Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов
 

 
 • [Зач. 51.] Спасе́ни же бы́в­ше и́же съ па́вломъ от­ корабля́ {от­ пла́ванiя}, тогда́ разумѣ́ша, я́ко о́стровъ мели́тъ нарица́ет­ся.
 • Ва́рвари же творя́ху не ма́лое милосе́рдiе на́мъ: воз­гнѣ́щше бо о́гнь, прiя́ша всѣ́хъ на́съ, за настоя́щiй до́ждь и зи́му.
 • Сгрома́ждшу же па́влу ро́ждiя мно́же­с­т­во и воз­ложи́в­шу на о́гнь, ехи́дна от­ теплоты́ изше́дши, сѣкну́ въ ру́ку его́.
 • И егда́ ви́дѣша ва́рвари ви́сящу змiю́ от­ руки́ его́, глаго́лаху дру́гъ ко дру́гу: вся́ко убі́йца е́сть человѣ́къ се́й, его́же спасе́на от­ мо́ря су́дъ Бо́жiй жи́ти не оста́ви.
 • То́й же у́бо, от­тря́съ змiю́ во о́гнь, ничто́же зло́ пострада́.
 • Они́ же ча́яху его́ иму́ща воз­горѣ́тися, или́ па́сти внеза́пу ме́ртва: на мно́зѣ же того́ ча́ющымъ и ничто́же зло́ въ не́мъ бы́в­шее ви́дящымъ, претво́ршеся, глаго́лаху Бо́га того́ бы́ти.
 • О́крестъ же мѣ́ста о́наго бя́ху се́ла пе́рваго во о́стровѣ, и́менемъ поплі́а, и́же прiи́мь на́съ, три́ дни́ любе́знѣ учреди́.
 • Бы́сть же отцу́ поплі́еву огне́мъ и водны́мъ {кро́внымъ} трудо́мъ одержи́му лежа́ти: къ нему́же па́велъ в­ше́дъ, и помоли́вся, и воз­ло́жь ру́цѣ сво­и́ на́нь, исцѣли́ его́.
 • Сему́ же бы́в­шу, и про́чiи иму́щiи неду́ги во о́стровѣ то́мъ при­­хожда́ху и исцѣлѣва́хуся:
 • и́же и мно́гими честьми́ почто́ша на́съ, и от­воз­я́щымся на́мъ я́же на потре́бу вложи́ша.
 • По трiе́хъ же ме́сяцѣхъ от­везо́хомся въ корабли́ Александрі́йстѣмъ, подпи́саномъ Дiоску́ры, презимѣ́в­шемъ во о́стровѣ,
 • и доплы́в­ше въ сираку́сы, пребы́хомъ дни́ три́:
 • от­ту́ду же от­плы́в­ше, прiидо́хомъ въ ригі́ю, и по еди́нѣмъ дни́ воз­вѣ́яв­шу ю́гу, во вторы́й де́нь прiидо́хомъ въ потiо́лы,
 • идѣ́же обрѣ́тше бра́тiю, умоле́ни бы́хомъ от­ ни́хъ пребы́ти дні́й се́дмь: и та́ко въ ри́мъ идо́хомъ.
 • И от­ та́мо бра́тiя, слы́шав­ше я́же о на́съ, изыдо́ша во срѣ́тенiе на́­ше да́же до аппі́ева торга́ и трiе́хъ корче́мницъ: и́хже ви́дѣвъ па́велъ и благодари́въ Бо́га, прiя́тъ дерзнове́нiе.
 • Егда́ же прiидо́хомъ въ ри́мъ, со́тникъ предаде́ у́зники во­ево́дѣ, па́влу же повелѣ́ пребыва́ти о себѣ́, съ соблюда́ющимъ его́ во́иномъ.
 • Бы́сть же по дне́хъ трiе́хъ, созва́ па́велъ су́щыя от­ Иуде́евъ пе́рвыя: сше́дшымся же и́мъ, глаго́лаше къ ни́мъ: му́жiе бра́тiе, а́зъ ничто́же проти́вно сотвори́въ лю́демъ или́ обы́чаемъ оте́ческимъ, у́зникъ от­ Иерусали́млянъ пре́данъ бы́хъ въ ру́цѣ ри́мляномъ,
 • и́же разсуди́в­ше я́же о мнѣ́, хотя́ху пусти́ти, зане́ ни еди́на вина́ сме́ртная бы́сть во мнѣ́:
 • сопроти́въ же глаго́лющымъ Иуде́емъ, ну́жда ми́ бы́сть нарещи́ ке́саря, не я́ко язы́къ мо́й имѣ́я въ чесо́мъ оклевета́ти:
 • сея́ ра́ди у́бо вины́ умоли́хъ ва́съ, да ви́жду и бесѣ́дую: наде́жды бо ра́ди Изра́илевы вери́гами си́ми обложе́нъ е́смь.
 • Они́ же къ нему́ рѣ́ша: мы́ ниже́ писа́нiя о тебѣ́ прiя́хомъ от­ Иуде́й, ниже́ при­­ше́дъ кто́ от­ бра́тiй воз­вѣсти́ или́ глаго́ла что́ о тебѣ́ зло́:
 • мо́лимся же, да слы́шимъ от­ тебе́, я́же му́др­ст­вуеши: о е́реси бо се́й {о уче́нiи бо се́мъ} вѣ́домо е́сть на́мъ, я́ко всю́ду сопроти́въ глаго́лемо е́сть.
 • Уста́вив­ше же ему́ де́нь, прiидо́ша къ нему́ въ стран­нопрiе́мницу мно́жайшiи, и́мже сказа́­ше свидѣ́тел­ст­вуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе и увѣря́я и́хъ, я́же о Иису́сѣ, от­ зако́на Моисе́ова и проро́къ, от­ у́тра да́же до ве́чера.
 • И о́ви у́бо вѣ́роваху глаго́лемымъ, о́ви же не вѣ́роваху.
 • Несогла́сни же су́ще дру́гъ ко дру́гу, от­хожда́ху, ре́кшу па́влу глаго́лъ еди́нъ, я́ко до́брѣ Ду́хъ святы́й глаго́ла Иса́iемъ проро́комъ ко отце́мъ на́шымъ,
 • глаго́ля: иди́ къ лю́демъ си́мъ и рцы́: слу́хомъ услы́шите и не и́мате разумѣ́ти: и ви́дяще у́зрите и не и́мате ви́дѣти:
 • одебелѣ́ бо се́рдце люді́й си́хъ, и уши́ма тя́жко слы́шаша, и о́чи сво­и́ смежи́ша, да не ка́ко уви́дятъ очи́ма, и уши́ма услы́шатъ, и се́рдцемъ уразумѣ́ютъ, и обратя́т­ся, и исцѣлю́ и́хъ.
 • Вѣ́домо у́бо да бу́детъ ва́мъ, я́ко язы́комъ посла́ся спасе́нiе Бо́жiе, сі́и и услы́шатъ.
 • И сiя́ тому́ ре́кшу, от­идо́ша Иуде́е, мно́гое иму́ще между́ собо́ю состяза́нiе.
 • Пребы́сть же па́велъ два́ лѣ́та испо́лнь сво­е́ю мздо́ю {цѣ́ла два́ лѣ́та на сво­е́мъ иждиве́нiи} и прiима́­ше вся́ при­­ходя́щыя къ нему́,
 • проповѣ́дуя ца́р­ст­вiе Бо́жiе и учя́ я́же о Го́сподѣ на́­шемъ Иису́сѣ Христѣ́ со вся́кимъ дерзнове́нiемъ невоз­бра́н­но.

  Коне́цъ кни́зѣ дѣя́нiй апо́столъ: и́мать въ себѣ́ гла́въ 28, зача́лъ же церко́вныхъ 51.
 • [Зач. 51А.] Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров называется Мелит.
 • Иноплеменники оказали нам немалое человеколюбие, ибо они, по причине бывшего дождя и холода, разложили огонь и приняли всех нас.
 • Когда же Павел набрал множество хвороста и клал на огонь, тогда ехидна, выйдя от жара, повисла на руке его.
 • Иноплеменники, когда увидели висящую на руке его змею, говорили друг другу: верно этот человек – убийца, когда его, спасшегося от моря, суд Божий не оставляет жить.
 • Но он, стряхнув змею в огонь, не потерпел никакого вреда.
 • Они ожидали было, что у него будет воспаление, или он внезапно упадет мертвым; но, ожидая долго и видя, что не случилось с ним никакой беды, переменили мысли и говорили, что он Бог.
 • Около того места были поместья начальника острова, именем Публия; он принял нас и три дня дружелюбно угощал.
 • Отец Публия лежал, страдая горячкою и болью в животе; Павел вошел к нему, помолился и, возложив на него руки свои, исцелил его.
 • После сего события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы,
 • и оказывали нам много почести и при отъезде снабдили нужным.
 • Через три месяца мы отплыли на Александрийском корабле, называемом Диоскуры, зимовавшем на том острове,
 • и, приплыв в Сиракузы, пробыли там три дня.
 • Оттуда отплыв, прибыли в Ригию; и как через день подул южный ветер, прибыли на второй день в Путеол,
 • где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них семь дней, а потом пошли в Рим.
 • Тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и трех гостиниц. Увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился.
 • Когда же пришли мы в Рим, то сотник передал узников военачальнику, а Павлу позволено жить особо с воином, стерегущим его.
 • Через три дня Павел созвал знатнейших из Иудеев и, когда они сошлись, говорил им: мужи братия! не сделав ничего против народа или отеческих обычаев, я в узах из Иерусалима предан в руки Римлян.
 • Они, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти;
 • но так как Иудеи противоречили, то я принужден был потребовать суда у кесаря, впрочем не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ.
 • По этой причине я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами.
 • Они же сказали ему: мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого.
 • Впрочем желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь; ибо известно нам, что об этом учении везде спорят.
 • И, назначив ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу; и он от утра до вечера излагал им учение о Царствии Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков.
 • Одни убеждались словами его, а другие не верили.
 • Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию:
 • пойди к народу сему и скажи: слухом услышите, и не уразумеете, и очами смотреть будете, и не увидите.
 • Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их.
 • Итак да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат.
 • Когда он сказал это, Иудеи ушли, много споря между собою.
 • И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему,
 • проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно.
 • καὶ δια­σωθέν­τες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη ἡ νῆσος καλεῖται
 • οἵ τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν ἅψαν­τες γὰρ πυρὰν προ­σελάβον­το πάν­τας ἡμᾶς δια­̀ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ δια­̀ τὸ ψῦχος
 • συστρέψαν­τος δὲ τοῦ Пαύλου φρυγάνων τι πλῆ­θος καὶ ἐπι­θέν­τος ἐπι­̀ τὴν πυράν ἔχιδνα ἀπο­̀ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ
 • ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ προ­̀ς ἀλλήλους ἔλεγον πάν­τως φονεύς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος οὗτος ὃν δια­σωθέν­τα ἐκ τῆς θαλάσ­σης ἡ δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν
 • ὁ μὲν οὖν ἀπο­τινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν
 • οἱ δὲ προ­σεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι ἢ κατα­πίπτειν ἄφνω νεκρόν ἐπι­̀ πολὺ δὲ αὐτῶν προ­σδοκών­των καὶ θεωρούν­των μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν
 • ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Пοπλίῳ ὃς ἀναδεξά­με­νος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν
 • ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Пοπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεν­τερίῳ συν­εχόμενον κατα­κεῖσθαι προ­̀ς ὃν ὁ Пαῦλος εἰσελθὼν καὶ προ­σευξά­με­νος ἐπι­θεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν
 • τούτου δὲ γενο­μέ­νου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχον­τες ἀσθενείας προ­σήρχον­το καὶ ἐθεραπεύ­ον­το
 • οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγο­μέ­νοις ἐπέθεν­το τὰ προ­̀ς τὰς χρείας
 • μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρα­κεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρίνῳ παρα­σήμῳ Διοσκούροις
 • καὶ κατα­χθέν­τες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς
 • ὅθεν περιελόν­τες κατην­τήσαμεν εἰς Ῥήγιον καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπι­γενο­μέ­νου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Пοτιόλους
 • οὗ εὑρόν­τες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ᾿ αὐτοῖς ἐπι­μεῖναι ἡμέρας ἑπτά καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν
 • κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαν­τες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰς ἀπάν­τησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν οὓς ἰδὼν ὁ Пαῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος
 • ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην ἐπετράπη τῷ Пαύλῳ μένειν καθ᾿ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσ­σον­τι αὐτὸν στρατιώτῃ
 • ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄν­τας τῶν Ἰουδαίων πρώτους συν­ελθόν­των δὲ αὐτῶν ἔλεγεν προ­̀ς αὐτούς ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν ἐναν­τίον ποιήσας τῷ λαῷ ἢ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων
 • οἵτινες ἀνακρίναν­τές με ἐβούλον­το ἀπο­λῦσαι δια­̀ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί
 • ἀν­τιλεγόν­των δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπι­καλέσασθαι Καίσαρα οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν
 • δια­̀ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προ­σλαλῆσαι ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι
 • οἱ δὲ προ­̀ς αὐτὸν εἶπαν ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπο­̀ τῆς Ἰουδαίας οὔτε παρα­γενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν
 • ἀξιοῦμεν δὲ παρα­̀ σοῦ ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν ὅτι παν­ταχοῦ ἀν­τιλέγεται
 • ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἦλθον προ­̀ς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες οἷς ἐξετίθετο δια­μαρτυρό­με­νος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό­ τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προ­φητῶν ἀπο­̀ πρωιῒ ἕως ἑσπέρας
 • καὶ οἱ μὲν ἐπείθον­το τοῖς λεγο­μέ­νοις οἱ δὲ ἠπίστουν
 • ἀσύμφωνοι δὲ ὄν­τες προ­̀ς ἀλλήλους ἀπελύον­το εἰπόν­τος τοῦ Пαύλου ῥῆμα ἓν ὅτι καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν δια­̀ Ἠσαΐου τοῦ προ­φήτου προ­̀ς τοὺς πατέρας ὑμῶν
 • λέγων πορεύ­θητι προ­̀ς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συν­ῆτε καὶ βλέπον­τες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε
 • ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συν­ῶσιν καὶ ἐπι­στρέψωσιν καὶ ἰάσομαι αὐτούς
 • γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν ὅτι τοῖς ἔθνεσιν ἀπεστάλη τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ αὐτοὶ καὶ ἀκούσον­ται
 • ἐνέμεινεν δὲ διετίαν ὅλην ἐν ἰδίῳ μισθώματι καὶ ἀπεδέχετο πάν­τας τοὺς εἰσπορευο­μέ­νους προ­̀ς αὐτόν
 • κηρύσ­σων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως