Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И по си́хъ ви́дѣхъ и́на а́нгела сходя́ща съ небесе́, иму́ща о́бласть ве́лiю: и земля́ просвѣти́ся от­ сла́вы его́.
 • И возопи́ въ крѣ́пости, гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: паде́, паде́ Вавило́нъ вели́кiй, и бы́сть жили́ще бѣсо́мъ и храни́тель вся́кому ду́ху нечи́сту, и храни́лище всѣ́хъ пти́цъ нечи́стыхъ и ненави́димыхъ: я́ко от­ вина́ я́рости любо­дѣя́нiя сво­его́ напо­и́ вся́ язы́ки,
 • и ца́рiе зе́мстiи съ не́ю любы́ дѣ́яша, и купцы́ зе́мстiи от­ си́лы пи́щи ея́ {от­ бога́т­ст­ва сласте́й его́} разбогатѣ́ша.
 • И слы́шахъ гла́съ и́нъ съ небесе́, глаго́лющь: изыди́те изъ нея́, лю́дiе мо­и́, да не при­­частите́ся грѣхо́мъ ея́ и от­ я́звъ ея́ да не вреди́теся:
 • я́ко прилѣпи́шася {взыдо́ша} грѣси́ ея́ да́же до небесе́, и помяну́ Бо́гъ непра́вды ея́.
 • Воздади́те е́й, я́ко и та́ воз­даде́ ва́мъ, и усугу́бите е́й сугу́бо по дѣло́мъ ея́: ча́­шею, е́юже черпа́ [ва́мъ], черпли́те е́й сугу́бо.
 • Ели́ко просла́вися и разсвирѣ́пѣ {наслади́ся}, толи́ко дади́те е́й му́къ и рыда́нiй: я́ко въ се́рдцы сво­е́мъ глаго́летъ, [я́ко] сѣжу́ цари́цею, и вдова́ нѣ́смь, и рыда́нiя не и́мамъ ви́дѣти.
 • Сего́ ра́ди во еди́нъ де́нь прiи́дутъ я́звы е́й, сме́рть и пла́чь и гла́дъ, и огне́мъ сожжена́ бу́детъ, я́ко крѣ́покъ Госпо́дь Бо́гъ судя́й е́й.
 • И воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся ея́ ца́рiе зе́мстiи, любы́ дѣ́яв­шiи съ не́ю и разсвирѣ́пѣв­шiи, егда́ у́зрятъ ды́мъ запале́нiя ея́,
 • издале́ча стоя́ще за стра́хъ му́къ ея́, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй Вавило́нъ, гра́дъ крѣ́пкiй, я́ко во еди́нъ ча́съ прiи́де су́дъ тво́й.
 • И купцы́ зе́мстiи воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся о не́мъ, я́ко бреме́нъ и́хъ никто́же купу́етъ ктому́,
 • бреме́нъ зла́та и сребра́, и ка́менiя драга́го и би́сера, и ви́сса и порфи́ры, и ше́лка и черве́ни, и вся́каго дре́ва Ѳии́н­на, и вся́каго сосу́да изъ ко́сти слоно́выя, и вся́каго сосу́да от­ дре́ва честна́го, и мѣ́дяна и желѣ́зна и мра́морна,
 • и кори́цы и ѳимiа́ма, и ми́ра и Лива́на, и вина́ и еле́а, и семида́ла и пшени́цы, и скота́ и ове́цъ, и ко́ней и колесни́цъ, и тѣле́съ и ду́шъ человѣ́ческихъ.
 • И ово́щи похоте́й души́ тво­ея́ от­идо́ша от­ тебе́, и вся́ ту́чная и свѣ́тлая от­идо́ша от­ тебе́, и ктому́ не и́маши обрѣсти́ и́хъ.
 • Купцы́ си́ми обога́щшеся от­ нея́, издале́ча ста́нутъ за стра́хъ муче́нiя ея́, рыда́юще и пла́чущеся,
 • и глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, облече́н­ный ви́ссомъ и порфи́рою и червлени́цею, и позлаще́ный зла́томъ и ка́менiемъ драги́мъ и би́серомъ
 • я́ко во еди́нъ ча́съ поги́бе толи́ко бога́т­ст­во. И вся́къ ко́рмчiй, и вся́къ пла́ваяй въ корабле́хъ, и вся́къ ели́къ въ мо́ри дѣ́лаяй {и ве́сь въ корабле́хъ наро́дъ, и корабе́лницы, и ели́цы въ мо́ри дѣ́лаютъ}, издале́ча ста́ша,
 • и вопiя́ху, ви́дяще ды́мъ раждеже́нiя его́, глаго́люще: кі́й подо́бенъ гра́ду вели́кому?
 • И положи́ша пе́рсть на глава́хъ сво­и́хъ, и возопи́ша пла́чущеся и рыда́юще, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, въ не́мже обогати́шася вси́ иму́щiи корабли́ въ мо́ри, от­ че́сти {бога́т­ст­ва} его́: я́ко еди́нѣмъ часо́мъ запустѣ́.
 • Весели́ся о се́мъ, небо, и святі́и апо́столи и проро́цы, я́ко суди́ Бо́гъ су́дъ ва́шъ от­ него́.
 • И взя́тъ еди́нъ а́нгелъ крѣ́покъ ка́мень вели́къ я́ко же́рновъ и ве́рже въ мо́ре, глаго́ля: та́ко стремле́нiемъ вве́рженъ бу́детъ Вавило́нъ гра́дъ вели́кiй, и не и́мать обрѣсти́ся ктому́:
 • и гла́съ гуде́цъ и мусикі́й, и писка́телей и тру́бъ не и́мать слы́шатися ктому́ въ тебѣ́: и вся́къ хитре́цъ вся́кiя хи́трости не обря́щет­ся ктому́ въ тебѣ́, и шу́мъ же́рновный не бу́детъ слы́шанъ въ тебѣ́:
 • и свѣ́тъ свѣти́лника не и́мать свѣти́ти въ тебѣ́ ктому́, и гла́съ жениха́ и невѣ́сты не и́мать слы́шанъ бы́ти въ тебѣ́ ктому́: я́ко купцы́ тво­и́ бѣ́ша вельмо́жи зе́мстiи, я́ко волхвова́нiи тво­и́ми прельще́ни бы́ша вси́ язы́цы.
 • И въ не́мъ кро́вь проро́ческа и святы́хъ обрѣ́теся и всѣ́хъ избiе́н­ныхъ на земли́.
 • После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.
 • И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,
 • и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
 • И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
 • ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
 • Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
 • Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!»
 • За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
 • И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,
 • стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
 • И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает,
 • товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
 • корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
 • И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.
 • Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая
 • и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,
 • ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
 • и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
 • И посы́пали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!
 • Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
 • И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
 • И го́лоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;
 • и свет светильника уже не появится в тебе; и го́лоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.
 • И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
 • И҆ по си́хъ ви́дѣхъ и҆́на а҆́гг҃ла сходѧ́ща съ небесѐ, и҆мꙋ́ща ѡ҆́бласть ве́лїю: и҆ землѧ̀ просвѣти́сѧ ѿ сла́вы є҆гѡ̀.
 • И҆ возопѝ въ крѣ́пости, гла́сомъ ве́лїимъ глаго́лѧ: падѐ, падѐ вавѷлѡ́нъ вели́кїй, и҆ бы́сть жили́ще бѣсѡ́мъ и҆ храни́тель всѧ́комꙋ дꙋ́хꙋ нечи́стꙋ, и҆ храни́лище всѣ́хъ пти́цъ нечи́стыхъ и҆ ненави́димыхъ: ꙗ҆́кѡ ѿ вїна̀ ꙗ҆́рости любодѣѧ́нїѧ своегѡ̀ напоѝ всѧ̑ ꙗ҆зы́ки,
 • и҆ ца́рїе зе́мстїи съ не́ю любы̀ дѣ́ѧша, и҆ кꙋпцы̀ зе́мстїи ѿ си́лы пи́щи є҆ѧ̀ {ѿ бога́тства сласте́й є҆гѡ̀} разбогатѣ́ша.
 • И҆ слы́шахъ гла́съ и҆́нъ съ небесѐ, гл҃ющь: и҆зыди́те и҆з̾ неѧ̀, лю́дїе моѝ, да не причастите́сѧ грѣхѡ́мъ є҆ѧ̀ и҆ ѿ ꙗ҆́звъ є҆ѧ̀ да не вредите́сѧ:
 • ꙗ҆́кѡ прилѣпи́шасѧ {взыдо́ша} грѣсѝ є҆ѧ̀ да́же до нб҃сѐ, и҆ помѧнꙋ̀ бг҃ъ непра̑вды є҆ѧ̀.
 • Воздади́те є҆́й, ꙗ҆́кѡ и҆ та̀ воздадѐ ва́мъ, и҆ ᲂу҆сꙋгꙋ́бите є҆́й сꙋгꙋ́бо по дѣлѡ́мъ є҆ѧ̀: ча́шею, є҆́юже черпа̀ (ва́мъ), черпли́те є҆́й сꙋгꙋ́бо.
 • Є҆ли́кѡ просла́висѧ и҆ разсвирѣ́пѣ {наслади́сѧ}, толи́кѡ дади́те є҆́й мꙋ́къ и҆ рыда́нїй: ꙗ҆́кѡ въ се́рдцы свое́мъ глаго́летъ, (ꙗ҆́кѡ) сѣжꙋ̀ цари́цею, и҆ вдова̀ нѣ́смь, и҆ рыда́нїѧ не и҆́мамъ ви́дѣти.
 • Сегѡ̀ ра́ди во є҆ди́нъ де́нь прїи́дꙋтъ ꙗ҆́звы є҆́й, сме́рть и҆ пла́чь и҆ гла́дъ, и҆ ѻ҆гне́мъ сожжена̀ бꙋ́детъ, ꙗ҆́кѡ крѣ́покъ гдⷭ҇ь бг҃ъ сꙋдѧ́й є҆́й.
 • И҆ возрыда́ютъ и҆ воспла́чꙋтсѧ є҆ѧ̀ ца́рїе зе́мстїи, любы̀ дѣ́ѧвшїи съ не́ю и҆ разсвирѣ́пѣвшїи, є҆гда̀ ᲂу҆́зрѧтъ ды́мъ запале́нїѧ є҆ѧ̀,
 • и҆здале́ча стоѧ́ще за стра́хъ мꙋ́къ є҆ѧ̀, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кїй вавѷлѡ́нъ, гра́дъ крѣ́пкїй, ꙗ҆́кѡ во є҆ди́нъ ча́съ прїи́де сꙋ́дъ тво́й.
 • И҆ кꙋпцы̀ зе́мстїи возрыда́ютъ и҆ воспла́чꙋтсѧ ѡ҆ не́мъ, ꙗ҆́кѡ бреме́нъ и҆́хъ никто́же кꙋпꙋ́етъ ктомꙋ̀,
 • бреме́нъ зла́та и҆ сребра̀, и҆ ка́менїѧ драга́гѡ и҆ би́сера, и҆ вѵ́сса и҆ порфѵ́ры, и҆ ше́лка и҆ черве́ни, и҆ всѧ́кагѡ дре́ва ѳѷи́нна, и҆ всѧ́кагѡ сосꙋ́да и҆з̾ ко́сти слоно́выѧ, и҆ всѧ́кагѡ сосꙋ́да ѿ дре́ва честна́гѡ, и҆ мѣ́дѧна и҆ желѣ́зна и҆ мра́морна,
 • и҆ кори́цы и҆ ѳѷмїа́ма, и҆ мѵ́ра и҆ лїва́на, и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а, и҆ семїда́ла и҆ пшени́цы, и҆ скота̀ и҆ ѻ҆ве́цъ, и҆ ко́ней и҆ колесни́цъ, и҆ тѣле́съ и҆ дꙋ́шъ человѣ́ческихъ.
 • И҆ ѻ҆вѡ́щи похоте́й дꙋшѝ твоеѧ̀ ѿидо́ша ѿ тебє̀, и҆ всѧ̑ тꙋ̑чнаѧ и҆ свѣ̑тлаѧ ѿидо́ша ѿ тебє̀, и҆ ктомꙋ̀ не и҆́маши ѡ҆брѣстѝ и҆̀хъ.
 • Кꙋпцы̀ си́ми ѡ҆бога́щшесѧ ѿ неѧ̀, и҆здале́ча ста́нꙋтъ за стра́хъ мꙋче́нїѧ є҆ѧ̀, рыда́юще и҆ пла́чꙋщесѧ,
 • и҆ глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кїй, ѡ҆блече́нный вѵ́ссомъ и҆ порфѵ́рою и҆ червлени́цею, и҆ позлаще́ный зла́томъ и҆ ка́менїемъ драги́мъ и҆ би́серомъ
 • ꙗ҆́кѡ во є҆ди́нъ ча́съ поги́бе толи́ко бога́тство. И҆ всѧ́къ ко́рмчїй, и҆ всѧ́къ пла́ваѧй въ корабле́хъ, и҆ всѧ́къ є҆ли́къ въ мо́ри дѣ́лаѧй {и҆ ве́сь въ корабле́хъ наро́дъ, и҆ корабе́льницы, и҆ є҆ли́цы въ мо́ри дѣ́лаютъ}, и҆здале́ча ста́ша,
 • и҆ вопїѧ́хꙋ, ви́дѧще ды́мъ раждеже́нїѧ є҆гѡ̀, глаго́люще: кі́й подо́бенъ гра́дꙋ вели́комꙋ;
 • И҆ положи́ша пе́рсть на глава́хъ свои́хъ, и҆ возопи́ша пла́чꙋщесѧ и҆ рыда́юще, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кїй, въ не́мже ѡ҆богати́шасѧ всѝ и҆мꙋ́щїи корабли̑ въ мо́ри, ѿ че́сти {бога́тства} є҆гѡ̀: ꙗ҆́кѡ є҆ди́нѣмъ часо́мъ запꙋстѣ̀.
 • Весели́сѧ ѡ҆ се́мъ, нб҃о, и҆ ст҃і́и а҆пⷭли и҆ прⷪ҇ро́цы, ꙗ҆́кѡ сꙋдѝ бг҃ъ сꙋ́дъ ва́шъ ѿ негѡ̀.
 • И҆ взѧ́тъ є҆ди́нъ а҆́гг҃лъ крѣ́покъ ка́мень вели́къ ꙗ҆́кѡ же́рновъ и҆ ве́рже въ мо́ре, глаго́лѧ: та́кѡ стремле́нїемъ вве́рженъ бꙋ́детъ вавѷлѡ́нъ гра́дъ вели́кїй, и҆ не и҆́мать ѡ҆брѣсти́сѧ ктомꙋ̀:
 • и҆ гла́съ гꙋдє́цъ и҆ мꙋсїкі́й, и҆ писка́телей и҆ трꙋ́бъ не и҆́мать слы́шатисѧ ктомꙋ̀ въ тебѣ̀: и҆ всѧ́къ хитре́цъ всѧ́кїѧ хи́трости не ѡ҆брѧ́щетсѧ ктомꙋ̀ въ тебѣ̀, и҆ шꙋ́мъ же́рновный не бꙋ́детъ слы́шанъ въ тебѣ̀:
 • и҆ свѣ́тъ свѣти́льника не и҆́мать свѣти́ти въ тебѣ̀ ктомꙋ̀, и҆ гла́съ жениха̀ и҆ невѣ́сты не и҆́мать слы́шанъ бы́ти въ тебѣ̀ ктомꙋ̀: ꙗ҆́кѡ кꙋпцы̀ твоѝ бѣ́ша вельмѡ́жи зе́мстїи, ꙗ҆́кѡ волхвова̑нїи твои́ми прельще́ни бы́ша всѝ ꙗ҆зы́цы.
 • И҆ въ не́мъ кро́вь прⷪ҇ро́ческа и҆ ст҃ы́хъ ѡ҆брѣ́тесѧ и҆ всѣ́хъ и҆збїе́нныхъ на землѝ.