Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И по си́хъ ви́дѣхъ и́на а́нгела сходя́ща съ небесе́, иму́ща о́бласть ве́лiю: и земля́ просвѣти́ся от­ сла́вы его́.
 • И возопи́ въ крѣ́пости, гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: паде́, паде́ Вавило́нъ вели́кiй, и бы́сть жили́ще бѣсо́мъ и храни́тель вся́кому ду́ху нечи́сту, и храни́лище всѣ́хъ пти́цъ нечи́стыхъ и ненави́димыхъ: я́ко от­ вина́ я́рости любо­дѣя́нiя сво­его́ напо­и́ вся́ язы́ки,
 • и ца́рiе зе́мстiи съ не́ю любы́ дѣ́яша, и купцы́ зе́мстiи от­ си́лы пи́щи ея́ {от­ бога́т­ст­ва сласте́й его́} разбогатѣ́ша.
 • И слы́шахъ гла́съ и́нъ съ небесе́, глаго́лющь: изыди́те изъ нея́, лю́дiе мо­и́, да не при­­частите́ся грѣхо́мъ ея́ и от­ я́звъ ея́ да не вреди́теся:
 • я́ко прилѣпи́шася {взыдо́ша} грѣси́ ея́ да́же до небесе́, и помяну́ Бо́гъ непра́вды ея́.
 • Воздади́те е́й, я́ко и та́ воз­даде́ ва́мъ, и усугу́бите е́й сугу́бо по дѣло́мъ ея́: ча́­шею, е́юже черпа́ [ва́мъ], черпли́те е́й сугу́бо.
 • Ели́ко просла́вися и разсвирѣ́пѣ {наслади́ся}, толи́ко дади́те е́й му́къ и рыда́нiй: я́ко въ се́рдцы сво­е́мъ глаго́летъ, [я́ко] сѣжу́ цари́цею, и вдова́ нѣ́смь, и рыда́нiя не и́мамъ ви́дѣти.
 • Сего́ ра́ди во еди́нъ де́нь прiи́дутъ я́звы е́й, сме́рть и пла́чь и гла́дъ, и огне́мъ сожжена́ бу́детъ, я́ко крѣ́покъ Госпо́дь Бо́гъ судя́й е́й.
 • И воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся ея́ ца́рiе зе́мстiи, любы́ дѣ́яв­шiи съ не́ю и разсвирѣ́пѣв­шiи, егда́ у́зрятъ ды́мъ запале́нiя ея́,
 • издале́ча стоя́ще за стра́хъ му́къ ея́, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй Вавило́нъ, гра́дъ крѣ́пкiй, я́ко во еди́нъ ча́съ прiи́де су́дъ тво́й.
 • И купцы́ зе́мстiи воз­рыда́ютъ и воспла́чут­ся о не́мъ, я́ко бреме́нъ и́хъ никто́же купу́етъ ктому́,
 • бреме́нъ зла́та и сребра́, и ка́менiя драга́го и би́сера, и ви́сса и порфи́ры, и ше́лка и черве́ни, и вся́каго дре́ва Ѳии́н­на, и вся́каго сосу́да изъ ко́сти слоно́выя, и вся́каго сосу́да от­ дре́ва честна́го, и мѣ́дяна и желѣ́зна и мра́морна,
 • и кори́цы и ѳимiа́ма, и ми́ра и Лива́на, и вина́ и еле́а, и семида́ла и пшени́цы, и скота́ и ове́цъ, и ко́ней и колесни́цъ, и тѣле́съ и ду́шъ человѣ́ческихъ.
 • И ово́щи похоте́й души́ тво­ея́ от­идо́ша от­ тебе́, и вся́ ту́чная и свѣ́тлая от­идо́ша от­ тебе́, и ктому́ не и́маши обрѣсти́ и́хъ.
 • Купцы́ си́ми обога́щшеся от­ нея́, издале́ча ста́нутъ за стра́хъ муче́нiя ея́, рыда́юще и пла́чущеся,
 • и глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, облече́н­ный ви́ссомъ и порфи́рою и червлени́цею, и позлаще́ный зла́томъ и ка́менiемъ драги́мъ и би́серомъ
 • я́ко во еди́нъ ча́съ поги́бе толи́ко бога́т­ст­во. И вся́къ ко́рмчiй, и вся́къ пла́ваяй въ корабле́хъ, и вся́къ ели́къ въ мо́ри дѣ́лаяй {и ве́сь въ корабле́хъ наро́дъ, и корабе́лницы, и ели́цы въ мо́ри дѣ́лаютъ}, издале́ча ста́ша,
 • и вопiя́ху, ви́дяще ды́мъ раждеже́нiя его́, глаго́люще: кі́й подо́бенъ гра́ду вели́кому?
 • И положи́ша пе́рсть на глава́хъ сво­и́хъ, и возопи́ша пла́чущеся и рыда́юще, глаго́люще: го́ре, го́ре, гра́дъ вели́кiй, въ не́мже обогати́шася вси́ иму́щiи корабли́ въ мо́ри, от­ че́сти {бога́т­ст­ва} его́: я́ко еди́нѣмъ часо́мъ запустѣ́.
 • Весели́ся о се́мъ, небо, и святі́и апо́столи и проро́цы, я́ко суди́ Бо́гъ су́дъ ва́шъ от­ него́.
 • И взя́тъ еди́нъ а́нгелъ крѣ́покъ ка́мень вели́къ я́ко же́рновъ и ве́рже въ мо́ре, глаго́ля: та́ко стремле́нiемъ вве́рженъ бу́детъ Вавило́нъ гра́дъ вели́кiй, и не и́мать обрѣсти́ся ктому́:
 • и гла́съ гуде́цъ и мусикі́й, и писка́телей и тру́бъ не и́мать слы́шатися ктому́ въ тебѣ́: и вся́къ хитре́цъ вся́кiя хи́трости не обря́щет­ся ктому́ въ тебѣ́, и шу́мъ же́рновный не бу́детъ слы́шанъ въ тебѣ́:
 • и свѣ́тъ свѣти́лника не и́мать свѣти́ти въ тебѣ́ ктому́, и гла́съ жениха́ и невѣ́сты не и́мать слы́шанъ бы́ти въ тебѣ́ ктому́: я́ко купцы́ тво­и́ бѣ́ша вельмо́жи зе́мстiи, я́ко волхвова́нiи тво­и́ми прельще́ни бы́ша вси́ язы́цы.
 • И въ не́мъ кро́вь проро́ческа и святы́хъ обрѣ́теся и всѣ́хъ избiе́н­ныхъ на земли́.
 • После сего я увидел иного Ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую; земля осветилась от славы его.
 • И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы,
 • и цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее.
 • И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее;
 • ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее.
 • Воздайте ей так, как и она воздала вам, и вдвое воздайте ей по делам ее; в чаше, в которой она приготовляла вам вино, приготовьте ей вдвое.
 • Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: «сижу царицею, я не вдова и не увижу горести!»
 • За то в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее.
 • И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее,
 • стоя издали от страха мучений ее и говоря: горе, горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий! ибо в один час пришел суд твой.
 • И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает,
 • товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных и жемчуга, и виссона и порфиры, и шелка и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди и железа и мрамора,
 • корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и коней и колесниц, и тел и душ человеческих.
 • И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя; ты уже не найдешь его.
 • Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая
 • и говоря: горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом,
 • ибо в один час погибло такое богатство! И все кормчие, и все плывущие на кораблях, и все корабельщики, и все торгующие на море стали вдали
 • и, видя дым от пожара ее, возопили, говоря: какой город подобен городу великому!
 • И посы́пали пеплом головы свои, и вопили, плача и рыдая: горе, горе тебе, город великий, драгоценностями которого обогатились все, имеющие корабли на море, ибо опустел в один час!
 • Веселись о сем, небо и святые Апостолы и пророки; ибо совершил Бог суд ваш над ним.
 • И один сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг в море, говоря: с таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его.
 • И го́лоса играющих на гуслях, и поющих, и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе;
 • и свет светильника уже не появится в тебе; и го́лоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе: ибо купцы твои были вельможи земли, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы.
 • И в нем найдена кровь пророков и святых и всех убитых на земле.
 • μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον κατα­βαίνον­τα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔχον­τα ἐξουσίαν μεγά­λην καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ
 • καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων ἔπεσεν ἔπεσεν Βαβυλὼν ἡ μεγά­λη καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παν­τὸς πνεύ­μα­τος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παν­τὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παν­τὸς θηρίου ἀκαθάρτου καὶ μεμιση­μέ­νου
 • ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάν­τα τὰ ἔθνη καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν
 • καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν ἐξέλθατε ὁ λαός μου ἐξ αὐτῆς ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς καὶ ἐκ τῶν πλη­γῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε
 • ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς
 • ἀπό­δοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατα­̀ τὰ ἔργα αὐτῆς ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν
 • ὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι κάθημαι βασίλισ­σα καὶ χήρα οὐκ εἰμί καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω
 • δια­̀ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πλη­γαὶ αὐτῆς θάνα­τος καὶ πένθος καὶ λιμός καὶ ἐν πυρὶ κατα­καυθή­σε­ται ὅτι ἰσχυρὸς κύριος ὁ θεὸς ὁ κρίνας αὐτήν
 • καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψον­ται ἐπ᾿ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύ­σαν­τες καὶ στρηνιάσαν­τες ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς
 • ἀπο­̀ μακρόθεν ἑστηκότες δια­̀ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς λέγον­τες οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγά­λη Βαβυλὼν ἡ πόλις ἡ ἰσχυρά ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν ἡ κρίσις σου
 • καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾿ αὐτήν ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι
 • γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσ­σίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάν­τινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου
 • καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ προ­́βατα καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων
 • καὶ ἡ ὀπώρα σου τῆς ἐπι­θυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπο­̀ σοῦ καὶ πάν­τα τὰ λιπαρα­̀ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπο­̀ σοῦ καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν
 • οἱ ἔμποροι τούτων οἱ πλουτήσαν­τες ἀπ᾿ αὐτῆς ἀπο­̀ μακρόθεν στήσον­ται δια­̀ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίον­τες καὶ πενθοῦν­τες
 • λέγον­τες οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγά­λη ἡ περιβεβλημένη βύσ­σινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ
 • ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπι­̀ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασ­σαν ἐργάζον­ται ἀπο­̀ μακρόθεν ἔστησαν
 • καὶ ἔκραζον βλέπον­τες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγον­τες τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγά­λῃ
 • καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπι­̀ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίον­τες καὶ πενθοῦν­τες λέγον­τες οὐαὶ οὐαί ἡ πόλις ἡ μεγά­λη ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάν­τες οἱ ἔχον­τες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσ­σῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη
 • εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ οὐρανέ καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπό­στολοι καὶ οἱ προ­φῆται ὅτι ἔκρινεν ὁ θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς
 • καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασ­σαν λέγων οὕτως ὁρμήματι βληθή­σε­ται Βαβυλὼν ἡ μεγά­λη πόλις καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι
 • καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι
 • καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάν­τα τὰ ἔθνη
 • καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προ­φητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάν­των τῶν ἐσφαγμένων ἐπι­̀ τῆς γῆς