Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Откровение Иоанна Богослова

 
 • И а́нгелу сарді́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ имѣ́яй се́дмь духо́въ Бо́жiихъ и се́дмь звѣ́здъ: вѣ́мъ твоя́ дѣла́, я́ко и́мя и́маши я́ко жи́въ, а ме́ртвъ еси́.
 • Бу́ди бдя́ и утвержда́я про́чая, и́мже умре́ти: не обрѣто́хъ бо дѣ́лъ тво­и́хъ сконча́ныхъ предъ Бо́гомъ [тво­и́мъ] [мо­и́мъ].
 • Помина́й у́бо, ка́ко прiя́лъ еси́ и слы́шалъ еси́, и соблюда́й и пока́йся. А́ще у́бо не бди́ши, прiиду́ на тя́ я́ко та́ть, и не и́маши почу́ти, въ кі́й ча́съ прiиду́ на тя́.
 • Но и́маши ма́ло име́нъ и въ сарді́и, и́же не оскверни́ша ри́зъ сво­и́хъ, и ходи́ти и́мутъ со мно́ю въ бѣ́лыхъ, я́ко досто́йни су́ть.
 • Побѣжда́яй, то́й облече́т­ся въ ри́зы бѣ́лыя, и не и́мамъ от­мы́ти {изгла́дити} и́мене его́ от­ кни́гъ живо́тныхъ, и исповѣ́мъ и́мя его́ предъ Отце́мъ мо­и́мъ и предъ а́нгелы его́.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И а́нгелу Филаделфі́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ святы́й и́стин­ный, имѣ́яй клю́чь Дави́довъ, от­верза́яй, и никто́же затвори́тъ, затворя́яй, и никто́же от­ве́рзетъ:
 • вѣ́мъ твоя́ дѣла́: се́, да́хъ предъ тобо́ю две́ри от­ве́рсты, и никто́же мо́жетъ затвори́ти и́хъ: я́ко ма́лу и́маши си́лу, и соблю́лъ еси́ мое́ сло́во, и не от­ве́ргл­ся еси́ и́мене мо­его́.
 • Се́, даю́ от­ со́нмища сатанина́ глаго́лющыяся бы́ти иуде́и, и не су́ть, но лгу́тъ: се́, сотворю́ и́хъ, да прiи́дутъ и поклоня́т­ся предъ нога́ма тво­и́ма, и уразумѣ́ютъ, я́ко а́зъ воз­люби́хъ тя́.
 • Я́ко соблю́лъ еси́ сло́во терпѣ́нiя мо­его́, и а́зъ тя́ соблюду́ от­ годи́ны искуше́нiя, хотя́щiя прiити́ на всю́ вселе́н­ную искуси́ти живу́щыя на земли́.
 • Се́, гряду́ ско́ро: держи́, е́же и́маши, да никто́же прiи́метъ вѣнца́ твоего́.
 • Побѣжда́ющаго сотворю́ столпа́ въ це́ркви Бо́га мо­его́, и бо́лѣ [во́нъ] не и́мать изы́ти ктому́: и напишу́ на не́мъ и́мя Бо́га мо­его́ и и́мя гра́да Бо́га мо­его́, но́ваго Иерусали́ма, сходя́щаго съ небе́съ от­ Бо́га мо­его́, и и́мя мое́ но́вое.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И а́нгелу лаодикі́йскiя це́ркве напиши́: та́ко глаго́летъ ами́нь {и́же е́сть ами́нь}, свидѣ́тель вѣ́рный и и́стин­ный, нача́токъ созда́нiя Бо́жiя:
 • вѣ́мъ твоя́ дѣла́, я́ко ни студе́нъ еси́ ни те́плъ: не да студе́нъ бы бы́лъ ни те́плъ {о, дабы́ студе́нъ бы́лъ еси́ или́ горя́щь}.
 • Та́ко, я́ко обуморе́нъ еси́, и ни те́плъ ни студе́нъ, изблева́ти тя́ от­ у́стъ мо­и́хъ и́мамъ {та́ко, поне́же те́плъ еси́, и ни студе́нъ еси́ ниже́ горя́щь, и́мамъ тя́ изблева́ти изъ у́стъ мо­и́хъ}.
 • Зане́ глаго́леши, я́ко бога́тъ е́смь и обогати́хся и ничто́же тре́бую: и не вѣ́си, я́ко ты́ еси́ окая́ненъ и бѣ́денъ, и ни́щь и слѣ́пъ и на́гъ.
 • Совѣща́ю тебѣ́ купи́ти от­ мене́ зла́то разжже́но огне́мъ, да обогати́шися, и одѣя́нiе бѣ́ло, да облече́шися, и да не яви́т­ся срамота́ наготы́ тво­ея́: и коллу́рiемъ пома́жи о́чи тво­и́, да ви́диши.
 • А́зъ, и́хже а́ще люблю́, облича́ю и наказу́ю. Ревну́й у́бо и пока́йся.
 • Се́, стою́ при­­ две́рехъ и толку́: а́ще кто́ услы́шитъ гла́съ мо́й и от­ве́рзетъ две́ри, вни́ду къ нему́ и вечеря́ю съ ни́мъ, и то́й со мно́ю.
 • Побѣжда́ющему да́мъ сѣ́сти со мно́ю на престо́лѣ мо­е́мъ, я́коже и а́зъ побѣди́хъ и сѣдо́хъ со Отце́мъ мо­и́мъ на престо́лѣ его́.
 • Имѣ́яй у́хо да слы́шитъ, что́ Ду́хъ глаго́летъ це́рквамъ.
 • И Ангелу Сардийской церкви напиши: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
 • Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим.
 • Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
 • Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых одеждах, ибо они достойны.
 • Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит:
 • знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего.
 • Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, – вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя.
 • И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле.
 • Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
 • Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
 • знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
 • Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
 • Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.
 • Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
 • Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
 • Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.
 • Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его.
 • Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
 • Сардестеги Жыйындын периштесине мындай деп жаз: Колунда Кудайдын жети Руху жана жети жылдыз бар Тењир мындай дейт: “Мен сенин иштерињди билем. Сен тирєє болуп аталып жєргљнєњ менен љлєксєњ.
 • Сергек бол, љлєм алдында турган нерселерињди бекемде, анткени Мен сенин иштерињди Кудайымдын алдында жеткилењ деп таппадым.
 • Эмнени кабыл алганыњды, эмнени укканыњды эстеп, ошону сакта, тобо кыл. Эгерде сен сергек болбосоњ, анда Мен сага ууру сыяктуу келем, Менин кайсы саатта келеримди билбей каласыњ.
 • Бирок сенин Сардесте бир нече кишињ бар, алар кийимдерин кирдетишкен жок. Алар ак кийимдерин кийип, Мени менен жєрєшљт, анткени алар ошого татыктуу.
 • Жењген адам ак кийим киет. Мен анын ысымын љмєр китебинен љчєрбљйм, анын ысымын Атамдын алдында жана Анын периштелеринин алдында ачык тааныйм.
 • Кимдин кулагы бар болсо, ал Рухтун Жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун”.
 • Филаделфиядагы Жыйындын периштесине мындай деп жаз: Ыйык, Чыныгы, Дљљттєн ачкычын алып жєрєєчє Тењир (Ал ачса, эч ким жаба албайт; Ал жапса, эч ким ача албайт) мындай дейт:
 • “Мен сенин иштерињди билем. Мына, Мен сенин алдыњда эшикти ачып койдум, аны эч ким жаба албайт. Анткени сен кєчєњ аз болгонуна карабастан, Менин сљзємдє сактадыњ, Менин ысымымдан баш тарткан жоксуњ.
 • Мына, Мен шайтанга таандык топтогу адамдардын кээ бирљљлљрєн, жєйєт эмес болушса да, жєйєтпєз деп калп айткандарды, сенин алдыња алып келип, таазим кылдырам, ошондо алар Менин сени сєйгљндєгємдє билишет.
 • Сен Менин чыдамкайлык жљнєндљгє сљзємдє сактадыњ, ошондуктан Мен да сени жер єстєндљ жашагандардын сыналуусу єчєн бєт дєйнљдљ боло турган сыноо убагынан сактап калам.
 • Мен жакында келем. Бирљљ сенин таажыњды тартып албаш єчєн, эмнењ бар болсо, ошону бекем карма.
 • Жењип чыккан адамды Мен Кудайымдын ийбадатканасынын тирљљчє кылам, ал ошол жерден эч качан чыкпайт. Тирљљчтєн бетине Мен Кудайымдын ысымын жана Кудайымдын шаарынын атын, Кудайымдан, асмандан тєшкљн жањы Иерусалимдин атын жана Љзємдєн жањы ысымымды жазып коём.
 • Кимдин кулагы бар болсо, ал Рухтун Жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун”.
 • Лаодикеядагы Жыйындын периштесине мындай деп жаз: Ысымы Оомийин, ишенимдєє жана чыныгы кєбљ, Кудайдын жаратуусунун башталышы, мындай дейт:
 • “Сенин иштерињди билем. Сен муздак да, ысык да эмессињ. Атаганат, сен муздак же ысык болсоњ эмне!
 • Сен ысык да, муздак да эмес, жылуу болгонуњ єчєн, Мен сени оозумдан бєркєп чыгарып салам.
 • Анткени сен: «Мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж эмесмин», – деп айтып жатасыњ. Бирок сен љзєњдєн бактысыз, аянычтуу, жакыр, сокур жана жылањач экендигињди билбейсињ.
 • Мен сага мындай кењеш берем: байышыњ єчєн, сен Менден отко тазаланган алтын сатып алгын; жылањач этињ кљрєнбљш єчєн, Менден ак кийим сатып алып кий; кљзєњ кљрєш єчєн, Менден кљздєн майын сатып алып, кљзєњљ сыйпа.
 • Мен кимди сєйсљм, ошолорду ашкерелеп, жазалайм. Ошондуктан тырышчаак бол жана тобо кыл.
 • Мына, Мен эшиктин алдында туруп, эшикти чертип жатам. Ким Менин єнємдє угуп, эшигин ачса, Мен аныкына кирип, аны менен бирге тамак ичем, ал да Мени менен бирге тамак ичет.
 • Мен жењип чыгып, Атамдын жанына, Анын тактысына отурганымдай эле, жењип чыккан адамды Љзємдєн жаныма, тактыма отургузам.
 • Кимдин кулагы бар болсо, ал Рухтун Жыйындарга эмне деп айтып жатканын уксун”».