Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова
 

 
 • И показа́ ми чи́сту рѣку́ воды́ живо́тныя, свѣ́тлу я́ко криста́ллъ, исходя́щу от­ престо́ла Бо́жiя и а́гнча.
 • Посредѣ́ сто́гны его́ и по обапо́лы рѣки́ дре́во живо́тное, е́же твори́тъ плодо́въ два­на́­де­ся­те, на кі́йждо ме́сяцъ воз­дая́ пло́дъ сво́й: и ли́­ст­вiе дре́ва во исцѣле́нiе язы́комъ.
 • И вся́ка ана́ѳема не бу́детъ ктому́: и престо́лъ Бо́жiй и а́гнечь бу́детъ въ не́мъ, и раби́ его́ послу́жатъ ему́,
 • и у́зрятъ лице́ его́, и и́мя его́ на челѣ́хъ и́хъ.
 • И но́щи не бу́детъ та́мо, и не потре́буютъ свѣ́та от­ свѣти́лника, ни свѣ́та со́лнечнаго, я́ко Госпо́дь Бо́гъ просвѣща́етъ я́: и воцаря́т­ся во вѣ́ки вѣко́въ.
 • И рече́ ми: сiя́ словеса́ вѣ́рна и и́стин­на: и Госпо́дь Бо́гъ святы́хъ проро́къ посла́ а́нгела сво­его́ показа́ти рабо́мъ сво­и́мъ, и́мже подоба́етъ бы́ти вско́рѣ.
 • Се́, гряду́ ско́ро: блаже́нъ соблюда́яй словеса́ проро́че­ст­ва кни́ги сея́.
 • И а́зъ Иоа́н­нъ ви́дѣхъ сiя́ и слы́шахъ. И егда́ слы́шахъ и ви́дѣхъ, падо́хъ поклони́тися на но́гу а́нгела показу́ющаго ми́ сiе́:
 • и глаго́ла ми́: ви́ждь, ни́: клевре́тъ бо тво́й е́смь и бра́тiи тво­ея́ проро́ковъ и соблюда́ющихъ словеса́ кни́ги сея́: Бо́гу поклони́ся.
 • И глаго́ла ми́: не запечатлѣ́й слове́съ проро́че­ст­вiя кни́ги се́я: я́ко вре́мя бли́зъ е́сть.
 • Оби́дяй да оби́дитъ еще́, и скве́рный да оскверни́т­ся еще́: и пра́ведный пра́вду да твори́тъ еще́: и святы́й да святи́т­ся еще́.
 • И се́, гряду́ ско́ро, и мзда́ моя́ со мно́ю, воз­да́ти ко­ему́ждо по дѣло́мъ его́.
 • А́зъ е́смь а́лфа и оме́га, нача́токъ и коне́цъ, пе́рвый и послѣ́днiй.
 • Блаже́ни творя́щiи за́повѣди его́, да бу́детъ о́бласть и́мъ на дре́во живо́тное, и враты́ вни́дутъ во гра́дъ.
 • Внѣ́ же пси́ и чародѣ́е, и любо­дѣ́е и уби́йцы, и идолослужи́теле и вся́къ любя́й и творя́й лжу́.
 • А́зъ Иису́съ посла́хъ а́нгела мо­его́ засвидѣ́тел­ст­вовати ва́мъ сiя́ въ це́рквахъ. А́зъ е́смь ко́рень и ро́дъ Дави́довъ, и звѣзда́ у́трен­няя {свѣ́тлая} и ден­ни́ца.
 • И Ду́хъ и невѣ́ста глаго́лютъ: прiиди́, и слы́шяй да глаго́летъ: прiиди́. И жа́ждяй да прiи́детъ, и хотя́й да прiи́метъ во́ду живо́тную ту́не.
 • Сосвидѣ́тел­ст­вую бо вся́кому слы́шащему словеса́ проро́че­ст­ва кни́ги сея́: а́ще кто́ при­­ложи́тъ къ си́мъ, наложи́тъ Бо́гъ на него́ я́звъ напи́сан­ныхъ въ кни́зѣ се́й:
 • и а́ще кто́ отъ­и́метъ от­ слове́съ кни́ги проро́че­ст­вiя сего́, отъ­и́метъ Бо́гъ ча́сть его́ от­ кни́ги живо́тныя, и от­ гра́да свята́го, и напи́сан­ныхъ въ кни́зѣ се́й.
 • Глаго́летъ свидѣ́тел­ст­вуяй сiя́: е́й, гряду́ ско́ро: ами́нь. Е́й, гряди́ Го́споди Иису́се.
 • Благода́ть Го́спода на́­шего Иису́са Христа́ со всѣ́ми ва́ми. Ами́нь.
  Коне́цъ апока́липсису свята́го Иоа́н­на богосло́ва: и́мать въ себѣ́ главы́ 22.
 • І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь, що випливала з престолу Бога й Агнця.
 • Посеред його вулиці, і по цей бік і по той бік ріки дерево життя, що родить дванадцять раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій.
  А листя дерев на вздоровлення народів.
 • І жадного прокляття більше не буде.
  І буде в ньому Престол Бога та Агнця, а раби Його будуть служити Йому,
 • і побачать лице Його, а Ймення Його на їхніх чолах.
 • А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки.
 • І сказав він до мене: Це вірні й правдиві слова, а Господь, Бог духів пророчих, послав Свого Ангола, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить.
 • Ото, незабаром приходжу.
  Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги!
 • І я, Іван, чув і бачив оце.
  А коли я почув та побачив, я впав до ніг Ангола, що мені це показував, щоб вклонитись йому.
 • І сказав він до мене: Таж ні!
  Бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги.
  Богові вклонися!
 • І сказав він до мене: Не запечатуй слів пророцтва цієї книги.
  Час бо близький!
 • Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється.
  А праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується!
 • Ото, незабаром приходжу, і зо Мною заплата Моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його.
 • Я Альфа й Омега, Перший і Останній, Початок і Кінець.
 • Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя, і ввійти брамами в місто!
 • А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду.
 • Я, Ісус, послав Свого Ангола, щоб засвідчити вам це у Церквах.
  Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня!
 • А Дух і невіста говорять: Прийди!
  А хто чує, хай каже: Прийди!
  І хто прагне, хай прийде, і хто хоче, хай воду життя бере дармо!
 • Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги: Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оцій.
 • А коли хто що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя, і від міста святого, що написане в книзі оцій.
 • Той, Хто свідкує, говорить оце: Так, незабаром прийду!
  Амінь.
  Прийди, Господи Ісусе!
 • Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами!
 • И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца.
 • Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления народов.
 • И ничего уже не будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему.
 • И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их.
 • И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки веков.
 • И сказал мне: сии слова верны и истинны; и Господь Бог святых пророков послал Ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит быть вскоре.
 • Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества книги сей.
 • Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему;
 • но он сказал мне: смотри, не делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.
 • И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время близко.
 • Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще.
 • Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его.
 • Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.
 • Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
 • А вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.
 • Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.
 • И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет: прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром.
 • И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей;
 • и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей.
 • Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!
 • Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.