Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ, и се́, а́гнецъ стоя́ше на горѣ́ Сiо́нстѣй, и съ ни́мъ сто́ и четы́редесять и четы́ри ты́сящы, иму́ще и́мя Отца́ его́ напи́сано на челѣ́хъ сво­и́хъ.
 • И слы́шахъ гла́съ съ небесе́, я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ и я́ко гла́съ гро́ма вели́ка: и гла́съ слы́шахъ гуде́цъ гуду́щихъ въ гу́сли своя́
 • и пою́щихъ я́ко пѣ́снь но́ву предъ престо́ломъ и предъ четы́ри живо́тными и ста́рцы: и никто́же можа́­ше навы́кнути пѣ́сни, то́кмо сі́и сто́ и четы́редесять и четы́ри ты́сящы иску́плени от­ земли́.
 • Сі́и су́ть, и́же съ жена́ми не оскверни́шася, зане́ дѣ́в­с­т­вен­ницы су́ть: сі́и послѣ́дуютъ а́гнцу, а́може а́ще по́йдетъ. Сі́и су́ть ку́плени от­ люді́й пе́рвенцы Бо́гу и а́гнцу,
 • и во устѣ́хъ и́хъ не обрѣ́теся ле́сть: безъ поро́ка бо су́ть предъ престо́ломъ Бо́жiимъ.
 • И ви́дѣхъ и́наго а́нгела паря́ща посредѣ́ небесе́, иму́щаго ева́нгелiе вѣ́чно благовѣсти́ти живу́щымъ на земли́ и вся́кому пле́мени и язы́ку, и колѣ́ну и лю́демъ,
 • глаго́люща гла́сомъ вели́кимъ: убо́йтеся Бо́га и дади́те ему́ сла́ву, я́ко прiи́де ча́съ суда́ его́, и поклони́теся сотво́ршему не́бо и зе́млю, и мо́ре и исто́чники водны́я.
 • И и́нъ а́нгелъ вслѣ́дъ и́де, глаго́ля: паде́, паде́ Вавило́нъ гра́дъ вели́кiй, зане́ от­ вина́ я́рости любо­дѣя́нiя сво­его́ напо­и́ вся́ язы́ки.
 • И тре́тiй а́нгелъ вслѣ́дъ его́ и́де, глаго́ля гла́сомъ вели́кимъ: и́же а́ще кто́ покланя́ет­ся звѣ́рю и ико́нѣ его́ и прiе́млетъ начерта́нiе на челѣ́ сво­е́мъ или́ на руцѣ́ сво­е́й,
 • и то́й и́мать пи́ти от­ вина́ я́рости Бо́жiя, вина́ нера­ст­воре́на {влiя́н­на нера­ст­воре́на} въ ча́ши гнѣ́ва его́, и бу́детъ му́ченъ огне́мъ и жу́пеломъ предъ а́нгелы святы́ми и предъ а́гнцемъ:
 • и ды́мъ муче́нiя и́хъ во вѣ́ки вѣко́въ восхо́дитъ, и не и́мутъ поко́я де́нь и но́щь покланя́ющiися звѣ́рю и о́бразу его́ и прiе́млющiи начерта́нiе и́мене его́.
 • Здѣ́ е́сть терпѣ́нiе святы́хъ, и́же соблюда́ютъ за́повѣди Бо́жiя и вѣ́ру Иису́сову.
 • И слы́шахъ гла́съ съ небесе́, глаго́лющь ми́: напиши́: блаже́ни ме́ртвiи, умира́ющiи о Го́сподѣ от­ны́нѣ. Е́й, глаго́летъ Ду́хъ, да почі́ютъ от­ трудо́въ сво­и́хъ: дѣла́ бо и́хъ хо́дятъ вслѣ́дъ съ ни́ми.
 • И ви́дѣхъ, и се́, о́блакъ свѣ́телъ, и на о́блацѣ сѣдя́й подо́бенъ Сы́ну человѣ́ческому, имѣ́я на главѣ́ сво­е́й вѣне́цъ зла́тъ, и въ руцѣ́ его́ се́рпъ о́стръ.
 • И и́нъ а́нгелъ изы́де изъ хра́ма, вопiя́ ве́лiимъ гла́сомъ сѣдя́щему на о́блацѣ: посли́ се́рпъ тво́й и жни́, я́ко прiи́де ча́съ пожа́ти, зане́ и́зсше трава́ {жа́тва} земна́я.
 • И положи́ {пове́рже} сѣдя́й на о́блацѣ се́рпъ сво́й на зе́млю, и пожа́та бы́сть земля́.
 • И и́нъ а́нгелъ изы́де изъ це́ркве су́щiя на небеси́, имы́й и то́й се́рпъ о́стръ.
 • И и́нъ а́нгелъ изы́де от­ олтаря́, имы́й о́бласть на огни́, и возопи́ кли́чемъ вели́кимъ ко иму́щему се́рпъ о́стрый, глаго́ля: посли́ се́рпъ тво́й о́стрый и объе́мли гро́зды виногра́да земна́го, я́ко созрѣ́ша уже́ гро́здiе ея́.
 • И положи́ {ве́рже} а́нгелъ се́рпъ сво́й на земли́ {на зе́млю}, и обере́ виногра́дъ зе́мскiй и вложи́ въ точи́ло вели́кiя я́рости Бо́жiя.
 • И испра́но бы́сть точи́ло внѣ́ гра́да, и изы́де кро́вь от­ точи́ла да́же до у́здъ ко́нскихъ, от­ ста́дiй ты́сяща и ше́сть со́тъ.
 • И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
 • И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
 • Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
 • Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу,
 • и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.
 • И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
 • и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
 • И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.
 • И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,
 • тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
 • и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
 • Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
 • И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
 • И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
 • И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
 • И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.
 • И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.
 • И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды.
 • И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.
 • И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.
 • καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τὸ ἀρνίον ἑστὸς ἐπι­̀ τὸ ὄρος Σιών καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ἑκατὸν τεσ­σεράκον­τα τέσ­σαρες χιλιάδες ἔχουσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπι­̀ τῶν μετώπων αὐτῶν
 • καὶ ἤκουσα φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βρον­τῆς μεγά­λης καὶ ἡ φωνὴ ἣν ἤκουσα ὡς κιθαρῳδῶν κιθαριζόν­των ἐν ταῖς κιθάραις αὐτῶν
 • καὶ ᾄδουσιν ὡς ᾠδὴν καινὴν ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τῶν τεσ­σάρων ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο μαθεῖν τὴν ᾠδὴν εἰ μὴ αἱ ἑκατὸν τεσ­σεράκον­τα τέσ­σαρες χιλιάδες οἱ ἠγορασ­μέ­νοι ἀπο­̀ τῆς γῆς
 • οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν παρθένοι γάρ εἰσιν οὗτοι οἱ ἀκολουθοῦν­τες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπο­̀ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ
 • καὶ ἐν τῷ στόματι αὐτῶν οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἄμωμοί εἰσιν
 • καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι ἔχον­τα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπι­̀ τοὺς καθη­μέ­νους ἐπι­̀ τῆς γῆς καὶ ἐπι­̀ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσ­σαν καὶ λαόν
 • λέγων ἐν φωνῇ μεγά­λῃ φοβήθητε τὸν θεὸν καὶ δότε αὐτῷ δόξαν ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα τῆς κρίσεως αὐτοῦ καὶ προ­σκυνήσατε τῷ ποιήσαν­τι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ θάλασ­σαν καὶ πηγὰς ὑδάτων
 • καὶ ἄλλος ἄγγελος δεύ­τερος ἠκολούθησεν λέγων ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγά­λη ἣ ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πεπότικεν πάν­τα τὰ ἔθνη
 • καὶ ἄλλος ἄγγελος τρίτος ἠκολούθησεν αὐτοῖς λέγων ἐν φωνῇ μεγά­λῃ εἴ τις προ­σκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ λαμβάνει χάραγμα ἐπι­̀ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπι­̀ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
 • καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ κεκερασ­μέ­νου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ καὶ βασανισθή­σε­ται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον ἀγγέλων ἁγίων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου
 • καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτός οἱ προ­σκυνοῦν­τες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόμα­τος αὐτοῦ
 • ὧδε ἡ ὑπομονὴ τῶν ἁγίων ἐστίν οἱ τηροῦν­τες τὰς ἐν­τολὰς τοῦ θεοῦ καὶ τὴν πίστιν Ἰησοῦ
 • καὶ ἤκουσα φωνῆς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λεγούσης γράψον μακάριοι οἱ νεκροὶ οἱ ἐν κυρίῳ ἀπο­θνῄσκον­τες ἀπ᾿ ἄρτι ναί λέγει τὸ πνεῦμα ἵνα ἀναπαήσον­ται ἐκ τῶν κόπων αὐτῶν τὰ γὰρ ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ᾿ αὐτῶν
 • καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή καὶ ἐπι­̀ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοι­ον υἱὸν ἀνθρώπου ἔχων ἐπι­̀ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ
 • καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ κράζων ἐν φωνῇ μεγά­λῃ τῷ καθημένῳ ἐπι­̀ τῆς νεφέλης πέμψον τὸ δρέπανόν σου καὶ θέρισον ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα θερίσαι ὅτι ἐξηράνθη ὁ θερισμὸς τῆς γῆς
 • καὶ ἔβαλεν ὁ καθή­με­νος ἐπι­̀ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον αὐτοῦ ἐπι­̀ τὴν γῆν καὶ ἐθερίσθη ἡ γῆ
 • καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ ἔχων καὶ αὐτὸς δρέπανον ὀξύ
 • καὶ ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου ὁ ἔχων ἐξουσίαν ἐπι­̀ τοῦ πυρός καὶ ἐφώνησεν φωνῇ μεγά­λῃ τῷ ἔχον­τι τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ λέγων πέμψον σου τὸ δρέπανον τὸ ὀξὺ καὶ τρύγησον τοὺς βότρυας τῆς ἀμπέλου τῆς γῆς ὅτι ἤκμασαν αἱ σταφυλαὶ αὐτῆς
 • καὶ ἔβαλεν ὁ ἄγγελος τὸ δρέπανον αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν καὶ ἐτρύγησεν τὴν ἄμπελον τῆς γῆς καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν ληνὸν τοῦ θυμοῦ τοῦ θεοῦ τὸν μέγαν
 • καὶ ἐπατήθη ἡ ληνὸς ἔξωθεν τῆς πόλεως καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς ληνοῦ ἄχρι τῶν χαλινῶν τῶν ἵππων ἀπο­̀ σταδίων χιλίων ἑξακοσίων