Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов
 

 
 • [Зач. 51.] Спасе́ни же бы́в­ше и́же съ па́вломъ от­ корабля́ {от­ пла́ванiя}, тогда́ разумѣ́ша, я́ко о́стровъ мели́тъ нарица́ет­ся.
 • Ва́рвари же творя́ху не ма́лое милосе́рдiе на́мъ: воз­гнѣ́щше бо о́гнь, прiя́ша всѣ́хъ на́съ, за настоя́щiй до́ждь и зи́му.
 • Сгрома́ждшу же па́влу ро́ждiя мно́же­с­т­во и воз­ложи́в­шу на о́гнь, ехи́дна от­ теплоты́ изше́дши, сѣкну́ въ ру́ку его́.
 • И егда́ ви́дѣша ва́рвари ви́сящу змiю́ от­ руки́ его́, глаго́лаху дру́гъ ко дру́гу: вся́ко убі́йца е́сть человѣ́къ се́й, его́же спасе́на от­ мо́ря су́дъ Бо́жiй жи́ти не оста́ви.
 • То́й же у́бо, от­тря́съ змiю́ во о́гнь, ничто́же зло́ пострада́.
 • Они́ же ча́яху его́ иму́ща воз­горѣ́тися, или́ па́сти внеза́пу ме́ртва: на мно́зѣ же того́ ча́ющымъ и ничто́же зло́ въ не́мъ бы́в­шее ви́дящымъ, претво́ршеся, глаго́лаху Бо́га того́ бы́ти.
 • О́крестъ же мѣ́ста о́наго бя́ху се́ла пе́рваго во о́стровѣ, и́менемъ поплі́а, и́же прiи́мь на́съ, три́ дни́ любе́знѣ учреди́.
 • Бы́сть же отцу́ поплі́еву огне́мъ и водны́мъ {кро́внымъ} трудо́мъ одержи́му лежа́ти: къ нему́же па́велъ в­ше́дъ, и помоли́вся, и воз­ло́жь ру́цѣ сво­и́ на́нь, исцѣли́ его́.
 • Сему́ же бы́в­шу, и про́чiи иму́щiи неду́ги во о́стровѣ то́мъ при­­хожда́ху и исцѣлѣва́хуся:
 • и́же и мно́гими честьми́ почто́ша на́съ, и от­воз­я́щымся на́мъ я́же на потре́бу вложи́ша.
 • По трiе́хъ же ме́сяцѣхъ от­везо́хомся въ корабли́ Александрі́йстѣмъ, подпи́саномъ Дiоску́ры, презимѣ́в­шемъ во о́стровѣ,
 • и доплы́в­ше въ сираку́сы, пребы́хомъ дни́ три́:
 • от­ту́ду же от­плы́в­ше, прiидо́хомъ въ ригі́ю, и по еди́нѣмъ дни́ воз­вѣ́яв­шу ю́гу, во вторы́й де́нь прiидо́хомъ въ потiо́лы,
 • идѣ́же обрѣ́тше бра́тiю, умоле́ни бы́хомъ от­ ни́хъ пребы́ти дні́й се́дмь: и та́ко въ ри́мъ идо́хомъ.
 • И от­ та́мо бра́тiя, слы́шав­ше я́же о на́съ, изыдо́ша во срѣ́тенiе на́­ше да́же до аппі́ева торга́ и трiе́хъ корче́мницъ: и́хже ви́дѣвъ па́велъ и благодари́въ Бо́га, прiя́тъ дерзнове́нiе.
 • Егда́ же прiидо́хомъ въ ри́мъ, со́тникъ предаде́ у́зники во­ево́дѣ, па́влу же повелѣ́ пребыва́ти о себѣ́, съ соблюда́ющимъ его́ во́иномъ.
 • Бы́сть же по дне́хъ трiе́хъ, созва́ па́велъ су́щыя от­ Иуде́евъ пе́рвыя: сше́дшымся же и́мъ, глаго́лаше къ ни́мъ: му́жiе бра́тiе, а́зъ ничто́же проти́вно сотвори́въ лю́демъ или́ обы́чаемъ оте́ческимъ, у́зникъ от­ Иерусали́млянъ пре́данъ бы́хъ въ ру́цѣ ри́мляномъ,
 • и́же разсуди́в­ше я́же о мнѣ́, хотя́ху пусти́ти, зане́ ни еди́на вина́ сме́ртная бы́сть во мнѣ́:
 • сопроти́въ же глаго́лющымъ Иуде́емъ, ну́жда ми́ бы́сть нарещи́ ке́саря, не я́ко язы́къ мо́й имѣ́я въ чесо́мъ оклевета́ти:
 • сея́ ра́ди у́бо вины́ умоли́хъ ва́съ, да ви́жду и бесѣ́дую: наде́жды бо ра́ди Изра́илевы вери́гами си́ми обложе́нъ е́смь.
 • Они́ же къ нему́ рѣ́ша: мы́ ниже́ писа́нiя о тебѣ́ прiя́хомъ от­ Иуде́й, ниже́ при­­ше́дъ кто́ от­ бра́тiй воз­вѣсти́ или́ глаго́ла что́ о тебѣ́ зло́:
 • мо́лимся же, да слы́шимъ от­ тебе́, я́же му́др­ст­вуеши: о е́реси бо се́й {о уче́нiи бо се́мъ} вѣ́домо е́сть на́мъ, я́ко всю́ду сопроти́въ глаго́лемо е́сть.
 • Уста́вив­ше же ему́ де́нь, прiидо́ша къ нему́ въ стран­нопрiе́мницу мно́жайшiи, и́мже сказа́­ше свидѣ́тел­ст­вуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе и увѣря́я и́хъ, я́же о Иису́сѣ, от­ зако́на Моисе́ова и проро́къ, от­ у́тра да́же до ве́чера.
 • И о́ви у́бо вѣ́роваху глаго́лемымъ, о́ви же не вѣ́роваху.
 • Несогла́сни же су́ще дру́гъ ко дру́гу, от­хожда́ху, ре́кшу па́влу глаго́лъ еди́нъ, я́ко до́брѣ Ду́хъ святы́й глаго́ла Иса́iемъ проро́комъ ко отце́мъ на́шымъ,
 • глаго́ля: иди́ къ лю́демъ си́мъ и рцы́: слу́хомъ услы́шите и не и́мате разумѣ́ти: и ви́дяще у́зрите и не и́мате ви́дѣти:
 • одебелѣ́ бо се́рдце люді́й си́хъ, и уши́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи сво­и́ смежи́ша, да не ка́ко уви́дятъ очи́ма, и уши́ма услы́шатъ, и се́рдцемъ уразумѣ́ютъ, и обратя́т­ся, и исцѣлю́ и́хъ.
 • Вѣ́домо у́бо да бу́детъ ва́мъ, я́ко язы́комъ посла́ся спасе́нiе Бо́жiе, сі́и и услы́шатъ.
 • И сiя́ тому́ ре́кшу, от­идо́ша Иуде́е, мно́гое иму́ще между́ собо́ю состяза́нiе.
 • Пребы́сть же па́велъ два́ лѣ́та испо́лнь сво­е́ю мздо́ю {цѣ́ла два́ лѣ́та на сво­е́мъ иждиве́нiи} и прiима́­ше вся́ при­­ходя́щыя къ нему́,
 • проповѣ́дуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе и учя́ я́же о Го́сподѣ на́­шемъ Иису́сѣ Христѣ́ со вся́кимъ дерзнове́нiемъ невоз­бра́н­но.

  Коне́цъ кни́зѣ дѣя́нiй апо́столъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 28, зача́лъ же церко́вныхъ 51.
 • [Зач. 51А.] Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит.
 • Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас.
 • Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его.
 • Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.
 • Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.
 • Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.
 • Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал.
 • Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его.
 • После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы,
 • и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным.
 • Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове,
 • и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня.
 • Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путеол,
 • где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим.
 • Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился.
 • Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его.
 • Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян.
 • Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти;
 • но так как Иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ.
 • По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами.
 • Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого.
 • Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спорят.
 • И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков.
 • Одни убеждались словами его, а другие не верили.
 • Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию:
 • пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите.
 • Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат.
 • Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою.
 • И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему,
 • проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
 • Et cum evasissemus, tunc cognovimus quia Melita in sula vocatur.
 • Barbari vero praestabant non modicam humanitatem nobis; accensa enim pyra, suscipiebant nos omnes propter imbrem, qui imminebat, et frigus.
 • Cum congregasset autem Paulus sarmentorum aliquantam multitudinem et imposuisset super ignem, vipera, a calore cum processisset, invasit manum eius.
 • Ut vero viderunt barbari pendentem bestiam de manu eius, ad invicem dicebant: «Utique homicida est homo hic, qui cum evaserit de mari, Ultio non permisit vivere».
 • Et ille quidem excutiens bestiam in ignem, nihil mali passus est;
 • at illi exspectabant eum in tumorem convertendum aut subito casurum et mori. Diu autem illis exspectantibus et videntibus nihil mali in eo fieri, convertentes se dicebant eum esse deum.
 • In locis autem illis erant praedia principis insulae nomine Publii, qui nos suscipiens triduo benigne hospitio recepit.
 • Contigit autem patrem Publii febribus et dysenteria vexatum iacere, ad quem Paulus intravit et, cum orasset et imposuisset ei manus, sanavit eum.
 • Quo facto, et ceteri, qui in insula habebant infirmitates, accedebant et curabantur;
 • qui etiam multis honoribus nos honoraverunt et navigantibus imposuerunt, quae necessaria erant.
 • Post menses autem tres, navigavimus in navi Alexandrina, quae in insula hiemaverat, cui erat insigne Castorum.
 • Et cum venissemus Syracusam, mansimus ibi triduo;
 • inde solventes devenimus Rhegium. Et post unum diem, superveniente austro, secunda die venimus Puteolos,
 • ubi, inventis fratribus, rogati sumus manere apud eos dies septem; et sic venimus Romam.
 • Et inde cum audissent de nobis fratres, occurrerunt nobis usque ad Appii Forum et Tres Tabernas; quos cum vidisset Paulus, gratias agens Deo, accepit fiduciam.
 • Cum introissemus autem Romam, permissum est Paulo manere sibimet cum custodiente se milite.
 • Factum est autem, ut post tertium diem convocaret primos Iudaeorum; cumque convenissent dicebat eis: «Ego, viri fratres, nihil adversus plebem faciens aut mores paternos, vinctus ab Hierosolymis traditus sum in manus Romanorum,
 • qui cum interrogationem de me habuissent, volebant dimittere, eo quod nulla causa esset mortis in me;
 • contradicentibus autem Iudaeis, coactus sum appellare Caesarem, non quasi gentem meam habens aliquid accusare.
 • Propter hanc igitur causam rogavi vos videre et alloqui; propter spem enim Israel catena hac circumdatus sum».
 • At illi dixerunt ad eum: «Nos neque litteras accepimus de te a Iudaea, neque adveniens aliquis fratrum nuntiavit aut locutus est quid de te malum.
 • Rogamus autem a te audire quae sentis; nam de secta hac notum est nobis quia ubique ei contradicitur».
 • Cum constituissent autem illi diem, venerunt ad eum in hospitium plures, quibus exponebat testificans regnum Dei suadensque eos de Iesu ex Lege Moysis et Prophetis a mane usque ad vesperam.
 • Et quidam credebant his, quae dicebantur, quidam vero non credebant;
 • cumque invicem non essent consentientes, discedebant, dicente Paulo unum verbum: «Bene Spiritus Sanctus locutus est per Isaiam prophetam ad patres vestros
 • dicens: "Vade ad populum istum et dic: Auditu audietis et non intellegetis, et videntes videbitis et non perspicietis.
 • Incrassatum est enim cor populi huius, et auribus graviter audierunt et oculos suos compresserunt, ne forte videant oculis et auribus audiant et corde intellegant et convertantur, et sanabo illos".
 • Notum ergo sit vobis quoniam gentibus missum est hoc salutare Dei; ipsi et audient!».
 • Mansit autem biennio toto in suo conducto; et suscipiebat omnes, qui ingrediebantur ad eum,
 • praedicans regnum Dei et docens quae sunt de Domino Iesu Christo cum omni fiducia sine prohibitione.
 • Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta.
 • Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues, encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía, y del frío.
 • Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego; y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
 • Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía:

  —Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir.

 • Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció.
 • Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente; pero habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios.
 • En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente tres días.
 • Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo y, después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó.
 • Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían, y eran sanados;
 • los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario.

 • Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux.
 • Llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días.
 • De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio; y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli.
 • Allí encontramos a algunos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos siete días. Luego fuimos a Roma,
 • de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el Foro de Apio y las Tres Tabernas. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento.
 • Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar; pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que lo vigilara.

 • Aconteció que tres días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo:

  —Yo, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos;

 • los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte.
 • Pero, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, aunque no porque tenga de qué acusar a mi nación.
 • Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.
 • Entonces ellos le dijeron:

  —Nosotros no hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti.

 • Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella.
 • Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la Ley de Moisés como por los Profetas.
 • Algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían.
 • Como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra:

  —Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo:

 • »“Ve a este pueblo y diles:
  De oído oiréis y no entenderéis;
  y viendo veréis y no percibiréis,
 • porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
  y con los oídos oyeron pesadamente
  y sus ojos han cerrado,
  para que no vean con los ojos
  y oigan con los oídos,
  y entiendan de corazón
  y se conviertan,
  y yo los sane.”

 • »Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán.
 • Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí.
 • Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían.
 • Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. • Павелъ белян булганнар котолгач, атаунын Мелитъ диб аталганын белделяр.
 • Чит зат кешеляре безгя кюб сойкöмнöк кылдылар:шулай алар, жаҥгыр да, сыуык та булганга кюря, ут жактылар да безнен барыбызны да кабыл алдылар.
 • Павелъ кюб чыбык жыйыб утка салган чакта, ут кызыуыннан чыгыб, анын кулына ехидна (дигян жылан) чырмалыб асылынды.
 • Чит зат кешеляре, анын кулына чырмалган жыланны кюреб, берсеня берсе айттеляр: бу кеше ÿтереÿчедер акыры, ул дингездян котолса да, аны Алла хокомö тере калырга ирек жибярмей, диделяр.
 • Аммя ул, жыланны утка селкеб ташлаб, бер зыян да кюрмяде.
 • Инде ул шешенер, жя кинят жыгылыб уляр диб кöтöб торганнар ыйы, тик озак кöтöб, аігар бер зыян да булмаганны кюреб, уйларын уnгяртеб, бу Алладыр диб айттеляр.
 • Шул урын тирясендя атау башлыгы Публій атлы кешенен уз жире бар икян: ул безне кабыл алыб, öч кöн жаратыб кунак итте.
 • Публійнен атасы тир кастасы белян, эч ауыртыу белян азабланыб жата икян. Павелъ анын катына кереб, теляк итте дя аnар кулын салыб, аны сауыктырды.
 • Бу эш булганнан суn атаудагы бютян чирле кешеляр дя килеб сауыктылар.
 • Безне бик кадерляделяр, киткян чакта да киряк айберляр бирделяр.
 • Оч айдан суҥ, шул атауда кышны уткяргян Діоскуры диб аталган Александрія кимясеня утырыб, сыу белян киттек.
 • Сиракузыга килеб, анда оч кöн тордок.
 • Аннан чыгыб, Ригіяга килдек; аннары бер кöннян суҥ, тöшлöктян жил искяч, икенче кöннö Путеолыга килдек.
 • Мында туганнарыбызны очраттык, алар безне жиде кöн торорга кыстадылар; аннары Римгя киттек.
 • Андагы туганнар безнен турда эшетеб, Аппія урамындагы öч гостинницага чаклы безгя карышы чыктылар. Павелъ аларны кюреб, Аллага бик тау итте дя сойöнöб китте.
 • Без Римгя килгяч, жоз кеше башлыгы быгаудагыларны салдатлар башлыгына табшырды; Павелга, аны саклаучы салдат белян, ÿз алдына айырым торорга роксят булды.
 • Öч кöннян суn Павелъ Іудейлярнен затлы кешелярен чакырыб алды; алар жыйылгач, аларга айтте:эй кадерле туганнар! калыкка карышы, жя аталарыбыз жолаларына карышы бер нястя кылмаган койö, мин Іерусалимнян быгауда килеб, Римняр кулына бирелдем.
 • Минем улемгя тейешле бер айыбым да булмаганга кюря, алар миnа хокöм итеб, мине иркенгя жибярмякче булганнар ыйы.
 • Тик Іудейляр карышы торганга кюря, миnа кесарь хокöмöн сорарга киряк булды, алай булса да ÿз калыгымны бер-бер турдан айыблар очöн тöгöл.
 • Шушы сябяблей мин сезне кюрер öчöн, сезнен белян сöйляшер öчöн, сезне чакырдым; Израиль öмöтö какына мин шушы быгауларга чырмалдым диде.
 • Алар аnар äйттеляр: без Іудея жиреннян синеҥ турда жазыу да алмадык, килгян туганнарнын берсе дя синеҥ турда хабяр итмяделяр, бер жаманнык та айтмяделяр.
 • Алай булса да бу öйрятеÿ турысында бар тöштя дя даулашыу безгя билгеле, инде син ничек уйлыйсыn, безнен синнян эшетясебез киля, диделяр.
 • Алар аnар кöнöн билгеляб куйыб, бик кюбесе ул тора торган öйгя килделяр. Ул иртядян алыб кичкя чаклы, аларга Моисей законыннан да, пагамбярлярдян дя I исусъ турысында таныклык итеб, ышандырыб, аларга Алла Падшалыгын сойляде.
 • Кайсылары анын сюзеня ышандылар, бютянняре ышанмадылар.
 • Бер-берсе белян кюнешмейче, алар чыгыб барганда, Павелъ бу сюзлярне айтте: Исаія пагамбяр арткылы безнен аталарыбызга Святый Тын арыу äйткян:
 • Бар, бу калыкка айт: эшетеÿен эшетерсез, аммя аҥнамассыз, карауын карарсыз, тик кюрмяссез.
 • Бу кешелярнен кюnелляре катыланган, алар колаклары белян дя кочкя эшетяляр, кюзлярен дя жомганнар, кюзляре белян кюрмяс öчöн, колаклары белянтыҥнамас очбн, кюҥелляре белян аннамас öчöн, Миҥа кайтмас öчöн, äммя Мин аларны тозятер эйем, дигян. (Исаіи 6, 9—10).
 • Алай булгач, инде Алланын котолоуны жалган деннеляргя жибяргяне сезгя билгеле булсын; алар тыnнарлар да, дигян.
 • Ул мыны äйткяч, Іудейляр бер-берсе белян кюб даулашыб, äрепляшеб, киттеляр.
 • Павелъ ÿзенекен ашаб-эчеб, ике жыл тулгынчы тордо, аnар килгяннярнен барысын да кабыл алыб,
 • Бар кыйыулыгы белян Алла Падшалыгын сойляб, Ходай Іисусъ Христосъ турысында ойрятеб тордо.