Скрыть
22:3
22:8
22:19
22:20
22:21
И҆ показа́ ми чи́стꙋ рѣкꙋ̀ воды̀ живо́тныѧ, свѣ́тлꙋ ꙗ҆́кѡ крѷста́ллъ, и҆сходѧ́щꙋ ѿ прⷭ҇то́ла бж҃їѧ и҆ а҆́гнча.
Посредѣ̀ сто́гны є҆гѡ̀ и҆ по ѻ҆бапо́лы рѣкѝ дре́во живо́тное, є҆́же твори́тъ плодѡ́въ двана́десѧте, на кі́йждо мцⷭ҇ъ воздаѧ̀ пло́дъ сво́й: и҆ ли́ствїе дре́ва во и҆сцѣле́нїе ꙗ҆зы́кѡмъ.
И҆ всѧ́ка а҆на́ѳема не бꙋ́детъ ктомꙋ̀: и҆ прⷭ҇то́лъ бж҃їй и҆ а҆́гнечь бꙋ́детъ въ не́мъ, и҆ рабѝ є҆гѡ̀ послꙋ́жатъ є҆мꙋ̀,
и҆ ᲂу҆́зрѧтъ лицѐ є҆гѡ̀, и҆ и҆́мѧ є҆гѡ̀ на челѣ́хъ и҆́хъ.
И҆ но́щи не бꙋ́детъ та́мѡ, и҆ не потре́бꙋютъ свѣ́та ѿ свѣти́льника, ни свѣ́та со́лнечнагѡ, ꙗ҆́кѡ гдⷭ҇ь бг҃ъ просвѣща́етъ ѧ҆̀: и҆ воцарѧ́тсѧ во вѣ́ки вѣкѡ́въ.
И҆ рече́ ми: сїѧ̑ словеса̀ вѣ̑рна и҆ и҆́стинна: и҆ гдⷭь бг҃ъ ст҃ы́хъ прⷪ҇рѡ́къ посла̀ а҆́гг҃ла своего̀ показа́ти рабѡ́мъ свои̑мъ, и҆̀мже подоба́етъ бы́ти вско́рѣ.
Сѐ, грѧдꙋ̀ ско́рѡ: бл҃же́нъ соблюда́ѧй словеса̀ прⷪ҇ро́чества кни́ги сеѧ̀.
И҆ а҆́зъ і҆ѡа́ннъ ви́дѣхъ сїѧ̑ и҆ слы́шахъ. И҆ є҆гда̀ слы́шахъ и҆ ви́дѣхъ, падо́хъ поклони́тисѧ на нѡ́гꙋ а҆́гг҃ла показꙋ́ющагѡ мѝ сїѐ:
и҆ глаго́ла мѝ: ви́ждь, нѝ: клевре́тъ бо тво́й є҆́смь и҆ бра́тїи твоеѧ̀ прⷪ҇ро́кѡвъ и҆ соблюда́ющихъ словеса̀ кни́ги сеѧ̀: бг҃ꙋ поклони́сѧ.
И҆ глаго́ла мѝ: не запечатлѣ́й слове́съ прⷪ҇ро́чествїѧ кни́ги сеѧ̀: ꙗ҆́кѡ вре́мѧ бли́з̾ є҆́сть.
Ѡ҆би́дѧй да ѡ҆би́дитъ є҆щѐ, и҆ скве́рный да ѡ҆скверни́тсѧ є҆щѐ: и҆ првⷣный пра́вдꙋ да твори́тъ є҆щѐ: и҆ ст҃ы́й да ст҃и́тсѧ є҆щѐ.
И҆ сѐ, грѧдꙋ̀ ско́рѡ, и҆ мзда̀ моѧ̀ со мно́ю, возда́ти коемꙋ́ждо по дѣлѡ́мъ є҆гѡ̀.
А҆́зъ є҆́смь а҆́лфа и҆ ѡ҆ме́га, нача́токъ и҆ коне́цъ, пе́рвый и҆ послѣ́днїй.
Бл҃же́ни творѧ́щїи за́пѡвѣди є҆гѡ̀, да бꙋ́детъ ѡ҆́бласть и҆̀мъ на дре́во живо́тное, и҆ враты̀ вни́дꙋтъ во гра́дъ.
Внѣ́ же псѝ и҆ чародѣ́є, и҆ любодѣ́є и҆ ᲂу҆бі̑йцы, и҆ і҆дѡлослꙋжи́телє и҆ всѧ́къ любѧ́й и҆ творѧ́й лжꙋ̀.
А҆́зъ і҆и҃съ посла́хъ а҆́гг҃ла моего̀ засвидѣ́тельствовати ва́мъ сїѧ̑ въ цр҃квахъ. А҆́зъ є҆́смь ко́рень и҆ ро́дъ дв҃довъ, и҆ ѕвѣзда̀ ᲂу҆́треннѧѧ {свѣ́тлаѧ} и҆ денни́ца.
И҆ дх҃ъ и҆ невѣ́ста глаго́лютъ: прїидѝ, и҆ слы́шѧй да глаго́летъ: прїидѝ. И҆ жа́ждѧй да прїи́детъ, и҆ хотѧ́й да прїи́метъ во́дꙋ живо́тнꙋю тꙋ́не.
Сосвидѣ́тельствꙋю бо всѧ́комꙋ слы́шащемꙋ словеса̀ прⷪ҇ро́чества кни́ги сеѧ̀: а҆́ще кто̀ приложи́тъ къ си̑мъ, наложи́тъ бг҃ъ на него̀ ꙗ҆́звъ напи́санныхъ въ кни́зѣ се́й:
и҆ а҆́ще кто̀ ѿи́метъ ѿ слове́съ кни́ги прⷪ҇ро́чествїѧ сегѡ̀, ѿи́метъ бг҃ъ ча́сть є҆гѡ̀ ѿ кни́ги живо́тныѧ, и҆ ѿ гра́да ст҃а́гѡ, и҆ напи́санныхъ въ кни́зѣ се́й.
Гл҃етъ свидѣ́тельствꙋѧй сїѧ̑: є҆́й, грѧдꙋ̀ ско́рѡ: а҆ми́нь. Є҆́й, грѧдѝ гдⷭ҇и і҆и҃се.
Блгⷣть гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ со всѣ́ми ва́ми. А҆ми́нь.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible