Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов
 

 
 • [Зач. 51.] Спасе́ни же бы́в­ше и́же съ па́вломъ от­ корабля́ {от­ пла́ванiя}, тогда́ разумѣ́ша, я́ко о́стровъ мели́тъ нарица́ет­ся.
 • Ва́рвари же творя́ху не ма́лое милосе́рдiе на́мъ: воз­гнѣ́щше бо о́гнь, прiя́ша всѣ́хъ на́съ, за настоя́щiй до́ждь и зи́му.
 • Сгрома́ждшу же па́влу ро́ждiя мно́же­с­т­во и воз­ложи́в­шу на о́гнь, ехи́дна от­ теплоты́ изше́дши, сѣкну́ въ ру́ку его́.
 • И егда́ ви́дѣша ва́рвари ви́сящу змiю́ от­ руки́ его́, глаго́лаху дру́гъ ко дру́гу: вся́ко убі́йца е́сть человѣ́къ се́й, его́же спасе́на от­ мо́ря су́дъ Бо́жiй жи́ти не оста́ви.
 • То́й же у́бо, от­тря́съ змiю́ во о́гнь, ничто́же зло́ пострада́.
 • Они́ же ча́яху его́ иму́ща воз­горѣ́тися, или́ па́сти внеза́пу ме́ртва: на мно́зѣ же того́ ча́ющымъ и ничто́же зло́ въ не́мъ бы́в­шее ви́дящымъ, претво́ршеся, глаго́лаху Бо́га того́ бы́ти.
 • О́крестъ же мѣ́ста о́наго бя́ху се́ла пе́рваго во о́стровѣ, и́менемъ поплі́а, и́же прiи́мь на́съ, три́ дни́ любе́знѣ учреди́.
 • Бы́сть же отцу́ поплі́еву огне́мъ и водны́мъ {кро́внымъ} трудо́мъ одержи́му лежа́ти: къ нему́же па́велъ в­ше́дъ, и помоли́вся, и воз­ло́жь ру́цѣ сво­и́ на́нь, исцѣли́ его́.
 • Сему́ же бы́в­шу, и про́чiи иму́щiи неду́ги во о́стровѣ то́мъ при­­хожда́ху и исцѣлѣва́хуся:
 • и́же и мно́гими честьми́ почто́ша на́съ, и от­воз­я́щымся на́мъ я́же на потре́бу вложи́ша.
 • По трiе́хъ же ме́сяцѣхъ от­везо́хомся въ корабли́ Александрі́йстѣмъ, подпи́саномъ Дiоску́ры, презимѣ́в­шемъ во о́стровѣ,
 • и доплы́в­ше въ сираку́сы, пребы́хомъ дни́ три́:
 • от­ту́ду же от­плы́в­ше, прiидо́хомъ въ ригі́ю, и по еди́нѣмъ дни́ воз­вѣ́яв­шу ю́гу, во вторы́й де́нь прiидо́хомъ въ потiо́лы,
 • идѣ́же обрѣ́тше бра́тiю, умоле́ни бы́хомъ от­ ни́хъ пребы́ти дні́й се́дмь: и та́ко въ ри́мъ идо́хомъ.
 • И от­ та́мо бра́тiя, слы́шав­ше я́же о на́съ, изыдо́ша во срѣ́тенiе на́­ше да́же до аппі́ева торга́ и трiе́хъ корче́мницъ: и́хже ви́дѣвъ па́велъ и благодари́въ Бо́га, прiя́тъ дерзнове́нiе.
 • Егда́ же прiидо́хомъ въ ри́мъ, со́тникъ предаде́ у́зники во­ево́дѣ, па́влу же повелѣ́ пребыва́ти о себѣ́, съ соблюда́ющимъ его́ во́иномъ.
 • Бы́сть же по дне́хъ трiе́хъ, созва́ па́велъ су́щыя от­ Иуде́евъ пе́рвыя: сше́дшымся же и́мъ, глаго́лаше къ ни́мъ: му́жiе бра́тiе, а́зъ ничто́же проти́вно сотвори́въ лю́демъ или́ обы́чаемъ оте́ческимъ, у́зникъ от­ Иерусали́млянъ пре́данъ бы́хъ въ ру́цѣ ри́мляномъ,
 • и́же разсуди́в­ше я́же о мнѣ́, хотя́ху пусти́ти, зане́ ни еди́на вина́ сме́ртная бы́сть во мнѣ́:
 • сопроти́въ же глаго́лющымъ Иуде́емъ, ну́жда ми́ бы́сть нарещи́ ке́саря, не я́ко язы́къ мо́й имѣ́я въ чесо́мъ оклевета́ти:
 • сея́ ра́ди у́бо вины́ умоли́хъ ва́съ, да ви́жду и бесѣ́дую: наде́жды бо ра́ди Изра́илевы вери́гами си́ми обложе́нъ е́смь.
 • Они́ же къ нему́ рѣ́ша: мы́ ниже́ писа́нiя о тебѣ́ прiя́хомъ от­ Иуде́й, ниже́ при­­ше́дъ кто́ от­ бра́тiй воз­вѣсти́ или́ глаго́ла что́ о тебѣ́ зло́:
 • мо́лимся же, да слы́шимъ от­ тебе́, я́же му́др­ст­вуеши: о е́реси бо се́й {о уче́нiи бо се́мъ} вѣ́домо е́сть на́мъ, я́ко всю́ду сопроти́въ глаго́лемо е́сть.
 • Уста́вив­ше же ему́ де́нь, прiидо́ша къ нему́ въ стран­нопрiе́мницу мно́жайшiи, и́мже сказа́­ше свидѣ́тел­ст­вуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе и увѣря́я и́хъ, я́же о Иису́сѣ, от­ зако́на Моисе́ова и проро́къ, от­ у́тра да́же до ве́чера.
 • И о́ви у́бо вѣ́роваху глаго́лемымъ, о́ви же не вѣ́роваху.
 • Несогла́сни же су́ще дру́гъ ко дру́гу, от­хожда́ху, ре́кшу па́влу глаго́лъ еди́нъ, я́ко до́брѣ Ду́хъ святы́й глаго́ла Иса́iемъ проро́комъ ко отце́мъ на́шымъ,
 • глаго́ля: иди́ къ лю́демъ си́мъ и рцы́: слу́хомъ услы́шите и не и́мате разумѣ́ти: и ви́дяще у́зрите и не и́мате ви́дѣти:
 • одебелѣ́ бо се́рдце люді́й си́хъ, и уши́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи сво­и́ смежи́ша, да не ка́ко уви́дятъ очи́ма, и уши́ма услы́шатъ, и се́рдцемъ уразумѣ́ютъ, и обратя́т­ся, и исцѣлю́ и́хъ.
 • Вѣ́домо у́бо да бу́детъ ва́мъ, я́ко язы́комъ посла́ся спасе́нiе Бо́жiе, сі́и и услы́шатъ.
 • И сiя́ тому́ ре́кшу, от­идо́ша Иуде́е, мно́гое иму́ще между́ собо́ю состяза́нiе.
 • Пребы́сть же па́велъ два́ лѣ́та испо́лнь сво­е́ю мздо́ю {цѣ́ла два́ лѣ́та на сво­е́мъ иждиве́нiи} и прiима́­ше вся́ при­­ходя́щыя къ нему́,
 • проповѣ́дуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе и учя́ я́же о Го́сподѣ на́­шемъ Иису́сѣ Христѣ́ со вся́кимъ дерзнове́нiемъ невоз­бра́н­но.

  Коне́цъ кни́зѣ дѣя́нiй апо́столъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 28, зача́лъ же церко́вныхъ 51.
 • [Зач. 51А.] Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит.
 • Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас.
 • Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его.
 • Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.
 • Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.
 • Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.
 • Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал.
 • Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его.
 • После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы,
 • и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным.
 • Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове,
 • и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня.
 • Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путеол,
 • где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим.
 • Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился.
 • Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его.
 • Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян.
 • Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти;
 • но так как Иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ.
 • По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами.
 • Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого.
 • Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спорят.
 • И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков.
 • Одни убеждались словами его, а другие не верили.
 • Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию:
 • пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите.
 • Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат.
 • Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою.
 • И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему,
 • проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
 • 我 们 既 已 得 救 , 才 知 道 那 岛 名 叫 米 利 大 。
 • 土 人 看 待 我 们 , 有 非 常 的 情 分 , 因 为 当 时 下 雨 , 天 气 又 冷 , 就 生 火 , 接 待 我 们 众 人 。
 • 那 时 保 罗 拾 起 一 捆 柴 , 放 在 火 上 , 有 一 条 毒 蛇 , 因 为 热 了 出 来 , 咬 住 他 的 手 。
 • 土 人 看 见 那 毒 蛇 , 悬 在 他 手 上 , 就 彼 此 说 , 这 人 必 是 个 凶 手 , 虽 然 从 海 里 救 上 来 , 天 理 还 不 容 他 活 着 。
 • 保 罗 竟 把 那 蛇 , 甩 在 火 里 , 并 没 有 受 伤 。
 • 土 人 想 他 必 要 肿 起 来 , 或 是 忽 然 仆 倒 死 了 。 看 了 多 时 , 见 他 无 害 , 就 转 念 说 , 他 是 个 神 。
 • 离 那 地 方 不 远 , 有 田 产 是 岛 长 部 百 流 的 。 他 接 纳 我 们 , 尽 情 款 待 三 日 。
 • 当 时 , 部 百 流 的 父 亲 , 患 热 病 和 痢 疾 躺 着 。 保 罗 进 去 , 为 他 祷 告 , 按 手 在 他 身 上 , 治 好 了 他 。
 • 从 此 , 岛 上 其 馀 的 病 人 , 也 来 得 了 医 治 。
 • 他 们 又 多 方 的 尊 敬 我 们 。 到 了 开 船 的 时 候 , 也 把 我 们 所 需 用 的 送 到 船 上 。
 • 过 了 三 个 月 , 我 们 上 了 亚 力 山 太 的 船 , 往 前 行 。 这 船 以 丢 斯 双 子 为 记 , 是 在 海 岛 过 了 冬 的 。
 • 到 了 叙 拉 古 , 我 们 停 泊 三 日 。
 • 又 从 那 里 绕 行 , 来 到 利 基 翁 。 过 了 一 天 , 起 了 南 风 , 第 二 天 就 来 到 部 丢 利 。
 • 在 那 里 遇 见 弟 兄 们 , 请 我 们 与 他 们 同 住 七 天 。 这 样 我 们 来 到 罗 马 。
 • 那 里 的 弟 兄 们 , 一 听 见 我 们 的 信 息 , 就 出 来 到 亚 比 乌 市 , 和 三 馆 地 方 迎 接 我 们 。 保 罗 见 了 他 们 , 就 感 谢 神 , 放 心 壮 胆 。
 • 进 了 罗 马 城 , ( 有 古 卷 在 此 有 百 夫 长 把 众 囚 犯 交 给 御 营 的 统 领 惟 有 ) 保 罗 蒙 准 , 和 一 个 看 守 他 的 兵 , 另 住 在 一 处 。
 • 过 了 三 天 , 保 罗 请 犹 太 人 的 首 领 来 。 他 们 来 了 , 就 对 他 们 说 , 弟 兄 们 , 我 虽 没 有 作 什 么 事 干 犯 本 国 的 百 姓 , 和 我 们 祖 宗 的 规 条 , 却 被 锁 绑 , 从 耶 路 撒 冷 解 在 罗 马 人 的 手 里 。
 • 他 们 审 问 了 我 , 就 愿 意 释 放 我 。 因 为 在 我 身 上 , 并 没 有 该 死 的 罪 。
 • 无 奈 犹 太 人 不 服 , 我 不 得 己 , 只 好 上 告 于 该 撒 。 并 没 有 什 么 事 , 要 控 告 我 本 国 的 百 姓 。
 • 因 此 , 我 请 你 们 来 见 面 说 话 。 我 原 为 以 色 列 人 所 指 望 的 , 被 这 链 子 捆 锁 。
 • 他 们 说 , 我 们 并 没 有 接 着 从 犹 太 来 论 你 的 信 , 也 没 有 弟 兄 到 这 里 来 , 报 信 给 我 们 说 , 你 有 什 么 不 好 处 。
 • 但 我 们 愿 意 听 你 的 意 见 如 何 。 因 为 这 教 门 , 我 们 晓 得 是 到 处 被 毁 谤 的 。
 • 他 们 和 保 罗 约 定 了 日 子 , 就 有 许 多 人 到 他 的 寓 处 来 , 保 罗 从 早 到 晚 , 对 他 们 讲 论 这 事 , 证 明 神 国 的 道 , 引 摩 西 的 律 法 和 先 知 的 书 , 以 耶 稣 的 事 , 劝 勉 他 们 。
 • 他 所 说 的 话 , 有 信 的 , 有 不 信 的 。
 • 他 们 彼 此 不 合 , 就 散 了 。 未 散 以 先 , 保 罗 说 了 一 句 话 , 说 , 圣 灵 藉 先 知 以 赛 亚 , 向 你 们 祖 宗 所 说 的 话 , 是 不 错 的 。
 • 他 说 , 你 去 告 诉 这 百 姓 说 , 你 们 听 是 要 听 见 , 却 不 明 白 。 看 是 要 看 见 , 却 不 晓 得 。
 • 因 为 这 百 姓 , 油 蒙 了 心 , 耳 朵 发 沉 , 眼 睛 闭 着 。 恐 怕 眼 睛 看 见 , 耳 朵 听 见 , 心 里 明 白 , 回 转 过 来 , 我 就 医 治 他 们 。
 • 所 以 你 们 当 知 道 , 神 这 救 恩 , 如 今 传 给 外 邦 人 , 他 们 也 必 听 受 。 ( 有 古 卷 在 此 有 ,
 • 保 罗 说 了 这 话 犹 太 人 议 论 纷 纷 的 就 走 了 ) 。
 • 保 罗 在 自 己 所 租 的 房 子 里 , 住 了 足 足 两 年 。 凡 来 见 他 的 人 , 他 全 都 接 待 ,
 • 放 胆 传 讲 神 国 的 道 , 将 耶 稣 基 督 的 事 教 导 人 , 并 没 有 人 禁 止 。

 • Павелъ белян булганнар котолгач, атаунын Мелитъ диб аталганын белделяр.
 • Чит зат кешеляре безгя кюб сойкöмнöк кылдылар:шулай алар, жаҥгыр да, сыуык та булганга кюря, ут жактылар да безнен барыбызны да кабыл алдылар.
 • Павелъ кюб чыбык жыйыб утка салган чакта, ут кызыуыннан чыгыб, анын кулына ехидна (дигян жылан) чырмалыб асылынды.
 • Чит зат кешеляре, анын кулына чырмалган жыланны кюреб, берсеня берсе айттеляр: бу кеше ÿтереÿчедер акыры, ул дингездян котолса да, аны Алла хокомö тере калырга ирек жибярмей, диделяр.
 • Аммя ул, жыланны утка селкеб ташлаб, бер зыян да кюрмяде.
 • Инде ул шешенер, жя кинят жыгылыб уляр диб кöтöб торганнар ыйы, тик озак кöтöб, аігар бер зыян да булмаганны кюреб, уйларын уnгяртеб, бу Алладыр диб айттеляр.
 • Шул урын тирясендя атау башлыгы Публій атлы кешенен уз жире бар икян: ул безне кабыл алыб, öч кöн жаратыб кунак итте.
 • Публійнен атасы тир кастасы белян, эч ауыртыу белян азабланыб жата икян. Павелъ анын катына кереб, теляк итте дя аnар кулын салыб, аны сауыктырды.
 • Бу эш булганнан суn атаудагы бютян чирле кешеляр дя килеб сауыктылар.
 • Безне бик кадерляделяр, киткян чакта да киряк айберляр бирделяр.
 • Оч айдан суҥ, шул атауда кышны уткяргян Діоскуры диб аталган Александрія кимясеня утырыб, сыу белян киттек.
 • Сиракузыга килеб, анда оч кöн тордок.
 • Аннан чыгыб, Ригіяга килдек; аннары бер кöннян суҥ, тöшлöктян жил искяч, икенче кöннö Путеолыга килдек.
 • Мында туганнарыбызны очраттык, алар безне жиде кöн торорга кыстадылар; аннары Римгя киттек.
 • Андагы туганнар безнен турда эшетеб, Аппія урамындагы öч гостинницага чаклы безгя карышы чыктылар. Павелъ аларны кюреб, Аллага бик тау итте дя сойöнöб китте.
 • Без Римгя килгяч, жоз кеше башлыгы быгаудагыларны салдатлар башлыгына табшырды; Павелга, аны саклаучы салдат белян, ÿз алдына айырым торорга роксят булды.
 • Öч кöннян суn Павелъ Іудейлярнен затлы кешелярен чакырыб алды; алар жыйылгач, аларга айтте:эй кадерле туганнар! калыкка карышы, жя аталарыбыз жолаларына карышы бер нястя кылмаган койö, мин Іерусалимнян быгауда килеб, Римняр кулына бирелдем.
 • Минем улемгя тейешле бер айыбым да булмаганга кюря, алар миnа хокöм итеб, мине иркенгя жибярмякче булганнар ыйы.
 • Тик Іудейляр карышы торганга кюря, миnа кесарь хокöмöн сорарга киряк булды, алай булса да ÿз калыгымны бер-бер турдан айыблар очöн тöгöл.
 • Шушы сябяблей мин сезне кюрер öчöн, сезнен белян сöйляшер öчöн, сезне чакырдым; Израиль öмöтö какына мин шушы быгауларга чырмалдым диде.
 • Алар аnар äйттеляр: без Іудея жиреннян синеҥ турда жазыу да алмадык, килгян туганнарнын берсе дя синеҥ турда хабяр итмяделяр, бер жаманнык та айтмяделяр.
 • Алай булса да бу öйрятеÿ турысында бар тöштя дя даулашыу безгя билгеле, инде син ничек уйлыйсыn, безнен синнян эшетясебез киля, диделяр.
 • Алар аnар кöнöн билгеляб куйыб, бик кюбесе ул тора торган öйгя килделяр. Ул иртядян алыб кичкя чаклы, аларга Моисей законыннан да, пагамбярлярдян дя I исусъ турысында таныклык итеб, ышандырыб, аларга Алла Падшалыгын сойляде.
 • Кайсылары анын сюзеня ышандылар, бютянняре ышанмадылар.
 • Бер-берсе белян кюнешмейче, алар чыгыб барганда, Павелъ бу сюзлярне айтте: Исаія пагамбяр арткылы безнен аталарыбызга Святый Тын арыу äйткян:
 • Бар, бу калыкка айт: эшетеÿен эшетерсез, аммя аҥнамассыз, карауын карарсыз, тик кюрмяссез.
 • Бу кешелярнен кюnелляре катыланган, алар колаклары белян дя кочкя эшетяляр, кюзлярен дя жомганнар, кюзляре белян кюрмяс öчöн, колаклары белянтыҥнамас очбн, кюҥелляре белян аннамас öчöн, Миҥа кайтмас öчöн, äммя Мин аларны тозятер эйем, дигян. (Исаіи 6, 9—10).
 • Алай булгач, инде Алланын котолоуны жалган деннеляргя жибяргяне сезгя билгеле булсын; алар тыnнарлар да, дигян.
 • Ул мыны äйткяч, Іудейляр бер-берсе белян кюб даулашыб, äрепляшеб, киттеляр.
 • Павелъ ÿзенекен ашаб-эчеб, ике жыл тулгынчы тордо, аnар килгяннярнен барысын да кабыл алыб,
 • Бар кыйыулыгы белян Алла Падшалыгын сойляб, Ходай Іисусъ Христосъ турысында ойрятеб тордо.
 • Халос бўлганимиздан кейин, оролнинг оти Мальта эканини билдик.
 • Ерли аҳоли бизга одатдан ташқари инсонийлик кўрсатди. Ёмғир ёғиб совуқ бўлгани учун, улар ўт ёқиб, ҳаммамизни дўстона қабул қилдилар.
 • Шу маҳал Павлус бир даста ўтин йиғиб, оловнинг устига қўяётганда, иссиқдан қочаётган бир заҳарли илон унинг қўлини чақиб олиб, осилиб қолди.
 • Павлуснинг қўлига илон осилганини ерлилар кўргач, бир-бирларига: “Бу одам қотил бўлса керак. Денгиздан халос бўлган бўлса ҳам, Ҳақ уни тирик қолдирмаяпти-да!” – дейишди.
 • Павлус эса ҳеч қандай зарар кўрмасдан, илонни ўтга силкитиб ташлади.
 • Орол аҳолиси унинг шишиб кетишини ёки ўлиб қолиб, тўсатдан ерга йиқилишини кутарди. Лекин узоқ кутишгандан кейин унга ҳеч қанақа фалокат юз бермаганини кўришгач, бошқача фикр қилиб: “У бир худодир”, – деб айтишарди.
 • У жойнинг яқинида оролнинг бошлиғи бўлган Публий исмли бир кишининг ер-мулки бор эди. У бизни қабул этиб, уч кун меҳмондўстлик қилди.
 • Ўша пайтда Публийнинг отаси юракбуруғдан қийналиб, иситмалаб ётар эди. Павлус унинг ёнига кирди ва қўлларини унинг устига қўйганча ибодат қилиб, уни соғайтирди.
 • Бу ҳодисадан кейин оролдаги бошқа хасталар ҳам келиб, шифо топишди.
 • Эл бизга иззат-икром кўрсатди, жўнаётганимизда зарур нарсалар билан таъминладилар.
 • Уч ойдан кейин Искандариядан келиб, ўша оролда қишлаб қолган Жавзо туғли бир кема билан сузиб кетдик.
 • Сиракузага бориб, у ерда уч кун турдик.
 • У ердан сузиб кетиб, Ригияга келдик. Бир кундан кейин эсаётган жануб шамолидан фойдаланиб, икки кунда Путеолга етиб бордик.
 • У ерда баъзи имонли биродарларимизни топдик. Етти кун уларникида туришимиз учун рухсатимизни сўраб олдилар.Кейин Римга етиб келдик.
 • У ердаги биродарлар дарагимизни эшитиб, Аппия форуми ва ҳатто Уч Меҳмонхона майдонигача бизни кутиб олгани чиқишганди. Павлус уларни кўриб, Худога шукр қилди ва кўнгли кўтарилди.
 • Римга кирганимиздан кейин юзбоши маҳбусларни лашкарбошига топширди. Павлусга эса уни қўриқлаб турадиган бир аскар билан алоҳида яшаш учун рухсат берилди.
 • Уч кундан сўнг Павлус яҳудийларнинг атоқли кишиларини бир жойга чорлади. Улар тўпланганда: “Эрлар, биродарлар! – деб хитоб қилди. – Мен халқимизга ёхуд ота-боболаримиз одатларига қарши ҳеч нарса қилмаган ҳолда, Қуддусда қўлга тушиб, римликларга топширилдим.
 • Улар ҳам мени суд қилиб, ўлимга лойиқ бирон гуноҳда айблай олмай озод қилмоқчи бўлдилар.
 • Лекин яҳудийлар бунга қарши чиққач, мен Қайсарнинг ҳукмини талаб этишга мажбур бўлдим. Мен буни халқимни бирон хусусида қораламоқ ниятида қилмадим.
 • Аслини олганда, мен Исроилнинг умиди учун бу занжир билан боғланганман. Ана шу сабабдан ҳам сизлар билан кўришиб гаплашишни истардим”.
 • Улар жавоб бериб: “Сенинг ҳақингда Яҳудиядан ҳеч қандай хат-хабар олганимиз йўқ, у ердан келган биродарлардан бирортаси ҳам бизга нохуш маълумот ё ахбор билдиргани йўқ.
 • Шунга қарамай, қандай фикр юритишингни сендан эшитмоқчимиз, чунки бу бидъатга қарши ҳар ерда баҳс бўлаётгани бизга маълумдир”, – дедилар.
 • Павлус учун бир кун тайин этиб, жуда кўп киши у турган меҳмонхонага келди. Эрталабдан оқшомгача Павлус уларга Худонинг Шоҳлигини баён этиб гувоҳлик берар, Мусонинг Қонунига ва Пайғамбарлар китобига биноан Исо тўғрисида ишончли далиллар келтирар эди.
 • Унинг айтганларига баъзилари эътиқод қўйиб, баъзилари эса инонмадилар.
 • Ўзаро келишмовчилик юзага келиб, Павлус уларга бир сўзни айтгандан сўнг, улар кета бошлади. Павлус деди:“Муқаддас Руҳ Ишаъё пайғамбар орқали оталаримизга жуда тўғри гапириб кетган:
 • “Бу халққа бориб айтгин:Эшитиб-эшитиб ҳам англамайсизлар;Қараб-қараб ҳам кўролмайсизлар.
 • Чунки бу халқнинг дилини ёғ босган,Қулоқлари зўрға эшитадиган бўлган,Кўзларини эса юмиб олганлар.Мабодо кўзлари кўрадиган, қулоқлари эшитадиган,Диллари эса фаҳмлайдиган бўлса-ю, тавба қилсалар,Мен уларга шифо берган бўлур эдим”.
 • Шуни билиб қўйинглар: Худонинг бу нажоти энди бошқа халқларга юборилган; улар эса эшитадилар”.
 • [Павлус бу сўзларни айтиб бўлгандан кейин, яҳудийлар ўзаро анча тортишиб, у ердан чиқиб кетишди.]
 • Павлус ижарага олган уйида тўлиқ икки йил турди. Ҳузурига келганларнинг ҳаммасини қабул қилар эди.
 • Худонинг Шоҳлиги келди ва Исо Масиҳ Раббимиздир, дея жасорат билан бемалол ваъз айтиб, таълим берар эди.Омин.