Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И а́нгелу сарді́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ имѣ́яй се́дмь духо́въ Бо́жiихъ и се́дмь звѣ́здъ: вѣ́мъ твоя́ дѣла́, я́ко и́мя и́маши я́ко жи́въ, а ме́ртвъ еси́.
 • Бу́ди бдя́ и утвержда́я про́чая, и́мже умре́ти: не обрѣто́хъ бо дѣ́лъ тво­и́хъ сконча́ныхъ предъ Бо́гомъ [тво­и́мъ] [мо­и́мъ].
 • Помина́й у́бо, ка́ко прiя́лъ еси́ и слы́шалъ еси́, и соблюда́й и пока́йся. А́ще у́бо не бди́ши, прiиду́ на тя́ я́ко та́ть, и не и́маши почу́ти, въ кі́й ча́съ прiиду́ на тя́.
 • Но и́маши ма́ло име́нъ и въ сарді́и, и́же не оскверни́ша ри́зъ сво­и́хъ, и ходи́ти и́мутъ со мно́ю въ бѣ́лыхъ, я́ко досто́йни су́ть.
 • Побѣжда́яй, то́й облече́т­ся въ ри́зы бѣ́лыя, и не и́мамъ от­мы́ти {изгла́дити} и́мене его́ от­ кни́гъ живо́тныхъ, и исповѣ́мъ и́мя его́ предъ Отце́мъ мо­и́мъ и предъ а́нгелы его́.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И а́нгелу Филаделфі́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ святы́й и́стин­ный, имѣ́яй клю́чь Дави́довъ, от­верза́яй, и никто́же затвори́тъ, затворя́яй, и никто́же от­ве́рзетъ:
 • вѣ́мъ твоя́ дѣла́: се́, да́хъ предъ тобо́ю две́ри от­ве́рсты, и никто́же мо́жетъ затвори́ти и́хъ: я́ко ма́лу и́маши си́лу, и соблю́лъ еси́ мое́ сло́во, и не от­ве́ргл­ся еси́ и́мене мо­его́.
 • Се́, даю́ от­ со́нмища сатанина́ глаго́лющыяся бы́ти иуде́и, и не су́ть, но лгу́тъ: се́, сотворю́ и́хъ, да прiи́дутъ и поклоня́т­ся предъ нога́ма тво­и́ма, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ воз­люби́хъ тя́.
 • Я́ко соблю́лъ еси́ сло́во терпѣ́нiя мо­его́, и а́зъ тя́ соблюду́ от­ годи́ны искуше́нiя, хотя́щiя прiити́ на всю́ вселе́н­ную искуси́ти живу́щыя на земли́.
 • Се́, гряду́ ско́ро: держи́, е́же и́маши, да никто́же прiи́метъ вѣнца́ твоего́.
 • Побѣжда́ющаго сотворю́ столпа́ въ це́ркви Бо́га мо­его́, и бо́лѣ [во́нъ] не и́мать изы́ти ктому́: и напишу́ на не́мъ и́мя Бо́га мо­его́ и и́мя гра́да Бо́га мо­его́, но́ваго Иерусали́ма, сходя́щаго съ небе́съ от­ Бо́га мо­его́, и и́мя мое́ но́вое.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И а́нгелу лаодикі́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ ами́нь {и́же е́сть ами́нь}, свидѣ́тель вѣ́рный и и́стин­ный, нача́токъ созда́нiя Бо́жiя:
 • вѣ́мъ твоя́ дѣла́, я́ко ни студе́нъ еси́ ни те́плъ: не да студе́нъ бы бы́лъ ни те́плъ {о, дабы́ студе́нъ бы́лъ еси́ или́ горя́щь}.
 • Та́ко, я́ко обуморе́нъ еси́, и ни те́плъ ни студе́нъ, изблева́ти тя́ от­ у́стъ мо­и́хъ и́мамъ {та́ко, поне́же те́плъ еси́, и ни студе́нъ еси́ ниже́ горя́щь, и́мамъ тя́ изблева́ти изъ у́стъ мо­и́хъ}.
 • Зане́ глаго́леши, я́ко бога́тъ е́смь и обогати́хся и ничто́же тре́бую: и не вѣ́си, я́ко ты́ еси́ окая́ненъ и бѣ́денъ, и ни́щь и слѣ́пъ и на́гъ.
 • Совѣща́ю тебѣ́ купи́ти от­ мене́ зла́то разжже́но огне́мъ, да обогати́шися, и одѣя́нiе бѣ́ло, да облече́шися, и да не яви́т­ся срамота́ наготы́ тво­ея́: и коллу́рiемъ пома́жи о́чи тво­и́, да ви́диши.
 • А́зъ, и́хже а́ще люблю́, облича́ю и наказу́ю. Ревну́й у́бо и пока́йся.
 • Се́, стою́ при­­ две́рехъ и толку́: а́ще кто́ услы́шитъ гла́съ мо́й и от­ве́рзетъ две́ри, вни́ду къ нему́ и вечеря́ю съ ни́мъ, и то́й со мно́ю.
 • Побѣжда́ющему да́мъ сѣ́сти со мно́ю на престо́лѣ мо­е́мъ, я́коже и а́зъ побѣди́хъ и сѣдо́хъ со Отце́мъ мо­и́мъ на престо́лѣ его́.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
 • Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим.
 • Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
 • Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.
 • Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит:
 • знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.
 • Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя.
 • И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
 • Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
 • Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
 • знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
 • Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
 • Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
 • Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
 • Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
 • Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
 • Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • “Сардисдаги жамоатнинг фариштасига ёз:Худонинг етти Руҳига ва етти юлдузга Молик шундай дейди: Сенинг ишларингни биламан. Сенинг гўё тирик деган номинг бор, аммо ўликсан.
 • Бедор бўл! Ўлишга юз тутмаган ниманг қолган бўлса, тузатиб қўй. Сенинг ишларинг Худойим олдида тугал эмаслигини аниқладим.
 • Нима эшитган ва қабул қилган бўлсанг, эслаб амалга ошир ва тавба қил. Агар бедор бўлмасанг, Мен ўғридай босиб келаман, сен эса қайси соатда сени босиб олишимни билмайсан.
 • Бироқ Сардисда ўз кийимларини булғатмаган бир неча одамларинг бор. Улар Мен билан бирга оқ кийимда юрадилар, улар бунга лойиқдир.
 • Кимки ғолиб келса, шундай оқ кийим кияди. Мен унинг номини ҳаёт китобидан ўчирмайман, Отам Худо ва Унинг фаришталари олдида унинг номини тан оламан.
 • Руҳнинг жамоатларга айтаётган гапларини қулоғи бор киши эшитсин”.
 • “Филаделфиядаги жамоатнинг фариштасига ёз:Муқаддас ва Ҳақ, Довуднинг калитига Молик, очганини ҳеч ким бекита олмайдиган, бекитганини эса ҳеч ким оча олмайдиган Зот шундай дейди:
 • Сенинг ишларингни биламан. Мана, олдингдаги эшикни очдим, уни ҳеч ким бекита олмайди. Сенда куч кўп эмас, аммо Менинг сўзимни сақладинг, номимни инкор этмадинг.
 • Мана, шайтон йиғинидан бўлганларни Мен нима қиларканман? Улар ўзларини ёлғондан яҳудий дейдилар, аммо яҳудий эмаслар. Мен уларни шундай кўйга соламанки, келиб сенинг оёғингга сажда қиладилар, Мен сени нақадар севганимни билиб оладилар.
 • Сен Менинг сабр қилиш ҳақидаги амримни бажо келтирдинг, шунинг учун Мен ер юзи бўйлаб яшовчиларни синаш учун юбориладиган васваса соатидан сени асрайман.
 • Мен тезда келаман. Қўлингда ниманг бўлса, маҳкам тут, зинҳор бирор кимса тожингни тортиб олмасин.
 • Ғолибни Мен Худойимнинг маъбадида устун қиламан, у бошқа у ердан чиқмайди. Унинг пешанасига Худойимнинг номини, шунингдек, Худойим олдидан, осмондан тушадиган Худойимнинг шаҳри – янги Қуддуснинг номини ва Ўзимнинг янги номимни ҳам ёзаман.
 • Руҳнинг жамоатларга айтаётган гапларини қулоғи бор киши эшитсин”.
 • “Лаодикиядаги жамоатнинг фариштасига ёз:Омин, ишончли ва ҳақиқий Шоҳид, Худо яратганларининг Бошлиғи шундай дейди:
 • Сенинг ишларингни биламан, сен на совуқ ва на иссиқсан. О, қани эди ё совуқ, ё иссиқ бўлсанг!
 • Сен иссиқ ҳам, совуқ ҳам эмас, балки илиқ бўлганинг учун сени оғзимдан чиқариб юбораман.
 • Сен: “Бойман, бойиб кетдим, ҳеч нарсадан кам-кўстим йўқ”, – дейсан-у, аммо аянчли, ачинарли, қашшоқ, кўр ва яланғоч эканлигингни билмайсан!
 • Сенга маслаҳат бераман: бойишинг учун Мендан ўтда тобланган олтин, яланғочлик айбинг кўринмаслиги учун оқ кийим, кўришинг учун кўзга суртадиган малҳам сотиб ол.
 • Мен кимни севсам, унинг гуноҳини фош қиламан ва адабини бераман. Шундай экан, ғайратга кел ва тавба қил.
 • Мана, Мен эшик олдида туриб, тақиллатяпман. Кимда-ким овозимни эшитиб эшикни очса, Мен унинг ёнига кираман; Мен у билан, у Мен билан кечки овқатни баҳам кўрамиз.
 • Ғолибга Ўзим билан бирга тахтимда ўтиришни ато этаман. Чунки Мен ҳам ғолиб келиб, Отам билан бирга Унинг тахтида ўтирдим.
 • Руҳнинг жамоатларга айтаётган гапларини қулоғи бор киши эшитсин”.