Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И ви́дѣхъ, и се́, а́гнецъ стоя́ше на горѣ́ Сiо́нстѣй, и съ ни́мъ сто́ и четы́редесять и четы́ри ты́сящы, иму́ще и́мя Отца́ его́ напи́сано на челѣ́хъ сво­и́хъ.
 • И слы́шахъ гла́съ съ небесе́, я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ и я́ко гла́съ гро́ма вели́ка: и гла́съ слы́шахъ гуде́цъ гуду́щихъ въ гу́сли своя́
 • и пою́щихъ я́ко пѣ́снь но́ву предъ престо́ломъ и предъ четы́ри живо́тными и ста́рцы: и никто́же можа́­ше навы́кнути пѣ́сни, то́кмо сі́и сто́ и четы́редесять и четы́ри ты́сящы иску́плени от­ земли́.
 • Сі́и су́ть, и́же съ жена́ми не оскверни́шася, зане́ дѣ́в­с­т­вен­ницы су́ть: сі́и послѣ́дуютъ а́гнцу, а́може а́ще по́йдетъ. Сі́и су́ть ку́плени от­ люді́й пе́рвенцы Бо́гу и а́гнцу,
 • и во устѣ́хъ и́хъ не обрѣ́теся ле́сть: безъ поро́ка бо су́ть предъ престо́ломъ Бо́жiимъ.
 • И ви́дѣхъ и́наго а́нгела паря́ща посредѣ́ небесе́, иму́щаго ева́нгелiе вѣ́чно благовѣсти́ти живу́щымъ на земли́ и вся́кому пле́мени и язы́ку, и колѣ́ну и лю́демъ,
 • глаго́люща гла́сомъ вели́кимъ: убо́йтеся Бо́га и дади́те ему́ сла́ву, я́ко прiи́де ча́съ суда́ его́, и поклони́теся сотво́ршему не́бо и зе́млю, и мо́ре и исто́чники водны́я.
 • И и́нъ а́нгелъ вслѣ́дъ и́де, глаго́ля: паде́, паде́ Вавило́нъ гра́дъ вели́кiй, зане́ от­ вина́ я́рости любо­дѣя́нiя сво­его́ напо­и́ вся́ язы́ки.
 • И тре́тiй а́нгелъ вслѣ́дъ его́ и́де, глаго́ля гла́сомъ вели́кимъ: и́же а́ще кто́ покланя́ет­ся звѣ́рю и ико́нѣ его́ и прiе́млетъ начерта́нiе на челѣ́ сво­е́мъ или́ на руцѣ́ сво­е́й,
 • и то́й и́мать пи́ти от­ вина́ я́рости Бо́жiя, вина́ нера­ст­воре́на {влiя́н­на нера­ст­воре́на} въ ча́ши гнѣ́ва его́, и бу́детъ му́ченъ огне́мъ и жу́пеломъ предъ а́нгелы святы́ми и предъ а́гнцемъ:
 • и ды́мъ муче́нiя и́хъ во вѣ́ки вѣко́въ восхо́дитъ, и не и́мутъ поко́я де́нь и но́щь покланя́ющiися звѣ́рю и о́бразу его́ и прiе́млющiи начерта́нiе и́мене его́.
 • Здѣ́ е́сть терпѣ́нiе святы́хъ, и́же соблюда́ютъ за́повѣди Бо́жiя и вѣ́ру Иису́сову.
 • И слы́шахъ гла́съ съ небесе́, глаго́лющь ми́: напиши́: блаже́ни ме́ртвiи, умира́ющiи о Го́сподѣ от­ны́нѣ. Е́й, глаго́летъ Ду́хъ, да почі́ютъ от­ трудо́въ сво­и́хъ: дѣла́ бо и́хъ хо́дятъ вслѣ́дъ съ ни́ми.
 • И ви́дѣхъ, и се́, о́блакъ свѣ́телъ, и на о́блацѣ сѣдя́й подо́бенъ Сы́ну человѣ́ческому, имѣ́я на главѣ́ сво­е́й вѣне́цъ зла́тъ, и въ руцѣ́ его́ се́рпъ о́стръ.
 • И и́нъ а́нгелъ изы́де изъ хра́ма, вопiя́ ве́лiимъ гла́сомъ сѣдя́щему на о́блацѣ: посли́ се́рпъ тво́й и жни́, я́ко прiи́де ча́съ пожа́ти, зане́ и́зсше трава́ {жа́тва} земна́я.
 • И положи́ {пове́рже} сѣдя́й на о́блацѣ се́рпъ сво́й на зе́млю, и пожа́та бы́сть земля́.
 • И и́нъ а́нгелъ изы́де изъ це́ркве су́щiя на небеси́, имы́й и то́й се́рпъ о́стръ.
 • И и́нъ а́нгелъ изы́де от­ олтаря́, имы́й о́бласть на огни́, и возопи́ кли́чемъ вели́кимъ ко иму́щему се́рпъ о́стрый, глаго́ля: посли́ се́рпъ тво́й о́стрый и объе́мли гро́зды виногра́да земна́го, я́ко созрѣ́ша уже́ гро́здiе ея́.
 • И положи́ {ве́рже} а́нгелъ се́рпъ сво́й на земли́ {на зе́млю}, и обере́ виногра́дъ зе́мскiй и вложи́ въ точи́ло вели́кiя я́рости Бо́жiя.
 • И испра́но бы́сть точи́ло внѣ́ гра́да, и изы́де кро́вь от­ точи́ла да́же до у́здъ ко́нскихъ, от­ ста́дiй ты́сяща и ше́сть со́тъ.
 • И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
 • И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
 • Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
 • Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу,
 • и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.
 • И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
 • и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
 • И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.
 • И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,
 • тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
 • и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
 • Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
 • И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
 • И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
 • И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
 • И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.
 • И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.
 • И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды.
 • И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.
 • И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.
 • 我 又 观 看 , 见 羔 羊 站 在 锡 安 山 , 同 他 又 有 十 四 万 四 千 人 , 都 有 他 的 名 , 和 他 父 的 名 , 写 在 额 上 。
 • 我 听 见 从 天 上 有 声 音 , 像 众 水 的 声 音 , 和 大 雷 的 声 音 。 并 且 我 所 听 见 的 好 像 弹 琴 的 所 弹 的 琴 声 。
 • 他 们 在 宝 座 前 , 并 在 四 活 物 和 众 长 老 前 唱 歌 , 彷 佛 是 新 歌 。 除 了 从 地 上 买 来 的 那 十 四 万 四 千 人 以 外 , 没 有 人 能 学 这 歌 。
 • 这 些 人 未 曾 沾 染 妇 女 , 他 们 原 是 童 身 。 羔 羊 无 论 往 那 里 去 , 他 们 都 跟 随 他 。 他 们 是 从 人 间 买 来 的 , 作 初 熟 的 果 子 归 与 神 和 羔 羊 。
 • 在 他 们 口 中 察 不 出 谎 言 来 。 他 们 是 没 有 瑕 疵 的 。
 • 我 又 看 见 另 一 位 天 使 飞 在 空 中 , 有 永 远 的 福 音 要 传 给 住 在 地 上 的 人 , 就 是 各 国 各 族 各 方 各 民 。
 • 他 大 声 说 , 应 当 敬 畏 神 , 将 荣 耀 归 给 他 。 因 他 施 行 审 判 的 时 候 已 经 到 了 。 应 当 敬 拜 那 创 造 天 地 海 和 众 水 泉 源 的 。
 • 又 有 第 二 位 天 使 , 接 着 说 , 叫 万 民 喝 邪 淫 大 怒 之 酒 的 巴 比 伦 大 城 倾 倒 了 , 倾 倒 了 。
 • 又 有 第 三 位 天 使 , 接 着 他 们 , 大 声 说 , 若 有 人 拜 兽 和 兽 像 , 在 额 上 , 或 在 手 上 , 受 了 印 记 ,
 • 这 人 也 必 喝 神 大 怒 的 酒 , 此 酒 斟 在 神 忿 怒 的 杯 中 纯 一 不 杂 。 他 要 在 圣 天 使 和 羔 羊 面 前 , 在 火 与 硫 磺 之 中 受 痛 苦 。
 • 他 受 痛 苦 的 烟 往 上 冒 , 直 到 永 永 远 远 。 那 些 拜 兽 和 兽 像 受 他 名 之 印 记 的 , 昼 夜 不 得 安 宁 。
 • 圣 徒 的 忍 耐 就 在 此 。 他 们 是 守 神 诫 命 , 和 耶 稣 真 道 的 。
 • 我 听 见 从 天 上 有 声 音 说 , 你 要 写 下 , 从 今 以 后 , 在 主 里 面 而 死 的 人 有 福 了 。 圣 灵 说 , 是 的 , 他 们 息 了 自 己 的 劳 苦 , 作 工 的 果 效 也 随 着 他 们 。
 • 我 又 观 看 , 见 有 一 片 白 云 , 云 上 坐 着 一 位 好 像 人 子 , 头 上 戴 着 金 冠 冕 , 手 里 拿 着 快 镰 刀 。
 • 又 有 一 位 天 使 从 殿 中 出 来 , 向 那 坐 在 云 上 的 大 声 喊 着 说 , 伸 出 你 的 镰 刀 来 收 割 。 因 为 收 割 的 时 候 已 经 到 了 , 地 上 的 庄 稼 已 经 熟 透 了 。
 • 那 坐 在 云 上 的 , 就 把 镰 刀 扔 在 地 上 。 地 上 的 庄 稼 就 被 收 割 了 。
 • 又 有 一 位 天 使 从 天 上 的 殿 中 出 来 , 他 也 拿 着 快 镰 刀 。
 • 又 有 一 位 天 使 从 祭 坛 中 出 来 , 是 有 权 柄 管 火 的 , 向 拿 着 快 镰 刀 的 大 声 喊 着 说 , 伸 出 快 镰 刀 来 收 取 地 上 葡 萄 树 的 果 子 。 因 为 葡 萄 熟 透 了 。
 • 那 天 使 就 把 镰 刀 扔 在 地 上 , 收 取 了 地 上 的 葡 萄 , 丢 在 神 忿 怒 的 大 酒 榨 中 。
 • 那 酒 榨 踹 在 城 外 , 就 有 血 从 酒 榨 里 流 出 来 , 高 到 马 的 嚼 环 , 远 有 六 百 里 。