Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ и́наго а́нгела крѣ́пка сходя́ща съ небесе́, оболче́на во о́блакъ, и дуга́ надъ главо́ю [его́], и лице́ его́ я́ко со́лнце, и но́зѣ его́ я́ко столпи́ о́гнени,
 • и имѣ́яше въ руцѣ́ сво­е́й кни́гу разгибе́ну: и поста́ви но́гу свою́ десну́ю на мо́ри, а шу́юю на земли́,
 • и возопи́ гла́сомъ вели́кимъ, я́ко ле́въ рыка́я: и егда́ воз­гласи́, глаго́лаша се́дмь громо́въ гла́сы своя́.
 • И егда́ воз­гласи́ша {глаго́лаша} се́дмь громо́въ гла́сы своя́, хотѣ́хъ писа́ти: и слы́шахъ гла́съ съ небесе́ глаго́лющь ми́: запечатлѣ́й, я́же глаго́лаша се́дмь громо́въ, и сего́ не пиши́.
 • И а́нгелъ, его́же ви́дѣхъ стоя́ща на мо́ри и на земли́, воз­дви́же ру́ку свою́ на не́бо
 • и кля́т­ся живу́щимъ во вѣ́ки вѣко́въ, и́же созда́ не́бо и я́же на не́мъ, и зе́млю и я́же на не́й, и мо́ре и я́же въ не́мъ, я́ко лѣ́та уже́ не бу́детъ:
 • но во дни́ гла́са седма́го а́нгела, егда́ и́мать воструби́ти, тогда́ сконча́ет­ся та́йна Бо́жiя, я́коже благовѣсти́ сво­и́ми рабы́ проро́ки.
 • И гла́съ его́ слы́шахъ съ небесе́ па́ки глаго́лющь со мно́ю, и глаго́ла: иди́ и прiими́ кни́жицу разгну́тую въ руцѣ́ а́нгела стоя́щаго на мо́ри и на земли́.
 • И идо́хъ ко а́нгелу, глаго́ля ему́: да́ждь ми́ кни́жицу. И рече́ ми́: прiими́ и снѣ́ждь ю́: и горька́ бу́детъ во чре́вѣ тво­е́мъ, но во устѣ́хъ ти́ сладка́ бу́детъ я́ко ме́дъ.
 • И прiя́хъ кни́гу от­ руки́ а́нгела и снѣдо́хъ ю́: и бѣ́ во устѣ́хъ мо­и́хъ я́ко ме́дъ сладка́: и егда́ снѣдо́хъ ю́, горька́ бя́ше во чре́вѣ мо­е́мъ.
 • И рече́ ми́: подоба́етъ ти́ па́ки проро́че­с­т­вовати въ лю́дехъ и во племенѣ́хъ, и во язы́цѣхъ и въ царе́хъ мно́зѣхъ.
 • И видел я другого Ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком; над головою его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его как столпы огненные,
 • в руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю,
 • и воскликнул громким голосом, как рыкает лев; и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими.
 • И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать; но услышал голос с неба, говорящий мне: скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего.
 • И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу
 • и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет;
 • но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам Своим пророкам.
 • И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною, и сказал: пойди, возьми раскрытую книжку из руки Ангела, стоящего на море и на земле.
 • И я пошел к Ангелу, и сказал ему: дай мне книжку. Он сказал мне: возьми и съешь ее; она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед.
 • И взял я книжку из руки Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем.
 • И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках и царях многих.
 • ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة وعلى راسه قوس قزح ووجهه كالشمس ورجلاه كعمودي نار

 • ومعه في يده سفر صغير مفتوح فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الارض

 • وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الاسد.وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة باصواتها.

 • وبعدما تكلمت الرعود السبعة باصواتها كنت مزمعا ان اكتب فسمعت صوتا من السماء قائلا لي اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه.

 • والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الارض رفع يده الى السماء

 • واقسم بالحي الى ابد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والارض وما فيها والبحر وما فيه ان لا يكون زمان بعد

 • بل في ايام صوت الملاك السابع متى ازمع ان يبوّق يتم ايضا سرّ الله كما بشر عبيده الانبياء

 • والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني ايضا وقال اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الارض.

 • فذهبت الى الملاك قائلا له اعطني السفر الصغير.فقال لي خذه وكله فسيجعل جوفك مرّا ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.

 • فأخذت السفر الصغير من يد الملاك واكلته فكان في فمي حلوا كالعسل وبعد ما اكلته صار جوفي مرّا.

 • فقال لي يجب انك تتنبأ ايضا على شعوب وامم وألسنة وملوك كثيرين
 • და ვიხილე ანგელოზი ძლიერი, გარდამომავალი ზეცით, და ემოსა ღრუბელი; და ირისე, რომელ არს მშჳლდი ცისაჲ ბერძლებრ, იყო თავსა ზედა მისსა; და პირი მისი, ვითარცა მზე; და ფერჴნი მისნი, ვითარცა სუეტნი ცეცხლისანი.
 • და აქუნდა ჴელთა მისთა წიგნი განღებული. და დადვა ფერჴი მისი მარჯუენე ზღუასა ზედა და მარცხენე - ქუეყანასა ზედა.
 • და ჴმა-ყო ჴმითა დიდითა, ვითარცა ლომი რაჲ ყჳრინ. და რაჟამს ჴმა-ყო, თქუნეს შჳდთა ქუხილთა ჴმანი მათნი.
 • და რაჟამს თქუეს შჳდთა მათ ქუხილთა, მეგულებოდა წერად. და მესმა ჴმაჲ ზეცით, რომელი მეტყოდა: დაჰბეჭდე, რაჲ-ეგე თქუეს შჳდთა მათ ქუხილთა, და ნუ დასწერ.
 • და ანგელოზმან მან, რომელი-იგი ვიხილე ქუეყანასა ზედა და ზღუასა ზედა მდგომარე, აღიღო ჴელი თჳსი მარჯუენე ზეცად
 • და ფუცა მისა, რომელი-იგი ცხოველ არს უკუნითი უკუნისამდე, რომელმან დაჰბადა ცაჲ და რაჲ არს მას შინა, და ქუეყანაჲ და რაჲ არს მას შინა, და ზღუაჲ და რაჲ არს მას შინა, ვითარმედ: ჟამი არღა იყოს.
 • არამედ დღეთა მათ ჴმისა მეშჳდისა ანგელოზისა, რომელსა ეგულების დაცემად საყჳრისა, და აღესრულა საიდუმლოჲ ღმრთისაჲ, ვითარცა ახარა მონათა თჳსითა წინაჲსწარმეტყუელთა.
 • და ჴმაჲ იგი, რომელი მესმა პირველ, კუალად მეტყოდა მე, ვითარმედ: წარვედ და აღიღე წიგნი იგი განღებული ჴელთა შინა ანგელოზისა მის, მდგომარისა ზღუასა ზედა და ჴმელსა.
 • და წარვედ ანგელოზისა მის და ვარქუ მას მოცემად ჩემდა წიგნი იგი. და მრქუა მე, ვითარმედ: აღიღე და შეჭამე წიგნი ესე, და დაამწაროს მუცელი შენი, არამედ პირსა შენსა ტკბილ იყოს ვითარცა თაფლი.
 • და აღვიღე წიგნი იგი ჴელთაგან ანგელოზისათა და შევჭამე. და იყო პირსა შინა ჩემსა ტკბილ ვითარცა თაფლი. და რაჟამს შევჭამე იგი, დაამწარა მუცელი ჩემი.
 • და მრქუა მე: ჯერ-არს შენდა კუალად წინაწარმეტყუელებაჲ ერთა ზედა და წარმართთა და ენათა და მეფეთა ქუეყანისათა.
 • Анан мен асмандан булут жамынып тєшєп келе жаткан кєчтєє, башка периштени кљрдєм. Анын башынан жогору жакта кљк желе бар эле. Анын жєзє кєндљй жаркырап, буттары оттуу тирљљчтљрдљй болуп турду.
 • Анын колунда ачылган китепче бар экен. Ал оњ бутун дењизге, ал эми сол бутун кургак жерге коюп,
 • арстандын айкырыгындай болгон катуу єн менен кыйкырды. Ал кыйкырганда, жети кєн кєркєрљљ љздљрєнєн єнє менен сєйлљй баштады.
 • Жети кєн кєркєрљљ љздљрєнєн єндљрє менен сєйлљп жатканда, мен жазып алмакчы болдум. Бирок асмандан мага: «Жети кєн кєркєрљљнєн эмне деп сєйлљгљнєн жазба, аны жашырып кой», – деп айткан єндє уктум.
 • Бир буту менен дењизде, экинчи буту менен кургак жерде турган, мен кљргљн периште оњ колун асманга кљтљрєп,
 • асманды жана андагы бардык нерсени, жерди жана анын єстєндљгє бардык нерсени, дењизди жана анын ичиндеги бардык нерсени жараткан тєбљлєк Жашоочунун ысымы менен мындай деп ант берди: «Мындан ары создуктурулбайт.
 • Жетинчи периште сєйлљп, сурнай тарткан кєндљрдљ Кудайдын Љз кулдарына – пайгамбарларына айткан жашыруун сыры ишке ашат».
 • Мен асмандан уккан єн мага кайрадан мындай деп сєйлљй баштады: «Бар, бир буту дењизде, экинчи буту кургак жерде турган периштенин колундагы ачылган китепчени ал».
 • Ошондо мен периштеге барып: «Мага китепчени бер», – дедим. Ал мага: «Алгын да жегин. Ал сенин карыныња барганда, ачуу, бирок оозуњда балдай таттуу болот», – деди.
 • Мен периштенин колунан китепчени алдым да жедим. Ал менин оозумда балдай таттуу болду, бирок жегенден кийин, карынымда ачуу болуп калды.
 • Анан ал мага: «Сен элдер, уруулар, тилдер жана падышалар жљнєндљ кайрадан пайгамбарчылык кылууњ керек», – деди.