Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 7.] Вку́пѣ же Пе́тръ и Иоа́н­нъ восхожда́ста во святи́лище на моли́тву въ ча́съ девя́тый.
 • И нѣ́кiй му́жъ, хро́мъ от­ чре́ва ма́тере сво­ея́ сы́й, носи́мь быва́­ше, его́же полага́ху по вся́ дни́ предъ две́рьми церко́вными, реко́мыми кра́сными, проси́ти ми́лостыни от­ входя́щихъ въ це́рковь:
 • и́же ви́дѣвъ Петра́ и Иоа́н­на хотя́щыя вни́ти въ це́рковь, проша́­ше ми́лостыни.
 • воз­зрѣ́въ же пе́тръ на́нь со Иоа́н­номъ, рече́: воз­зри́ на ны́.
 • О́нъ же при­­лѣжа́­ше и́ма, мня́ нѣ́что от­ нею́ прiя́ти.
 • Рече́ же пе́тръ: сребра́ и зла́та нѣ́сть у мене́, но е́же и́мамъ, сiе́ ти́ даю́: во и́мя Иису́са Христа́ назоре́а воста́ни и ходи́.
 • И е́мь его́ за десну́ю ру́ку воз­дви́же: а́бiе же утверди́стѣся его́ плеснѣ́ и гле́знѣ,
 • и вскочи́въ ста́ и хожда́­ше, и вни́де съ ни́ма въ це́рковь, ходя́ и скачя́ и хваля́ Бо́га.
 • И ви́дѣша его́ вси́ лю́дiе ходя́ща и хва́ляща Бо́га,
 • зна́ху же его́, я́ко се́й бя́ше, и́же ми́лостыни ра́ди сѣдя́ше при­­ кра́сныхъ две́рехъ церко́вныхъ: и испо́лнишася чу́да и у́жаса о при­­ключи́в­шемся ему́.
 • [Зач. 8.] Держа́щужеся исцѣлѣ́в­шему хромо́му Петра́ и Иоа́н­на, при­­теко́ша къ ни́ма вси́ лю́дiе въ при­­тво́ръ, нарица́емый соломо́новъ, ужа́сни.
 • Ви́дѣвъ же пе́тръ от­вѣщава́­ше къ лю́демъ: му́жiе Изра́илтяне, что́ чудите́ся о се́мъ, или́ на ны́ что́ взира́ете, я́ко сво­е́ю ли си́лою или́ благо­че́стiемъ сотвори́хомъ его́ ходи́ти?
 • Бо́гъ Авраа́мовъ и Исаа́ковъ и Иа́ковль, Бо́гъ оте́цъ на́шихъ, просла́ви о́трока сво­его́ Иису́са, его́же вы́ преда́сте, и от­верго́стеся его́ предъ лице́мъ пила́товымъ, су́ждшу о́ному пусти́ти:
 • вы́ же свята́го и пра́веднаго от­верго́стеся, и испроси́сте му́жа убі́йцу да́ти ва́мъ,
 • нача́лника же жи́зни уби́сте: его́же Бо́гъ воскреси́ от­ ме́ртвыхъ, ему́же мы́ свидѣ́телiе есмы́.
 • И о вѣ́рѣ и́мене его́, сего́, его́же ви́дите и зна́ете, утверди́ и́мя его́: и вѣ́ра, я́же его́ ра́ди, даде́ ему́ всю́ цѣ́лость сiю́ предъ всѣ́ми ва́ми.
 • И ны́нѣ, бра́тiе, вѣ́мъ, я́ко по невѣ́дѣнiю сiе́ сотвори́сте, я́коже и кня́зи ва́ши:
 • Бо́гъ же, я́же предвоз­вѣсти́ усты́ всѣ́хъ проро́къ сво­и́хъ пострада́ти Христу́, испо́лни та́ко.
 • [Зач. 9.] Пока́йтеся у́бо и обрати́теся, да очи́ститеся от­ грѣ́хъ ва́шихъ,
 • я́ко да прiи́дутъ времена́ прохла́дна от­ лица́ Госпо́дня, и по́слетъ пронарѣче́н­наго ва́мъ Христа́ Иису́са,
 • его́же подоба́етъ небеси́ у́бо прiя́ти да́же до лѣ́тъ устро­е́нiя всѣ́хъ, я́же глаго́ла Бо́гъ усты́ всѣ́хъ святы́хъ сво­и́хъ проро́къ от­ вѣ́ка.
 • Моисе́й у́бо ко отце́мъ рече́: я́ко проро́ка ва́мъ воз­дви́гнетъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ от­ бра́тiи ва́­шея, я́ко мене́: того́ послу́шайте по всему́, ели́ка а́ще рече́тъ къ ва́мъ:
 • бу́детъ же, вся́ка душа́, я́же а́ще не послу́шаетъ проро́ка о́наго, потреби́т­ся от­ люді́й.
 • И вси́ же проро́цы от­ самуи́ла и и́же по си́хъ, ели́цы глаго́лаша, та́кожде предвоз­вѣсти́ша дни́ сiя́.
 • Вы́ есте́ сы́нове проро́къ и завѣ́та, его́же завѣща́ Бо́гъ ко отце́мъ ва́шымъ, глаго́ля ко Авраа́му: и о сѣ́мени тво­е́мъ воз­благословя́т­ся вся́ оте́че­ст­вiя земна́я.
 • Ва́мъ пе́рвѣе Бо́гъ, воз­дви́гiй о́трока сво­его́ Иису́са, посла́ его́ благословя́ща ва́съ, во е́же от­врати́тися ва́мъ кому́ждо от­ зло́бъ ва́шихъ.
 • [Зач. 7.] Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый.
 • И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых Красными, просить милостыни у входящих в храм.
 • Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни.
 • Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали: взгляни на нас.
 • И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь.
 • Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи.
 • И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени,
 • и вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача, и хваля Бога.
 • И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога;
 • и узнали его, что это был тот, который сидел у Красных дверей храма для милостыни; и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним.
 • [Зач. 8.] И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов.
 • Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит?
 • Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его.
 • Но вы от Святого и Праведного отреклись, и просили даровать вам человека убийцу,
 • а Начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели.
 • И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала ему исцеление сие перед всеми вами.
 • Впрочем я знаю, братия, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению;
 • Бог же, как предвозвестил устами всех Своих пророков пострадать Христу, так и исполнил.
 • Итак покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши,
 • [Зач. 20.] да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предназначенного вам Иисуса Христа,
 • Которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века.
 • Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам;
 • и будет, что всякая душа, которая не послушает Пророка того, истребится из народа.
 • И все пророки, от Самуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили дни сии.
 • Вы сыны пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все племена земные.
 • Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших.
 • 申 初 祷 告 的 时 候 , 彼 得 , 约 翰 , 上 圣 殿 去 。
 • 有 一 个 人 , 生 来 是 瘸 腿 的 , 天 天 被 人 抬 来 , 放 在 殿 的 一 个 门 口 , 那 门 名 叫 美 门 , 要 求 进 殿 的 人 周 济 。
 • 他 看 见 彼 得 约 翰 将 要 进 殿 , 就 求 他 们 周 济 。
 • 彼 得 约 翰 定 睛 看 他 。 彼 得 说 , 你 看 我 们 。
 • 那 人 就 留 意 看 他 们 , 指 望 得 着 什 么 。
 • 彼 得 说 , 金 银 我 都 没 有 , 只 把 我 所 有 的 给 你 , 我 奉 拿 撒 勒 人 耶 稣 基 督 的 名 , 叫 你 起 来 行 走 。
 • 于 是 拉 着 他 的 右 手 , 扶 他 起 来 , 他 的 脚 和 踝 子 骨 , 立 刻 健 壮 了 。
 • 就 跳 起 来 , 站 着 , 又 行 走 。 同 他 们 进 了 殿 , 走 着 , 跳 着 , 赞 美 神 。
 • 百 姓 都 看 见 他 行 走 , 赞 美 神 。
 • 认 得 他 是 那 素 常 坐 在 殿 的 美 门 口 求 周 济 的 , 就 因 他 所 遇 着 的 事 , 满 心 希 奇 惊 讶 。
 • 那 人 正 在 称 为 所 罗 门 的 廊 下 , 拉 着 彼 得 , 约 翰 。 众 百 姓 一 齐 跑 到 他 们 那 里 , 很 觉 希 奇 。
 • 彼 得 看 见 , 就 对 百 姓 说 , 以 色 列 人 哪 , 为 什 么 把 这 事 当 作 希 奇 呢 。 为 什 么 定 睛 看 我 们 , 以 为 我 们 凭 自 己 的 能 力 和 虔 诚 , 使 这 人 行 走 呢 。
 • 亚 伯 拉 罕 , 以 撒 , 雅 各 的 神 , 就 是 我 们 列 祖 的 神 , 已 经 荣 耀 了 他 的 仆 人 耶 稣 。 ( 仆 人 或 作 儿 子 ) 你 们 却 把 他 交 付 彼 拉 多 。 彼 拉 多 定 意 要 释 放 他 , 你 们 竟 在 彼 拉 多 面 前 弃 绝 了 他 。
 • 你 们 弃 绝 了 那 圣 洁 公 义 者 , 反 求 着 释 放 一 个 凶 手 给 你 们 。
 • 你 们 杀 了 那 生 命 的 主 , 神 却 叫 他 从 死 里 复 活 了 。 我 们 都 是 为 这 事 作 见 证 。
 • 我 们 因 他 的 名 , 他 的 名 便 叫 你 们 所 看 见 所 认 识 的 这 人 , 健 壮 了 。 正 是 他 所 赐 的 信 心 , 叫 这 人 在 你 们 众 人 面 前 全 然 好 了 。
 • 弟 兄 们 , 我 晓 得 你 们 作 这 事 , 是 出 于 不 知 , 你 们 的 官 长 也 是 如 此 。
 • 但 神 曾 藉 众 先 知 的 口 , 豫 言 基 督 将 要 受 害 , 就 这 样 应 验 了 。
 • 所 以 你 们 当 悔 改 归 正 , 使 你 们 的 罪 得 以 涂 抹 , 这 样 , 那 安 舒 的 日 子 , 就 必 从 主 面 前 来 到 。
 • 主 也 必 差 遣 所 豫 定 给 你 们 的 基 督 耶 稣 降 临 。
 • 天 必 留 他 , 等 到 万 物 复 兴 的 时 候 , 就 是 神 从 创 世 以 来 , 藉 着 圣 先 知 的 口 所 说 的 。
 • 摩 西 曾 说 , 主 神 要 从 你 们 弟 兄 中 间 , 给 你 们 兴 起 一 位 先 知 像 我 , 凡 他 向 你 们 所 说 的 , 你 们 都 要 听 从 。
 • 凡 不 听 从 那 先 知 的 , 必 要 从 民 中 全 然 灭 绝 。
 • 从 撒 母 耳 以 来 的 众 先 知 , 凡 说 豫 言 的 , 也 都 说 到 这 些 日 子 。
 • 你 们 是 先 知 的 子 孙 , 也 承 受 神 与 你 们 祖 宗 所 立 的 约 , 就 是 对 亚 伯 拉 罕 说 , 地 上 万 族 , 都 要 因 你 的 后 裔 得 福 。
 • 神 既 兴 起 他 的 仆 人 , ( 或 作 儿 子 ) 就 先 差 他 到 你 们 这 里 来 , 赐 福 给 你 们 , 叫 你 们 各 人 回 转 , 离 开 罪 恶 。

 • Бир куни Бутрус билан Юҳанно ибодат маҳали – соат учда бирга маъбадга чиқаётган эдилар.
 • У ерда онадан туғма шол бўлган биров ҳам бор эди. Бу одамни маъбадга кираётганлардан садақа тилаш учун ҳар кун маъбаднинг Гўзал деган дарвозаси ёнига келтириб қўяр эдилар.
 • У маъбадга кириб келаётган Бутрус билан Юҳаннони кўрибоқ, улардан ҳам садақа сўради.
 • Бутрус билан Юҳанно эса кўзларини унга тикиб:- Бизларга қара! – дедилар.
 • У одам улардан бирон нарса олишни умид қилиб, уларга диққат билан қарар эди.
 • Бутрус унга:- Менда кумуш ва олтин йўқ, аммо ўзимда борини сенга бераман: носиралик Исо Масиҳ номидан сенга айтаман, ўрнингдан туриб юр! – деди-ю,
 • ўнг қўлидан тутиб, уни оёққа турғизди. Бирданига унинг тиззалари билан тўпиқлари мустаҳкамланиб қолди.
 • У дик этиб оёққа турди-да, юра бошлади. Худога ҳамд айтиб, ирғиб-сакраб юрганича, улар билан маъбадга кирди.
 • Бутун халқ эса у одамнинг Худони қандай олқишлаб бораётганини кўрди.
 • Маъбаднинг Гўзал деган дарвозасида садақа сўраб ўтирадиган одам бунинг ўзи эканини улар пайқагач, у билан юз берган мўъжиза қаршисида ғоят ажабланиб ҳайрон қолдилар.
 • Соғайган шол Бутрус билан Юҳаннонинг олдидан кетмай тургани учун, бутун халқ ҳайрон бўлиб, уларнинг ҳузурига югуриб келди. У ер Сулаймон равоқи эди.
 • Бутрус буни кўриб, халққа хитобан: “Эй Исроил эрлари! – деди. – Нима учун бунга ҳайрон бўляпсизлар? Гўё бизлар ўз қудратимиз ёки тақводорлигимиз билан ўша кишини оёққа турғизганимиздек, бизларга нега қараб турибсизлар?
 • Мана, ота-боболаримизнинг Худоси, Иброҳим, Исҳоқ ва Ёқубнинг Худоси Ўзининг Ўғлони Исони юксалтириб, шон-шарафга сазовор қилган. Сизлар эса Унинг хоинлари бўлдингизлар. Пилат Уни қўйиб юборишга қарор қилганда, Пилатнинг олдида Уни рад қилдингизлар.
 • Қотил одамнинг сизларга бахш этилишини сўраб, муқаддас ва солиҳ Бўлганни рад қилдингизлар.
 • Ҳа, Ҳаёт Соҳибини ўлдирдингизлар. Бироқ Худо Уни тирилтирди ва биз бунга гувоҳмиз.
 • Бу сизлар кўрган ва билган одам эса Исонинг исми ҳақи, Унинг исмига ишониш сабабли олдингизда соппа-соғ турибди. Ҳаммангизнинг кўз ўнгингизда бу одамга шифо берган нарса – Исо номидан қилинган эътиқоддир.
 • Энди биродарлар, бошлиқларингиз каби сизлар ҳам бу ишни билмасдан қилганингизни биламан.
 • Худо-ку барча пайғамбарлар оғзи ила Масиҳнинг азоб чекишини олдиндан хабар қилган эди ва Ўз сўзини ана шу йўсинда бажо келтирди.
 • Шундай қилиб, гуноҳларингизнинг ўчирилиши учун тавба қилинглар ва Худога илтижо этинглар,
 • токи Худо сизларга фароғат кунларини бахш этсин ва азалдан тайинлаган Исо Масиҳни олдингизга юборсин.
 • Гарчи, Худо қадимдан бери муқаддас пайғамбарлар оғзи билан билдирган борлиқни тузатиш вақти бўлмагунга қадар, У осмонда қолиши керакдир.
 • Мусо пайғамбар ота-боболаримизга гапириб деган: “Раббингиз бўлган Худованд сизларга биродарларингиз орасидан мен каби бир Пайғамбар зоҳир қилгай. Бутун ишларда сизларга нимаики гапирса, Унга қулоқ солингизлар.
 • Ўша Пайғамбарга қулоқ солмаган ҳар бир жон ўз халқи орасидан қириб ташлангай”.
 • Шунингдек, Шомуил пайғамбардан бошлаб, ундан кейин гапирган бутун пайғамбарлар ҳам бу кунларга қарата башорат қилганлар.
 • Сизлар эса пайғамбарлар ворислари, Худо ота-боболарингиз билан қилган аҳднинг ворисларисизлар. Худо: “Ер юзидаги барча халқлар сенинг наслингдан барака топадилар”, – деб Иброҳим билан аҳд тузган эди.
 • Шундай қилиб, Худо ҳар бирингизни ёвуз ишларингиздан қайтариб, баракали қилай, деб Ўзининг Ўғлони Исони тирилтирди ва биринчи галда сизларга юборди”.
 • А Петро та Іван на дев́яту годину молитви йшли разом у храм.
 • І несено там чоловіка одного, що кривий був з утроби своєї матері.
  Його садовили щоденно в воротях храму, що Красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов.
 • Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храм увійти, став просити в них милостині.
 • Петро ж із Іваном поглянув на нього й сказав: Подивися на нас!
 • І той подивився на них, сподіваючися щось дістати від них.
 • Та промовив Петро: Срібла й золота в мене нема, але що я маю, даю тобі: У Ім́я Ісуса Христа Назарянина устань та й ходи!
 • І, узявши його за правицю, він підвів його.
  І хвилі тієї зміцнилися ноги й суглобці його!…
 • І, зірвавшись, він устав та й ходив, і з ними у храм увійшов, ходячи та підскакуючи, і хвалячи Бога!
 • Народ же ввесь бачив, як ходив він та Бога хвалив.
 • І пізнали його, що це той, що при Красних воротях храму сидів ради милостині.
  І вони переповнились жахом та подивом із того, що сталось йому!
 • А тому, що тримався він Петра та Івана, увесь народ зачудований збігся до них на той ґанок, який Соломоновим зветься.
 • І, побачивши це, промовив Петро до народу: Мужі ізраїльські!
  Чого ви дивуєтесь цим, та чого ви на нас позираєте так, ніби те, що він ходить, ми зробили своєю силою чи благочестям?
 • Бог Авраамів, та Ісаків, та Яковів, Бог наших батьків, Сина Свого прославив, Ісуса, Якого ви видали, і відцуралися перед Пилатом, як він присудив був пустити Його.
 • Але ви відцурались Святого та Праведного, і домагалися видати вам душогубця.
 • Начальника ж життя ви забили, та Його воскресив Бог із мертвих, чого свідками ми!
 • І через віру в Ім́я Його вздоровило Ім́я Його того, кого бачите й знаєте.
  І віра, що від Нього, принесла йому вздоровлення це перед вами всіма.
 • А тепер, браття, знаю, що вчинили ви це з несвідомости, як і ваші начальники.
 • А Бог учинив так, як Він провіщав був устами Своїх усіх пророків, щоб терпіти Христові.
 • Покайтеся ж та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами,
 • щоб часи відпочинку прийшли від обличчя Господнього, і щоб послав заповідженого вам Ісуса Христа,
 • що Його небо мусить прийняти аж до часу відновлення всього, про що провіщав Бог від віку устами всіх святих пророків Своїх!
 • Бо Мойсей провіщав: Господь Бог вам Пророка підійме від ваших братів, як мене;
  у всім Його слухайтеся, про що тільки Він вам говоритиме!
 • І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того Пророка, знищена буде з народу.
 • Так само всі пророки від Самуїла й наступних, скільки їх говорило, також провіщали ці дні.
 • Сини ви пророків і того заповіту, що Бог вашим батькам заповів, промовляючи до Авраама: І в насінні твоїм усі народи землі благословлені будуть!
 • Воскресивши Свого Отрока, Бог послав Його перше до вас, щоб вас поблагословити, щоб кожен із вас відвернувся від злих своїх учинків!