Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • [Зач. 13.] Му́жъ же нѣ́кiй, Ана́нiа и́менемъ, съ сапфи́рою жено́ю сво­е́ю, продаде́ село́
 • и утаи́ от­ цѣны́, свѣ́дущей и женѣ́ его́: и при­­не́съ ча́сть нѣ́кую, предъ нога́ми апо́столъ положи́.
 • Рече́ же пе́тръ: Ана́нiе, почто́ испо́лни сатана́ се́рдце твое́ солга́ти Ду́ху свято́му и утаи́ти от­ цѣны́ села́?
 • су́щее тебѣ́ не тво­е́ ли бѣ́, и прода́ное не въ тво­е́й ли вла́сти бя́ше? что́ я́ко положи́лъ еси́ въ се́рдцы тво­е́мъ ве́щь сiю́? не человѣ́комъ солга́лъ еси́, но Бо́гу.
 • Слы́шавъ же Ана́нiа словеса́ сiя́, па́дъ и́здше: и бы́сть стра́хъ вели́къ на всѣ́хъ слы́шащихъ сiя́.
 • Вста́в­ше же ю́ноши взя́ша его́ и изне́сше погребо́ша.
 • Бы́сть же я́ко трiе́мъ часо́мъ мину́в­шымъ, и жена́ его́ не вѣ́дущи бы́в­шаго вни́де.
 • Отвѣща́ же е́й пе́тръ: рцы́ ми, а́ще на толи́цѣ село́ от­да́ста? Она́ же рече́: е́й, на толи́цѣ.
 • Пе́тръ же рече́ къ не́й: что́ я́ко согласи́стася искуси́ти Ду́ха Госпо́дня? се́, но́ги погре́бшихъ му́жа тво­его́ при­­ две́рехъ, и изнесу́тъ тя́.
 • Паде́ же а́бiе предъ нога́ма его́ и и́здше: в­ше́дше же ю́ноши обрѣто́ша ю́ ме́ртву и изне́сше погребо́ша бли́зъ му́жа ея́.
 • И бы́сть стра́хъ вели́къ на все́й це́ркви и на всѣ́хъ слы́шашихъ сiя́.
 • [Зач. 14.] Рука́ми же апо́столскими бы́ша зна́менiя и чудеса́ въ лю́дехъ мно́га: и бя́ху единоду́шно вси́ въ при­­тво́рѣ соломо́ни:
 • от­ про́чихъ же никто́же смѣ́яше при­­лѣпля́тися и́мъ, но велича́ху и́хъ лю́дiе.
 • Па́че же при­­лага́хуся вѣ́ру­ю­щiи Го́сподеви, мно́же­с­т­во муже́й же и же́нъ,
 • я́ко и на сто́гны износи́ти неду́жныя и полага́ти на посте́лехъ и на одрѣ́хъ, да гряду́щу Петру́ поне́ сѣ́нь его́ осѣни́тъ нѣ́ко­его от­ ни́хъ.
 • Схожда́­шеся же и мно́же­с­т­во от­ окре́стныхъ градо́въ во Иерусали́мъ, при­­нося́ще неду́жныя и стра́ждущыя от­ ду́хъ нечи́стыхъ, и́же исцѣлѣва́хуся вси́.
 • Воста́въ же архiере́й и вси́ и́же съ ни́мъ, су́щая е́ресь саддуке́йская, испо́лнишася за́висти,
 • и воз­ложи́ша ру́ки своя́ на апо́столы и посла́ша и́хъ въ соблюде́нiе о́бщее.
 • А́нгелъ же Госпо́день но́щiю от­ве́рзе две́ри темни́цы, изве́дъ же и́хъ, рече́:
 • иди́те и ста́в­ше глаго́лите въ це́ркви лю́демъ вся́ глаго́лы жи́зни сея́.
 • [Зач. 15.] Слы́шав­ше же внидо́ша по у́треницѣ {у́тро} въ це́рковь и уча́ху. Прише́дъ же архiере́й и и́же съ ни́мъ, созва́ша собо́ръ и вся́ ста́рцы от­ сыно́въ Изра́илевыхъ и посла́ша во узи́лище, при­­вести́ и́хъ.
 • Слуги́ же ше́дше не обрѣто́ша и́хъ въ темни́цѣ, воз­вра́щшежеся воз­вѣсти́ша,
 • глаго́люще, я́ко темни́цу у́бо обрѣто́хомъ заключе́ну со вся́кимъ утвержде́нiемъ и блюсти́тели стоя́щыя предъ две́рьми: от­ве́рзше же, вну́трь ни еди́наго обрѣто́хомъ.
 • Я́коже слы́шаша словеса́ сiя́ архiере́й же и во­ево́да церко́вный и первосвяще́н­ницы, недо­умѣва́хуся о ни́хъ, что́ у́бо бу́детъ сiе́.
 • Прише́дъ же нѣ́кто воз­вѣсти́ и́мъ, глаго́ля, я́ко се́, му́жiе, и́хже всади́сте въ темни́цу, су́ть въ це́ркви стоя́ще и уча́ще лю́ди.
 • Тогда́ ше́дъ во­ево́да со слуга́ми, при­­веде́ и́хъ не съ ну́ждею, боя́хуся бо люді́й, да не ка́менiемъ побiю́тъ и́хъ:
 • при­­ве́дше же и́хъ, поста́виша на со́нмищи, и вопроси́ и́хъ архiере́й, глаго́ля:
 • не запреще́нiемъ ли запрети́хомъ ва́мъ не учи́ти о и́мени се́мъ? и се́, испо́лнисте Иерусали́мъ уче́нiемъ ва́шимъ и хо́щете навести́ на ны́ кро́вь человѣ́ка сего́.
 • Отвѣща́въ же пе́тръ и апо́столи рѣ́ша: повинова́тися подоба́етъ богови па́че, не́жели человѣ́комъ:
 • Бо́гъ оте́цъ на́шихъ воз­дви́же Иису́са, его́же вы́ уби́сте, повѣ́сив­ше на дре́вѣ:
 • сего́ Бо́гъ нача́лника и Спа́са воз­вы́си десни́цею сво­е́ю, да́ти покая́нiе Изра́илеви и оставле́нiе грѣхо́въ:
 • и мы́ есмы́ того́ свидѣ́телiе глаго́лъ си́хъ, и Ду́хъ святы́й, его́же даде́ Бо́гъ повину́ющымся ему́.
 • Они́ же слы́шав­ше распыха́хуся и совѣща́ша уби́ти и́хъ.
 • Воста́въ же нѣ́кiй на со́нмищи фарисе́й, и́менемъ гамалiи́лъ, законо­учи́тель че́стенъ всѣ́мъ лю́демъ, повелѣ́ внѣ́ ма́ло что́ апо́столомъ уступи́ти,
 • рече́ же къ ни́мъ: му́жiе Изра́илтяне, внима́йте себѣ́ о человѣ́цѣхъ си́хъ, что́ хо́щете сотвори́ти:
 • предъ си́ми бо де́нми воста́ Ѳе́вда, глаго́ля бы́ти вели́ка нѣ́ко­его себе́, ему́же при­­лѣпи́шася число́мъ муже́й я́ко четы́реста: и́же убiе́нъ бы́сть, и вси́, ели́цы повину́шася ему́, разыдо́шася и бы́ша ни во что́же:
 • по се́мъ воста́ Иу́да Галиле́анинъ во дни́ написа́нiя и от­влече́ лю́ди дово́лны вслѣ́дъ себе́: и то́й поги́бе, и вси́, ели́цы послу́шаша его́, разсы́пашася:
 • и ны́нѣ, глаго́лю ва́мъ, от­ступи́те от­ человѣ́къ си́хъ и оста́вите и́хъ: я́ко а́ще бу́детъ от­ человѣ́къ совѣ́тъ се́й или́ дѣ́ло сiе́, разори́т­ся,
 • а́ще ли же от­ Бо́га е́сть, не мо́жете разори́ти то́, да не ка́ко и богобо́рцы обря́щетеся.
 • Послу́шаша же его́, и при­­зва́в­ше апо́столы, би́в­ше запрети́ша и́мъ не глаго́лати о и́мени Иису́совѣ и от­пусти́ша и́хъ.
 • Они́ же у́бо идя́ху ра́ду­ю­щеся от­ лица́ собо́ра, я́ко за и́мя Го́спода Иису́са сподо́бишася безче́стiе прiя́ти:
 • по вся́ же дни́ въ це́ркви и въ домѣ́хъ не престая́ху уча́ще и благовѣ­ст­ву́юще Иису́са Христа́.
 • [Зач. 13.] Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,
 • утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов.
 • Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
 • Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
 • Услышав сии слова, Анания пал бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это.
 • И встав, юноши приготовили его к погребению и, вынеся, похоронили.
 • Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся.
 • Петр же спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала: да, за столько.
 • Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
 • Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.
 • И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это.
 • [Зач. 14.] Руками же Апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом.
 • Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.
 • Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин,
 • так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них.
 • Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все.
 • Первосвященник же и с ним все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти,
 • и наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу.
 • Но Ангел Господень ночью отворил двери темницы и, выведя их, сказал:
 • идите и, став в храме, говорите народу все сии слова жизни.
 • [Зач. 15.] Они, выслушав, вошли утром в храм и учили. Между тем первосвященник и которые с ним, придя, созвали синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых и послали в темницу привести Апостолов.
 • Но служители, придя, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли,
 • говоря: темницу мы нашли запертою со всею предосторожностью и стражей стоящими перед дверями; но, отворив, не нашли в ней никого.
 • Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило.
 • Пришел же некто и донес им, говоря: вот, мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ.
 • Тогда начальник стражи пошел со служителями и привел их без принуждения, потому что боялись народа, чтобы не побили их камнями.
 • Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их первосвященник, говоря:
 • не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь Того Человека.
 • Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели человекам.
 • Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе.
 • Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов.
 • Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, Которого Бог дал повинующимся Ему.
 • Слышав это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их.
 • Встав же в синедрионе, некто фарисей, именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести Апостолов на короткое время,
 • а им сказал: мужи Израильские! подумайте сами с собою о людях сих, что́ вам с ними делать.
 • Ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек; но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли.
 • После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собою довольно народа; но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались.
 • И ныне, говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их; ибо если это предприятие и это дело – от человеков, то оно разрушится,
 • а если от Бога, то вы не можете разрушить его; берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками.
 • Они послушались его; и, призвав Апостолов, били их и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их.
 • Они же пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие.
 • И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе.
 • 有 一 个 人 , 名 叫 亚 拿 尼 亚 , 同 他 的 妻 子 撒 非 喇 , 卖 了 田 产 。
 • 把 价 银 私 自 留 下 几 分 , 他 的 妻 子 也 知 道 , 其 馀 的 几 分 , 拿 来 放 在 门 徒 脚 前 。
 • 彼 得 说 , 亚 拿 尼 亚 为 什 么 撒 但 充 满 了 你 的 心 , 叫 你 欺 哄 圣 灵 , 把 田 地 的 价 银 私 自 留 下 几 分 呢 。
 • 田 地 还 没 有 卖 , 不 是 你 自 己 的 麽 。 既 卖 了 , 价 银 不 是 你 作 主 麽 。 你 怎 麽 心 起 这 意 念 呢 。 你 不 是 欺 哄 人 , 是 欺 哄 神 了 。
 • 亚 拿 尼 亚 听 见 这 话 , 就 仆 倒 断 了 气 。 听 见 的 人 都 甚 惧 怕 。
 • 有 些 少 年 人 起 来 , 把 他 包 裹 抬 出 去 埋 葬 了 。
 • 约 过 了 三 小 时 , 他 的 妻 子 进 来 , 还 不 知 道 这 事 。
 • 彼 得 对 他 说 , 你 告 诉 我 , 你 们 卖 田 地 的 价 银 , 就 是 这 些 麽 。 他 说 , 就 是 这 些 。
 • 彼 得 说 , 你 们 为 什 么 同 心 试 探 主 的 灵 呢 。 埋 葬 你 丈 夫 之 人 的 脚 , 已 到 门 口 , 他 们 也 要 把 你 抬 出 去 。
 • 妇 人 立 刻 仆 倒 在 彼 得 脚 前 , 断 了 气 。 那 些 人 进 来 , 见 他 已 经 死 了 , 就 抬 出 去 , 埋 在 他 丈 夫 旁 边 。
 • 全 教 会 , 和 听 见 这 事 的 人 , 都 甚 惧 怕 。
 • 主 藉 使 徒 的 手 , 在 民 间 行 了 许 多 神 迹 奇 事 , ( 他 们 ( 或 作 信 的 人 ) 同 心 合 意 的 在 所 罗 门 的 廊 下 。
 • 其 馀 的 人 , 没 有 一 个 敢 贴 近 他 们 。 百 姓 却 尊 重 他 们 。
 • 信 而 归 主 的 人 越 发 增 添 , 连 男 带 女 很 多 ) 。
 • 甚 至 有 人 将 病 人 抬 到 街 上 , 放 在 床 上 , 或 褥 子 上 , 指 望 彼 得 过 来 的 时 候 , 或 者 得 他 的 影 儿 照 在 什 么 人 身 上 。
 • 还 有 许 多 人 , 带 着 病 人 , 和 被 污 鬼 缠 磨 的 , 从 耶 路 撒 冷 四 围 的 城 邑 来 , 全 都 得 了 医 治 。
 • 大 祭 司 和 他 的 一 切 同 人 , 就 是 撒 都 该 教 门 的 人 , 都 起 来 , 满 心 忌 恨 。
 • 就 下 手 拿 住 使 徒 , 收 在 外 监 。
 • 但 主 的 使 者 , 夜 间 开 了 监 门 , 领 他 们 出 来 ,
 • 说 , 你 们 去 站 在 殿 里 , 把 这 生 命 的 道 , 都 讲 给 百 姓 听 。
 • 使 徒 听 了 这 话 , 天 将 亮 的 时 候 , 就 进 殿 里 去 教 训 人 。 大 祭 司 和 他 的 同 人 来 了 , 叫 齐 公 会 的 人 , 和 以 色 列 族 的 众 长 老 , 就 差 人 到 监 里 去 , 要 把 使 徒 提 出 来 。
 • 但 差 役 到 了 , 不 见 他 们 在 监 里 , 就 回 来 禀 报 说 ,
 • 我 们 看 见 监 牢 关 得 极 妥 当 , 看 守 的 人 也 站 在 门 外 , 及 至 开 了 门 , 里 面 一 个 人 都 不 见 。
 • 守 殿 官 和 祭 司 长 听 见 这 话 , 心 里 犯 难 , 不 知 这 事 将 来 如 何 。
 • 有 一 个 人 来 禀 报 说 , 你 们 收 在 监 里 的 人 , 现 在 站 在 殿 里 教 训 百 姓 。
 • 于 是 守 殿 官 和 差 役 去 带 使 徒 来 , 并 没 有 用 强 暴 。 因 为 怕 百 姓 用 石 头 打 他 们 。
 • 带 到 了 , 便 叫 使 徒 站 在 公 会 前 , 大 祭 司 问 他 们 说 ,
 • 我 们 不 是 严 严 的 禁 止 你 们 , 不 可 奉 这 名 教 训 人 麽 。 你 们 倒 把 你 们 的 道 理 充 满 了 耶 路 撒 冷 , 想 要 叫 这 人 的 血 归 到 我 们 身 上 。
 • 彼 得 和 众 使 徒 回 答 说 , 顺 从 神 , 不 顺 从 人 , 是 应 当 的 。
 • 你 们 挂 在 木 头 上 杀 害 的 耶 稣 , 我 们 祖 宗 的 神 已 经 叫 他 复 活 。
 • 神 且 用 右 手 将 他 高 举 , ( 或 作 他 就 是 神 高 举 在 自 己 的 右 边 ) 叫 他 作 君 王 , 作 救 主 , 将 悔 改 的 心 , 和 赦 罪 的 恩 , 赐 给 以 色 列 人 。
 • 我 们 为 这 事 作 见 证 。 神 赐 给 顺 从 之 人 的 圣 灵 , 也 为 这 事 作 见 证 。
 • 公 会 的 人 听 见 就 极 其 恼 怒 , 想 要 杀 他 们 。
 • 但 有 一 个 法 利 赛 人 , 名 叫 迦 玛 列 , 是 众 百 性 所 敬 重 的 教 法 师 , 在 公 会 中 站 起 来 , 吩 咐 人 把 使 徒 暂 且 带 到 外 面 去 。
 • 就 对 众 人 说 , 以 色 列 人 哪 , 论 到 这 些 人 , 你 们 应 当 小 心 怎 样 办 理 。
 • 从 前 丢 大 起 来 , 自 夸 为 大 。 附 从 他 的 人 约 有 四 百 。 他 被 杀 后 , 附 从 他 的 全 部 散 了 , 归 于 无 有 。
 • 此 后 报 名 上 册 的 时 候 , 又 有 加 利 利 的 犹 大 起 来 , 引 诱 些 百 姓 跟 从 他 , 他 也 灭 亡 , 附 从 他 的 人 也 都 四 散 了 。
 • 现 在 我 劝 你 们 不 要 管 这 些 人 , 任 凭 他 们 吧 , 他 们 所 谋 的 , 所 行 的 , 若 是 出 于 人 , 必 要 败 坏 。
 • 若 是 出 于 神 , 你 们 就 不 能 败 坏 他 们 。 恐 怕 你 们 倒 是 攻 击 神 了 。
 • 公 会 的 人 听 从 了 他 , 便 叫 使 徒 来 , 把 他 们 打 了 , 又 吩 咐 他 们 不 可 奉 耶 稣 的 名 讲 道 , 就 把 他 们 释 放 了 。
 • 他 们 离 开 公 会 , 心 里 欢 喜 。 因 为 被 算 是 配 为 这 名 受 辱 。
 • 他 们 就 每 日 在 殿 里 , 在 家 里 , 不 住 的 教 训 人 , 传 耶 稣 是 基 督 。