и Иуде́е, глаго́люще си́мъ та́ко бы́ти.
 • Отвѣща́ же па́велъ, поману́в­шу ему́ иге́мону глаго́лати: от­ мно́гихъ лѣ́тъ су́ща тя́ судiю́ пра́ведна язы́ку сему́ свѣ́дый, благоду́шнѣе я́же о мнѣ́ от­вѣща́ю,
 • могу́щу ти́ разумѣ́ти, я́ко не мно́жае ми́ е́сть дні́й два­на́­де­ся­тихъ, от­не́лѣже взыдо́хъ поклони́тися во Иерусали́мъ:
 • и ни въ це́ркви обрѣто́ша мя́ къ кому́ глаго́люща или́ развра́тъ творя́ща наро́ду, ни въ со́нмищихъ, ни во гра́дѣ,
 • ниже́ довести́ мо́гутъ, ели́ка тебѣ́ ны́нѣ на мя́ глаго́лютъ:
 • исповѣ́дую же тебѣ́ сiе́, я́ко въ пути́, его́же сі́и глаго́лютъ е́ресь, та́ко служу́ оте́ческому Бо́гу, вѣ́руя всѣ́мъ су́щымъ въ зако́нѣ и проро́цѣхъ пи́санымъ,
 • упова́нiе имы́й на Бо́га, я́ко воскресе́нiе хо́щетъ бы́ти ме́ртвымъ, пра́ведникомъ же и грѣ́шникомъ, его́же и са́ми сі́и ча́ютъ:
 • о се́мъ же и а́зъ подвиза́юся, непоро́чну со́вѣсть имѣ́ти всегда́ предъ Бо́гомъ же и человѣ́ки:
 • по лѣ́тѣхъ же мно́гихъ прiидо́хъ сотвори́ти ми́лостыни во язы́къ мо́й и при­­ноше́нiя:
 • въ ни́хже обрѣто́ша мя́ очище́н­на въ це́ркви, ни съ наро́домъ, ниже́ съ молво́ю,
 • нѣ́цыи от­ Асі́и Иуде́е, и́мже подоба́­ше предъ тя́ прiити́ и глаго́лати, а́ще и́мутъ что́ на мя́:
 • или́ са́ми ті́и да глаго́лютъ, а́ще ку́ю обрѣто́ша во мнѣ́ непра́вду, ста́в­шу ми́ въ со́нмищи,
 • ра́звѣ еди́наго сего́ гла́са, и́мже возопи́хъ стоя́ въ ни́хъ, я́ко о воскресе́нiи ме́ртвыхъ а́зъ су́дъ прiе́млю дне́сь от­ ва́съ.
 • Слы́шавъ же сiя́ фи́ликсъ от­вѣща́ {от­рече́} и́мъ, извѣ́стнѣе увѣ́дѣвъ я́же о пути́ се́мъ, глаго́ля: егда́ лисі́а ты́сящникъ прiи́детъ, разсужду́ я́же о ва́съ.
 • Повелѣ́ же со́тнику стрещи́ па́вла, и имѣ́ти осла́бу, и ни еди́ному же воз­браня́ти от­ сво­и́хъ ему́ служи́ти или́ при­­ходи́ти къ нему́.
 • По дне́хъ же нѣ́кiихъ при­­ше́дъ фи́ликсъ со друси́ллiею жено́ю сво­е́ю су́щею Иуде́анынею, при­­зва́ па́вла, да слы́шитъ от­ него́ вѣ́ру, я́же во Христа́ Иису́са.
 • Глаго́лющу же ему́ о пра́вдѣ и о воз­держа́нiи и о судѣ́ хотя́щемъ бы́ти, при­­стра́­шенъ бы́въ фи́ликсъ от­вѣща́: ны́нѣ у́бо иди́, вре́мя же получи́въ при­­зову́ тя.
 • Вку́пѣ же и надѣ́яся, я́ко мзда́ да́ст­ся ему́ от­ па́вла, я́ко да от­пу́ститъ его́: тѣ́мже и ча́сто при­­зыва́я его́, бесѣ́доваше съ ни́мъ.
 • Двѣма́ же лѣ́тома сконча́в­шемася прiя́тъ измѣне́нiе фи́ликсъ поркі́а фи́ста: хотя́ же уго́дное сотвори́ти Иуде́емъ фи́ликсъ, оста́ви па́вла свя́зана.
 • Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла.
 • Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря:
 • всегда и везде со всякою благодарностью признаём мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа.
 • Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением.
 • Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между Иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси,
 • который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону.
 • Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе,
 • повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. *Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его.
 • И Иудеи подтвердили, сказав, что это так.
 • Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело.
 • Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения.
 • И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение,
 • и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня.
 • Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках,
 • имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают.
 • Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми.
 • После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения.
 • При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом.
 • Это были некоторые Асийские Иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня.
 • Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед синедрионом,
 • разве только то́ одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами.
 • Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении.
 • А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему.
 • Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во Христа Иисуса.
 • И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя.
 • Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним.
 • Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах.
 • Post quinque autem dies, descendit princeps sacerdo tum Ananias cum senioribus quibusdam et Tertullo quodam oratore, qui adierunt praesidem adversus Paulum.
 • Et citato eo, coepit accusare Tertullus dicens: «Cum in multa pace agamus per te, et multa corrigantur genti huic per tuam providentiam,
 • semper et ubique suscipimus, optime Felix, cum omni gratiarum actione.
 • Ne diutius autem te protraham, oro, breviter audias nos pro tua clementia.
 • Invenimus enim hunc hominem pestiferum et concitantem seditiones omnibus Iudaeis, qui sunt in universo orbe, et auctorem seditionis sectae Nazarenorum,
 • qui etiam templum violare conatus est, quem et apprehendimus,
 • a quo poteris ipse diiudicans de omnibus istis cognoscere, de quibus nos accusamus eum».
 • Adiecerunt autem et Iudaei dicentes haec ita se habere.
 • Respondit autem Paulus, annuente sibi praeside dicere: «Ex multis annis esse te iudicem genti huic sciens bono animo de causa mea rationem reddam,
 • cum possis cognoscere quia non plus sunt dies mihi quam duodecim, ex quo ascendi adorare in Ierusalem,
 • et neque in templo invenerunt me cum aliquo disputantem aut concursum facientem turbae neque in synagogis neque in civitate,
 • neque probare possunt tibi, de quibus nunc accusant me.
 • Confiteor autem hoc tibi, quod secundum viam, quam dicunt haeresim, sic deservio patrio Deo credens omnibus, quae secundum Legem sunt et in Prophetis scripta,
 • spem habens in Deum, quam et hi ipsi exspectant, resurrectionem futuram iustorum et iniquorum.
 • In hoc et ipse studeo sine offendiculo conscientiam habere ad Deum et ad homines semper.
 • Post annos autem plures, eleemosynas facturus in gentem meam veni et oblationes;
 • in quibus invenerunt me purificatum in templo, non cum turba neque cum tumultu;
 • quidam autem ex Asia Iudaei, quos oportebat apud te praesto esse et accusare, si quid haberent adversum me;
 • aut hi ipsi dicant quid invenerint iniquitatis, cum starem in concilio,
 • nisi de una hac voce, qua clamavi inter eos stans: De resurrectione mortuorum ego iudicor hodie apud vos!».
 • Distulit autem illos Felix certissime sciens ea, quae de hac via sunt, dicens: «Cum tribunus Lysias descenderit, cognoscam causam vestram»,
 • iubens centurioni custodiri eum et habere mitigationem, nec quemquam prohibere de suis ministrare ei.
 • Post aliquot autem dies, adveniens Felix cum Drusilla uxore sua, quae erat Iudaea, vocavit Paulum et audivit ab eo de fide, quae est in Christum Iesum.
 • Disputante autem illo de iustitia et continentia et de iudicio futuro, timefactus Felix respondit: «Quod nunc attinet, vade; tempore autem opportuno accersiam te»,
 • simul et sperans quia pecunia daretur sibi a Paulo; propter quod et frequenter accersiens eum loquebatur cum eo.
 • Biennio autem expleto, accepit successorem Felix Porcium Festum; volensque gratiam praestare Iudaeis, Felix reliquit Paulum vinctum.
 • Биш коннян суn архіерей Ананія бютян башлыклар белян, тагы бер сюзгя оста кеше Тертуллъ белян килеб, оло башлыкка Павелъ остöннян жалыуы биргянняр.
 • Павелны чыкырыб алгач, Тертуллъ аны айыблый башлаб äйткян:эй бик кадерле Феликсъ,
 • бу калыкны тозöк тотоулык синен тырышыуыннан гна булганны, безнен зур тынычлыгыбыз синнян икянне айырмачык белеб, бар тоштя дя сина тöрлöчя жалан тау итябез.
 • Тик сине кюб кумачауламыйык диб, гадятенчя кече кюҥеллеген белян безне кыска гна тыҥнаб алсана диб сиnа инялямен.
 • Бу кешенен калыкка зыян китереуче, бöтöн дöньядя тора торган Іудейляр арасында болганышыу чыгарыучы, Назорей ересын жяйелтеуче икянен,
 • Тагы чиркяÿебезне дя шакшыландырырга келягянен белеб, без аны тотоб алдык та уз законыбызча аҥар хокöм итяргя келядек.
 • Аммя меҥ кеше башлыгы Лисій килеб, бик каты кочляб, аны безнен кулдан алды да сина жибярде,
 • Без аны айыблаучыларга да сипа барырга кушты. Син узеҥ айырмачык тикшереб, без аны ней турдан айыблаганны барысын да ÿзеҥнян беля алырсыҥ, дигян.
 • Іудейляр дя бу дöрöс шулай диб äйтеб жюблягянняр.
 • Оло башлык Павелга сöйляргя билге биргяч, ул жауаб биргян: кюб жылдан бирле син бу калыкка дорöс хокöм иткянеҥне белеб, ÿз эшемне бигеряк тя кыйыуланыб жаклый алырмын.
 • Іерусалимгя (Аллага) башырырга килгянемя ун ике кöннян ары жукны ÿзеҥ беля алырсыҥ.
 • Чиркяÿдя дя, синагогаларда да, калада да минем беряÿ белян дя сюзгя килгянемне, жя калыкны болгатыуымны алар табалмадылар.
 • Казер дя мине ней турдан айыблаганнарын кюрсятя алмаслар.
 • Тик сиnа ÿзем äйтеб бирямен: алар ересь диб äйткян öйрятеу буйынча, мин законда да, пагамбярлярдя дя жазганнын барысына да ышаныб, чыннабук аталарыбыз Алласына кызмят итямен,
 • Yлгян гаделлярнен дя, гадел тöгöллярнен дя терелеб торасылары булырын котöб, öмöтöмне Аллага тотамын, алар узляре дя шуны кöтöб торалар.
 • Шуҥар кюря мин ÿзем дя Алла алдында да, кешеляр алдында да жалан таза кюnелем булсын ыйы диб тырышамын.
 • Мин кюб жылдан суҥ хайерне дя, бюляк итеб китергяннярне дя уз калыгыма бирергя килдем.
 • Шул арада алар мине чиркяÿдя кешесез дя, тауышсыз да тазарынган кöйö очраттылар.
 • Аларнын кайсылары Асія Іудейляре эйе, агяр миіга карышы бер-бер айыб табсалар, аларга синеҥ алдыҥда тороб,мине айыбларга тейеш эйе.
 • Жя мин синедріонъ алдында торган чакта, миндя табкан дорöссöзлöкне инде былар ÿзляре äйтсенняр.
 • Ул чакта мин алар арасында тороб, улгяннярнен терелеб тороуына öмöт тотканыма кюря сез миіга казер хокöм итясез диб каты äйткян эйем, äлля шул бер сюз гня (мине айыблый мы?) дигян.
 • Мыны тыnнаб алыб, Феликсъ аларнын эшен туктатыб äйткян: мин меn кеше башлыгы Лисій килгяч, сезнен эшегезне тикшерермен дя бу öйрятеÿ турысында айырмачыгырак белермен, дигян.
 • Жоз кеше башлыгына Павелны карауылларга, тик аҥар кысаннык кылмаска, анын жакыннарынын äрберсеня аҥар кызмят итяргя, жя анын катына килергя роксят итяргя кушкан.
 • Бер ауык коннян суҥ Феликсъ уз катыны Іудей кешесе Друзилла белян килеб, Павелны чакырыб алган да анын I исусъ Христоска ышаныу турысында сбйлягян сюзен тыҥнаган.
 • Ул дорöслöк турысында, тыйнаклык турысында, буласы хокöм турысында äйткяч, Феликсъ куркынычка тошöб, аҥар äйткян: казергя китеб тор, багытым булгач, сине чакыртырмын, дигян.
 • Былай диб äйткяндя Павелъ ÿзен жибяртер öчöн аігар акча бирер диб öмöт иткян: шунныктан жаланук аны чакыргалаб, анын белян сойляшкян.
 • Ике жыл ÿткяч, Феликсъ урнына Порцій Фестъ кергян. Феликсъ,Іудейлярнен кюnеллярен булдырасы килеб, Павелны быгауда калдырыб торган.