Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • Фи́стъ же у́бо прiи́мь вла́сть, по трiе́хъ дне́хъ взы́де во Иерусали́мъ от­ кесарі́и.
 • Сказа́ша же ему́ архiере́е и пе́рвiи от­ иуде́й на па́вла и моля́ху его́,
 • прося́ще благода́ти на́нь, я́ко да по́слетъ его́ во Иерусали́мъ, ко́въ творя́ще, я́ко да убiю́тъ его́ на пути́.
 • Фи́стъ же повелѣ́ па́вла стрещи́ въ кесарі́и, са́мъ та́мо хотя́ вско́рѣ изы́ти:
 • и́же у́бо си́льнiи въ ва́съ, рече́, со мно́ю ше́дше, а́ще е́сть ка́я непра́вда въ му́жи се́мъ, да глаго́лютъ на́нь.
 • Пребы́въ же у ни́хъ не мно́жае десяти́ дні́й, сни́де въ кесарі́ю: на у́трiе сѣ́дъ на суди́щи, повелѣ́ па́вла при­­вести́.
 • Приведе́ну же бы́в­шу ему́, о́крестъ ста́ша и́же от­ Иерусали́ма сше́дшiи Иуде́е, мно́ги и тя́жки вины́ при­­нося́ще на па́вла, и́хже не можа́ху изъяви́ти:
 • от­вѣщава́ющу ему́, я́ко ни на зако́нъ Иуде́йскiй, ни на це́рковь, ни на ке́саря что́ согрѣши́хъ.
 • Фи́стъ же хотя́ уго́дное Иуде́емъ сотвори́ти, от­вѣща́въ па́влови рече́: хо́щеши ли, во Иерусали́мъ воз­ше́дъ, та́мо о си́хъ су́дъ прiя́ти от­ мене́?
 • Рече́ же па́велъ: на суди́щи ке́саревѣ стоя́ е́смь, идѣ́же ми́ досто́итъ су́дъ прiя́ти: иуде́й ни чи́мже оби́дѣхъ, я́коже и ты́ до́брѣ вѣ́си:
 • а́ще бо непра́вдую или́ досто́йно сме́рти сотвори́хъ что́, не от­ме́щуся умре́ти: а́ще ли же ничто́же е́сть во мнѣ́, е́же сі́и на мя́ клеве́щутъ, никто́же мя́ мо́жетъ тѣ́мъ вы́дати: ке́саря нарица́ю.
 • Тогда́ фи́стъ состяза́вся съ совѣ́тники, от­вѣща́: ке́саря ли наре́клъ еси́? къ ке́сарю по́йдеши.
 • Дне́мъ же мину́в­шымъ нѣ́кимъ, агри́ппа ца́рь и верникі́а снидо́ста въ кесарі́ю цѣлова́ти фи́ста.
 • [Зач. 48.] И я́коже мно́ги дни́ пребы́ста ту́, фи́стъ сказа́ царю́ я́же о па́влѣ, глаго́ля: му́жъ нѣ́кiй е́сть оста́вленъ от­ фи́ликса у́зникъ,
 • о не́мже, бы́в­шу ми́ во Иерусали́мѣ, яви́ша архiере́е и ста́рцы Иуде́йстiи, прося́ще на́нь суда́.
 • Къ ни́мже от­вѣща́хъ, я́ко нѣ́сть обы́чай ри́мляномъ вы́дати человѣ́ка ко́­его на поги́бель, пре́жде да́же оклевета́емый не и́мать предъ лице́мъ клеве́щущихъ его́ и мѣ́сто от­вѣ́та прiи́метъ о сво­е́мъ согрѣше́нiи.
 • Сше́дшымся же и́мъ здѣ́, закоснѣ́нiе ни еди́но сотво́рь, на у́трiе сѣ́дъ на суди́щи, повелѣ́хъ при­­вести́ му́жа.
 • О́крестъ же его́ ста́в­ше клеветницы́, ни еди́ну вину́, я́же а́зъ непщева́хъ, нанесо́ша:
 • стяза́нiя же нѣ́кая о сво­е́й разли́чнѣй вѣ́рѣ имя́ху къ нему́ и о нѣ́ко­емъ Иису́сѣ уме́ршемъ, его́же глаго́лаше па́велъ жи́ва бы́ти.
 • Недо­умѣ́яся же а́зъ о взыска́нiи си́хъ, глаго́лахъ, а́ще хо́щетъ ити́ во Иерусали́мъ и та́мо су́дъ прiя́ти о си́хъ.
 • Па́влу же наре́кшу блюде́ну бы́ти ему́ до разсужде́нiя а́вгуста, повелѣ́хъ блюсти́ его́, до́ндеже послю́ его́ къ ке́сарю.
 • Агри́ппа же къ фи́сту рече́: хотѣ́лъ бы́хъ и са́мъ человѣ́ка сего́ слы́шати. О́нъ же рече́: у́трѣ услы́шиши его́.
 • На у́трiе же при­­ше́дшу агри́ппѣ и верникі́и со мно́гою го́рдостiю и в­ше́дшымъ въ суде́бную пала́ту съ ты́сящники и съ наро́читыми му́жи гра́да, и повелѣ́в­шу фи́сту, при­­веде́нъ бы́сть па́велъ.
 • И рече́ фи́стъ: агри́ппо царю́ и вси́ су́щiи съ на́ми му́жiе, ви́дите сего́, о не́мже все́ мно́же­с­т­во иуде́й стужа́ху ми́ во Иерусали́мѣ же и здѣ́, вопiю́ще, я́ко не подоба́етъ жи́ти ему́ ктому́:
 • а́зъ же разумѣ́въ ничто́же досто́йно сме́рти сотво́рша его́, и самому́ же сему́ наре́кшу Сева́ста, суди́хъ посла́ти его́:
 • о не́мже извѣ́стное что́ писа́ти господи́ну не и́мамъ: тѣ́мже и при­­ведо́хъ его́ предъ ва́съ, наипа́че же предъ тя́, агри́ппо царю́, я́ко да разсужде́нiю бы́в­шу и́мамъ что́ писа́ти:
 • безслове́сно бо мни́т­ся ми́, посыла́ющу ю́зника, а вины́, я́же на́нь, не сказа́ти.
 • Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим.
 • Тогда первосвященник и знатнейшие из Иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его,
 • прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим; и злоумышляли убить его на дороге.
 • Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею и что он сам скоро отправится туда.
 • Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его.
 • Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла.
 • Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать.
 • Он же в оправдание свое сказал: я не сделал никакого преступления ни против закона Иудейского, ни против храма, ни против кесаря.
 • Фест, желая сделать угождение Иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?
 • Павел сказал: я стою́ перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь.
 • Ибо, если я неправ и сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева.
 • Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься.
 • Через несколько дней ||царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста.
 • [Зач. 48.] И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах,
 • на которого, в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его.
 • Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения.
 • Когда же они пришли сюда, то, без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека.
 • Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал;
 • но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив.
 • Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом?
 • Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августово, то я велел содержать его под стражею до тех пор, как пошлю его к кесарю.
 • Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его.
 • На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел.
 • И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы видите того, против которого всё множество Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить.
 • Но я нашел, что он не сделал ничего, достойного смерти; и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему.
 • Я не имею ничего верного написать о нем государю; посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать.
 • Ибо, мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него.
 • Фестъ бу жакка килгяч, оч кöннян суҥ Кесаріядан Іерусалимгя киткян.
 • Шул чакта баш священникляр дя, Іудейлярнен затлы кешеляре дя килеб, Павелъ öстöннян аҥар жалыуы биреб, аны димняб, Ул аларга изгелеген салыб,
 • Павелны Іерусалимгя чакырыб алсын диб ÿтенгянняр, ÿзляре усал уй тотоб, аны жулда утерясе
 • Тик Фестъ жауаб биреб äйткян: Павелъ Кесаріяда карауылда тора, ÿзем шунда тиз барасы булам.
 • Алай булгач, äгяр ул кешенен бер-бер (айыбы) булса, сезнен арадан барырга хале бары минем белян барсыннар да аны айыбласыннар, дигян.
 • Аларда бер сигез конняб, жя ун конняб торганнан суn, Фестъ Кесаріяга кайткан; икенче кöннö хокöм урнына утырыб, Павелны алыб килергя кушкан.
 • Павелъ килгяч, Іерусалимнян килгян Іудейляр анын тиря жагыннан тороб, анын остöннян кюб зур айыблар айтеб торганнар, тик аларнын дöрöсöн кюрсятя алмаганнар.
 • Ул ÿзен дöрöсляргя äйткян; мин Іудей законына карышы, чиркяугя карышы, кесаргя карышы бер усаллык та кылмадым, дигян.
 • Фестъ Іудейларгя жараулы буласы килеб, Павелга жауаб биреб äйткян: Іерусалимгя барасыn киля ме, мин анда сина бу турда хокöм кылар ыйым, дигян.
 • Павелъ äйткян: мин кесарнен хокöмö алдында торам, мика шунда хокöм ителергя тейеш. Мин Іудейлярнен бер нястя белян дя хатерлярен калдырмадым, син аны бик жакшы белясеҥ.
 • Шулай итеб, мин дöрöскя чыкмасам, ÿлемгя тейешле бер-бер нястя кылган булсам, ÿляргя риза; аммя былар мине айыблардый бер эшем дя булмаса, беряÿ дя мине аларга тотоб биря алмас. Мин кесарь хокöмöн сороймын, дигян.
 • Шул чакта Фестъ киnяш жыйыны белян сойляшкяч, жауаб биргян: син кесарь хокöмöн сорагач, кесаргя барырсыҥ, дигян.
 • Бер-ауык кон ÿткяч, Агриппа падша белян Вереника Фестны котларга Кесаріяга килгянняр.
 • Алар анда кюб кöнняб торгач, Фестъ Павелнын эшен падшага äйтеб былай дигян: мында Феликстан быгауда калган бер кеше бар,
 • Мин Іерусалимдя чагында, іудейлярнен архіерейляре дя, башлыклары да анын öстöннян жалыуы биреб, аны айыбларга сораб килделяр.
 • Мин аларга жауаб бирдем: айыбланган кешенен айыблау-чылары кюз алдында булмыйынчы, ул айыблаучылары алдында узен дöрöсляргя ирек алмыйынчы, андый бер кешене дя ÿлемгя тотоб бирергя Римъ кешеляренен гадяте жук, дидем.
 • Аннары алар мында килгяч, бер дя озаклатмыйчы, мин иртягесенюк хоком урнына утырдым да, теге кешене алыб килергя куштым.
 • Айыблаучылар аны чырмаб алыб, мин кюҥелемдя тоткан айыбларнын берсен дя кюрсятя алмадылар.
 • Тик алар ÿзляренен Алласын кадерляÿ турысында, äлля нейдей бер ÿлгян Іисусъ турысында, анын белян даулаштылар, аммя Павелъ аны тере диб äйтеб тордо.
 • Мин бу эшкя хокöм жасарга жöдяб, Павелга äйттем: синеҥ бу эшкя хокöм алырга Іерусалимгя барасыҥ киля ме? дидем.
 • Тик Павелъ мине Августъ тикшерсен диб эшен калдырырга сорагач, мин аны кесаргя жибярер багытка чаклы карауылга биреб тотарга куштым, дигян.
 • Агриппа Фестка äйткян: бу кешене минем дя тыігнасым киля, дигян. Теге äйткян: иртягюк аны эшетерсеҥ, дигян.
 • Икенче кöнно Агриппа белян Вереника бик кубшы килеб, меҥ кеше башлыклары белян, каладагы бер дигян затлы кешеляр белян хокöм жортона кергяч, Фестъ кушкан буйынча, Павелны алыб килгянняр.
 • Фестъ äйткян; эй Агриппа падша, эй безнен белян утыра торган кешеляр барыгыз да! ботöн Іудей калкы миҥа Іерусалимдя дя, мында да бу кешегя карышылык итеб килделяр дя мыннан ары аnар тере торорга тейеш тöгöл диб кычкырыштылар, сез шул кешене кюрясез.
 • Аммя мин анын улемгя тейешле кылган эшен бер дя табмадым; ул узе дя Августтанъ хокöм сороймын дигяч, аны аnар жибярмякче булдым.
 • Мин анын турында кесаргя айырмачык ней жазарга да белмеймен, шунныктан аны сезнен алдыгызга, эй Агриппа падша, бигеряк тя синеҥ алдыіга китердем, тикшергяннян суҥ анын турысында бер-бер сюз жазыйым диб.
 • Быгаудагы кешене, айыбларын кюрсятмейенче жибяреу миҥа акылсыз эш кюк тея шул, дигян.