Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Деяния апостолов

 
 • Са́влъ же бѣ́ со­изволя́я убі́й­ст­ву его́. Бы́сть же въ то́й де́нь гоне́нiе ве́лiе на це́рковь Иерусали́мскую: вси́ же разсѣ́яшася по страна́мъ иуде́йскимъ и самари́йскимъ, кромѣ́ апо́столъ:
 • погребо́ша же стефа́на му́жiе благоговѣ́йнiи и сотвори́ша пла́чь ве́лiй надъ ни́мъ.
 • Са́влъ же озлобля́ше це́рковь, въ до́мы входя́, и влачя́ му́жы и жены́, предая́ше въ темни́цу.
 • Разсѣ́яв­шiися же прохожда́ху, благовѣ­ст­ву́юще сло́во.
 • [Зач. 18.] Фили́ппъ же соше́дъ во гра́дъ самарі́йскiй, проповѣ́даше и́мъ Христа́:
 • внима́ху же наро́ди глаго́лемымъ от­ Фили́ппа единоду́шно, слы́шаще и ви́дяще зна́менiя, я́же творя́ше:
 • ду́си бо нечи́стiи от­ мно́гихъ иму́щихъ я́, вопiю́ще гла́сомъ ве́лiимъ, исхожда́ху, мно́зи же разсла́блен­нiи и хро́мiи исцѣли́шася:
 • и бы́сть ра́дость ве́лiя во гра́дѣ то́мъ.
 • Му́жъ же нѣ́кiй, и́менемъ Си́монъ, пре́жде бѣ́ во гра́дѣ волхву́я и удивля́я язы́къ самарі́йскiй, глаго́ля нѣ́ко­его бы́ти себе́ вели́ка,
 • ему́же внима́ху вси́ от­ ма́ла да́же до вели́ка, глаго́люще: се́й е́сть си́ла Бо́жiя вели́кая.
 • Внима́ху же ему́, зане́ дово́лно вре́мя волхвова́нiи удивля́ше и́хъ.
 • Егда́ же вѣ́роваша Фили́ппу благовѣ­ст­ву́ющу я́же о ца́р­ст­вiи Бо́жiи и о и́мени Иису́съ Христо́вѣ, креща́хуся му́жiе же и жены́.
 • Си́монъ же и са́мъ вѣ́рова и кре́щься бѣ́ пребыва́я у Фили́ппа: ви́дя же си́лы и зна́менiя ве́лiя быва́ема, ужа́сенъ дивля́шеся.
 • Слы́шав­ше же и́же во Иерусали́мѣ апо́столи, я́ко прiя́тъ самарі́а сло́во Бо́жiе, посла́ша къ ни́мъ Петра́ и Иоа́н­на,
 • и́же соше́дше помоли́шася о ни́хъ, я́ко да прiи́мутъ Ду́ха свята́го:
 • еще́ бо ни на еди́наго и́хъ бѣ́ при­­ше́лъ, то́чiю креще́ни бя́ху во и́мя Го́спода Иису́са:
 • тогда́ воз­ложи́ша ру́цѣ на ня́, и прiя́ша Ду́ха свята́го.
 • [Зач. 19.] Ви́дѣвъ же Си́монъ, я́ко воз­ложе́нiемъ ру́къ апо́столскихъ дае́т­ся Ду́хъ святы́й, при­­несе́ и́мъ сребро́,
 • глаго́ля: дади́те и мнѣ́ вла́сть сiю́, да, на него́же а́ще положу́ ру́цѣ, прiи́метъ Ду́ха свята́го.
 • Пе́тръ же рече́ къ нему́: сребро́ твое́ съ тобо́ю да бу́детъ въ поги́бель, я́ко да́ръ Бо́жiй непщева́лъ еси́ сребро́мъ стяжа́ти:
 • нѣ́сть ти́ ча́сти ни жре́бiя въ словеси́ се́мъ, и́бо се́рдце твое́ нѣ́сть пра́во предъ Бо́гомъ:
 • пока́йся у́бо о зло́бѣ тво­е́й се́й и моли́ся Бо́гу, а́ще у́бо от­пу́стит­ся ти́ помышле́нiе се́рдца тво­его́:
 • въ же́лчи бо го́рести и сою́зѣ непра́вды зрю́ тя́ су́ща.
 • Отвѣща́въ же Си́монъ рече́: помоли́теся вы́ о мнѣ́ ко Го́споду, я́ко да ничто́же си́хъ на́йдетъ на мя́, я́же реко́сте.
 • Они́ же у́бо, засвидѣ́тел­ст­вовав­ше и глаго́лав­ше сло́во Госпо́дне, воз­врати́шася во Иерусали́мъ и мно́гимъ ве́семъ самари́йскимъ благовѣсти́ша.
 • [Зач. 20.] А́нгелъ же Госпо́день рече́ къ Фили́ппу, глаго́ля: воста́ни и иди́ на полу́дне, на пу́ть сходя́щiй от­ Иерусали́ма въ Га́зу: и то́й е́сть пу́стъ.
 • И воста́въ по́йде: и се́, му́жъ му́ринъ, евну́хъ си́ленъ кандакі́и цари́цы му́ринскiя, и́же бѣ́ надъ всѣ́ми сокро́вищи ея́, и́же прiи́де поклони́тися во Иерусали́мъ:
 • бѣ́ же воз­враща́яся, и сѣдя́ на колесни́цѣ сво­е́й, чтя́ше проро́ка Иса́iю.
 • Рече́ же Ду́хъ къ Фили́ппу: при­­ступи́ и при­­лѣпи́ся колесни́цѣ се́й.
 • Прите́къ же Фили́ппъ услы́ша его́ чту́ща проро́ка Иса́iю и рече́: у́бо разумѣ́еши ли, я́же чте́ши?
 • О́нъ же рече́: ка́ко у́бо могу́ [разумѣ́ти], а́ще не кто́ наста́витъ мя́? умоли́ же Фили́ппа, да воз­ше́дъ ся́детъ съ ни́мъ.
 • Сло́во же писа́нiя, е́же чтя́ше, бѣ́ сiе́: я́ко овча́ на заколе́нiе веде́ся, и я́ко а́гнецъ пря́мо стригу́щему его́ безгла́сенъ, та́ко не от­верза́етъ у́стъ сво­и́хъ:
 • во смире́нiи его́ су́дъ его́ взя́т­ся, ро́дъ же его́ кто́ исповѣ́сть? я́ко взе́млет­ся от­ земли́ живо́тъ его́.
 • Отвѣща́въ же ка́женикъ къ Фили́ппу, рече́: молю́ тя, о ко́мъ проро́къ глаго́летъ сiе́? о себѣ́ ли, или́ о инѣ́мъ нѣ́ко­емъ?
 • Отве́рзъ же Фили́ппъ уста́ своя́ и наче́нъ от­ писа́нiя сего́, благовѣсти́ ему́ Иису́са.
 • Я́коже идя́ху путе́мъ, прiидо́ша на нѣ́кую во́ду, и рече́ ка́женикъ: се́, вода́: что́ воз­браня́етъ ми́ крести́тися?
 • Рече́ же ему́ Фили́ппъ: а́ще вѣ́руеши от­ всего́ се́рдца тво­его́, мо́щно ти́ е́сть. Отвѣща́въ же рече́: вѣ́рую Сы́на Бо́жiя бы́ти Иису́са Христа́.
 • И повелѣ́ ста́ти колесни́цѣ: и снидо́ста о́ба на во́ду, Фили́ппъ же и ка́женикъ: и крести́ его́.
 • Егда́ же изыдо́ста от­ воды́, Ду́хъ святы́й нападе́ на ка́женика: а́нгелъ же Госпо́день восхи́ти Фили́ппа, и не ви́дѣ его́ ктому́ ка́женикъ, идя́ше бо въ пу́ть сво́й ра́дуяся.
 • [Зач. 21.] Фили́ппъ же обрѣ́теся во азо́тѣ и проходя́ благовѣ­ст­вова́­ше градо́мъ всѣ́мъ, до́ндеже прiити́ ему́ въ кесарі́ю.
 • Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии.
 • Стефана же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем.
 • А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу.
 • Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.
 • [Зач. 18.] Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа.
 • Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.
 • Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись.
 • И была радость великая в том городе.
 • Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого.
 • Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия.
 • А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.
 • Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины.
 • Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.
 • Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна,
 • которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго.
 • Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса.
 • Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго.
 • [Зач. 19.] Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги,
 • говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго.
 • Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги.
 • Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.
 • Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего;
 • ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды.
 • Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами.
 • Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие.
 • [Зач. 20.] А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста.
 • Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения,
 • возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.
 • Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.
 • Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?
 • Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним.
 • А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих.
 • В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его.
 • Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?
 • Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.
 • Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься?
 • Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.
 • И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.
 • Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь.
 • [Зач. 21.] А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.
 • Савлъ Стефаннын утерелеÿен жаратыб торган. Шул коннярдя I ерусалимдяге жыйынны бик каты кысканнар: апостоллардан бютянняре барысы да Іудеянын, Самаріянын торлö жакларына таралышканнар.
 • Алладан куркыучы кешеляр Стефанны кюмгянняр, анын очöн бик жылашканнар.
 • Аммя Савлъ ышаныучыларны ойляреня кереб, ирлярен дя, катыннарын да остöряб китереб, öтöрмянгя биреб интектергян.
 • Таралышканнары шул арада изге сюзне сойляб жöргянняр.
 • Шулай Филиппь Самарія каласына килеб, андагыларга Христосны сойлягян.
 • Филиппъ кылган кодрятлярне эшетеб, кюреб, калык анын сойлягян сюзен бер кюnел белян тыnнаган.
 • Аларнын кюбесен эченнян шакшы тыннар бик каты укерешеб чыкканнар, сансызларнын, аксакларнын да кюбесе сауыкканнар.
 • Шул калада бик зур сойöнöч
 • Калада Симонъ атлы бер кеше булган, ул шунын алдыннан гна ÿзен äлля нейдей олога куйыб, сихырлек кылыб, Самарія калкынын исен китергян.
 • Барысы да, олосо да, кечесе дя аnар аҥ салыб äйткянняр: бу Алланын оло кыуаты, дигянняр.
 • Ул сихырляуе белян байтак багыт аларнын ислярен китергянгя кюря, аны аn салыб тыnнаганнар.
 • Äммя Алла Падшалыгы турысында, Іисусъ Христоснын исеме турысында изге хабяр сойляÿче Филиппка ышангач, ирляре дя, катыннары да чумыл д ыры лганн ар.
 • Симонъ ÿзе дя ышаныб чумылдырылган,аннары Филиппъ жаныннан китмягян; оло кыуатлар, кюб кодрятляр кылынганны кюреб, анын бик исе киткян.
 • Іерусалимдяге апостоллар, Самарія кешеляренен Алла сюзен кабыл алганнарын эшетеб, аларга Петръ белян Іоанны жибяргянняр.
 • Былар килеб, алар Святый Тынны алсыннар диб, алар очöн теляк иткянняр.
 • Святый Тын але аларнын берсеня дя иnмягян икян, алар тик Ходай Іисусъ исеменя гня чумылдырылганнар икян.
 • Шул чакта апостоллар алар остöня кулларын салганнар, алар Святый Тынны алганнар.
 • Апостоллар кулларын салыу арткылы Святый Тын бирелгянне кюреб,
 • Симонъ аларга акча алыб килеб, äйткян: бу кыуатны мипа да бирчегез, мин остбня кулымны салган кеше Святый Тынны алсын ыйы, дигян.
 • Аммя Петръ аnар äйткян: кöмöшöҥ узен белян бергя харяб булсын, син Алланын дяулятен акчага алырга уйладыn шул.
  21 Мында сина олош тя, катыш та жук, Алла карышысында синеn кюпелен дöрöс тöгöл
 • Инде айса бу жазыгыnа тяÿбя ит, Аллага инял, кюnелеn уйлаганыn сиҥа äлля кичерелер дя.
 • Синеn äче ÿткя тулыланганыnны, дороссбзлбк быгауында иісянеnне кюрямен, дигян.
 • Симонъ жауаб биреб äйткян: сез äйткяннен берсе дя миnа булмасын ыйы диб, сез минем очöн Ходайга инялегез, дигян.
 • Алар таныклык итеб, Ходай сюзен сойляб, кабат Іерусалимгякайтканнар, Самаріянын кюб ауылларында Евангеліене сойлягянняр.
 • Ходай пяриштясе Филиппка äйткян: тор да тöшлöккя таба Іерусалимнян Газага бара торган буш жулдан бар, дигян.
 • Ул торган да киткян. Шунда бер Ефіопія кешесе, евнухъ, Ефіопіядагы катын падша Кандакіянын санаты, анын бар малын саклаучы,
 • Іерусалимгя теляк итяргя килеуче, кайтыб барганда, арбада утырган койö, Исаія пагамбяр княгясен укый икян.
 • Тын Филиппка äйткян: жакын килеб, бу арбага жабыш, дигян.
 • Филиппъ жакын килеб, анын Исаія пагамбяр княгясен укыганын эшетеб, äйткян: ней укыганыnны аnныйсыn мы? дигян.
 • Ул äйткян: миҥа беряÿ дя аҥнатмагач, ничек аҥный алыйым, дигян; аннары Филиппка утенгян: менеб минем белян утыр, дигян.
 • Ул жазыудан укыган тош былай булган: Ул чалынырга сарык кюк алыб барылган; кыркыучы алдында дяшмей торган бярян кюк, Ул ауызын ачмый торган.
 • Ул кимсетелгян чакта, Апар хокбм кылынган, алай да Анын затын кем айтеб житкезя алыр? Анын терелеге жирдян кютяреб алына. (Исаіи 53,7-8).
 • Евнухъ Филиппка äйткян: сипа утенямен, айтче: пагамбяр мыны кем турысында айтя: ÿз турысында мы, äлля бютян турысында мы? дигян.
 • Филиппъ ауызын ачыб, шул жазганнан башлаб, апар Іисусъ турысында изге хабяр сойлягян.
 • Жул белян бара торгач, алар сыуга житкянняр: евнухъ äйткян: мына сыу, миnа чумылдырылырга ней комачау итя? дигян.
 • Филиипъ аnар äйткян: äгяр бар кюnелеnнян ышансаn, сиҥа монким, дигян. Ул жауаб биреб äйткян:Іисусъ Христоснын Алла Улы икяненя ышанамын, дигян.
 • Шунда арбасын туктатырга кушкан; Филиппъ белян евнухъ икесе дя сыуга кергянняр, Филиппъ аны чумылдырган.
 • Алар сыудан чыккач, евнухка Святый Тын иnгян, шул сяттюк Филиппны Ходай пяриштясе жук иткян: шунда евнухъ аны кюрмяс булыб, ÿз жулы белян сойöнöб киткян.
 • Филиппъ Азотъ дигян калага барыб тошкян; аннан Кесаріяга килгенче, бар калаларда да изге хабяр сойляб жöргян.