Скрыть
14:3
14:6
14:9
14:12
14:16
14:17
16:1
16:3
16:4
16:7
16:8
16:9
16:10
16:11
16:16
16:17
16:20
16:21
19:2
19:5
19:9
19:10
19:18
19:19
19:21
Церковнославянский (рус)
И ви́дѣхъ, и се́, а́гнецъ стоя́ше на горѣ́ Сiо́нстѣй, и съ ни́мъ сто́ и четы́редесять и четы́ри ты́сящы, иму́ще и́мя Отца́ его́ напи́сано на челѣ́хъ сво­и́хъ.
И слы́шахъ гла́съ съ небесе́, я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ и я́ко гла́съ гро́ма вели́ка: и гла́съ слы́шахъ гуде́цъ гуду́щихъ въ гу́сли своя́
и пою́щихъ я́ко пѣ́снь но́ву предъ престо́ломъ и предъ четы́ри живо́тными и ста́рцы: и никто́же можа́­ше навы́кнути пѣ́сни, то́кмо сі́и сто́ и четы́редесять и четы́ри ты́сящы иску́плени от­ земли́.
Сі́и су́ть, и́же съ жена́ми не оскверни́шася, зане́ дѣ́в­с­т­вен­ницы су́ть: сі́и послѣ́дуютъ а́гнцу, а́може а́ще по́йдетъ. Сі́и су́ть ку́плени от­ люді́й пе́рвенцы Бо́гу и а́гнцу,
и во устѣ́хъ и́хъ не обрѣ́теся ле́сть: безъ поро́ка бо су́ть предъ престо́ломъ Бо́жiимъ.
И ви́дѣхъ и́наго а́нгела паря́ща посредѣ́ небесе́, иму́щаго ева́нгелiе вѣ́чно благовѣсти́ти живу́щымъ на земли́ и вся́кому пле́мени и язы́ку, и колѣ́ну и лю́демъ,
глаго́люща гла́сомъ вели́кимъ: убо́йтеся Бо́га и дади́те ему́ сла́ву, я́ко прiи́де ча́съ суда́ его́, и поклони́теся сотво́ршему не́бо и зе́млю, и мо́ре и исто́чники водны́я.
И и́нъ а́нгелъ вслѣ́дъ и́де, глаго́ля: паде́, паде́ Вавило́нъ гра́дъ вели́кiй, зане́ от­ вина́ я́рости любо­дѣя́нiя сво­его́ напо­и́ вся́ язы́ки.
И тре́тiй а́нгелъ вслѣ́дъ его́ и́де, глаго́ля гла́сомъ вели́кимъ: и́же а́ще кто́ покланя́ет­ся звѣ́рю и ико́нѣ его́ и прiе́млетъ начерта́нiе на челѣ́ сво­е́мъ или́ на руцѣ́ сво­е́й,
и то́й и́мать пи́ти от­ вина́ я́рости Бо́жiя, вина́ нера­ст­воре́на {влiя́н­на нера­ст­воре́на} въ ча́ши гнѣ́ва его́, и бу́детъ му́ченъ огне́мъ и жу́пеломъ предъ а́нгелы святы́ми и предъ а́гнцемъ:
и ды́мъ муче́нiя и́хъ во вѣ́ки вѣко́въ восхо́дитъ, и не и́мутъ поко́я де́нь и но́щь покланя́ющiися звѣ́рю и о́бразу его́ и прiе́млющiи начерта́нiе и́мене его́.
Здѣ́ е́сть терпѣ́нiе святы́хъ, и́же соблюда́ютъ за́повѣди Бо́жiя и вѣ́ру Иису́сову.
И слы́шахъ гла́съ съ небесе́, глаго́лющь ми́: напиши́: блаже́ни ме́ртвiи, умира́ющiи о Го́сподѣ от­ны́нѣ. Е́й, глаго́летъ Ду́хъ, да почі́ютъ от­ трудо́въ сво­и́хъ: дѣла́ бо и́хъ хо́дятъ вслѣ́дъ съ ни́ми.
И ви́дѣхъ, и се́, о́блакъ свѣ́телъ, и на о́блацѣ сѣдя́й подо́бенъ Сы́ну человѣ́ческому, имѣ́я на главѣ́ сво­е́й вѣне́цъ зла́тъ, и въ руцѣ́ его́ се́рпъ о́стръ.
И и́нъ а́нгелъ изы́де изъ хра́ма, вопiя́ ве́лiимъ гла́сомъ сѣдя́щему на о́блацѣ: посли́ се́рпъ тво́й и жни́, я́ко прiи́де ча́съ пожа́ти, зане́ и́зсше трава́ {жа́тва} земна́я.
И положи́ {пове́рже} сѣдя́й на о́блацѣ се́рпъ сво́й на зе́млю, и пожа́та бы́сть земля́.
И и́нъ а́нгелъ изы́де изъ це́ркве су́щiя на небеси́, имы́й и то́й се́рпъ о́стръ.
И и́нъ а́нгелъ изы́де от­ олтаря́, имы́й о́бласть на огни́, и возопи́ кли́чемъ вели́кимъ ко иму́щему се́рпъ о́стрый, глаго́ля: посли́ се́рпъ тво́й о́стрый и объе́мли гро́зды виногра́да земна́го, я́ко созрѣ́ша уже́ гро́здiе ея́.
И положи́ {ве́рже} а́нгелъ се́рпъ сво́й на земли́ {на зе́млю}, и обере́ виногра́дъ зе́мскiй и вложи́ въ точи́ло вели́кiя я́рости Бо́жiя.
И испра́но бы́сть точи́ло внѣ́ гра́да, и изы́де кро́вь от­ точи́ла да́же до у́здъ ко́нскихъ, от­ ста́дiй ты́сяща и ше́сть со́тъ.
И слы́шахъ гла́съ ве́лiй от­ хра́ма глаго́лющь седми́мъ а́нгеломъ: иди́те и излі́йте се́дмь фiа́лъ я́рости Бо́жiя на зе́млю.
И и́де пе́рвый а́нгелъ и излiя́ фiа́лъ сво́й на зе́млю: и бы́сть гно́й зо́лъ и лю́тъ на человѣ́цѣхъ иму́щихъ начерта́нiе звѣри́но и кла́ня­ю­щихся ико́нѣ его́.
И вторы́й а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й въ мо́ре: и бы́сть кро́вь я́ко мертвеца́, и вся́ка душа́ жива́ у́мре въ мо́ри.
И тре́тiй а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на рѣ́ки и на исто́чники водны́я: и бы́сть кро́вь.
И слы́шахъ а́нгела водна́го глаго́люща: пра́веденъ еси́, Го́споди, сы́й и и́же бѣ́, и преподо́бенъ, я́ко сiя́ суди́лъ еси́:
зане́ кро́вь святы́хъ и проро́къ излiя́ша, и кро́вь и́мъ да́лъ еси́ пи́ти: досто́йни бо су́ть.
И слы́шахъ друга́го от­ олтаря́ глаго́люща: е́й, Го́споди Бо́же Вседержи́телю, и́стин­ни и пра́ви суди́ тво­и́.
И четве́ртый а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на со́лнце: и дано́ бы́сть ему́ опаля́ти человѣ́ки огне́мъ.
И опали́шася человѣ́цы зно́­емъ вели́кимъ, и ху́лиша и́мя Бо́жiе, и́же и́мать о́бласть на я́звахъ си́хъ, и не пока́яшася да́ти ему́ сла́вы.
И пя́тый а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на престо́лъ звѣри́нъ: и бы́сть ца́р­ст­во его́ омраче́но, и жва́ху язы́ки своя́ от­ болѣ́зни,
и ху́лиша Бо́га небе́снаго от­ болѣ́зни и от­ я́звъ сво­и́хъ, и не пока́яшася от­ дѣ́лъ сво­и́хъ.
И шесты́й а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на рѣку́ вели́ку Евфра́тъ: и изся́че вода́ ея́, да угото́вит­ся пу́ть царе́мъ су́щымъ от­ восто́къ со́лнечныхъ.
И ви́дѣхъ изъ у́стъ змі́я и изъ у́стъ звѣ́ря и изъ у́стъ лжа́го проро́ка ду́хи три́ нечи́стыя, я́ко жа́бы исходя́щыя:
су́ть бо ду́си де́монстiи творя́ще зна́менiя, и́же исхо́дятъ къ царе́мъ всея́ вселе́н­ныя, собра́ти я́ на бра́нь въ де́нь то́й вели́кiй Бо́га Вседержи́теля.
Се́, гряду́ я́ко та́ть: блаже́нъ бдя́й и блюды́й ри́зы своя́, да не на́гъ хо́дитъ и у́зрятъ срамоту́ его́.
И собра́ и́хъ на мѣ́сто нарица́емое Евре́йски Армагеддо́нъ.
И седмы́й а́нгелъ излiя́ фiа́лъ сво́й на воз­ду́хъ: и изы́де гла́съ ве́лiй от­ хра́ма небесе́ от­ престо́ла, глаго́ля: бы́сть.
И бы́ша блиста́нiя и гро́ми и гла́си, и бы́сть тру́съ вели́къ, яко́въ николи́же бы́сть, от­не́лѣже бы́ша человѣ́цы на земли́, толи́къ тру́съ, та́ко ве́лiй.
И бы́сть гра́дъ вели́къ въ три́ ча́сти, и гра́ди язы́честiи падо́ша, и Вавило́нъ вели́кiй помянове́нъ бы́сть предъ Бо́гомъ, да́ти ему́ ча́шу вина́ я́рости гнѣ́ва сво­его́.
И вся́къ о́стровъ бѣжа́, и го́ры не обрѣто́шася:
и гра́дъ вели́къ, я́ко тала́нтесъ, сни́де съ небесе́ на человѣ́ки: и ху́лиша человѣ́цы Бо́га от­ я́звы гра́дныя, я́ко ве́лiя е́сть я́зва его́ зѣло́.
И по си́хъ слы́шахъ гла́съ ве́лiй наро́да мно́га на небеси́, глаго́лющаго: аллилу́iа: спасе́нiе и сла́ва, и че́сть и си́ла Го́споду на́­шему,
я́ко и́стин­ни и пра́ви суди́ его́: я́ко суди́лъ е́сть любо­дѣ́йцу вели́ку, я́же посмради́ {растли́} зе́млю любо­дѣя́нiемъ сво­и́мъ, и от­мсти́лъ кро́вь рабо́въ сво­и́хъ от­ руки́ ея́.
И второ́е рѣ́ша: аллилу́iа. И ды́мъ ея́ восхожда́­ше во вѣ́ки вѣко́въ.
И падо́ша два́десять и четы́ри ста́рцы и четы́ри живо́тна и поклони́шася богови сѣдя́щему на престо́лѣ, глаго́люще: ами́нь, аллилу́iа.
И гла́съ изы́де от­ престо́ла глаго́лющь: по́йте Бо́гу на́­шему, вси́ раби́ его́ и боя́щiися его́, и ма́лiи и вели́цыи.
И слы́шахъ я́ко гла́съ наро́да мно́га, и я́ко гла́съ во́дъ мно́гихъ, и я́ко гла́съ громо́въ крѣ́пкихъ, глаго́лющихъ: аллилу́iа, я́ко воцари́ся Госпо́дь Бо́гъ Вседержи́тель:
ра́дуимся и весели́мся, и дади́мъ сла́ву ему́: я́ко прiи́де бра́къ а́гнчiй, и жена́ его́ угото́вила е́сть себе́.
И дано́ бы́сть е́й облещи́ся въ виссо́нъ чи́стъ и свѣ́телъ: виссо́нъ бо оправда́нiя святы́хъ е́сть.
И глаго́ла ми́: напиши́: блаже́ни зва́н­нiи на ве́черю бра́ка а́гнча. И глаго́ла ми́: сiя́ словеса́ и́стин­на Бо́жiя су́ть.
И па́дъ предъ нога́ма его́, поклони́хся ему́: и глаго́ла ми́: ви́ждь, ни́: клевре́тъ ти́ е́смь и бра́тiй тво­и́хъ иму́щихъ свидѣ́тел­ст­во Иису́сово: Бо́гу поклони́ся: свидѣ́тел­ст­во бо Иису́сово е́сть Ду́хъ проро́че­ст­вiя.
И ви́дѣхъ не́бо от­ве́рсто, и се́, ко́нь бѣ́лъ, и сѣдя́й на не́мъ вѣ́ренъ и и́стиненъ, и правосу́дный и во́ин­ствен­ный:
о́чи же ему́ [еста́] я́ко пла́мень о́гненъ, и на главѣ́ его́ вѣнцы́ мно́зи: имы́й и́мя напи́сано, е́же никто́же вѣ́сть, то́кмо о́нъ са́мъ:
и облече́нъ въ ри́зу червле́ну кро́вiю. И нарица́ет­ся и́мя его́ сло́во Бо́жiе.
И во́ин­ства небе́сная идя́ху вслѣ́дъ его́ на ко́нехъ бѣ́лыхъ, облече́ни въ виссо́нъ бѣ́лъ и чи́стъ.
И изъ у́стъ его́ изы́де ору́жiе остро́, да тѣ́мъ избiе́тъ язы́ки: и то́й упасе́тъ я́ жезло́мъ желѣ́знымъ, и то́й пере́тъ точи́ло вина́ я́рости и гнѣ́ва Бо́жiя Вседержи́телева.
И и́мать на ри́зѣ и на стегнѣ́ сво­е́мъ и́мя напи́сано: Ца́рь царе́мъ и Госпо́дь господе́мъ.
И ви́дѣхъ еди́наго а́нгела стоя́ща на со́лнцѣ: и возопи́ гла́сомъ ве́лiимъ, глаго́ля всѣ́мъ пти́цамъ паря́щымъ посредѣ́ небесе́: прiиди́те и собери́теся на ве́черю вели́кую Бо́жiю,
да снѣ́сте пло́ти царе́й и пло́ти крѣ́пкихъ и пло́ти ты́сящниковъ, и пло́ти ко́ней и сѣдя́щихъ на ни́хъ, и пло́ти всѣ́хъ свобо́дныхъ и рабо́въ, и ма́лыхъ и вели́кихъ.
И ви́дѣхъ звѣ́ря и цари́ земны́я и во́и и́хъ со́браны сотвори́ти бра́нь съ сѣдя́щимъ на кони́ и съ во́ин­ствы его́.
И я́тъ бы́сть звѣ́рь и съ ни́мъ лжи́вый проро́къ, сотвори́вый зна́менiя предъ ни́мъ, и́миже прельсти́ прiе́мшыя начерта́нiе звѣри́но и покланя́ющыяся ико́нѣ его́: жи́ва вве́ржена бы́ста о́ба въ е́зеро о́гнен­ное горя́щее жу́пеломъ:
а про́чiи убiе́ни бы́ша ору́жiемъ сѣдя́щаго на кони́, изше́дшимъ изъ у́стъ его́: и вся́ пти́цы насы́тишася от­ пло́тей и́хъ.
И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах.
И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и как звук сильного грома; и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих.
Они поют как бы новую песнь пред престолом и пред четырьмя животными и старцами; и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли.
Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу,
и в устах их нет лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.
И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену, и языку и народу;
и говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь Сотворившему небо и землю, и море и источники вод.
И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы.
И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою,
тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем;
и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его.
Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса.
И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.
И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела.
И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата.
И другой Ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом.
И иной Ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря: пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды.
И поверг Ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божия.
И истоптаны ягоды в точиле за городом, и потекла кровь из точила даже до узд конских, на тысячу шестьсот стадий.
И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю.
Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его.
Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море.
Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь.
И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил;
за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того.
И услышал я другого от жертвенника говорящего: ей, Господи Боже Вседержитель, истинны и праведны суды Твои.
Четвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было ему жечь людей огнем.
И жег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над сими язвами, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу.
Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания,
и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих.
Шестой Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного.
И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:
это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя.
Се, иду как тать: блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не увидели срамоты его.
И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон.
Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось!
И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!
И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева Его.
И всякий остров убежал, и гор не стало;
и град, величиною в талант, пал с неба на людей; и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая.
После сего я услышал на небе громкий голос как бы многочисленного народа, который говорил: аллилуия! спасение и слава, и честь и сила Господу нашему!
Ибо истинны и праведны суды Его: потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством своим, и взыскал кровь рабов Своих от руки ее.
И вторично сказали: аллилуия! И дым ее восходил во веки веков.
Тогда двадцать четыре старца и четыре животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: аминь! аллилуия!
И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие.
И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: аллилуия! ибо воцарился Господь Бог Вседержитель.
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.
И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии.
Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо свидетельство Иисусово есть дух пророчества.
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и Истинный, Который праведно судит и воинствует.
Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.
Он был облечен в одежду, обагренную кровью. Имя Ему: «Слово Божие».
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый.
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.
На одежде и на бедре Его написано имя: «Царь царей и Господь господствующих».
И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по средине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию,
чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих.
И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на коне и с воинством Его.
И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою;
а прочие убиты мечом Сидящего на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов