Скрыть
Церковнославянский (рус)
Словеса́ Амо́сова, я́же бы́ша въ карiаѳiари́мѣ от­ Ѳеку́и, я́же ви́дѣ о Иерусали́мѣ во дни́ Озі́и царя́ Иу́дина и во дни́ иеровоа́ма сы́на Иоа́сова царя́ Изра́илева, пре́жде двою́ лѣ́тъ тру́са.
И рече́: Госпо́дь от­ Сiо́на воз­глаго́ла и от­ Иерусали́ма даде́ гла́съ сво́й: и сѣ́товаша па́жити па́стырей, и и́зсше ве́рхъ карми́ль.
И рече́ Госпо́дь: за три́ нече́стiя Дама́ска и за четы́ри не от­вращу́ся его́, поне́же растро́ша пила́ми желѣ́зными иму́щыя во утро́бѣ су́щихъ въ Галаа́дѣ:
и послю́ о́гнь въ до́мъ азаи́ль, и поя́стъ основа́нiе сы́на Аде́рова:
и сокрушу́ вереи́ Дама́сковы, и потреблю́ живу́щыя съ по́ля о́нова, и посѣку́ пле́мя от­ муже́й Харра́нихъ, и плѣня́т­ся лю́дiе Си́рстiи наро́читiи, глаго́летъ Госпо́дь.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя Га́зы и за четы́ри не от­вращу́ся и́хъ, за е́же плѣни́ти и́мъ плѣне́нiе соломо́не, е́же заключи́ти во Идуме́ю:
и послю́ о́гнь на забра́ла Га́зы, и поя́стъ основа́нiе ея́:
и потреблю́ живу́щыя изъ азо́та, и изве́ржет­ся пле́мя изъ Аскало́на, и наведу́ ру́ку мою́ на аккаро́на, и поги́бнутъ оста́точнiи иноплеме́н­никовъ, глаго́летъ Госпо́дь.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя ти́рова и за четы́ри не от­вращу́ся его́, поне́же заключи́ша плѣ́н­ники соломо́ни во Идуме́ю и не помяну́ша завѣ́та бра́тня:
и послю́ о́гнь на забра́ла ти́рова, и поя́стъ основа́нiя его́.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя Идуме́йска и за четы́ри не от­вращу́ся и́хъ, поне́же прогна́ша бра́та сво­его́ мече́мъ и растли́ша ма́терь на земли́, и восхи́ти во свидѣ́нiе гро́зу свою́, и устремле́нiе свое́ снабдѣ́ на побѣ́ду:
и послю́ о́гнь въ Ѳема́нъ, и поя́стъ основа́нiя огра́дъ его́.
Сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: за три́ нече́стiя сыно́въ Аммо́нихъ и за четы́ри не от­вращу́ся и́хъ, поне́же распоря́ху иму́щыя во утро́бѣ Галаади́товъ, я́ко да разширя́тъ предѣ́лы своя́:
и разжегу́ о́гнь на забра́ла равва́ѳы, и поя́стъ основа́нiя ея́ съ во́племъ въ де́нь ра́ти, и потрясе́т­ся въ де́нь сконча́нiя сво­его́:
и по́йдутъ ца́рiе ея́ въ плѣ́нъ, жерцы́ и́хъ и кня́зи и́хъ вку́пѣ, глаго́летъ Госпо́дь.
Синодальный
Слова Амоса, одного из пастухов Фекойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя Иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя Израильского, за два года перед землетрясением.
И сказал он: Господь возгремит с Сиона и даст глас Свой из Иерусалима, и восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила.
Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами.
И пошлю огонь на дом Азаила, и пожрет он чертоги Венадада.
И сокрушу затворы Дамаска, и истреблю жителей долины Авен и держащего скипетр – из дома Еденова, и пойдет народ Арамейский в плен в Кир, говорит Господь.
Так говорит Господь: за три преступления Газы и за четыре не пощажу ее, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Едому.
И пошлю огонь в стены Газы, – и пожрет чертоги ее.
И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аскалоне, и обращу руку Мою на Екрон, и погибнет остаток Филистимлян, говорит Господь Бог.
Так говорит Господь: за три преступления Тира и за четыре не пощажу его, потому что они передали всех пленных Едому и не вспомнили братского союза.
Пошлю огонь в стены Тира, и пожрет чертоги его.
Так говорит Господь: за три преступления Едома и за четыре не пощажу его, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувства родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою.
И пошлю огонь на Феман, и пожрет чертоги Восора.
Так говорит Господь: за три преступления сынов Аммоновых и за четыре не пощажу их, потому что они рассекали беременных в Галааде, чтобы расширить пределы свои.
И запалю огонь в стенах Раввы, и пожрет чертоги ее, среди крика в день брани, с вихрем в день бури.
И пойдет царь их в плен, он и князья его вместе с ним, говорит Господь.
Итальянский
Parole di Amos, che era allevatore di pecore, di Tekòa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Ioas, re d'Israele, due anni prima del terremoto.
Egli disse:

"Il Signore ruggirà da Sion

e da Gerusalemme farà udire la sua voce;

saranno avvizziti i pascoli dei pastori,

sarà inaridita la cima del Carmelo".
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Damasco

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno trebbiato Gàlaad

con trebbie ferrate.
Alla casa di Cazaèl manderò il fuoco

e divorerà i palazzi di Ben-Adàd;
spezzerò il catenaccio di Damasco,

sterminerò chi siede sul trono di Bikat-Aven

e chi detiene lo scettro di Bet-Eden,

e il popolo di Aram sarà deportato in esilio a Kir",

dice il Signore.
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Gaza

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno deportato popolazioni intere

per consegnarle a Edom.
Manderò il fuoco alle mura di Gaza

e divorerà i suoi palazzi,
sterminerò chi siede sul trono di Asdod

e chi detiene lo scettro di Àscalon;

rivolgerò la mia mano contro Ekron

e così perirà il resto dei Filistei",

dice il Signore.
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Tiro

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno deportato popolazioni intere a Edom,

senza ricordare l'alleanza fraterna.
Manderò il fuoco alle mura di Tiro

e divorerà i suoi palazzi".
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti di Edom

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché ha inseguito con la spada suo fratello

e ha soffocato la pietà verso di lui,

perché la sua ira ha sbranato senza fine

e ha conservato lo sdegno per sempre.
Manderò il fuoco a Teman

e divorerà i palazzi di Bosra".
Così dice il Signore:

"Per tre misfatti degli Ammoniti

e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna,

perché hanno sventrato le donne incinte di Gàlaad

per allargare il loro confine.
Darò fuoco alle mura di Rabbà

e divorerà i suoi palazzi,

tra il fragore di un giorno di battaglia,

fra il turbine di un giorno di tempesta.
Il loro re andrà in esilio,

egli insieme ai suoi comandanti",

dice il Signore.


Issanda otsus Iisraeli naabrite kohta
Aamose sõnad sellest, mis ta nägi Iisraeli kohta Juuda kuninga Ussija päevil ja Iisraeli kuninga Jerobeami, Joase poja päevil kaks aastat enne maavärisemist. Aamos oli Tekoa karjaste hulgast.
Ta ütles: „Issand möirgab Siionist ja toob Jeruusalemmast kuuldavale oma hääle. Karjaste rohumaad leinavad ja Karmeli tipp kuivab.
Nõnda ütleb Issand: Damaskuse kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on peksnud Gileadi raudsete pahmavankritega.
Seepärast ma läkitan Hasaeli kotta tule ja see põletab Ben-Hadadi paleed.
Ja ma murran katki Damaskuse riivid, hävitan Bikat-Aaveni elanikud ja Beet-Edenist valitsuskepihoidja. Ja Süüria rahvas peab minema asumisele Kiiri, ütleb Issand.
Nõnda ütleb Issand: Assa kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on viinud kogu rahva asumisele, et anda neid Edomi võimusesse.
Seepärast läkitan ma Assa müüridesse tule ja see põletab ta paleed.
Ja ma hävitan Asdodist elanikud ning Askelonist valitsuskepihoidja. Ma pööran oma käe Ekroni vastu ja vilistite jääk hukkub, ütleb Issand Jumal.
Nõnda ütleb Issand: Tüürose kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on andnud Edomi võimusesse kõik asumiselesaadetud ega ole vendluslepingust hoolinud.
Seepärast läkitan ma Tüürose müüridesse tule ja see põletab ta paleed.
Nõnda ütleb Issand: Edomi kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest ta on oma venda mõõgaga taga ajanud ja on kaotanud oma halastuse; ta on pidanud viha ja on säilitanud oma raevu igaveseks.
Seepärast läkitan ma Teemanisse tule ja see põletab Bosra paleed.
Nõnda ütleb Issand: Ammonlaste kolme üleastumise pärast, koguni nelja pärast, ei võta ma oma otsust tagasi, sest nad on rebinud lõhki Gileadi rasedad naised, et laiendada oma maa-ala.
Seepärast süütan ma Rabba müüridesse tule ja see põletab ta paleed, kui lahingupäeval puhkeb sõjakisa ja puhkeb tormipäeva tuul.
Ja nende kuningas, tema ja ta vürstid saadetakse vangi üheskoos, ütleb Issand.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки