Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И по си́хъ ви́дѣхъ и́на а́нгела сходя́ща съ небесе́, иму́ща о́бласть ве́лiю: и земля́ просвѣти́ся от­ сла́вы его́.
 • И возопи́ въ крѣ́пости, гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: паде́, паде́ Вавило́нъ вели́кiй, и бы́сть жили́ще бѣсо́мъ и храни́тель вся́кому ду́ху нечи́сту, и храни́лище всѣ́хъ пти́цъ нечи́стыхъ и ненави́димыхъ: я́ко от­ вина́ я́рости любо­дѣя́нiя сво­его́ напо­и́ вся́ язы́ки,
 • и ца́рiе зе́мстiи съ не́ю любы́ дѣ́яша, и купцы́ зе́мстiи от­ си́лы пи́щи ея́ {от­ бога́т­ст­ва сласте́й его́} разбогатѣ́ша.
 • И слы́шахъ гла́съ и́нъ съ небесе́, глаго́лющь: изыди́те изъ нея́, лю́дiе мо­и́, да не при­­частите́ся грѣхо́мъ ея́ и от­ я́звъ ея́ да не вреди́теся:
 • я́ко прилѣпи́шася {взыдо́ша} грѣси́ ея́ да́же до небесе́, и помяну́ Бо́гъ непра́вды ея́.
 • Воздади́те е́й, я́ко и та́ воз­даде́ ва́мъ, и усугу́бите е́й сугу́бо по дѣло́мъ ея́: ча́­шею, е́юже черпа́ [ва́мъ], черпли́те е́й сугу́бо.
 • Ели́ко просла́вися и разсвирѣ́пѣ {наслади́ся}, толи́ко дади́те е́й му́къ и рыда́нiй: я́ко въ се́рдцы сво­е́мъ глаго́летъ, [я́ко] сѣжу́ цари́цею, и вдова́ нѣ́смь, и рыда́нiя не и́мамъ ви́дѣти.
 • Сего́ ра́ди во еди́нъ де́нь прiи́дутъ я́звы е́й, сме́рть и пла́чь и гла́дъ, и огне́мъ сожжена́ бу́детъ, я́ко крѣ́покъ Госпо́дь Бо́гъ судя́й е́й.
 • И воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся ея́ ца́рiе зе́мстiи, любы́ дѣ́яв­шiи съ не́ю и разсвирѣ́пѣв­шiи, егда́ у́зрятъ ды́мъ запале́нiя ея́,
 • издале́ча стоя́ще за стра́хъ му́къ ея́, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй Вавило́нъ, гра́дъ крѣ́пкiй, я́ко во еди́нъ ча́съ прiи́де су́дъ тво́й.
 • И купцы́ зе́мстiи воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся о не́мъ, я́ко бреме́нъ и́хъ никто́же купу́етъ ктому́,
 • бреме́нъ зла́та и сребра́, и ка́менiя драга́го и би́сера, и ви́сса и порфи́ры, и ше́лка и черве́ни, и вся́каго дре́ва Ѳии́н­на, и вся́каго сосу́да изъ ко́сти слоно́выя, и вся́каго сосу́да от­ дре́ва честна́го, и мѣ́дяна и желѣ́зна и мра́морна,
 • и кори́цы и ѳимiа́ма, и ми́ра и Лива́на, и вина́ и еле́а, и семида́ла и пшени́цы, и скота́ и ове́цъ, и ко́ней и колесни́цъ, и тѣле́съ и ду́шъ человѣ́ческихъ.
 • И ово́щи похоте́й души́ тво­ея́ от­идо́ша от­ тебе́, и вся́ ту́чная и свѣ́тлая от­идо́ша от­ тебе́, и ктому́ не и́маши обрѣсти́ и́хъ.
 • Купцы́ си́ми обога́щшеся от­ нея́, издале́ча ста́нутъ за стра́хъ муче́нiя ея́, рыда́юще и пла́чущеся,
 • и глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, облече́н­ный ви́ссомъ и порфи́рою и червлени́цею, и позлаще́ный зла́томъ и ка́менiемъ драги́мъ и би́серомъ
 • я́ко во еди́нъ ча́съ поги́бе толи́ко бога́т­ст­во. И вся́къ ко́рмчiй, и вся́къ пла́ваяй въ корабле́хъ, и вся́къ ели́къ въ мо́ри дѣ́лаяй {и ве́сь въ корабле́хъ наро́дъ, и корабе́лницы, и ели́цы въ мо́ри дѣ́лаютъ}, издале́ча ста́ша,
 • и вопiя́ху, ви́дяще ды́мъ раждеже́нiя его́, глаго́люще: кі́й подо́бенъ гра́ду вели́кому?
 • И положи́ша пе́рсть на глава́хъ сво­и́хъ, и возопи́ша пла́чущеся и рыда́юще, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, въ не́мже обогати́шася вси́ иму́щiи корабли́ въ мо́ри, от­ че́сти {бога́т­ст­ва} его́: я́ко еди́нѣмъ часо́мъ запустѣ́.
 • Весели́ся о се́мъ, небо, и святі́и апо́столи и проро́цы, я́ко суди́ Бо́гъ су́дъ ва́шъ от­ него́.
 • И взя́тъ еди́нъ а́нгелъ крѣ́покъ ка́мень вели́къ я́ко же́рновъ и ве́рже въ мо́ре, глаго́ля: та́ко стремле́нiемъ вве́рженъ бу́детъ Вавило́нъ гра́дъ вели́кiй, и не и́мать обрѣсти́ся ктому́:
 • и гла́съ гуде́цъ и мусикі́й, и писка́телей и тру́бъ не и́мать слы́шатися ктому́ въ тебѣ́: и вся́къ хитре́цъ вся́кiя хи́трости не обря́щет­ся ктому́ въ тебѣ́, и шу́мъ же́рновный не бу́детъ слы́шанъ въ тебѣ́:
 • и свѣ́тъ свѣти́лника не и́мать свѣти́ти въ тебѣ́ ктому́, и гла́съ жениха́ и невѣ́сты не и́мать слы́шанъ бы́ти въ тебѣ́ ктому́: я́ко купцы́ тво­и́ бѣ́ша вельмо́жи зе́мстiи, я́ко волхвова́нiи тво­и́ми прельще́ни бы́ша вси́ язы́цы.
 • И въ не́мъ кро́вь проро́ческа и святы́хъ обрѣ́теся и всѣ́хъ избiе́н­ныхъ на земли́.
 • После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.
 • И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,
 • и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
 • И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
 • ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
 • Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
 • Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!»
 • За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
 • И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,
 • стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
 • И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает,
 • товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
 • корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
 • И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.
 • Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая
 • и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,
 • ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
 • и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
 • И посы́пали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!
 • Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
 • И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
 • И го́лоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;
 • и свет светильника уже не появится в тебе; и го́лоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.
 • И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
 • 此 后 , 我 看 见 另 有 一 位 有 大 权 柄 的 天 使 从 天 降 下 。 地 就 因 他 的 荣 耀 发 光 。
 • 他 大 声 喊 着 说 , 巴 比 伦 大 城 倾 倒 了 , 成 了 鬼 魔 的 住 处 , 和 各 样 污 秽 之 灵 的 巢 穴 , ( 或 作 牢 狱 下 同 ) 并 各 样 污 秽 可 憎 之 雀 鸟 的 巢 穴 。
 • 因 为 列 国 都 被 他 邪 淫 大 怒 的 酒 倾 倒 了 。 地 上 的 君 王 与 他 行 淫 , 地 上 的 客 商 , 因 他 奢 华 太 过 就 发 了 财 。
 • 我 又 听 见 从 天 上 有 声 音 说 , 我 的 民 哪 , 你 们 要 从 那 城 出 来 , 免 得 与 他 一 同 有 罪 , 受 他 所 受 的 灾 殃 。
 • 因 他 的 罪 恶 滔 天 他 的 不 义 神 已 经 想 起 来 了 。
 • 他 怎 样 待 人 , 也 要 怎 样 待 他 , 按 他 所 行 的 加 倍 的 报 应 他 。 用 他 调 酒 的 杯 , 加 倍 的 调 给 他 喝 。
 • 他 怎 样 荣 耀 自 己 , 怎 样 奢 华 , 也 当 叫 他 照 样 痛 苦 悲 哀 。 因 他 心 里 说 , 我 坐 了 皇 后 的 位 , 并 不 是 寡 妇 , 决 不 至 于 悲 哀 。
 • 所 以 在 一 天 之 内 , 他 的 灾 殃 要 一 齐 来 到 , 就 是 死 亡 , 悲 哀 , 饥 荒 , 他 又 要 被 火 烧 尽 了 。 因 为 审 判 他 的 主 神 大 有 能 力 。
 • 地 上 的 君 王 , 素 来 与 他 行 淫 一 同 奢 华 的 , 看 见 烧 他 的 烟 , 就 必 为 他 哭 泣 哀 号 。
 • 因 怕 他 的 痛 苦 , 就 远 远 的 站 着 说 , 哀 哉 , 哀 哉 , 巴 比 伦 大 城 , 坚 固 的 城 阿 , 一 时 知 间 你 的 刑 罚 就 来 到 了 。
 • 地 上 的 客 商 也 都 为 他 哭 泣 悲 哀 , 因 为 没 有 人 再 买 他 们 的 货 物 了 。
 • 这 货 物 就 是 金 , 银 , 宝 石 , 珍 珠 , 细 麻 布 , 紫 色 料 , 绸 子 , 朱 红 色 料 , 各 样 香 木 , 各 样 象 牙 的 器 皿 , 各 样 极 宝 贵 的 木 头 和 铜 , 铁 , 汉 白 玉 的 器 皿 ,
 • 并 肉 桂 , 豆 蔻 , 香 料 , 香 膏 , 乳 香 , 酒 , 油 , 细 面 , 麦 子 , 牛 , 羊 , 车 , 马 , 和 奴 仆 , 人 口 。
 • 巴 比 伦 哪 , 你 所 贪 爱 的 果 子 离 开 了 你 。 你 一 切 的 珍 馐 美 味 , 和 华 美 的 物 件 , 也 从 你 中 间 毁 灭 , 决 不 能 再 见 了 。
 • 贩 卖 这 些 货 物 , 藉 着 他 发 了 财 的 客 商 , 因 怕 他 的 痛 苦 , 就 远 远 的 站 着 哭 泣 悲 哀 , 说 ,
 • 哀 哉 , 哀 哉 , 这 大 城 阿 , 素 常 穿 着 细 麻 , 紫 色 , 朱 红 色 的 衣 服 , 又 用 金 子 , 宝 石 , 和 珍 珠 为 妆 饰 。
 • 一 时 之 间 , 这 麽 大 的 富 厚 就 归 于 无 有 了 。 凡 船 主 , 和 坐 船 往 各 处 去 的 , 并 众 水 手 , 连 所 有 靠 海 为 业 的 , 都 远 远 的 站 着 ,
 • 看 见 烧 他 的 烟 , 就 喊 着 说 , 有 何 城 能 比 这 大 城 呢 。
 • 他 们 又 把 尘 土 撒 在 头 上 , 哭 泣 悲 哀 , 喊 着 说 , 哀 哉 , 哀 哉 , 这 大 城 阿 。 凡 有 船 在 海 中 的 , 都 因 他 的 珍 宝 成 了 富 足 。 他 在 一 时 之 间 就 便 成 了 荒 场 。
 • 天 哪 , 众 圣 徒 众 使 徒 众 先 知 阿 , 你 们 都 要 因 他 欢 喜 。 因 为 神 已 经 在 他 身 上 伸 了 你 们 的 冤 。
 • 有 一 位 大 力 的 天 使 举 起 一 块 石 头 , 好 像 大 磨 石 , 扔 在 海 里 , 说 , 巴 比 伦 大 城 , 也 必 这 样 猛 力 的 被 扔 下 去 , 不 能 再 见 了 。
 • 弹 琴 , 作 乐 , 吹 笛 , 吹 号 的 声 音 , 在 你 们 中 间 决 不 能 再 听 见 。 各 行 手 艺 人 在 你 中 间 决 不 能 再 遇 见 。 推 磨 的 声 音 在 你 们 中 间 决 不 能 再 听 见 。
 • 灯 光 在 你 们 中 间 决 不 能 再 照 耀 。 新 郎 和 新 妇 的 声 音 , 在 你 们 中 间 决 不 能 再 听 见 。 你 的 客 商 原 来 是 地 上 的 尊 贵 人 。 万 国 也 被 你 的 邪 术 迷 惑 了 。
 • 先 知 和 圣 徒 , 并 地 上 一 切 被 杀 之 人 的 血 , 都 在 这 城 里 看 见 了 。