Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И по си́хъ ви́дѣхъ и́на а́нгела сходя́ща съ небесе́, иму́ща о́бласть ве́лiю: и земля́ просвѣти́ся от­ сла́вы его́.
 • И возопи́ въ крѣ́пости, гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: паде́, паде́ Вавило́нъ вели́кiй, и бы́сть жили́ще бѣсо́мъ и храни́тель вся́кому ду́ху нечи́сту, и храни́лище всѣ́хъ пти́цъ нечи́стыхъ и ненави́димыхъ: я́ко от­ вина́ я́рости любо­дѣя́нiя сво­его́ напо­и́ вся́ язы́ки,
 • и ца́рiе зе́мстiи съ не́ю любы́ дѣ́яша, и купцы́ зе́мстiи от­ си́лы пи́щи ея́ {от­ бога́т­ст­ва сласте́й его́} разбогатѣ́ша.
 • И слы́шахъ гла́съ и́нъ съ небесе́, глаго́лющь: изыди́те изъ нея́, лю́дiе мо­и́, да не при­­частите́ся грѣхо́мъ ея́ и от­ я́звъ ея́ да не вреди́теся:
 • я́ко прилѣпи́шася {взыдо́ша} грѣси́ ея́ да́же до небесе́, и помяну́ Бо́гъ непра́вды ея́.
 • Воздади́те е́й, я́ко и та́ воз­даде́ ва́мъ, и усугу́бите е́й сугу́бо по дѣло́мъ ея́: ча́­шею, е́юже черпа́ [ва́мъ], черпли́те е́й сугу́бо.
 • Ели́ко просла́вися и разсвирѣ́пѣ {наслади́ся}, толи́ко дади́те е́й му́къ и рыда́нiй: я́ко въ се́рдцы сво­е́мъ глаго́летъ, [я́ко] сѣжу́ цари́цею, и вдова́ нѣ́смь, и рыда́нiя не и́мамъ ви́дѣти.
 • Сего́ ра́ди во еди́нъ де́нь прiи́дутъ я́звы е́й, сме́рть и пла́чь и гла́дъ, и огне́мъ сожжена́ бу́детъ, я́ко крѣ́покъ Госпо́дь Бо́гъ судя́й е́й.
 • И воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся ея́ ца́рiе зе́мстiи, любы́ дѣ́яв­шiи съ не́ю и разсвирѣ́пѣв­шiи, егда́ у́зрятъ ды́мъ запале́нiя ея́,
 • издале́ча стоя́ще за стра́хъ му́къ ея́, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй Вавило́нъ, гра́дъ крѣ́пкiй, я́ко во еди́нъ ча́съ прiи́де су́дъ тво́й.
 • И купцы́ зе́мстiи воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся о не́мъ, я́ко бреме́нъ и́хъ никто́же купу́етъ ктому́,
 • бреме́нъ зла́та и сребра́, и ка́менiя драга́го и би́сера, и ви́сса и порфи́ры, и ше́лка и черве́ни, и вся́каго дре́ва Ѳии́н­на, и вся́каго сосу́да изъ ко́сти слоно́выя, и вся́каго сосу́да от­ дре́ва честна́го, и мѣ́дяна и желѣ́зна и мра́морна,
 • и кори́цы и ѳимiа́ма, и ми́ра и Лива́на, и вина́ и еле́а, и семида́ла и пшени́цы, и скота́ и ове́цъ, и ко́ней и колесни́цъ, и тѣле́съ и ду́шъ человѣ́ческихъ.
 • И ово́щи похоте́й души́ тво­ея́ от­идо́ша от­ тебе́, и вся́ ту́чная и свѣ́тлая от­идо́ша от­ тебе́, и ктому́ не и́маши обрѣсти́ и́хъ.
 • Купцы́ си́ми обога́щшеся от­ нея́, издале́ча ста́нутъ за стра́хъ муче́нiя ея́, рыда́юще и пла́чущеся,
 • и глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, облече́н­ный ви́ссомъ и порфи́рою и червлени́цею, и позлаще́ный зла́томъ и ка́менiемъ драги́мъ и би́серомъ
 • я́ко во еди́нъ ча́съ поги́бе толи́ко бога́т­ст­во. И вся́къ ко́рмчiй, и вся́къ пла́ваяй въ корабле́хъ, и вся́къ ели́къ въ мо́ри дѣ́лаяй {и ве́сь въ корабле́хъ наро́дъ, и корабе́лницы, и ели́цы въ мо́ри дѣ́лаютъ}, издале́ча ста́ша,
 • и вопiя́ху, ви́дяще ды́мъ раждеже́нiя его́, глаго́люще: кі́й подо́бенъ гра́ду вели́кому?
 • И положи́ша пе́рсть на глава́хъ сво­и́хъ, и возопи́ша пла́чущеся и рыда́юще, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, въ не́мже обогати́шася вси́ иму́щiи корабли́ въ мо́ри, от­ че́сти {бога́т­ст­ва} его́: я́ко еди́нѣмъ часо́мъ запустѣ́.
 • Весели́ся о се́мъ, небо, и святі́и апо́столи и проро́цы, я́ко суди́ Бо́гъ су́дъ ва́шъ от­ него́.
 • И взя́тъ еди́нъ а́нгелъ крѣ́покъ ка́мень вели́къ я́ко же́рновъ и ве́рже въ мо́ре, глаго́ля: та́ко стремле́нiемъ вве́рженъ бу́детъ Вавило́нъ гра́дъ вели́кiй, и не и́мать обрѣсти́ся ктому́:
 • и гла́съ гуде́цъ и мусикі́й, и писка́телей и тру́бъ не и́мать слы́шатися ктому́ въ тебѣ́: и вся́къ хитре́цъ вся́кiя хи́трости не обря́щет­ся ктому́ въ тебѣ́, и шу́мъ же́рновный не бу́детъ слы́шанъ въ тебѣ́:
 • и свѣ́тъ свѣти́лника не и́мать свѣти́ти въ тебѣ́ ктому́, и гла́съ жениха́ и невѣ́сты не и́мать слы́шанъ бы́ти въ тебѣ́ ктому́: я́ко купцы́ тво­и́ бѣ́ша вельмо́жи зе́мстiи, я́ко волхвова́нiи тво­и́ми прельще́ни бы́ша вси́ язы́цы.
 • И въ не́мъ кро́вь проро́ческа и святы́хъ обрѣ́теся и всѣ́хъ избiе́н­ныхъ на земли́.
 • После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.
 • И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,
 • и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
 • И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
 • ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
 • Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
 • Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!»
 • За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
 • И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,
 • стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
 • И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает,
 • товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
 • корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
 • И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.
 • Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая
 • и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,
 • ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
 • и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
 • И посы́пали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!
 • Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
 • И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
 • И го́лоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;
 • и свет светильника уже не появится в тебе; и го́лоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.
 • И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
 • Бундан кейин улуғ салтанат соҳиби бошқа бир фариштанинг осмондан тушаётганини кўрдим. Унинг улуғворлигидан ер юзи ёришиб кетди.
 • У кучли бир нидо билан бундай деди:“Вайрон бўлди! Вайрон бўлди буюк Бобил!У жинларнинг макони, ҳар турли ёмон руҳнинг паноҳи,Ҳар қандай мурдору манфур қушнинг паноҳи бўлди.
 • У барча халқларга ўзининг қайноқ фаҳшу зино шаробидан ичирган эди.Ер юзи подшоҳлари у билан зинокорлик қилган эди,Ер юзи савдогарлари унинг сафолару дабдабаларидан бойиб кетдилар”.
 • Шу пайт осмондан бошқа бир овоз эшитдим. У дедики:“Эй халқим, ундан чиқиб кетинг!Шерик бўлманг унинг гуноҳларига,Дучор бўлманг-да балоларига!
 • Кўккача бориб етди-ку унинг гуноҳи,Худо эслади унинг ноҳақликларини.
 • Бобил сизга қандай сазо берган бўлса,Сиз ҳам унга шундай сазо беринг!Қилмишига яраша унга икки баробар сазо беринг!Ўзи тайёрлаган ичимликдан икки баробар тўлдириб унга ичиринг!
 • У нақадар кеккайиб дабдаба сурган бўлса,Унга шу қадар азоб ва ғам-ғусса орттиринг!У ўзича: “Тул эмас, мен маликаман,Ғам-ғусса ҳам кўрмайман”, – деб айтди-ку.
 • Шу боис унинг тақдиридаги балою офатлар –Ўлим, ғам-ғуссаю қаҳатчиликларБир куннинг ўзида қўпажак.У ўтда ёқилиб кул бўлажак.Қудратлидир уни ҳукм қилгувчи Худойи Таоло”.
 • Бобил билан зино қилиб, кайф-сафо сурган ер юзи подшоҳлари ундаги ёнғин тутунини кўриб, унинг ҳолига бўзлаб йиғлайдилар.
 • Бобилнинг азоб-уқубати даҳшатидан қўрқиб, узоқда туриб дейдилар:“Вой, сенинг ҳолингга вой!Эй буюк шаҳар, мустаҳкам Бобил!Бир соатдаёқ сенга жазо келди!”
 • Ер юзи савдогарлари ҳам унинг ҳолига йиғлаб мотам тутадилар. Чунки уларнинг молларини энди ҳеч ким сотиб олмайди.
 • Олтин, кумуш, жавоҳирот ва марваридлар; атласу шойи, арғувону қирмизи газламалар; ҳар турли хушбўй ёғочлар, фил суягидан ясалган ҳар хил буюмлар; энг қимматбаҳо ёғочдан, мисдан, темирдан ва мармардан ясалган турли буюмлар;
 • долчин, атирлар, хушбўй тутатқилар, мойлар ва смолалар, шароб, зайтун ёғи, сара ун ва буғдойлар; қорамол ва қўйлар, отлару аравалар, шунингдек, одамларнинг жонини ҳам, танини ҳам сотиб оладиган бошқа ҳеч ким бўлмайди.
 • Сен жондан яхши кўрган мевалар қўлингдан кетди. Бутун давлату шавкатинг ном-нишонсиз йўқ бўлиб кетди.
 • Бу моллар билан савдо-сотиқ қилиб, бойиб кетган савдогарлар Бобилнинг азоб-уқубат даҳшатидан қўрқиб, узоқда турганларича йиғлаб, зорлаб, дейдилар:
 • “Аҳволингга вой, вой!Шойи, атлас, қирмизи кийимлар ила ясанган,Олтин, жавоҳирот, марваридлар ила безанганбуюк шаҳар!
 • Шундай бойлигинг бир соатдаёқ йўқ бўлиб кетди”.Ҳар бир дарға, кемачи ва кема йўловчиси, денгизда савдо-сотиқ қилувчиларнинг ҳаммаси узоқда турганларича,
 • шаҳардаги ёнғиндан ўрлаётган дудга қараб: “Қандай шаҳар бу буюк шаҳарга ўхшайди?!” – деб фарёд чекардилар.
 • Улар бошларига кул сочиб, фарёд чекиб, инграб дод солардилар: “Вой ҳолингга, вой, эй буюк шаҳар! Денгиздаги кемаларга эга бўлганларнинг ҳаммаси сенинг қимматбаҳо молларингдан бойиган эди. Эндиликда у бир соатдаёқ харобага айланди!”
 • Шодланинг унинг ҳолига, эй осмон,Эй азиз-муқаддаслар, ҳаворийлару набилар!Зеро Худо уни ҳукм қилиб, ўчингизни олди.
 • Кейин кучли бир фаришта тегирмон тошига ўхшаш катта тошни кўтариб денгизга улоқтирди-да, шундай деди:“Мана шундай шиддат-ла қулаб тушгусиБуюк шаҳар Бобил!Энди у асло қад кўтармас.
 • Чангчилар, ашулачилар, найчию сурнайчилар овози энди эшитилмас сенда.Энди санъат ҳам, санъаткор ҳам сендан чиқмас.Тегирмон чархининг товуши ҳам асло эшитилмагай сенда.
 • Энди чироқ ҳам сенга шуъла сочмас,Куёв билан келиннинг овози ҳам келмагай сендан.Савдогарларинг ер юзининг катта аъёнлари эди,Сеҳргарлигинг билан бутун халқлар алданган эди”.
 • Пайғамбарлар, азиз-муқаддаслар ва ер юзида ўлдирилганларнинг ҳаммасининг қони Бобилдан топилди.