Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 13.] Му́жъ же нѣ́кiй, Ана́нiа и́менемъ, съ сапфи́рою жено́ю сво­е́ю, продаде́ село́
 • и утаи́ от­ цѣны́, свѣ́дущей и женѣ́ его́: и при­­не́съ ча́сть нѣ́кую, предъ нога́ми апо́столъ положи́.
 • Рече́ же пе́тръ: Ана́нiе, почто́ испо́лни сатана́ се́рдце твое́ солга́ти Ду́ху свято́му и утаи́ти от­ цѣны́ села́?
 • су́щее тебѣ́ не тво­е́ ли бѣ́, и прода́ное не въ тво­е́й ли вла́сти бя́ше? что́ я́ко положи́лъ еси́ въ се́рдцы тво­е́мъ ве́щь сiю́? не человѣ́комъ солга́лъ еси́, но Бо́гу.
 • Слы́шавъ же Ана́нiа словеса́ сiя́, па́дъ и́здше: и бы́сть стра́хъ вели́къ на всѣ́хъ слы́шащихъ сiя́.
 • Вста́в­ше же ю́ноши взя́ша его́ и изне́сше погребо́ша.
 • Бы́сть же я́ко трiе́мъ часо́мъ мину́в­шымъ, и жена́ его́ не вѣ́дущи бы́в­шаго вни́де.
 • Отвѣща́ же е́й пе́тръ: рцы́ ми, а́ще на толи́цѣ село́ от­да́ста? Она́ же рече́: е́й, на толи́цѣ.
 • Пе́тръ же рече́ къ не́й: что́ я́ко согласи́стася искуси́ти Ду́ха Госпо́дня? се́, но́ги погре́бшихъ му́жа тво­его́ при­­ две́рехъ, и изнесу́тъ тя́.
 • Паде́ же а́бiе предъ нога́ма его́ и и́здше: в­ше́дше же ю́ноши обрѣто́ша ю́ ме́ртву и изне́сше погребо́ша бли́зъ му́жа ея́.
 • И бы́сть стра́хъ вели́къ на все́й це́ркви и на всѣ́хъ слы́шашихъ сiя́.
 • [Зач. 14.] Рука́ми же апо́столскими бы́ша зна́менiя и чудеса́ въ лю́дехъ мно́га: и бя́ху единоду́шно вси́ въ при­­тво́рѣ соломо́ни:
 • от­ про́чихъ же никто́же смѣ́яше при­­лѣпля́тися и́мъ, но велича́ху и́хъ лю́дiе.
 • Па́че же при­­лага́хуся вѣ́ру­ю­щiи Го́сподеви, мно́же­с­т­во муже́й же и же́нъ,
 • я́ко и на сто́гны износи́ти неду́жныя и полага́ти на посте́лехъ и на одрѣ́хъ, да гряду́щу Петру́ поне́ сѣ́нь его́ осѣни́тъ нѣ́ко­его от­ ни́хъ.
 • Схожда́­шеся же и мно́же­с­т­во от­ окре́стныхъ градо́въ во Иерусали́мъ, при­­нося́ще неду́жныя и стра́ждущыя от­ ду́хъ нечи́стыхъ, и́же исцѣлѣва́хуся вси́.
 • Воста́въ же архiере́й и вси́ и́же съ ни́мъ, су́щая е́ресь саддуке́йская, испо́лнишася за́висти,
 • и воз­ложи́ша ру́ки своя́ на апо́столы и посла́ша и́хъ въ соблюде́нiе о́бщее.
 • А́нгелъ же Госпо́день но́щiю от­ве́рзе две́ри темни́цы, изве́дъ же и́хъ, рече́:
 • иди́те и ста́в­ше глаго́лите въ це́ркви лю́демъ вся́ глаго́лы жи́зни сея́.
 • [Зач. 15.] Слы́шав­ше же внидо́ша по у́треницѣ {у́тро} въ це́рковь и уча́ху. Прише́дъ же архiере́й и и́же съ ни́мъ, созва́ша собо́ръ и вся́ ста́рцы от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и посла́ша во узи́лище, при­­вести́ и́хъ.
 • Слуги́ же ше́дше не обрѣто́ша и́хъ въ темни́цѣ, воз­вра́щшежеся воз­вѣсти́ша,
 • глаго́люще, я́ко темни́цу у́бо обрѣто́хомъ заключе́ну со вся́кимъ утвержде́нiемъ и блюсти́тели стоя́щыя предъ две́рьми: от­ве́рзше же, вну́трь ни еди́наго обрѣто́хомъ.
 • Я́коже слы́шаша словеса́ сiя́ архiере́й же и во­ево́да церко́вный и первосвяще́н­ницы, недо­умѣва́хуся о ни́хъ, что́ у́бо бу́детъ сiе́.
 • Прише́дъ же нѣ́кто воз­вѣсти́ и́мъ, глаго́ля, я́ко се́, му́жiе, и́хже всади́сте въ темни́цу, су́ть въ це́ркви стоя́ще и уча́ще лю́ди.
 • Тогда́ ше́дъ во­ево́да со слуга́ми, при­­веде́ и́хъ не съ ну́ждею, боя́хуся бо люді́й, да не ка́менiемъ побiю́тъ и́хъ:
 • при­­ве́дше же и́хъ, поста́виша на со́нмищи, и вопроси́ и́хъ архiере́й, глаго́ля:
 • не запреще́нiемъ ли запрети́хомъ ва́мъ не учи́ти о и́мени се́мъ? и се́, испо́лнисте Иерусали́мъ уче́нiемъ ва́шимъ и хо́щете навести́ на ны́ кро́вь человѣ́ка сего́.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ и апо́столи рѣ́ша: повинова́тися подоба́етъ богови па́че, не́жели человѣ́комъ:
 • Бо́гъ оте́цъ на́шихъ воз­дви́же Иису́са, его́же вы́ уби́сте, повѣ́сив­ше на дре́вѣ:
 • сего́ Бо́гъ нача́лника и Спа́са воз­вы́си десни́цею сво­е́ю, да́ти покая́нiе Изра́илеви и оставле́нiе грѣхо́въ:
 • и мы́ есмы́ того́ свидѣ́телiе глаго́лъ си́хъ, и Ду́хъ святы́й, его́же даде́ Бо́гъ повину́ющымся ему́.
 • Они́ же слы́шав­ше распыха́хуся и совѣща́ша уби́ти и́хъ.
 • Воста́въ же нѣ́кiй на со́нмищи фарисе́й, и́менемъ гамалiи́лъ, законо­учи́тель че́стенъ всѣ́мъ лю́демъ, повелѣ́ внѣ́ ма́ло что́ апо́столомъ уступи́ти,
 • рече́ же къ ни́мъ: му́жiе Изра́илтяне, внима́йте себѣ́ о человѣ́цѣхъ си́хъ, что́ хо́щете сотвори́ти:
 • предъ си́ми бо де́нми воста́ Ѳе́вда, глаго́ля бы́ти вели́ка нѣ́ко­его себе́, ему́же при­­лѣпи́шася число́мъ муже́й я́ко четы́реста: и́же убiе́нъ бы́сть, и вси́, ели́цы повину́шася ему́, разыдо́шася и бы́ша ни во что́же:
 • по се́мъ воста́ Иу́да Галиле́анинъ во дни́ написа́нiя и от­влече́ лю́ди дово́лны вслѣ́дъ себе́: и то́й поги́бе, и вси́, ели́цы послу́шаша его́, разсы́пашася:
 • и ны́нѣ, глаго́лю ва́мъ, от­ступи́те от­ человѣ́къ си́хъ и оста́вите и́хъ: я́ко а́ще бу́детъ от­ человѣ́къ совѣ́тъ се́й или́ дѣ́ло сiе́, разори́т­ся,
 • а́ще ли же от­ Бо́га е́сть, не мо́жете разори́ти то́, да не ка́ко и богобо́рцы обря́щетеся.
 • Послу́шаша же его́, и при­­зва́в­ше апо́столы, би́в­ше запрети́ша и́мъ не глаго́лати о и́мени Иису́совѣ и от­пусти́ша и́хъ.
 • Они́ же у́бо идя́ху ра́ду­ю­щеся от­ лица́ собо́ра, я́ко за и́мя Го́спода Иису́са сподо́бишася безче́стiе прiя́ти:
 • по вся́ же дни́ въ це́ркви и въ домѣ́хъ не престая́ху уча́ще и благовѣ­ст­ву́юще Иису́са Христа́.
 • [Зач. 13.] Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,
 • утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
 • Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
 • Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
 • Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это.
 • И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
 • Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
 • Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.
 • Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
 • Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.
 • И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
 • [Зач. 14.] Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
 • Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
 • Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,
 • так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
 • Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.
 • Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти,
 • и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу.
 • Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:
 • идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.
 • [Зач. 15.] Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести Апостолов.
 • Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли,
 • говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого.
 • Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило.
 • Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ.
 • Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями.
 • Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря:
 • не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.
 • Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.
 • Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе.
 • Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.
 • Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему.
 • Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их.
 • Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время,
 • а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что́ вам с ними делать.
 • Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли.
 • После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались.
 • И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится,
 • а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками.
 • Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их.
 • Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
 • И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
 • Vir autem quidam nomine Ananias cum Sapphira uxore sua vendidit agrum
 • et subtraxit de pretio, conscia quoque uxore, et afferens partem quandam ad pedes apostolorum posuit.
 • Dixit autem Petrus: «Anania, cur implevit Satanas cor tuum mentiri te Spiritui Sancto et subtrahere de pretio agri?
 • Nonne manens tibi manebat et venumdatum in tua erat potestate? Quare posuisti in corde tuo hanc rem? Non es mentitus hominibus sed Deo!».
 • Audiens autem Ananias haec verba cecidit et exspiravit; et factus est timor magnus in omnes audientes.
 • Surgentes autem iuvenes involverunt eum et efferentes sepelierunt.
 • Factum est autem quasi horarum trium spatium, et uxor ipsius nesciens, quod factum fuerat, introivit.
 • Respondit autem ei Petrus: «Dic mihi, si tanti agrum vendidistis?». At illa dixit: «Etiam, tanti».
 • Petrus autem ad eam: «Quid est quod convenit vobis tentare Spiritum Domini? Ecce pedes eorum, qui sepelierunt virum tuum, ad ostium, et efferent te».
 • Confestim cecidit ante pedes eius et exspiravit; intrantes autem iuvenes invenerunt illam mortuam et efferentes sepelierunt ad virum suum.
 • Et factus est timor magnus super universam ecclesiam et in omnes, qui audierunt haec.
 • Per manus autem apostolorum fiebant signa et prodigia multa in plebe; et erant unanimiter omnes in porticu Salomonis.
 • Ceterorum autem nemo audebat coniungere se illis, sed magnificabat eos populus;
 • magis autem addebantur credentes Domino multitudines virorum ac mulierum,
 • ita ut et in plateas efferrent infirmos et ponerent in lectulis et grabatis, ut, veniente Petro, saltem umbra illius obumbraret quemquam eorum.
 • Concurrebat autem et multitudo vicinarum civitatum Ierusalem, afferentes aegros et vexatos ab spiritibus immundis, qui curabantur omnes.
 • Exsurgens autem princeps sacerdotum et omnes, qui cum illo erant, quae est haeresis sadducaeorum, repleti sunt zelo
 • et iniecerunt manus in apostolos et posuerunt illos in custodia publica.
 • Angelus autem Domini per noctem aperuit ianuas carceris et educens eos dixit:
 • «Ite et stantes loquimini in templo plebi omnia verba vitae huius».
 • Qui cum audissent, intraverunt diluculo in templum et docebant. Adveniens autem princeps sacerdotum et, qui cum eo erant, convocaverunt concilium et omnes seniores filiorum Israel et miserunt in carcerem, ut adducerentur illi.
 • Cum venissent autem ministri, non invenerunt illos in carcere; reversi autem nuntiaverunt
 • dicentes: «Carcerem invenimus clausum cum omni diligentia et custodes stantes ad ianuas; aperientes autem intus neminem invenimus!».
 • Ut audierunt autem hos sermones, magistratus templi et principes sacerdotum ambigebant de illis quidnam fieret illud.
 • Adveniens autem quidam nuntiavit eis: «Ecce viri, quos posuistis in carcere, sunt in templo stantes et docentes populum».
 • Tunc abiens magistratus cum ministris adducebat illos, non per vim; timebant enim populum, ne lapidarentur.
 • Et cum adduxissent illos, statuerunt in concilio. Et interrogavit eos princeps sacerdotum
 • dicens: «Nonne praecipiendo praecepimus vobis, ne doceretis in nomine isto? Et ecce replevistis Ierusalem doctrina vestra et vultis inducere super nos sanguinem hominis istius».
 • Respondens autem Petrus et apostoli dixerunt: «Oboedire oportet Deo magis quam hominibus.
 • Deus patrum nostrorum suscitavit Iesum, quem vos interemistis suspendentes in ligno;
 • hunc Deus Ducem et Salvatorem exaltavit dextera sua ad dandam paenitentiam Israel et remissionem peccatorum.
 • Et nos sumus testes horum verborum, et Spiritus Sanctus, quem dedit Deus oboedientibus sibi».
 • Haec cum audissent, dissecabantur et volebant interficere illos.
 • Surgens autem quidam in concilio pharisaeus nomine Gamaliel, legis doctor honorabilis universae plebi, iussit foras ad breve homines fieri
 • dixitque ad illos: «Viri Israelitae, attendite vobis super hominibus istis quid acturi sitis.
 • Ante hos enim dies exstitit Theudas dicens esse se aliquem, cui consensit virorum numerus circiter quadringentorum; qui occisus est, et omnes, quicumque credebant ei, dissipati sunt et redacti sunt ad nihilum.
 • Post hunc exstitit Iudas Galilaeus in diebus census et avertit populum post se; et ipse periit, et omnes, quotquot consentiebant ei, dispersi sunt.
 • Et nunc dico vobis: Discedite ab hominibus istis et sinite illos. Quoniam si est ex hominibus consilium hoc aut opus hoc, dissolvetur;
 • si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere eos, ne forte et adversus Deum pugnantes inveniamini!». Consenserunt autem illi
 • et convocantes apostolos, caesis denuntiaverunt, ne loquerentur in nomine Iesu, et dimiserunt eos.
 • Et illi quidem ibant gaudentes a conspectu concilii, quoniam digni habiti sunt pro nomine contumeliam pati;
 • et omni die in templo et circa domos non cessabant docentes et evangelizantes Christum, Iesum.
 • Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad,
 • y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer; luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles.
 • Pedro le dijo:

  —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad?

 • Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti?, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.
 • Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron.
 • Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron.
 • Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido.
 • Entonces Pedro le dijo:

  —Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?

  Y ella dijo:

  —Sí, en tanto.

 • Pedro le dijo:

  —¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti.

 • Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta; la sacaron y la sepultaron junto a su marido.
 • Y sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.

 • Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón,
 • y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos; sin embargo, el pueblo los alababa grandemente.
 • Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres;
 • tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas para que, al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
 • Aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros; y todos eran sanados.

 • Entonces, levantándose el Sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos;
 • y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública.
 • Pero un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo:
 • «Id, y puestos en pie en el Templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.»
 • Habiendo oído esto, entraron de mañana en el Templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el Sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al Concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran.
 • Pero cuando llegaron los guardias no los hallaron en la cárcel; entonces volvieron y dieron aviso,
 • diciendo: «Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas; pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro.»
 • Cuando oyeron estas palabras el Sumo sacerdote y el jefe de la guardia del Templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello.
 • Pero viniendo uno, les dio esta noticia: «Los hombres que pusisteis en la cárcel están en el Templo y enseñan al pueblo.»
 • Entonces fue el jefe de la guardia con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo.
 • Cuando los trajeron, los presentaron en el Concilio, y el Sumo sacerdote les preguntó,
 • diciendo:

  —¿No os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre.

 • Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron:

  —Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.

 • El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero.
 • A éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
 • Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen.
 • Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
 • Entonces levantándose en el Concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la Ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles,
 • y luego dijo:

  —Israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres,

 • porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él murió, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada.
 • Después de éste se levantó Judas, el galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que lo obedecían fueron dispersados.
 • Y ahora os digo: Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá;
 • pero si es de Dios, no la podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios.
 • Estuvieron de acuerdo con él. Entonces llamaron a los apóstoles y, después de azotarlos, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús; y los pusieron en libertad.
 • Ellos salieron de la presencia del Concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del Nombre.
 • Y todos los días, en el Templo y por las casas, incesantemente, enseñaban y predicaban a Jesucristo.


 • Ананія исемне бер кеше, ÿз катыныСапфира белян малын сатыб,
 • катыны белян бергяляшеб, саткан бяясен ким айтеб, бер ауыгын гна китереб, апостолларнын аягы астына салган.
 • Шунда Петръ äйткян: эй Ананія, син жир бяяnне жяшереб,СвятыйТынга жалганнарга, ÿз кюпеленя шайтанга ник уй салдырттыn?
 • Yз кулыnдагы мал ÿзеҥнеке тöгöл эйе меней? Мыны ней очöн кюҥелеҥя салдын? Син кешеляргя тогöл, аммя Аллага жалганнадыn, дигян.
 • Бу сюзлярне эшеткяч, Ананія тынсыз булыб жыгылган; мыны эшетеучелярнен барысына да бик зур куркыныч тошкян.
 • Жяшляр тороб, аны кюмяргя азерляб, чыгарыб кюмгянняр.
 • Мыnар оч сагат ÿткяч, ней булганны белмейче, катыны килеб кергян.
 • Петръ аннан сораган: айтче мина, жирегезне шушы хатлегя саттыгыз мы? дигян. Ул äйткян: эйе, шушы хатлегя, дигян.
 • Аммя Петръ апар äйткян: сез ник алай Ходайнын Тынын сынарга кюнештегез? мына синеn иреnне кюмеучеляр ишектян кереб киляляр, сине дя алыб чыгарлар, дигян.
 • Кинят ул Петръ аягы жанына жыгылыб китеб, тынын чыгарган. Жяшляр кергяч, анын да улеб жатканына таб булыб, аны ире жанына кюмгянняр.
 • Ботöн жыйынга, мыны эшеткяннярнен барысына да зур куркыныч тошкян.
 • Апостолларнын куллары белян калык арасында кюб билгеляр, кодрятляр кылынган; бар да бер уйда булыб, (чиркяунен) Соломонныкы дигян ал бюлмясендя жыйылыб торганнар.
 • Чит кешелярдян алар жанына килеб торорга беряÿ дя кыймаган, аммя калык аларны даннаган.
 • Ышаныучылар отородан оторо, кюб ирляр дя, катыннар да Ходайга кушылганнар.
 • (Ышаныулык) шул хатле булган, чирлелярне дя тюшякляре белян, карауатлары белян урамнарга чыгарыб куйганнар, ичмаса утеб барганда гна булсада, Петрнын кюляткясе аларнын берсеня берсеня тошсон диб.
 • Шулай кюбесе айляня тирядяге калалардан Іерусалимгя жыйылышканнар, чирлелярне дя, шакшы тын азаблый торганнарны да алыб килгянняр, алар барысы да тозялгянняр.
 • Архіерейнен дя, анын белян бергя саддукейляр ересеня катышканнарнын да бик кончолокляре килеб,
 • Апостолларны куллары белян тотоб, аларны калык отормяненя жабканнар.
 • Аммя Ходай пяриштясе тоння отормяннен ишеклярен ачыб, аларны чыгарыб, äйткян:
 • Барыгыз, чиркяудя тороб, шушы терелек сюзлярен барысын да калыкка сойлягез, дигян.
 • Алар тыnнаб бетереб, иртя белян чиркяугя кереб ойряткянняр. Шул арада архіерей дя, анын белян бергя булганнар да килеб, синедріонны, Израиль улларынын бар башлыкларын чакырыб китергянняр дя, апостолларны алыб килергя отöрмянгя (кешеляр) жибяргянняр.
 • Кызмятчеляре килеб, аларны отöрмяндя табмаганнар; кире кайтыб былай диб äйткянняр:
 • Без отормянне бик нык биклягян койо, карауылчылары ишек тобондя торган койо очораттык, аммя ачкач, эчендя беряÿне дя табмадык, дигянняр.
 • Архіерей дя, чиркяуне саклаучыларнын башлыгы да, баш священникляр дя, бу сюзлярне эшеткяч, бу ней хал икян диб торганнар.
 • Беряÿ килгян дя аларга былай диб житкергян: мына сез отбрмянгя жабкан кешеляр чиркяудя тороб, калыкны ойрятяляр, дигян.
 • Шунда карауылчылар башлыгы кызмятчеляр белян барыб узлярен калык таш атыб утермясен диб курыкканныктан, апостолларны ирексезлямейчен гня алыб килгянняр.
 • Аларны китереб, синедріонъ алдына куйганнар; шунда архіерей алардан былай диб сораган:
 • Бу исем турысында ойрятмягез диб без сезгя нык кисяттек тогöл ме? Мына сез бйрятеуегез белян Іерусалимне тутырдыгыз, ул кешенен канын безнен оскя тöшöрöргя келейсез, дигян.
 • Петръ да, бютян апостоллар да жауаб биреб äйткянняр; кешелярдян бигеряк Аллага баш салырга тейеш.
 • Аталарыбызнын Алласы сез агачка кадаклаб утергян Іисусны терелтеб торгоздо.
 • Алла Yзенен кыуаты белян Аны зурлаб, Израилгя тяубя итеÿ, жазыклар кичелеу бирергя диб, Коткарыучы да, Башлык та итеб куйды.
 • Бу турыда аnар таныкчы без, тагы Алла Ӱзеня баш салыучыларга биргян Святый Тын, дигянняр.
 • Мыны эшеткяч, алар ачыуларыннан жарсыб, аларны утерергя киnяш иткянняр.
 • Шунда синедріонда беряÿ, законга ойрятеÿче, бар калык жарата торган, Гамаліилъ атлы фарисей тороб, апостолларны бер азга чыгарыб торорга кушкан да,
 • Тегеляргя äйткян: эй Израиль кешеляре! ÿз арагызда бу кешеляр турысындя, аларга ней кылганыгызны уйлаб карагыз але.
 • Мыннан элгяре кюбтян тогöл гня беряÿ Февда ÿзен узе äлля нейдей оло кешегя куйыб торган ыйы, аnар дюрт жозляб кеше дя эяргян эйе, тик аны утерделяр, аннары аны тыннаучылар барысы да таралыб беттеляр.
 • Аннан суҥ ревизия багытында Г алилея кешесе Іуда чыккан ыйы, ÿзеня байтак калык эйярткян эйе, аммя ул да бетте, аны тыпнаучылар барысыда таралыштылар.
 • Але дя сезгя äйтямен: бу кешеляр катыннан китегез, аларга теймягез; агяр бу исяб, жя бу эш кешедян булса, ул ÿзюк бетяр;
 • Агяр дя Алладан булса, сез аны бетеря алмассыз; сак булыгыз, ÿзегез Аллага карышылык итеуче булыб калмагыз, дигян.
 • Алар аны тыҥнаганнар; апостолларны чакырыб алыб, кыйнаганнар да,аларга Іисуснын исеме турысында сойлямяскя кушыб, аларны жибяргянняр.
 • Ходай Іисуснын исеме какына кадерсез ителергя тейешле булганнарына сойонöшöб, алар синедріоннан чыгыб китісянняр.
 • Кон сайын чиркяудя дя, öйлярдя дя Іисусъ Христосъ турысында туктамыйчы ойрятеб изге хабяр сойляб жöргянняр.